Juridisk abort; tæt på ligestilling

Af Majbritt Maria Nielsen 31

”Please don’t do this. I will do everything you say, but please don’t do this”.

Ordene kom fra en mand, jeg kender og elsker. Han græd, rystede og havde ikke sovet en hel nat, siden nyheden ramte ham. Bønnen blev afleveret til en kvinde, han havde haft sex med én gang. Og som sagde, at hun havde besluttet sig for, at han skulle være far.

Når det kun kan ende grimt

Det er svært at forstille sig noget mere meningsfyldt, end at få børn. Efter min mening er det smukkeste, man kan gøre med sit liv, at give det videre. Jeg ser mine venner og søskende blomstre i deres nye roller som forældre og glæder mig inderligt, til jeg en dag selv skal opleve så intens lykke med en mand, der vil sætte et barn i verden sammen med mig. Derfor er jeg tilsvarende frustreret og skræmt over, at nogle kvinder mener, de har retten til at forpurre det vel nok største i livet – at blive forældre – for et andet menneske. At gøre det at få et barn til et smerteligt, uønsket og for evigt ikke-idyllisk projekt er nok den mest intrigante måde, man kan såre et andet menneske på og samtidig smadre deres selvopfattelse, fremtid og selvkontrol. Jeg gætter ikke, for jeg har set det ske 3 gange i min omgangskreds nu. Mænd, der mest af alt var store børn, blev henholdsvis narret til ubeskyttet samleje under påskud af, at kvinden spiste p-piller og mænd, der en fuld nat havde glemt kondomet, men var blevet forsikret om, at kvinden ville tage sine forholdsregler dagen derpå. Og så var der min grædende ven, der blev tvangsindlagt til at have daglig kontakt til en kvinde, der var dybt forelsket i ham. Det kostede ham en karriere, for han gik psykisk ned og kunne ikke kapere et arbejdsliv.

Far eller forælder

Siden den juridiske abort blev et emne, har jeg med vold og magt forsøgt at forstå disse kvinders ræsonnement, men uden resultat. Jeg begriber ikke, man kan ønske sig et barn med et menneske, der ikke ønsker at blive forælder. Eller at man kan give sit eget barn den dåbsgave, at han var uønsket. Ethvert argument om, at en abort vil være for hårdt for kvinden, enten psykisk eller fysisk, preller af på mig som vand på en gås. Ved I, hvad der sker med kroppen? Har I SET en fødsel? Har I hørt om, at alenemoderrollen er det mest opslidende, vanvittige, hårde og uforudsigelige projekt, man som kvinde kan binde an med? Og har I begreb om, hvad det gør ved en mand, der hverken psykisk eller økonomisk er klar til at påtage sig rollen som forælder? Her bruger jeg begrebet ”forælder” med fuldt overlæg, for som retstilstanden er i dag, bliver manden jo far, uanset hvordan, han forholder sig. Der er forskel på de to ting. Og det er der beklageligvis nogle kvinder, der nægter at forstå. Det virker temmelig kontraintuitivt, at man for at undgå én størrelse psykisk og fysisk belastning, tager en endnu større en på sig. Desværre udmønter sidstnævnte sig ikke kun for det menneske, der tager beslutningen.

Tag ansvar, kvinde

Biologien får som bekendt skyld for meget i disse dage, men endnu kan vi ikke inseminere mænd, så kvindens åg må hun fortsat bære – også i bækkenet. At det er kvinden, der bliver gravid, flytter efter min mening ingen moralsk ret til at bestemme retningen for et andet menneskes liv.

Under samlejet er det op til begge parter at beskytte sig, ja. Men fejler det alligevel, er det tilsvarende op til begge parter at blive enige om, hvad der så skal ske. Dette fordi det aldrig var meningen med det skæbnesvangre samleje, at det skulle ende med et barn og fordi adækvansen er urimelig. Hvad kvinden må tåle for at begrænse uheldets omfang tager efter min mening et bagsæde til hvad, manden må tåle, hvis kvinden vælger ikke at begrænse uheldet. Ved kvinden med sig selv, at hun ikke kan udsætte sin krop og sin psyke for en abort, må hun tage alle præventioner, der er for hende mulige, i brug. Alternativt kan kvinden afstå fra penetrerende sex for at være helt sikker på, at hun ikke ved et uheld bliver gravid og derved tager det største valg i livet – for hende selv og for en anden – ved et tilfælde. Abonnerer man på den holdning, at aborter er amoralsk og livsødelæggende, må man enten bære et skilt med sin overbevisning påtrykt eller advisere sin sengegæst inden, man går i gang. Jeg har forberedt en tekst, jeg selv mener, er formålstjenstlig:

”Kære sexpartner. Uanset vores relation, vores livssituation og individuelle økonomi, ønsker jeg i tilfældet af en usandsynlig graviditet at beholde barnet. Jeg er indforstået med, at dette forestående samleje ikke sker i kraft af ønsket om en graviditet, men udelukkende bestemmes egnet til sjov og ballade. Da vi begge har orienteret os i retning af prævention har vi således tilkendegivet, at vi ikke ønsker at blive forældre sammen. Skulle dette alligevel ske, forbeholder jeg mig retten til at indtage en ny holdning, desuagtet dine ønsker og situation i øvrigt”.

Det vil formentlig virke glimrende som prævention.

Logik-gak Jeg har set gravid kvinder, der tog en beslutning uden faderens indblanding, påstå, at deres barn havde krav på begge forældre og at ingen børn burde blive forladt af deres forældre (læs: far). Jeg kunne simpelthen ikke være mere enig. Så hvordan underbygger kvinden dén moralske holdning, når hun samtidig bringer et typisk eneforældre-barn til verden? Jeg vil så gerne forstå disse kvinders indre logik, når de tror, de kan tvinge mænd til at elske og yde. Det virker da aldrig. Hvornår må de til en 18-årig ytre, at det er deres beslutning, der ligger til grund for, at vedkommende aldrig har haft et sundt, naturligt eller værdigt forhold til sin far?

Er det i mange tilfælde kvinder, der tror, de kan snøre en mand ind i deres liv med en graviditet? Det synes nemlig formålsløst at tælle succeserne, der er kommet ud af dén teori. Eller er det kvinder, der med fuldt overlæg scorer en portion DNA til et planlagt soloprojekt? Uanset bevæggrunden for beslutningen, består min absolutte indignation. Det manglede da bare

At manden med vedtagelse af en dansk, juridisk abort kan få muligheden for at vælge – næsten – lige så suverænt som kvinden, burde ikke være så forfærdeligt. Den ret forventes af forslagsstiller brugt af mænd, der i et sidste udkald og i desperation må gøre kvinden opmærksom på, at barnet er uønsket og at han frasiger sig retten til barnet og pligten til forsørgelsen. Med en ny bestemmelse i dansk lovgivning kunne vi endelig ligestille os frem til noget, der kunne modsvare kvindens biologiske fortrin, når det gælder afgørelsen om barn eller ej. Bestemmelsen kunne så anvendes af mænd, der ikke ønskede at blive fædre, ligesom det biologiske fortrin anvendes af kvinder, der ønsker at blive mødre.

Det er så overset, at mænd rent faktisk har følelser omkring det at blive far. Både lovgivningen og den måde, vi taler om, at ”de fanme bare skal tage et ansvar” bærer i så høj grad præg af, at mænds følelsesliv først har fået moderne opmærksomhed inden for de sidste årtier. Min ven, der momentalt fik ødelagt sit liv, er heldigvis tilbage på sporet i dag. For hvad den pågældende kvinde valgte at gøre mod ham, underbygger min ovenstående pointe om, at samfundsforventningen til mænds følelser ligger et meget lille sted. For hun var ikke gravid. Hun var derimod dybt besat af ham og anvendte den model, som mange mænd frygter allermest; hun sagde, hun var gravid og derved inddragede hun hans kontrol, valgfrihed og potentielt økonomiske muligheder. Og han gik i stykker indeni.

Siden 1973, hvor aborten blev fri, har vi fortalt hinanden, at Danmark er et foregangsland, når det kommer til seksuel frigørelse, familieplanlægning og retten over egen krop og liv. Og det er vi også på langt de fleste områder. Reglerne for forsørgelse rækker længere bagud, end den kropslige frigørelse. De stammer fra en tid, hvor kvinden reelt ikke kunne forsørge sig selv og ikke var på arbejdsmarkedet. Da aborten blev fri, var dette også et symptom på et samfund, der anerkendte den enkeltes liv og valgfrihed. Aborten blev desværre kun fri for kvinder.

31 kommentarer RSS

 1. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Manden bliver som et minimum nødt til at betale til et barn, der fødes, fordi ingen kan eller skal kunne tvinge et menneske, her kvinden, til at gennemgå et indgreb som en abort, fordi det vil mærke hende for livet at have fået dette foretaget, frataget et andet menneske et liv.

  Et abortindgreb er heller ikke ukompliceret – måske vil kvinden ikke siden kunne få børn mm.

  Faren bliver ikke tvunget til samkvem – men at betale.

  Det skylder han et barn som et minimum.

  Det er ikke og skal ikke være en gratis omgang, ansvaret for et nyt menneske – barnet.

 2. Af Britta Due Andersen

  -

  Hele denne diskussion om juridisk abort tager udgangspunkt i de voksenes ønsker /ikke ønsker og behov. Men det må være barnets tarv, samfundet skal tilgodese.
  Og her, hvor der er en kendt far, må det været et barns ret at vide, hvem denne er, og samfundet skal selvfølgelig fastslå dette faderskab..

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Artiklens forfatter ser ikke, at udgangspunktet for kvinde og mand her er ulige, fordi det er kvinden, der kan blive gravid og dermed bærer barnet, og som er den vigtigste person i det første leveår.

  Kvinden kan så bortadopere barnet – men det kan nemt blive et livslangt traume for hende også.

  Så – derfor er det kvindens afgørelse, der må tælle.

  Ligedan er der tale om en tredjeperson, som man der i debatter bare skaltes og valtes med efter forgodtbefindende, nemlig barnet i affæren.

  Det kan så bare smides ud med badevandet og tilsidesættes økonomisk, så en far ikke skal betale til dette. Det glemmes, at det oftest heller ikke var kvindens valg.

  Men en far må træde til og som et minimum betale, så barnet får det bedst muligt. Det ville være en kærlig omsorg, for barnet – der, mener jeg, har krav på det.

  God weekend.

  PS. Jeg hr prøvet både en sponant såvel som en fremprovokeret abort, så jeg ved faktisk, hvad jeg taler om. BHL

 4. Af Niels Larsen

  -

  Vi må kræve ligestilling på området!

  Vil kvinden ikke gå med til abort, så må manden kunne fraskrive sig barnet!

 5. Af Michael Larsen

  -

  BRITTA DUE ANDERSEN

  Hvis det er barnets tarv, samfundet skal tilgodese, så skal forældre tvinges til at være sammen, eftersom børn af “ene-forældre” i gennemsnit klarer sig værre end børn, hvis forældre er sammen. Skal vi afskaffe skilsmisse og tvinge forældre til at være sammen? Også hvis de har børn med flere partnere?
  Et barn kan sagtens få at vide, hvem dets far er uden at faderen gøres til slave i 18 år?

  BIRGIT HVIID LAJER

  Udgangspunktet for mand og kvinde er helt sikkert ikke lige. Kvinden har langt flere muligheder for at undgå graviditet end manden har, da hun også har nogle af mandens.
  Ingen glemmer, at graviditet ikke behøver at være et valg, men at beholde barnet er et valg. Når en kvinde bortadopterer, holdes hun da økonomisk ansvarlig for barnets underhold?

 6. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Kvinder, der optræder direkte psykopatisk overfor mænd, som de hævder, de holder af, kan umuligt blive ordentlige mødre for drengebørn.

  Jeg er imod juridisk abort, men det bør være muligt for mænd i dén situation at ligge sag an mod kvinde for, at stjæle hans sæd med henblik på, at tvinge ham til at blive far; det er nærmest en form for voldtægt af manden.

  Desværre er det nok nærmest umuligt at bevise overgrebet i de fleste af dén slags sager, ligesom i voldtægtsager, hvor det er kvinden, der bliver udsat for et overgreb; livet er ikke altid lige let!

  Kvinder, der på den måde tvinger mænd til at blive fædre, ved at stjæle deres sæd, udsætter manden for en form for voldtægt – og det kunne lige passe, at de også skulle have ret til, at tvinge manden til, at blive sammen med dem efter overgrebet, for at sikre barnet en far; det svarer til, at tvinge kvinder til at gifte sig med mænd, der har gjort dem gravide gennem en voldtægt!

 7. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Som jeg skrev, så er jeg imod juridisk abort, og mener, at det bør være muligt for mænd i dén situation, at ligge sag an mod kvinden for, at stjæle hans sæd med henblik på, at tvinge ham til at blive far.

  Hvis kvinden bliver dømt for overgrebet, skal manden selvfølgelig ikke betale børnepenge, og derefter skal myndighederne bør holde godt øje med, om den kvindelige psykopat er en ordentlig mor – især, hvis der er tale om et drengebarn – med henblik på en mulig tvangsfjernelse af barnet.

  Men juridisk abort er noget rod, for det vil gøre det alt for let, for bevidst uansvarlige, eller direkte psykopatiske mænd ikke, at tage ansvar for deres seksualitet, samt for de børn, der kommer ud af deres seksuelle aktiviteter.

  Måske burde seksualundervisningen indskærpe, hvad det egentlige formål med sex er, udover, at lære ungerne om “glæderne” ved mere eller mindre pervers sex…

 8. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Hvis kvinden bliver dømt for overgrebet, skal manden selvfølgelig ikke betale børnepenge, og derefter skal myndighederne holde godt øje med, om den kvindelige psykopat er en ordentlig mor – især, hvis der er tale om et drengebarn – med henblik på en mulig tvangsfjernelse af barnet.”

 9. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Larsen – 10:05

  Du vil kræve ligestilling på området – MEN det er ikke ligestilling, hvis den ene part kan afskrive sig barnet.

  Og – ved evt. bortadoption, så skal det ikke kunne lade sig gøre uden også farens samtykke. Et barn skal til enhver tid kunne finde ud af, hvor det oprindeligt kommer fra. Juridisk krav på dette.

 10. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  @Birgit

  Har du rent faktisk forstået, at det drejer sig om sjældne situationer, hvor kvinder stjæler mandens sæd, ved f.eks. at gemme kondomet, og derefter befrugte sig selv – mod mandens vilje?

  Det er et seksuelt overgreb på linie med voldtægt.

  Det svarer til, at tvinge et voldtægtoffer til, at føde voldtægtsmandens barn, og kræve, at hun finansierer barnets opvækst…

  Kvindelige psykopater har selvfølgelig ikke ret til, at begå den slags grove, seksuelle overgreb mod mænd; det er et psykopatisk overgreb, som må få myndighederne til, at overvåge, om den kvindelige psykopat behandler barnet ligeså hensynsløst, som hun behandler barnets far…

 11. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Det bør/skal være kriminelt og strafbart at foretage en abort af et uskyldigt liv, som ikke har fået muligheden for at få en chance. Med abort dræber man et menneskeliv og det er uanset hvad, umoralsk, uetisk, ubarmhjertigt og fuldstændig galt.

  Med abort bremser man også til skade for reproduktion af indbyggertallet i samfundet.

 12. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Kernefamilien er død i det danske samfund. Så, vær forberedt på alt umoralsk og vær ikke overrasket over enlige/individuelle individers forrykte handlinger.

 13. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Michael Larsen – 10:17

  Dine 2 første linjer til mig mangler vist en afslutning – kan ikke svare på dem ellers.

  Ved bortadoption, så regnes barnet ikke længere for de biologiske forældres ansvar, derfor betaler de heller ikke noget til dets underhold. Det gør adoptivforældrene nu – og hvad enlige angår, så er det en uskik, at de skal kunne adoptere, fordi det er at træde barnets rettigheder under fode: at have en forældre-erstatning, hvor den ene part mangler. Det duer ikke.

  Ethvert barn har krav på både en far og en mor, med hvert sit køn, til erstatning for det tabte, biologiske. Så når staten træder ind, så har den at sørge for det mest optimale for et barn, og der er heteroseksuelle forældre nok, der gerne vil adoptere, så vi ikke handler med børns ve og vel unødigt.

 14. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  En abort behøver ikke nødvendigvis, at være en dødsdom for fostret om meget kort tid, takket være den teknologiske udvikling.

  For forskere er meget tæt på, at udvikle en kunstig livmoder, hvor et meget tidligt født – eller et aborteret – foster kan fuldføre sin udvikling, og blive “født” (;posen skæres op…), som en helt normalt udviklet baby.

  Hvis en kvinde vil abortere et foster, skal hun selvfølgelig fortsat have den ret, men hun har ikke ret til, at kræve, at fosteret dør, når det rent faktisk kan holdes i live og udvikle sig normalt i en kunstig livmoder.

  Når barnet ikke længere er en del af kvindes krop, bestemmer hun ikke længere over, om det skal leve, eller dø.

  Uddrag fra “Artificial womb for premature babies successful in animal trials ” af Hanna Devlin, Guardian Science:

  “Alan Flake, a foetal surgeon at the Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) and lead author, said the proposed system could act as an urgently needed bridge between the mother’s womb and the outside world for babies born at between 23 to 28 weeks gestation.

  “If we can support growth and organ maturation for only a few weeks, we can dramatically improve outcomes for extremely premature babies,” he said.”

  Opfinderne bag lige netop denne udgave af en kunstig livmoder har erklæret, at de ikke vil udvikle deres kunstige livmoder til også, at kunne hjælpe fostre, der må forlade moderes krop endnu tidligere; men det skyldes politiske, og ikke teknologiske overvejelser.

  Og de kan jo ikke forhindre andre forskere i, at udvikle en kunstig livmoder, der kan hjælpe selv helt små fostre, for det kan også, efter alt at dømme, lade sig gøre.

  Dén opfindelse vil kunne løse Danmarks, og mange andre landes, demografiske problemer.

 15. Af Maria Due

  -

  Helt enig med Birgit Hviid Lajer og Britta Due Andersen.

 16. Af ole nielsen

  -

  Hvorfor ender så mange indlæg i filtret her hos m m n

 17. Af Anders Munch

  -

  Ligestilling er at staten ikke hjælper med folks børn. Det kan ikke være mit problem. Sjovt som en kvinde fra liberal alliance kan foreslå noget så kommunistisk. Så manden fraskriver sig ansvaret, fint nok, hvem hjælper så med at opdrage afkommet? Det vil være staten, sådan som det er nu. Kæft hvor er det dumt og ubegavet. Og i mellemtiden vil den gennemsnitlige iq blive ved med at falde, testosteron niveauet vil blive ved med at falde. De dumme og svage vil avle videre i stor stil, parasitterne, mens den produktive del af befolkningen betaler for parasitafkom produceret af parasitter. Men ikke overraskende at selv en kvinde fra liberal alliance kun kan finde ud af at bruge mænds ressourcer. Det her forslag er, intet andet end at lovgive på kvinders præmisser, hvilket vil sige kommunistiske præmisser. Det har intet med ligestilling at gøre. Velfærdsstaten skal væk, den skal ikke udvides.

  “De stammer fra en tid, hvor kvinden reelt ikke kunne forsørge sig selv ” Dum fødemaskine
  I giver stadig underskud, i kan stadig ikke forsørge jer selv. Det til trods for, at de fleste af jer arbejder i en uduelig offentlig sektor. Men du er simpelthen for dum til at fatte det. Du har ganske enkelt ikke hjernen til at forstå, at i bare er et stort underskud. Nu vil en kvinde eller tabermand springe frem og plapre løs om hvordan det ikke er sandt og hey ved din mor hvordan du taler om kvinder. Vi fortjener kraftedme at uddø. Hvordan kan en hel civilisation være så ubegavet.

 18. Af Jørgen hansen

  -

  Her svindles der med debatten, alt der ikke passer avisen skjules.

 19. Af Flemming Lau

  -

  Hvad om mænd og kvinder holdt sig for øje, at kønsakt kan betyde børn! At det nok er formålet…! Og at hvis man ikke kan se genparten som ansvarlig i en evt forældrerolle, så bør man afstå. Det er måske ikke så realistisk, når man som ung er i hormonernes berusende vold. Men alligevel..! Udviklingen er skæv, hvor liv tingsliggørelse. Mænd der smider en 50′ er hver gang han møder en barnevogn, til kvinden der tigger om lidt DNA til hendes projekt! Jeg kan ihvertfald ikke følge med længere!😇

 20. Af k mikkelsen

  -

  Er maj bri tt ikke i stand til at finde ud af hvordan fi l tre t indstilles, eller stopper tante b for alt der ikke er poli tisk korrekt?

 21. Af Niels Larsen

  -

  BIRGIT HVIID LAJER

  Det er heller ikke ligestilling, at kvinden kan foretage ind-/angreb i/på mandens tegnebog i 18 år – uden at han kan gøre noget for at forhindre det.

 22. Af Thomas Jensen

  -

  Det er mandens ret at træffe beslutning om barnet skal fødes, og dermed også om, hvor vidt kvinden skal være forælder eller ej.

  Nu har jeg skrevet det, og jeg er helt sikker på, at rigtigt mange vil beskylde mig for at være mandschauvinist og høre hjemme i anden halvdel af 1800 tallet. For den slags holdninger hører retteligt fortiden til, ikke sandt?

  Hvad jeg derimod burde have skrevet er:

  Det er kvindens ret at træffe beslutning om barnet skal fødes, og dermed også om, hvor vidt manden skal være forælder eller ej.

  Nu er jeg pludseligt en progressiv og moderne mand.

  Hvor er det dog dejligt at være holdningsmæssigt tilbage i Danmark anno 2017.

  For her har vi jo ÆGTE ligestilling, ikke sandt?

 23. Af John Smithsonian

  -

  Hvorfor har du fjernet min ytringsfrihed Majbritt? 2 indlæg i filteret?
  Din sidste kommentar om dette er altså hykleri.

  Mvh Lisb…eth S…..

 24. Af Michael Larsen

  -

  BIRGIT HVIID LAJER

  De 2 første linjer til dig mangler ingen afslutning, men jeg kan da godt uddybe. Kvinden har pessar, p-piller, fortrydelsespiller m.v., for at undgå graviditet. Manden har hvad? Kondomer og sterilisation? Og kondomet er sådan set også en mulighed for kvinden, da hun kan nægte sex uden kondom.

  Jeg finder det yderst interessant, at du ikke har noget problem med, at de biologiske forældre ikke har noget ansvar for barnets underhold ved bortadoption. “Men en far må træde til og som et minimum betale, så barnet får det bedst muligt”, med mindre kvinden ikke vil have barnet, så kan han godt slippe for at betale… Hvorfor skal manden være underlagt kvindens luner? Hvorfor skal han ikke kunne “bortadoptere” på egen hånd? Hvorfor skal han slaveliggøres i 18 år?
  Du skriver tidligere “Det glemmes, at det oftest heller ikke var kvindens valg”, men det passer bare ikke. Det er OFTEST kvindens valg. Der er sjældne situationer, hvor kvinden ikke er klar over hun er gravid, inden abortfristen nås, men ellers er det hendes valg. Og uanset hvor stort, du forsøger at slå alternativerne til at få barnet, op, så vil det at få barnet ALTID være et langt større indgreb i et menneskes liv end ikke at få det.

  Jeg ved ikke om enlige kan adoptere, men de kan så meget andet. Så længe man kan være enlig forælder, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne blive det ved adoption. Barnets tarv er vigtigt, men det er ikke alpha og omega.

 25. Af M Jørgensen

  -

  At blive gravid i første forsøg må siges at være et lucky punch, i gennemsnit vil det tage 6- 8 mdr hvor der er samleje 2-3 gange om ugen og så tæt på ægløsnings tidspunktet som muligt.
  Så hvis vennen til MMN kun har haft det ene forhold til kvinden må det være uheldigt for ham at ramme plet første gang han er sammen med kvinden.

 26. Af A Karlsson

  -

  Kære Thomas
  Jeg læser det som om, at du går skridte videre og forslår, at vi tvinger kvinder fysisk til at få en abort? Nu er det jo ikke en pircing eller lignende, der er tale om, men et medicinsk indgreb? Det, at du ikke skal kunne bestemme over en anden persons krop, har intet med dit køn at gøre.
  Jeg tror ofte sådan nogle ting bliver sagt uden at folk tænker sig ordentligt om. Jeg syntes det er ærgerligt, at der skal blandes ligestilling ind i retten til at bestemme over egen krop. Den ret har vi/bør vi alle have.

 27. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Der er debatindlæg, der ikke kommer på, så jeg afstår for yderligere, spild af tid jo – endikke mine vist 2 gange meddelelse om et filter kommer på, så god debat da for de, der er så heldige at komme på.

  Så – den slags er ikke i orden! Der er åbenbart ting, der ikke må sige, såsom at ligestilling ikke kan opnås i spørgsmålet her, da det er kvinden der bærer barnet mm.

 28. Af A Karlsson

  -

  Jeg har også indlæg, der ikke er kommet på. Ikke noget jeg kan forstille mig, der burde censureres væk.

 29. Af Rikke Nielsen

  -

  Majbriitt Marie Nielsen, først stor respekt for dit forsvar af din ven; en god ven i nøden er du.

  Dog straks sablet ned af din manglende forståelse for livet, som måske beror sig på, at du endnu ikke har mærket et liv i din krop. Eller måske bare dit ensidige forsvar af din ven.

  Først og fremmest har din ven opført sig ulideligt dumt og naivt; det er udelukkende hans ansvar at sikre sig at hans sperm ikke havner et sted, der er kreeret til at skabe liv. Putter han sin diller ubeskyttet ind i nærheden af en livmoder, så er der ALTID en sandsynlighed for, at denne livmoder skaber et nyt lille liv. Han har derfor taget en chance – og han har vidst det.

  Det er et meget stort ansvar, du forsøger at placere på den kvinde, du udskælder som intrigant; i dit forsvar af en mand, kræver du faktisk at denne kvinde får foretaget en abort – eller alternativt manden slipper for sit ansvar.

  Men selvom aborten er fri, er det ikke sikkert, at den gravide kvinde etisk og moralsk kan benytte sig af den mulighed.

  Jeg ser det mere som små børns egoisme og overfladiskhed at ville påberåbe sig retten til at stå uden ansvar i at have gjort en kvinde gravid.

  Tough luck, men har man sagt A må man også sige B…. der kommer sgu et lille levende væsen ud af det.

  Alternativt beholde Frederik i bukserne indtil der dukker den rette kvinde op.

 30. Af Finn Bjerrehave

  -

  Tak for mit indlæg er spild af tid, så spørger jeg hvilkens tid, nemlig ligestilling og ansvar er to u-lige størrelser, og prævention er nr 1 for kvinden , før ønsket om et barn bliver ønsket.
  Klar tale. Finn Vig

 31. Af Indiana Wayne

  -

  “Først og fremmest har din ven opført sig ulideligt dumt og naivt; det er udelukkende hans ansvar at sikre sig at hans sperm ikke havner et sted, der er kreeret til at skabe liv. ”

  Rikke har faktisk skrevet en umådelig dum og egoistisk kommentar i dag..vist første gang?

  Naturligvis ikke. Kvinder har gjort det til en kultur at få børn på mænds bekostning. Generelt kun noget der rammer velhavende borgerlige mænd. Og ud fra det synspunkt da har positive samfundsindflydelse på statsbalancen..

  Men, kvinden besidder et utal af muligheder. Og bedrag skal have legale efterdønninger..ligesom falsk anmeldelse af voldtægt-ifølge målinger halvdelen af alle anmeldelser-og nej ,har ikke glemt alle dem der ikke bliver anmeldt-, burde få samme straf for anmelderen i fængsel som fuldbyrdet voldtægt..

Kommentarer er lukket.