Sex med børn er ikke kultur

Af Majbritt Maria Nielsen 49

(Blogindlægget er redigeret d. 5/6-2017, da nogle påstulater og personlige holdninger forekom upræcise.)

 

I disse dage kræver den yderste venstrefløj Inger Støjberg lagt for mistro og muligvis afsat. Hun har måske brudt sit ministeransvar, da hun i 2016 tvangsadskilte voksne mænd og mindreårige piger i landets asylcentre uden individuel, forudgående vurdering. Herefter har hun formentlig fejllæst en redegørelse fra ombudsmanden om lovligheden af den praksis, Udlændingestyrelsen efter ministerinstruks nødvendigvis måtte anlægge for at gennemføre førnævnte og til sidst har hun måske krænket henholdsvis national og international ret i det henseende, at retten til privat- og familieliv skal beskyttes. Men målet helliger som bekendt midlet og Inger bliver jo nok, for flertallet af os og dem på Slotsholmen kan alligevel ikke finde plads til tanken om alternativet, hvis ikke børn og voksne dengang i 2016 var blevet bedt om at gå til ro i hver sin seng. Ydermere må vi nok forvente, at DF ikke har tænkt sig at forarge sig over en handling, der gør det stdigt mere stressende for ikke-vestlige holdninger at søge til og opholde sig i Danmark.

I Danmark er voksne mænd ikke kærester med børn. Det er tværtimod strafbart og en af de forbrydelser, vi slår hårdest ned på. Desuagtet om man opnår asyl og skal være et nyt medlem af Danmark, eller man skal rejse ud af landet igen, så følger man de ordner og sædelighedsgrundsætninger, vi mentalhygiejnisk har antaget. Den sociale referenceramme, man i tilfælde af asyl skal lære at begå sig i, accepterer ikke gifte, unge piger, der som det første skal bede om barselsorlov fra den indledende danskundervisning. Har man et problem med at slå op med sin unge brud og efterlade hende i barndommen, så må man finde sig et andet sted at være. Danmark skal ikke tillade pædofili eller sædelighedsforbrydelser under europæisk konventionsbeskyttelse af religionsfrihed eller privatliv.

Hvis den vestlige holdning til jævnbyrdig kærlighed og seksualitet skal overskygges af en juridisk teknikalitet, så er vi for alvor på vej i rummelighedslokummet. Det er naturligvis ikke overraskende, at venstrefløjen anvender den juridiske dolk på Inger; man kan ikke have tillid til en minister, der bryder loven. Og nej, det kan man ikke. Jeg er enig i, at Inger Støjberg skal svare på de spørgsmål, hun afkræves og at klarhed i handlinger er vigtigt. Men mit indre kompas savner, at det sker i en stemning af, at naturligvis skal mindreårige og voksne ikke være gift. Praksis i redegørelsen beskives med, at 15-årige allerede blev adskilt fra deres voksne ægtemænd, men besøgte hinanden efterfølgende. Hvorfor det? Som jeg har forstået det, så vil 24-årsreglen bevirke, at parrene i tilfælde af blivende ophold i Danmark ikke kan blive sammenført alligevel. Det signalerer vel meget godt, hvad vi mener?

Man må gerne lave en Eva Kjer på en minister, hvis midlet er vigtigere end den sag, man ønsker at løse. Men man må ikke trække dynen op over hovedet på en syrisk pige i konfirmationsalderen og hendes mand, der oprindeligt var ven med hendes far, når hendes danske jævnaldrende mentalt kun er modnet til at forholde sig til familieaftaler om iPadtid og make-up videoer på YouTube.

Det ville være langt mere interessant, om venstrefløjen i stedet angreb det, grænsende til moralhasard, der indtil 10. februar i 2016 foregik indenfor landets grænser. Om de forhørte sig hos det personale, der har deres daglige gang på de dengang henved ved 40 centre i Danmark. Men det kræver både en holdningsændring og at man accepterer, at Inger Støjberg i dette henseende, efter min mening, har handlet moralsk korrekt og temmelig anstændigt. Dét billede af Inger tjener jo ikke oppositionen, slet ikke den yderste. Desuden kan det udvalg, som om 10 minutter bliver foreslået, snildt ånde Inger i nakken helt indtil næste valg, hvor de så kan afkræve dem en konklusion, der tegner den siddende regering som kulturtomme monstre, der flår folk ud af armene på hinanden.

Det er opgjort, at parrene ikke var flere generationer fra hinanden. Men til forskel for det forhold, en 17-årig og en 25-årig kan tænkes at have på “vestlig manér”, så er disse andre par gift og har været det i et stykke tid allerede. Valgfriheden og den religiøse og kulturelle norm, der har afstedkommet det sidstnævnte forhold mener jeg ikke, vi behøver beskytte i Danmark.

Men der er fortsat nogle rettigheder, der er bedre end andre. Helt sat på spidsen kunne man sige, at børns ret til ikke at blive penetreret af voksne mænd overstiger fvoksne mænds ret til at penetrere børn i kulturens multifarvede lagner. Og at det er godt at lære, hvis man som par kommer til Danmark. De demokratiske, vestlige frihedsrettigheder og forståelse af sædelighed og seksualmoral er nok dem, der er de rigtige, når det kulturelle alternativ er dybt kriminaliseret, var det sket på Frederiksberg og ikke på Center Gunderuplund.

Det er bare ærgerligt, at Inger Støjberg for vild i instrukser, for emnet kunne næppe være mere på sin plads, at få uddebbateret og handlet på. Lad os håbe, hun kan svare.

49 kommentarer RSS

 1. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Meget sjovt at læse M.M.N.’s indlæg vedr. forholdene i asylcentrene vs. den stuerene Inger Støjberg.

  Men det er vel ikke kun asylcentrene man skal lede efter pædofile i samfundet, vel?

  Har vi allerede glemt, hvor ansvarsløse og ligeglade vores kommuner/staten er/har været ift. at opdage/gribe ind overfor overgreb og mishandling af børn i Danmark? Og det er endda efter dusinvis af klager!

  Har vi allerede glemt skammelige og skandaløse sager som Tønder-sagen?
  Løs disse problemer først…

 2. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en meget interessant video omkring seksuel udnyttelse af børn – og direkte myrde børn som led i sexakten. Lidt news fra “the high profiles” i samfundet:

  “Pedophiles Rule the World ”
  https://www.youtube.com/watch?v=o1GQehNcZZw

 3. Af Li....s B...eth

  -

  Helt enig. Dansk lov skal følges her.

  Men hvorfor støtter dit parti LA op om inc est? Et barn født af bror og søster , har store genetiske problemer….

  Eliten har altid været indavl et i Danmark. Før de kongelige og adelige og borgerlige rige. Men nu må det altså stoppe LA.
  Vi skal ikke retur til alt den elite in davl igen…

 4. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har en simpel trans vel også store genetiske problemer 🙂

  Hvem er han/hun egentlig? 🙁

 5. Af Jan Petersen

  -

  @ MAJBRITT MARIA NIELSEN, i øvrigt en gang konstrueret sproglig junk der lyser langt væk af en kegle, der studerer jura. Skriv på almen danske søde Majbritt – det er sgu ikke så svært 🙂

 6. Af Hans Struijk

  -

  Hvorfor får den gifte pige ikke lov, selv at beslutte hvad hun vil? Måske er det meget imod hendes ønske, at blive adskilt fra sin mand. Det er derfor, at den individuelle behandling er vigtig. Men MMN og Inger Støjberg ved så forbavsende godt, hvad der er godt for andre mennesker. Måske har de andre mennesker dog følelser og en egen mening om hvad der er godt for dem (fy!).

 7. Af Li....s B...eth

  -

  Jan er blot en konspirationsfanatiker som ingen tager seriøs. Landsbytossen her i berlingske sammen med Preben f1.

  “Men målet helliger som bekendt midlet og Inger bliver jo nok, for flertallet af os og dem på Slotsholmen kan alligevel ikke finde plads til tanken om alternativet, ”

  Mener Majbritt alternativet med et incestfrit samfund? Jeg tror nu flertallet er mod alliacen her..

  I Israel er incest også lovligt. Dog kun mellem far og datter. En jødisk religiøs tekst er baggrunden. Meningen er at få mange børn og hvis ingen anden kone er tilstede. Jeg ved ikke hvor udbredt kostumen er blandt jøder i dk og israel, men ststen der taler dog om at forbyde det nu.

  Vi skal heller ikke glemme at kristne danskere helt op til moderne tid giftet sig med børn. Den seksuelle lavalder og giftealder er forholdsvis ny..men alle jøder og muslimer skal følge danske normer.

  Jøderne truer også med at forlade landet hvis omskæring-maltraktering af mindreåriges kønsdele- bliver ulovligt. Vi skal spørge os selv om vi ønsker sådanne børnemishandlere i landet?
  Uanset om jøde eller muslim.

  Mht Støjberg stramme indvandring er den til grin.

  200.000 indvandrer er ankommet her de sidste 2 år. Det hele er intetsigende borgerlig

  Borgerlige har altid landets mest indvandrevenlige regeringer, da intet løn og velfærdsdumpere så effektivt for resten af den danske befolkning. Hvilket igen kun gavner top 1%. Så set over et er er indlægget blot populisme og løgn.

  Tak fordi du endeligt sendte det sidste og mest korrigeret Indlæg? Efter jeg havde sendt det andet sted. Umuligt at få kommentarer igennem på din blog..Sådan gør i liberalister jo altid. Og vi har kun det sjov vi selv laver.

 8. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er konspirationer (fakta) lidt mere interessante end diverse trans med fake pige navne 🙂

 9. Af peter kocsis

  -

  “Danmark skal ikke tillade pædofili eller sædelighedsforbrydelser under europæisk konventionsbeskyttelse af religionsfrihed eller privatliv.”

  Sjovt nok er bloggeren ikke klar, over at Støjberg med stor glæde tvangsudviser mindreårige børn til Somalia og Afghanistan, hvor de netop bliver ofre for pedofili.

 10. Af peter kocsis

  -

  “Danmark skal ikke tillade pædofili eller sædelighedsforbrydelser under europæisk konventionsbeskyttelse af religionsfrihed eller privatliv.”

  Sjovt nok er bloggeren ikke klar over at Støjberg med stor glæde tvangsudviser mindreårige børn til Somalia og Afghanistan, hvor de netop bliver ofre for pedofili.

 11. Af Jan Petersen

  -

  Her er i øvrigt et meget godt eksempel på, hvordan mainstream media – i dette tilfælde CNN – iscenesætter fake news som ren Hollywood underholdning til brug for bl.a DR og TV2. Hele showet er – pure fake shit:

  CNN Caught Staging Fake News to Show Muslim Support After London Attacks?
  https://www.youtube.com/watch?v=tb5PPnuu3bs

 12. Af Ole Frank

  -

  Endnu en borgerlig lov-og orden ´t*sse, der mener at venstreregeringen og moral hører sammen. Hvor latterlig kan man blive? “Smagsdommeri” blev som bekendt afskaffet af den ulovlige skatteminister Anders Fogh. I Danmark har man indtil januar kunnet blive gift som mindreårig. Så hvorfor kan man ikke bo her som mindreårig ægtefælle, når man er flygtning??

  Man kan i øvrigt undre sig over, at skiftende borgelige regeringer vil have den kriminelle lavalder sænket og den seksuelle hævet., som mig bekendt er 15 år. Skribentens studentikose moralske korstog er en gang mundsvejr med flotte, smarte ord som “moralhasard”, “uopsættelighed”. En “uopsættelighed” som ombudsmanden heldigvis ikke anerkender og som den grønne skribent i sin egen tilsyneladende moralske kvabbelse bruger som undskyldning for den kageglade Nøj-hvor-vi-kan-berg.

 13. Af Arvid Holm

  -

  Bloggen er vist ramt af venstreorienteret censur?

 14. Af Henrik Thor Christensen

  -

  @ Mehmet Sami Gür
  Er du her endnu Mehmet, har Fascistogan ikke kaldt dig hjem endnu.
  Det undrer mig ikke at du er i koret af Støjberg-kritikere og at du forsøger at aflede opmærksomheden fra dine trosfællers overgreb på børn ved at pege fingre af andre. At kommunerne er nogle idioter til at tage sig af den slags sager her skal ikke forhindre Støjberg i at tage sig af jeres religions svinske traditioner!! Hun gjorde det rigtige og at venstrefløjen forsøger at profilere sig med den sag her viser bare hvor dumme deres vælgere reelt er når de sætter deres kryds, men ok, anarkister, samfundsundergravere og islamister kommer af den samme spand lort så man kan vel ikke forvente andet – heller ikke at du støtter dem, Mehmet!!

 15. Af Henrik Thor Christensen

  -

  @ Arvid Holm
  De røde har sat støttetropperne ind imod os højreorienterede fascistsvin sådan at de kan køre videre med deres samfundsundergravende terrorstøtte til islamisterne.

 16. Af P Christensen

  -

  Venstrefløjen har forlængst skiftet ideologisk sutteklud, hvis det skulle
  være gået nogen forbi.
  Man er gået fra marx til muslimer.

  Og den almindelige vælger og lønmodtager i DK har længe haft valget
  mellem pest eller kolera:
  – de blå hvis “gud” er kapitalen
  – eller de røde hvis “gud” er muslimerne.

 17. Af Andreas Rastorp

  -

  Hvis det er lig med menneskelighed så ja, for den del er ikke LA’s stærke side.

 18. Af Lars Kyhnau Hansen

  -

  Stop nu denne ulækre nazilignende propaganda, hvor en hel befolkningsgruppe plus alle danskere, der ikke vil acceptere, at en minister bevidst overtræder loven, beskyldes for at være pædofile.

  Det er IKKE “sex med børn”, at en 15-17 årig pige har en partner. Det er fuldstændig normalt, det har masser af 15-17 årige danske piger også. De venter bare, til de er lidt ældre, med at gifte sig med dem.

  Efter ændringen af Ægteskabsloven i januar 2017 får de 15-17 årige muslimske flygtninge ikke deres ægteskaber anerkendt i Danmark. Så er de kæreste, lige som jævnaldrende danske unge.

  Og det skal de selvfølgelig have lov til. Man kan da ikke I ramme alvor som liberal mene, at der skal gælde særlovgivning for bestemte befolkningsgrupper, alene for flertallet kan have nogen at hetze mod og pege fingre af?

  Nu må det her vanvid stoppe, og vi må have en ny minister såvel som en ny politisk dagsorden. Meget gerne en liberal politisk dagsorden, og det burde et parti, der kalder sig selv liberalt, om nogen gå ind for. I modsat fald er der tale om rent taburetklæberi.

 19. Af Karl Nielsen

  -

  Mehmet, helt rigtigt! Også uden for asylcentrene udlever udlændingene deres pædofile lyster. Den frygtelige Tønder-sag plejer, at blive brugt som eksempel på “dansk” kriminalitet, men ud af 14 dømte mænd er de 8 udlændinge:

  58-årig mand med tyrkisk baggrund. Dømt for to samlejer. Idømt 3 års fængsel og udvisning fra Danmark for bestandig.

  35-årige Abdul Jalil Ahadi fra Aabenraa – afghansk statsborger og førtidspensionist. Dømt for et samleje. Idømt 2 års fængsel og udvisning fra Danmark for bestandig.

  23-årige Said Mohammed Zakria Hosseini fra Aabenraa – afghansk statsborger. Dømt for et samleje. Idømt 2 års fængsel og udvisning fra Danmark for bestandig.

  37-årig tyrker, pizzeriaejer fra Esbjerg. Dømt for to samlejer. Idømt 3 års fængsel.

  38-årig srilankaner, pizzeriaejer fra Aabenraa, srilankansk statsborger. Dømt for to samlejer. Idømt 3 år og 3 måneders fængsel samt udvisning fra Danmark for bestandig.

  18-årig srilankansk statsborger, studerende fra Haderslev. Dømt for anden kønslig omgang end samleje. Idømt 1 års fængsel.

  35-årig srilankaner, pizzeriamedarbejder fra Haderslev, oprindeligt fra Sri Lanka. Dømt for et samleje. Idømt 2 års fængsel.

  45-årige Parameswaran Sinnathambi, mand fra Aabenraa, født i Sri Lanka. Kendt skyldig i fem samlejer og i at have medvirket til, at syv andre mænd også havde sex med den ældste pige. Idømt 6 års fængsel.

  -Taget deres antal i betragtning er dette en ekstrem høj overrepræsentation for udlændinge, sammenlignet med etniske danskere.

 20. Af Li....s B...eth

  -

  “De røde har sat støttetropperne ind imod os højreorienterede fascistsvin ”

  Oplært på Lenins marxistiske skole i Moskva. Kostskole på cuba, ferier i Nordkorea og arbejder for den venezulandske revolution inde for “the revolution will not be televized” filtet. Man gør jo hvad man kan…….

  Dog interessant hvorledes alle liberalisterne herinde støtter op om incest prostitution og lovlig kokain?
  Siger alt om hvor vi har LA henne..

  Borgerlige er dog også dem der indføre flest indvandrer også .muslimer. ca 80 000 de sidste 2 et halvt år..Med familiesammenføring.

 21. Af Ole Frank

  -

  “Bloggen er vist ramt af venstreorienteret censur” skrev AH – øh nej det kaldes ytringfrihed. Når han har noget substantielt at bruge sin egen ytringsfrihed til, er det fint. Men den slags ytringer er ikke andet end udtryk for afmagt, der forsøges skjult. Hvem mon transen LI S B ETH er? Den tidligere F1Jen sen??

 22. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR: “Har vi allerede glemt skammelige og skandaløse sager som Tønder-sagen?”

  I Tønder-sagen indgik et antal muslimske mænd på forbrydersiden. Og forbryderne blev dømt.

  Det bør de pædofile muslimer også blive!

 23. Af J Nielsen

  -

  “Sex med børn er ikke kultur.”

  At skille par på 17 og 19 fra hinanden er heller ikke kultur.

  At håndhæve sin egen private lovgivning udenom Folketinget er slet ikke kultur.

  At lyve om det er til gengæld kultur. Venstre-kultur.

 24. Af Li....s B...eth

  -

  Ole Frank er naturligvis lille psyKO kim Olsen i nyt navn.
  KO ’s navn er nu så beskidt at han må ty nye navne. Velkendt da han aldrig relatere til emnet, og kun personangreb mod 2-3 bloggere som han lider af forfølgesesvanvid af. Manden er ustabil. Utal afpædofile indlæg i medierne over tid. Og er nu utilfreds med min kritik mod incest, som LA ønsker lovliggjort og ham.

  Helt enig med Johanne her. LA og venner ved man altid hvor man har. Lov er noget for røde kun..Og lad os så få fjernet alle frimurer fra politi, militær og domstolene. Således at love følges i Danmark.
  Enig Maybritt????

  Vi kan ikke have ministre som hende her, der ikke følger landets love. Og mht sex mellem 13-45 årige..mener der var et tilfælde kun og hun var 14. Resten var meget tæt på grænsen og manden kun lidt ældre. Historisk har det altid været sådant at kvinder fandt sammen med ældre mænd. De har pengene og modenheden til at være fader.

 25. Af Ole Frank

  -

  LI SB ETH – er tydeligvis stadig på hormonkur.

 26. Af Li....s B...eth

  -

  Vi må håbe politiet holder øje med ko’s pædofile tilbøjeligheder? Ellers er opmuntringen hermed givet videre..

 27. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 28. Af Thomas Jensen

  -

  Man kan vel godt mene, at det er helt i orden hvis en minister administrerer i strid med loven. Det er det synspunkt, som Majbritt Maria Nielsen gør sig til talskvinde for her ovenover. Alternativt kunne man mene, at ministeren burde have arbejdet på at ændre loven, for derefter at følge den – men sådan er der jo så meget.

  Inger Støjberg har ment, at det var en så væsentlig sag at få skilt de børn og voksne fra hinanden, at det skulle ske udenom dansk lov og uden at vi skulle stole på de sagsbehandlere, der hidtil har foretaget de individuelle vurderinger. Som moderne liberal politiker, er det nemlig mere vigtigt at sende signaler, end det er at behandle mennesker som det de er: Individder, der fortjener en individuel behandling.

  Men det er en stor skam, at Inger Støjberg så groft har svigtet Majbritt Maria Nielsen og hendes ligesindede. For da det blev offentligt kendt, at ministeren administrerede i strid med loven, rettede hun ind og genindførte den individuelle vurdering.

  Majbritt har dog tilsyneladende glemt, at kritisere Inger Støjberg for det i hendes blog ovenfor. I dag administreres der netop på den måde, som Majbritt kritiserer så kraftigt: I overensstemmelse med loven.

  Nu står vi så tilbage med en minister, der har administreret i strid med loven og derefter skiftet forklaring på, hvordan det kunne ske (for at kunne slippe for ansvaret). Vi står tilbage med en borgerlig regering og et Dansk Folkeparti, der dybest set er ligeglade.

  Stort hurra for beskytterne af folkestyre, demokrati og retsfølelse.

 29. Af svend jensen

  -

  Der skal naturligvis ikke gælde andre regler for ægteskab eller pardannelse med mindreårige børn, fordi man kommer fra Afrika eller Mellemøsten. Pædofili og misbrug af 8-14 årige piger er forkasteligt under alle omstændigheder. Hvorfor vil de radikale mobbe eller afsætte en minister der vil forhindre disse afskyelige misbrug af børn??

 30. Af Sune Sørensen

  -

  Det er lovligt for 15 årige at have sex. med forældrenes tilladelse må de også gifte sig.

  Er ægteskabet sket under tvang, så er det ikke lovligt. Derfor er det relevant med en individuel vurdering.

  Den blev ikke foretaget, men Støjberg løj om at den var blevet foretaget. Hun brød loven. Så er den ikke længere

 31. Af Finn Bjerrehave

  -

  Prøv at følge med i Grønlandsnyhederne, og forstå kultur og sex.
  Uhyggeligt. Finn Vig

 32. Af Hasse Greiner

  -

  Dejligt skrevet – tydeligvis en voksen-til-voksen kommunikation; men hvem staver postulat med å i topteksten?

 33. Af J Nielsen

  -

  ” Man kan da ikke I ramme alvor som liberal mene, at der skal gælde særlovgivning for bestemte befolkningsgrupper, alene for flertallet kan have nogen at hetze mod og pege fingre af?”

  Opfattelsen at hvad det vil sige at være liberal kan hos Venstre, og dermed Støjberg, ligge på et meget lille sted.

  Det begrænser sig stort set til hvad man kan beskrive som markedets diktatur. Pengene bestemmer.

  Men det går jo også fint med at være borgerlig uden at være liberal. De to ting behøver ikke at have noget med hinanden at gøre.

 34. Af Jan Petersen

  -

  >>(Blogindlægget er redigeret d. 5/6-2017, da nogle påstulater og personlige holdninger forekom upræcise.)<<

  Det er sgu ok, lav lidt bedre research til næste indlæg – inden du postulerer (med o og ikke å) lidt for meget. I øvrigt er stavekontrol et glimrende værktøj 🙂

 35. Af Li....s B...eth

  -

  “Men det går jo også fint med at være borgerlig uden at være liberal. De to ting behøver ikke at have noget med hinanden at gøre.”

  Mener det har. For liberalister kan aldrig vinde alene, så bliver nødt til at sponsere mere stuerene borgerlige partier ,der alligevel ledes af disse bag kulisserne. Derfor mærsk mv sponsere dem alle og R. Sidstnævnte i stor stil som garant for liberalisme under rødt mandat.

  So jo har i reel politik, men uden tvivl ikke blandt vælgernes egne bedømmelse…….

 36. Af Li....s B...eth

  -

  “Det er opgjort, at parrene ikke var flere generationer fra hinanden. Men til forskel for det forhold, en 17-årig og en 25-årig kan tænkes at have på “vestlig manér”, så er disse andre par gift og har været det i et stykke tid allerede. ”

  Var redigeringen som jeg erindre..

  Loven er ens for samboende kontanthjælpsmodtagere som gifte mv..
  Danskere ser generelt giftermålet for værende passe borgerlig kultur, og det er det da også..
  Derfor absolut ingen grund til at indbringe giftermålet her.

  I muslimske kulturer forlanges giftermål først. Her kunne staten rette ind til danske forhold, og straffe muslimer Der ikke tillader deres døtre omgang med danske eller andre mænd. Med hård fængselsstraf til følge og økonomiske konfiskeringer . Drengene deres har jo lov til at hore med danske kvinder frit og gør det da også når de ja.. Ingen moral her.

  Vi skal altså lovliggøre mod deres kvindemisbrug , og naturligvis også mht jødernes maltraktering af deres børns kønsdele. Utroligt at en mand som Krasnik kan blive chefredaktør i landet, når han åbent siger har har støttet maltrakteringen af sine børns seksualorganer?

 37. Af Ejnar Jensen

  -

  Godt gået og fint sat på spidsen. Hele sagen afslører Den yderste Venstrefløjs vanskelighed med at forholde sig til de reelle realiteter. Der er vist ingen, der kan være i tvivl om, at Inger Støjberg er et stort irritationselement hos både de radikale og venstrefløjen, og at de i denne situation ser en kærkommen mulighed for at slippe af med hende. De ignorerer blot, at de selv kommer til at fremstå som nogle hyklere. I øvrigt skal jeg henlede opmærksomheden på, at Inger fremstår som de eneste mandfolk i Folketinget,

 38. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg undrer mig: Om der er stillet spørgsmålstegn overfor disse ægteskabers gyldighed, hvis disse par skal kunne få indpas i DK og – Om disse ikke automatisk kan blive afvist, da det ikke er tilladt i Danmark med hverken tvangsægteskaber eller ægteskab før det fyldte 18 år ? Artiklens forfatter her er jutsit, så derfor spørgsmålet ?

 39. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg undrer mig: Om der er stillet spørgsmålstegn overfor disse ægteskabers gyldighed, hvis disse par skal kunne få indpas i DK og – Om disse ikke automatisk kan blive afvist, da det ikke er tilladt i Danmark med hverken tvangsægteskaber eller ægteskab før det fyldte 18 år ? Artiklens forfatter her er jurist, så derfor spørgsmålet ?

 40. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Sex med børn er i visse samfund accepteret og dermed deres kultur – men en sygdom er og bliver det, nemlig pædofili. Uanset.

 41. Af Li....s B...eth

  -

  ” I øvrigt skal jeg henlede opmærksomheden på, at Inger fremstår som de eneste mandfolk i Folketinget,

  Jo da, det er meget muligt at Inger er flere personer. Mit bud er hende og 8 V spinndoktorer mindst?

  ” Om disse ikke automatisk kan blive afvist, da det ikke er tilladt i Danmark med hverken tvangsægteskaber eller ægteskab før det fyldte 18 år ? ”

  Har hørt om mange velhavende borgerlige familier der afskrev deres børns arv mv når de fandt en uønsket og måske fattig fremmed kæreste. I borgerlige rækker eksistere der også tvangsægteskaber via socialt pres. Og især set i kristne, Jehovas vidner, Scientology sekter osv..hvad siger loven her?

 42. Af - Niller

  -

  Og så er der det man ikke taler højt om i pæne velstillede borgerlige hjem- au pair piger hentet hertil fra Filippinerne og Thailand .
  Udover at være underbetalte i forhold til det antal timer de skal stå til rådighed, er de i en situation hvor de ikke tør sige fra hvis de skulle komme ud for det man kalder grænseoverskridende tilnærmelser fra et medlem af familien.

 43. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  AF NILLER – 6. juni – 19:22

  En mærkelig argumentation, såvel som det har vi love til at varetage: at så skulle vi ikke kunne nægte indvandrere med åbenlys overtrædelse af dansk lov. at komme ind i landet.. Kom da bare an alle kriminelle – eller ?

 44. Af - Niller

  -

  En mærkelig argumentation- det kan du have ret i Hviid Lajer hvis vi sætter det i kontekst med bloggens tema.
  Men nu var mit indlæg ment som en kommentar til det der skrives kl 18.45 vedr borgerlige familier.
  Jeg burde nok have været lidt mere præcis og adresseret min kommentar.

 45. Af Holger Overgaard Andersen

  -

  Ved at forvanske og afspore dialogen med juridisk myrestort spilfægteri smider man sig i seng ned alle de røvere ,banditter og samfunds omstyrtere og anarkister. Spar på de uforskammede ord og vendinger ,puds jeres selvværd med ordentlig opdragelse så I kan være bekendt at se jer selv i spejlet . Forfatterinden har en uomtvistelig klar juridisk pointe. Fordi man er politisk uenig med hende giver det ikke en ret til at kaste en verbal skraldespand i hovedet på hende. Tag jer sammen. Almindelig høviskheds er stadig ikke forbudt.

 46. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  AF NILLER – 7. juni – 14:23

  Joh – men det er sædvanligvis borgerlige, der har pengene .. og det er ikke bloggens emne – ejheller resten af 18:45, du henviser til. Men – i DK vi har love til at ordne den slags – og det har intet med artiklen her, så kunne vi sikkert fremdrage endnu flere forhold, der ikke er OK i DK, og så tillade alle og enhver asyl, selv folk med 4 koner, som her blot kaldes elskerinder eller elskere, for måske lidt håndører, kriminelle, pædofile osv., fordi den slags har vi da i forvejen så godt som, så kom bare hid, vi kan da bruge endnu flere i sådanne kategorier.

  Vi har rigeligt selv at se til, så det skal vi nok sørge fori egne rækker som ethvert andet samfund – men ikke yderligere og slet ikke via import fra andre lande!

 47. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  AF NILLER – 7. juni – 14:23

  Joh – men det er sædvanligvis borgerlige, der har pengene .. og det er ikke bloggens emne – ejheller resten af 18:45, du henviser til. Men – i DK vi har love til at ordne den slags – og det har intet med artiklen her, så kunne vi sikkert fremdrage endnu flere forhold, der ikke er OK i DK, og så tillade alle og enhver asyl, selv folk med 4 koner, som her blot kaldes elskerinder eller elskere, for måske lidt håndører, kriminelle, pædofile osv., fordi den slags har vi da i forvejen så godt som, så kom bare hid, vi kan da bruge endnu flere i sådanne kategorier.

  Vi har rigeligt selv at se til, så det skal vi nok sørge for i egne rækker som ethvert andet samfund – men ikke yderligere og slet ikke via import fra andre lande!

 48. Af - Niller

  -

  Ja ja Hviid Lajer ord flyver og kan bruges og fortolkes efter behag.

 49. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ja, ja da! Hvis det står lidt småt til med fatteevnen.

  Så da hellere nedgøre, at je gad svare – faktisk det samme, lidt udvidet.:-)

Kommentarer er lukket.