Privatiser Guds hus og se, at det er godt

Af Majbritt Maria Nielsen 43

I disse dage oplever vi præsters ret til at nægte homoseksuelle at blive viet i netop den kirke, hvor den pågældende præst har embede. Det synes stadigt mere påtrængende at adskille de to institutioner, der for længst er vokset fra hinanden. Jeg foreslår derfor, at vi, som et forsøg, privatiserer Guds hus.

Engang var det ubegribeligt for mig, at homoseksuelle overhovedet ønskede at blive viet i en kirke, hvis protokol ikke accepterer eller respekterer homoseksuelle forhold. Jeg trak paralleller imellem fraværet af min egen tro og deraf fraværet af behov for at besøge Guds hus og homoseksuelles behov; men det var en fejlslutning. For hvor kristendommen ikke anerkender homoseksualitet, der viser homoseksualiteten sig næstekærlig. For i nogle homoseksuelle forhold fylder kristendommen stadig noget, om end det skyldes et personnært forhold til Gud eller at opfylde en slægtnings drøm at se barnebarnet blive ført til alters.

At tro er en sag mellem den troende og den pågældende guddom, burde være cementeret helt ned til de mest udemokratiske teokratier. Det er det desværre langt fra, men vi kan trøste os ved, at statsreligionen i Danmark dog sjældent udvirkes til vold og chikane, men ”kun” til en forskelsbehandling, hvis raison d’être forsvares af præsterne, der er imod, som var den trukket ned af Sinaibjerget. Når man undlader at tolke på de skrifter, der udgør en given religions fundament, så er det sådan set ekstremisme. Det kender vi også fra andre religioner og det er dybt ucharmerende.

Jeg er selv udmeldt af folkekirken på 10. år og det har aldrig føltes så godt at spare penge. Desværre betaler vi, der er udmeldt, stadig til præsters løn over kildeskatten, til folkeskolernes undervisning, der fortsat favoriserer én religion frem for alle de andre, og til transmissioner af gudstjenester m.v. på Statsradiofonien. Problemet med denne demokratiske overførsel er, at den ikke er demokratisk; religion er stadig delvist for dem, der tror på den rigtige måde. I Danmark er vores fæstnede religion heldigvis fortolket så hyppigt, at den ikke skaber fjendebilleder hver dag, hvorfor vi tåler og hygger os med den; vi er kulturkristne, hører vi konstant. Vi mangler bare det sidste. Vi mangler altså, at vores medmennesker ikke skal føle sig som amoralske hedninge i et småekstremt tidehverv.

Præster er ansat af staten og lønnet af folket. Nogle folk er homoseksuelle. Hvis ikke de resterende præster, der ikke vil udøve ligestilling blandt elskende mænd og kvinder i 2017 snart kan få det ind i hovedet, så foreslår jeg, at vi privatiserer Guds hus. Bare som et forsøg i den første tid. Det vil formentlig også passe både de pågældende præster og deres mere moderne kolleger godt. For det første undgår de præster, der godt kan leve med at forene to mennesker i kærlighed og smoking, for at tage afstand fra deres reaktionære kolleger i tide og utide. For det andet kan de ikke-tolkende præster udøve netop deres form for kristendom uden at gøre vold på dem selv, statskassen eller homoseksuelles ligestillingsrettigheder. Så kan de følge deres kald hele vejen ned til banken og bede om udsættelse, når de må sande, at fremtiden er demokratisk og at der ikke er hverken kærlighed eller kroner og ører i at sende en procentdel af folket lige lukt i Helvede.

 

 

43 kommentarer RSS

 1. Af J. H a nse n

  -

  Hvad foregår der her?
  MMN har skevet et fornuftigt indlæg.

 2. Af P Christensen

  -

  Så skal der jo indføres profit og direkte brugerbetaling.
  Man kan jo starte med:
  Velsignelse 2.500 kr
  Djævleforsagelse 3.500 kr
  Vielse 34.000 kr

  Og ideen bør udbredes.
  Tilsvarende kan vi privatisere asyl og indvandringsområdet
  så det alene er tilhængerne af immigrationen der betaler.
  Hold da op hvor jeg ser frem til at få 20% mere af indkomsten tilbage i egen lomme.

 3. Af Allan jensen

  -

  Helt og aldeles enig. Religiøse tosser og generelt svagelige individer der vælger at tro på en gud oppe i skyerne, må selv betale for deres vrangforestillinger og formdomsfuldheder. Religion hører sig på ingen måde hjemme i et moderne samfund som det danske.

 4. Af Mehmet Sami Gür

  -

  MAJBRITT MARIA NIELSEN

  Hvad står der i bibelen? Står der i bibelen, at det er okey at tolerere de homoseksuelle? Står der i bibelen, at præster er forpligtet til at vie de homoseksuelle? Hvad er bibelens syn på homoseksualitet?

  Skal præsterne handle ud fra bibelen eller efter ethvert individs krav og ønsker?
  Skal man have en ‘religion up to date’?
  Hvornår er nok er nok? Har det ikke været nok at lave om på bibelen, når man tænker på, hvor mange gange bibelen blev lavet om igennem de sidste 2000 år? Hvem ved bedst – Gud eller mennesket? Hvad er meningen med at sige; Gud er alvidende! Gud er altseende! Gud er althørende! og Gud er almægtig! Hvis bibelen bliver lavet om hele tiden, hvor bliver så miraklet og guddommeligheden henne?

  Er man ikke bekymret for samfundets ve og vel, samt reproduktionen af indbyggertallet, hvis man lukker øjnene og tillader homo ægteskab, homo liv osv. i samfundet?

  Er man ikke bekymret for at opleve Guds vrede i form af natur katastrofer? Især når man tænker på miljø-, natur- og vejrforandringer i verden. Ikke for lang tid siden har vi jo haft et lille bitte jordskælv og et par oversvømmelser her i landet.

  Som muslim forsøger jeg at forklare, hvor forkert og amoralsk og uetisk det er at ignorere budskabene i religionen. Er det socialt forsvarligt at gå ind for homo livet? Er det socioøkonomisk forsvarligt at gå ind for homo livet? Er det sociokulturelt forsvarligt at gå ind for homo livet? Er det sundt, ansvarligt og forsvarligt at have et homo ægteskab, en homo familie og her endda med børn? Stakkels børn! Det er bare syndt for børnene! Hvad er det for en psyke og mentalitet, der driver jer egentlig? Er I fuldstændig blevet bindegale og ude af istand til at bruge hovedet og hjertet? Brug dog den sunde, normale og naturlige fornuft og vær en lille smule kritisk. Er I fuld komplet hypnotiserede af frimurerne som et flok zombier?

  Og nu taler du om at privatisere Guds hjem. Vil det sige, at folk fremover skal betale for at få fri adgang til kirken? Stop hykleriet.

  Hvad siger Koranen?

  I har enten fuldstændig misforstået jeres religion eller også er I fuldstændig skøre og fordærvede i hovedet og i hjertet. At vie homoseksuelle i folkekirken er næsten det samme som at vie et menneske og et dyr. Det er imod al fornuft, natur og menneskelighed. Man ødelægger samfundets ve og vel og dermed reproduktionen af indbyggertallet.
  Jeg er så glad for og stolt af at være en muslim. Dermed ikke sagt, at der ikke findes/eksisterer homoseksuelle muslimer, men gudskelov er deres antal mindre ift. kristne og jøder.

  I Koranen kan man tydeligt læse om, hvordan Guds (Allahs) sendebud Lot har forsøgt at advare sit folkeslag mod homo livet. Men Lots folkeslag har nægtet Lots budskab. Derfor har Gud (Allah) efter et utal af advarsler udslettet folkeslaget Lot, fordi de trodsede Guds (Allahs) forbud og love og regler ved at insistere på homo livet:

  Og Lot! Da han sagde til sit folk: “Vil I bedrive skamløshed som intet menneske i verden før jer? (7/80)
  I går til mænd med jeres begær, i stedet for til kvinder. Nej, I er folk, der går for vidt!” (7/81)
  Det eneste svar fra hans folk var, at de sagde: “Driv dem ud af jeres by! De er mennesker, der holder sig rene.” (7/82)
  Derpå frelste Vi ham og hans folk, dog med undtagelse af hans hustru. Hun var en af dem, der sakker bagud. (7/83)
  Vi lod en regn falde ned over dem. Se, hvilken ende det tog med dem, der forbrød sig! (7/84)

  Man kan ikke have menneskerettighed til alt i livet. Slet ikke, hvis det strider med al moral, etik, fornuft, natur og menneskelighed. Brug hjernen og hjertet. For Guds, menneskets, vores, vore børns og samfundets skyld, brug den sunde fornuft og kritik, tak.

 5. Af jørgen jensen

  -

  Resultatet af århundreders erfaringer kan blive klogskab og visdom. Derfor er bibelen en bog man kan lære meget af. Der er budskaber som ikke siger ateister og feminister nogetsomhelst, men måske er budskaberne ikke helt så tåbelige som røde betonhoveder tror. Der er budet om at perversitet er en vederstyggelighed for Gud. Når pædofile og andre sære typer fører sig frem, er de ude i noget der ikke accepteres af Gud. Og når politiserende kvinder ikke tier i forsamlinger, men kræver at mænd og familier underkaster sig og lader sig ensrette, nedværdige og feminisere, så foregår der noget forkasteligt og skadeligt. Bare se den mandsfjendske og familiefjendske udvikling siden 1968. Og se den korte, snap hanen og mer kels migrant crisis/one year on.

 6. Af jørgen jensen

  -

  Al lan je ns en taler om tosser. Men al lan selv tror på at alting er kommet af ingenting. Det mener ateisterne er en meget intelligent dom over naturlovene og universets ufattelige undere. Ja, de mener selv at de er klogere end alle ikke-ateister, og de historieløse ateister/nihilister vil gerne belære enhver der gider lytte til dem, om at kristendommen og Skaberen er noget man bør foragte. Men hvordan kan ALTING komme af INGENTING?

 7. Af Paul Bischoff

  -

  P Christensen, brugerbetaling i kirker er ikke et ukendt fænomen i andre dele af verden. Men, det ender jo nok med den svenske udgave af adskillelse af stat og kirke.

  Jeg går ind for en adskillelse af stat og kirke. Så slipper vi for nævenyttige politikeres indblanding og præster der ikke tror på Gud. Det kan kun styrke Folkekirken, at folk skal tage aktivt stilling til tro.

 8. Af M.S. Carstens

  -

  Forbyd iSlam i Danmark, tak.
  Lad os kristne leve i ro og ateisterne lige så´!

 9. Af Gerd Tjur Larsen

  -

  hahahaha…åhhhh ja religion. Noget så latterligt. Voksne menensker der folder deres hænder og taler med en usynlig mand, som de tror ser alt hvad de gør, og som lover at de kommer op til ham i himlen når de dør – hvis de er artige -. HAHAHAHA! – fuldstændig ubegavet!

 10. Af Carl B.

  -

  Blot til info: Ingen præst kan nægte homoseksuelle at blive viet i deres lokale sognekirke. Hvis kirkens præst er imod vielse af homoseksuelle vil en anden præst, som ikke er imod vielse af homoseksuelle, komme og forrette vielsen.
  Kære MMN – til en anden gang: sæt dig ind i folkekirkens forordninger inden du udbasunere endnu en eller anden grundløs påstand.

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  MAJBRITT MARIA NIELSEN, du betaler ikke til præsternes løn over kirkeskatten. Det er kun folkekirkens medlemmer, der betaler kirkeskat. Men du betaler gennem din almindelige skat.

  I øvrigt ville du som jurist vel have en idé om, hvor vanskeligt det bliver at skille kirke fra stat i Danmark. Det kræver vist en grundlovsændring, so be my guest. Men det er givet, at der i din generation må komme en ny grundlov. Ingen af de tidligere har været i kraft så længe, og det er naivt at tro, at den ikke trænger til et serviceeftersyn. Men se om du kan få det politiske system med på ideen.

 12. Af Flemming Lau

  -

  Et hjerte på det sorte marked, koster ca 800 000 kr, og operationen koster ca det samme i USA! Dvs 1.6 mio for at forlænge livet med 15 år. Det er privat for dem der kan lide det! Men uanset pengepungens størrelse, så skal vi på et tidspunkt slippe livet på jord, så vi kan komme hjem.

  Hvad koster så det evige liv? Ja da Jesus Kristus allerede har betalt alle menneskers gæld, så er det ganske gratis, med mindre du stolt siger nej til syndernes forladelse! Tænk! ingen person anseelse, pengepungens størrelse, fra down syndrom til Mensa, alle har chancen!

  “Det er vi kolde overfor” lyder det kækt fra højre som fra venstre side, der blot vil spare 2% i skat. Men der stopper det ikke for de Guds løse hjerner! “Vi vil spare de sidste håndøre oveni.” Kristendommen skal nu være en privat forening, uagtet at den har tjent landet vel i over 1000 år. Det bliver interessant at se hvad de Gudsforladte og selvbestaltede guruer finder på som alternativ. Vi har jo set skræmmende eksempler gennem det 20 århundrede!

 13. Af L. Pedtersøn

  -

  @ MAJBRITT MARIA NIELSEN.

  Du behøver ikke privatiserer folkekirkens drift, men overføre den til “dynamisk skatte-valg”.

  Ovennævnte, gælder ligeså kirkeministeriets drift, heraf 1,7 mio. kr. for embedsfolk, som
  naturligvis ikke skal eksistere, da de enkelte sogn er 100% selvadministrerende, hvormed
  nuværende kirkeministerie, erstattes af: “Statens centrale kirkekontor” som henføres ind
  under finansministeriet, tillagt evt. 2 – 4 almene kontorister af 160 i timen. (så enkelt er det)

 14. Af lisebethian sørensenthinian

  -

  Af J.. H a n s e n – 4. juli 2017 1 9:41
  Hvad foregår der her?
  MMN har skevet et fornuftigt indlæg.”

  Men er mållløs mht. den liberalistiske populisme..Allerede har jeg sendt indlægget her 3 gange over dagen men…

  Efter to indlæg allerede er gået emnet over, kommer her et tredje og populistisk..Kan liberalisterinen ikke finde et originalt debatemne at deltage med selv? For nemt blot at bruge andres og lege “frihedskæmper” på andres bekostning.

 15. Af Birger Nielsen

  -

  Majbritt
  Indlæg i filter

 16. Af Tom E

  -

  1. Med undtagelse af kirkerne, som er kulturarv, skal ALT der har med religion at goere af finansloven.
  2. Mehmet, du er rablende vanvittig hvis du selv tror paa det sludder du skriver! Saerligt, at der blandt muslimer skulle vaere faerre homosexuelle, og at et homo aegteskab er at sidestille med at vie at menneske og et dyr. Tsk tsk….

 17. Af Krister Meyersahm

  -

  Det er helt legalt, at politikerne blander sig i kirkens organisering. Det har de lov til, jvnf. Grundlovens § 66. Derimod har de ingen ret til, at “presse” kirken til at indføre bestemte ritualer. Det ligger indenfor trosfrihedens domæne, som bestemt i Grundlovens § 67 og er derfor – udenfor lovgivers mandat.

  Trosfriheden er ikke uderlagt demokratiets vilje på samme måde som ytringsfriheden heller ikke er det. Det nytter ikke, at forsvare ønsket med argumentationen; at det er frivilligt for den enkelte præst om hun/han vil følge “opfordringen”. Det er og bliver et urimeligt pres, at lægge på præsters integritet, som i givet fald, skal tåle misbilligelse fra offentligheden, fordi man ikke følger flertallets vilje.

  Desuden, når det påstås, at “vrangvillige” præster diskriminerer, så er det ganske forkert. Man kan ikke tale om diskriminering fordi en præst ikke vil vie homoseksuelle, pga. vedkommende præsts troopfattelse. Tværtimod vil det være diskriminerende, hvis man tvinger en præst til en handling der strider mod vedkommendes trosopfattelse; idet det fratager vedkommende en rettighed, garanteret både i Grundlov og Menneskerettighederne.

 18. Af r. vangkilde

  -

  FOLKEOPLYSNING I GUDS HUS, gør min folkekirke aktuel, og nærværende på de sociale medier,
  så kirken kunne hjem i dit private hjem, og dermed skabe et større privat fællesskab med guds hus,.

 19. Af Helge Nørager

  -

  Jeg troede den var privatiseret, da dem som ikke vil bidrage blot kan udmelde sig og dermed ikke betale.

  Hvad som er lidt trælst for de betalende, er følgende.

  Dem som ikke betaler, har valgret, og deres stemmer gør til politikkere som vil bestemme over noget som de ikke betaler til.
  Det er i bund og grund ikke demokratisk.
  Og et problem som giver sig udslag i mærkelige politiske indgreb.

  Hvis mennesker ikke vil bidrage så lad dog være, anser selv det som end el af det at være Dansk at betale sin kirkeskat uanset og jeg er troende.
  Ganske som jeg uden bil betaler til vejnet.
  Og som barnløs betaler til skole.
  Det er nu engang en del af det at være med i samfundet, og det er forkert at segmentere sin betaling da det efter min mening er en helhed.

  Så kan i selv gætte hvad jeg mener om sortseere og kirkeskats gerrige, et hint det er noget med stakkels mennesker.

 20. Af Arvid Holm

  -

  I Bibelen findes opskriften på fred og ro med et sekulært samfund: Giv Gud, hvad Guds er – og giv kejseren, hvad kejserens er – i den rækkefølge.
  En væsentlig begrundelse for en politisk styret statskirke er at sikre rækkefølgen.
  Der må ikke opstå tvivl om, at de demokratisk besluttede love vejer tungere end diverse religioners påbud.
  Man ser i Mellemøsten, at hele samfund er polariseret i indbyrdes fjendtlige religiøse grupperinger, der med alle midler konkurrererer med hinanden og statsmagten.
  Hos nogle indvandrede trosretninger i Danmark er det også vanskeligt at få ren besked om den prioritering, som trosretningen går ind for: Er religionens bud mere tungtvejende end de danske politikeres demokratiske påfund?
  Hvis kirke og stat adskilles, så Folkekirken afløses af noget andet, kan en del af befolkningen i selvforsvar vælge at deltage i den religiøse oprustning.
  Hedninger har jo ikke de politiske fordele ved menneskerettighedernes fri religion og frie religionsudøvelse.

 21. Af Helge Hübschmann

  -

  Det gør vi skam også. I fuldt mål. Men ikke nødvendigvis din kritik og din sunde fornuft. Det er der, kæden hopper af for dig. Du synes åbenbart at have et særligt patent eller monopol på det. Givet dig af din gud?

 22. Af Jacob H. Hansen

  -

  Jeg ser den danske folkekirke som en slags vaccination mod mere rabiate måder at dyrke teistiske religioner. Igennem en sekulær stats regulering af den teologiske retning, slipper danskere for de moralske illusioner og menneske krænkelser som er iboende i langt de fleste teologiske tekster.

 23. Af Ib Kyv

  -

  Hvorfor laver de homoseksuelle ikke bare selv deres egen, helt private, “kristne” kirke, hvor de kan mishandle kristendommens grunddogmer så vildt, de vil?

  Hvorfor skal det gå ud over andre, at de homoseksuelle gerne vil accepteres som kristne, selvom de ikke kan acceptere kristendommens grunddogmer?

 24. Af Ib Kyv

  -

  Alternativt, så kunne de jo blive katolikker, men dén religion henvender sig nok mest til pæderaster, og det er jo ikke alle homoseksulle, der er til små drenge…

  De pædofile, religiøse fanatikere og de “polyamourøse” har jo deres helt egen religion – islam – som accepterer sex med småpiger og flerkoneri.

  De homoseksulle kunne jo bare også opfinde en – helt privat – religion, hvor homosekualitet er tilladt, når kristendommen nu ikke accepterer homoseksualitet, men kun homofili.

 25. Af Sally Jones

  -

  Folkekirken er ikke rummelig nok.

  Hvis der var plads til fanatisk religiøse psykopater, der mener, at det skal være lovligt at gøre “vantro” til slaver – herunder mindreårige sexslaver – så ville der også være plads til rettruende islamister i Folkekirken.

  Vi betaler også skat!

 26. Af Flemming Lau

  -

  Helge Nørager! Fin pointe.

 27. Af Peter Nielsen

  -

  “Så kan de følge deres kald hele vejen ned til banken og bede om udsættelse, når de må sande, at fremtiden er demokratisk”

  Alting tyder på det modsatte, hvilket må være forbigået MAJBRITT MARIA NIELSENs opmærksomhed. Hun er åbenbart heller ikke klar over, at det er uhyre nemt at finde en folkekirkepræst, der vil vi to af samme køn, eller også lefler hun bare for det politisk korrekte og følger i hælene på hylekoret.

  Demokrati er ikke ensbetydende med råt flertalstyranni men indebærer hensyntagen til mindretal, og mindretal kan også være præster, der tager deres tro alvorligt og med stor ret tolker biblen på deres måde. Jeg er ikke teolog og derfor uegnet til at starte en sådan diskussion, men jeg har læst gode argumenter både for og imod kirkelige vielser af personer med samme køn.

  I øjeblikket er de, der IKKE klapper i hænderne over alt, hvad der kommer fra de seksuelle mindretal, desværre jaget vildt, fordi nogen mener sig berettiget til at . kanonisere seksuelle mindretal på linje med indvandrere. Læs Sørine Gotfredsens indlæg om samme emne, det er skrevet af en person med større livserfaring og viden om emnet. MAJBRITT MARIA NIELSEN bruger derimod agurketiden på et fortærsket emne, som burde være uddebatteret, og på den måde støtter hun den udemokratiske ensretning. Liberalt er det ikke, men uhyre fordomsfuldt og overfladisk, som det meste, der kommer fra Liberal Alliance Jeg er ikke troende, men dog heller ikke så uvidende, at jeg ikke har fattet, hvad folkekirken betyder for Danmark.

 28. Af Peter Nielsen

  -

  “Nogle folk er homoseksuelle”

  Nej, sådanne folk har aldrig eksisteret, for så var der ikke tale om folk men om en samling individer af udbrydere uden formeringsevne, der ville uddø med første generation.

  En vordende jurist bør mestre helt almindelige begreber på sit modersmål og ikke tale venstreorienteret barnesprog.

 29. Af George Carlin

  -

  When it comes to bullshit, big-time, major league bullshit, you have to stand in awe of the all-time champion of false promises and exaggerated claims, religion. No contest. No contest. Religion. Religion easily has the greatest bullshit story ever told. Think about it. Religion has actually convinced people that there’s an invisible man living in the sky who watches everything you do, every minute of every day. And the invisible man has a special list of ten things he does not want you to do. And if you do any of these ten things, he has a special place, full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever ‘til the end of time!

  But He loves you. He loves you, and He needs money! He always needs money! He’s all-powerful, all-perfect, all-knowing, and all-wise, somehow just can’t handle money! Religion takes in billions of dollars, they pay no taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy Shit!

 30. Af Birger Nielsen

  -

  Hvad sker der med mine indlæg ?
  Er man blacklisted ?

 31. Af Birger Nielsen

  -

  Hvorfor bliver antireligiøse indlæg blacklistet, men masser af sludder og vrøvl fra religiøse tosser bliver vist.

 32. Af Birger Nielsen

  -

  Majbritt
  Af George Carlin – 5. juli 2017 17:43 skriver bla.:
  “But He loves you. He loves you, and He needs money! He always needs money! He’s all-powerful, all-perfect, all-knowing, and all-wise, somehow just can’t handle money! Religion takes in billions of dollars, they pay no taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy Shit!”

  Enig.

  Hvorfor bliver mine tre indlæg så filtreret fra ?
  Det er at sjofle gamle abonnenter.

 33. Af Birger Nielsen

  -

  Af Mehmet Sami Gür – 4. juli 2017 20:18
  MAJBRITT MARIA NIELSEN
  Hvad står der i bibelen? Står der i bibelen, at ….

  Ja, der står gudhjælpemig rigtig mange ting . Bibelen består af rigtig mange bøger med rigtig rigtig rigtig mange ord.
  Problemet med hellige skrifter er, at de er skrevet for rigtig rigtig mange år siden, da folk ikke havde en særlig stor viden om noget som helst.
  Hellige skrifter bygger som oftest på gamle legender og vandrehistorier, som ikke burde have den store indflydelde på et moderne veluddannet menneske i 2017.

 34. Af N. Jensn

  -

  Den der tier, samtykker, siger et gammelt ordsprog.

  Og før FOLKEkirken allierer sig med FOLKETS krav om aktiv dødshjælp, samtykker den også med, at medmennesker dør under de mest forfærdelige forhold, der tænkes kan.

  Alt imens at den politiske elite ubekymret holder 3 måneders ferie.

  Hvis præsterne tog deres egne ord om medmenneskelighed alvorligt, ville de jo forlængst have kastet sig ind i kampen for aktiv dødshjælp

 35. Af J Nielsen

  -

  “Helge Nørager! Fin pointe.”

  Ja, enig.

 36. Af Troels Vestergaard

  -

  Er der nogen kloge hoveder der deltager i denne diskussion, der definere hvad de mener med Gud og kan de sandsynliggøre, at denne Gud overhovedet skulle eksistere?

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  TROELS VESTERGAARD, det er der naturligvis ingen, der kan. Man kan kun definere, dvs. undersøge, hvordan mennesker gennem tiden har forestillet sig denne “Gud”.

 38. Af Caroline Kofahl

  -

  Alle andre religioner er privatpraktiserende, og det er dem, folkekirken bør sammenlignes med.

  Det kan undre, at ingen stiller samme krav om homoseksuelles vielsesmæssige ligestilling til den katolske kirke, de muslimske menigheder, synagogen og andre trossamfund, der har ret til at foretage vielser i Danmark. Det er KUN folkekirken, man trækker bestemmelsen ned over hovedet på. Befri den dog fra statens kvælende favntag.

  Bliver der så ikke plads til alle? Måske bliver der i stedet plads til Gud, og det var vel Hans kirke, før den blev folkets.

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  CAROLINE KOFAH, se lige på, hvad du skrev. Hvis du siger “religioner”, mon så ikke, du tager munden lidt for fuld. Islam, er det en privatpraktiserende religion? Nej, bestemt. Så har vi inden for kristendommen den katolske kirke: Privatpraktiserende? Hvis du skrev “autonom”, ville det være mere korrekt. Hvad så med den Svenska Kyrkan? Ja, ikke længere en statskirke, men betyder det, at den i sin lære og virksomhed er selvstændig? Ser du nærmere på det, så må man vist sige, nej, det er snarere det modsatte, for nu forsøger Svenska Kyrkan nærmest konstant at tilpasse sig “den herskende” mening”, dvs. er mindre selvstændig end nogensinde før.

 40. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Cordua meningscensurerer…

  Danmark er begyndt at modtage mange flygtninge og migranter, der kommer fra lande, hvor tvangsægteskaber mellem voksne mænd og mindreårige piger er lovlige og accepterede.

  Hvis vi skal undgå, at det medfører, at den seksuelle lavalder bliver undergravet, og i praksis sat ud af kraft for kvindelige flygtninge og migranter, så er politikerne simpelthen nødt til at gribe ind – alt andet ville være uansvarligt.

 41. Af P Christensen

  -

  Kirkens indtægter stammer fra:
  Kirkeskat. 77 %
  Landskirkeskat 14 %
  Andre indtægter 9 %

  Dvs. stort set brugerbetalt, hvilket er i modsætning
  til konsekvensen af islams stadigt større tilstedeværelse i Danmark.
  Dér betaler de vantro skatteydere.

 42. Af liberalist gylle

  -

  Pc

  islam betaler selv for ævlet modsat statskirken.

  Kirken, islam og den forfærdelige jødedom skal naturligvis også vie homoseksuelle transvestitter og trannychasers-crossdressers. Vi skal tvinge dem alle her.

 43. Af Jakob s. Rasmussen

  -

  Jeg har altid tilbageholdt min lyst til at flække en 9 årige. Hvorfor er det kun katolske præster og muslimer der får lov, når jeg konstant må holde igen? Når Far fik sin vilje satte jeg mig ikke imod og det har jeg aldrig taget skade af. Jeg kunne fise uden nogen i klassen kunne høre det og tit kunne jeg slet ikke mærke, at der var en på vej!

Kommentarer er lukket.