Overførsler i Mjølnerparken; det stinkende rationale

Af Majbritt Maria Nielsen 70

Man får som bekendt den adfærd, man belønner. I et svar fra Beskæftigelses – og integrationsforvaltningen i København, fremgår det, at 85 procent af ægtepar, hvor begge parter er på kontanthjælp, har oprindelse i ikke-vestlige lande eller er efterkommere af ikke-vestlige indvandrere. Dette er både en af 2017’s mindst overraskende statistikker, men også umådelig egnet til akut raseri mod de politikere, der alt for længe ikke har formået at danne en moralsk voldgrav om vores velfærd og de persongrupper, den i virkeligheden skal beskytte.

Blandt kontanthjælpsmodtagere helt generelt tegner indvandrere og efterkommere sig for 40 procent af arbejdsstyrken i København. Grunden til den overrepræsentation skal findes på den kulturelle slagside. Lederen for den boligsociale indsats i Mjølnerparken forklarer nemlig til Berlingske, at adressaterne for den amoralske problematik simpelthen ikke anser velfærdsydelser for midlertidige. Artiklen lægger op til, at kommunikationen har slået fejl, når områdets beboere har anlagt sig retorikker, der betegner velfærdsydelser som ”løn”, de får henholdsvis mindre eller mere af efter politikeres forgodtbefindende. Kan det næsten blive værre? Nej, det kan det ikke. ”kommunikationen har slået fejl”. Nej, det har den ved den søde grød ikke. Hvis der er nogle, der er bekendt med forventningerne til dem, så er det modtagere af sociale velfærdsydelser. Men skrankerne har holdt alt, alt for længe åbent.

Stinkende rationale

Det er almindeligt kendt og socialt acceptabelt at erkende, at mellemøstlige familier er større end for eksempel danske familier. Det er kulturelt velanset at få, hvad vi med vestens briller på må kalde for rigtig mange børn. Det viser både mentalt og økonomisk overskud og vidner om en stærk familieånd; lidt som vi kender det fra det 3. eller 4. prestigebarn i præstationsklassernes 40’ere i velhaversamfund. Problemet opstår, når man gør regning uden vært. Eller rettere; får børn, man åbenlyst ikke kan forsørge selv. Det burde alle være i stand til at sande, desuagtet herkomst eller private overbevisninger.

»Mange har fundet ud af at gevinstoptimere ved at kombinere de forskellige former for understøttelse, vi har i vores land. Når man er på overførselsindkomst, får man tilskud til briller og tandlæge, og børnene får friplads i institutionen. En familie på fem, seks eller syv personer kan få en rimeligt god økonomi, og man kan trække ret gode services uden at gå på arbejde” – Eskild Dahl Pedersen, leder for den boligsociale indsats i Mjølnerparken

Desværre består der et vist rationale i eksempelvis Mjølnerparkens dispositioner. Det er ganske enkelt rationelt at stille sig ved de skranker, der udbetaler overførsler til én, desuagtet om man kan forsvare den situation, der kalder på finanser fra en kasse, der var tiltænkt socialt nødlidende. Disse kasser er aldeles ikke tiltænkt hele familier med to voksne, der per forvaltningsdefinition er en del af en arbejdsdygtig gruppe og ville kunne tage et ufaglært job i morgen. Hvordan kan det være, at etnisk danske familier, hvori både mor og far er på overførselsindkomst, generer socialrealistiske skildringer på DR, mens overrepræsentationen hos indvandrere og efterkommere ikke tilsvarende portrætteres og skaber folkeharme?

Tradition møder vesten

Kvinden er traditionelt placeret i hjemmet og således ansvarshavende for hus og børn, imens manden forsørger resten af familien. En situation, der intet er i vejen med, hvis parterne ønsker at indrette sig sådan. Man behøver hverken være muslim eller indvandrer for at ønske sig sådan et liv og hjemlig socialfordeling, jeg kender flere økonomisk velfunderede par, der har indrettet sig sådan til glæde for alle parter. Men problematikken opstår selvsagt igen, hvis det selvforsørgende aspekt forsvinder og derfor udhuler den individuelle families præferencer. Sagt med andre ord; indret jer, som I har råd til. Det afledte argument herefter er naturligvis, at arbejder hverken mor eller far, så kan man på ingen måde nyde selvbestemmelse, hvis man vil forsørges. Man kan ikke lade sig forsørge, fordi man hellere vil præstere en kønsbetinget, ideologisk norm, end man vil tage et af de jobs, der er hele fundamentet for sikkerhedsnettet. Man kan ikke afstå fra at tage et arbejde, fordi den løn, man potentielt kunne oppebære, er lig den udgift, man ville have til daginstitutioner, fordi man selv har valgt at sætte mange børn i verden.

At det her overhovedet skal pointeres og beklages er endnu et bevis på at nogle politikere, både stadigt aktive og nogle udsluset til private arbejdskræfter, burde slæbes ud på fælleden i deres skjortekrave og prygles med borgerservices pjecer om arbejdsmentalitet, kønsroller i det moderne Danmark, selvforsørgelse og (re)socialisering og hvad der ellers eksisterer på det offentlige Danmarks integrationshylder. Jeg foreslår, at pryglerne kan være den gruppe af arbejdstagere, der tjener 500-1000 kroner mere udbetalt om måneden end nogle familier i Mjølnerparken modtager i månedlig ydelse.

70 kommentarer RSS

 1. Af Vang Knudsen

  -

  Andre kilder omtaler festerne når et familiemedlem har fået tildelt førtidspension. En af livets store fester på linje med dåb og bryllup.
  Så sygt er det blevet!

 2. Af René Sørensen

  -

  Vi har længe været helt til grin for vores surt tjente skattekroner, det er der ikke noget nyt i. Der er desværre heller ikke noget nyt i, at vores politikere ikke har evnet at lave om på tilstanden.

  Der skal snart være valg, og så er det igen muligt at vælge nye politikere, der kan ændre tingenes tilstand.

 3. Af Erik Skifter

  -

  Majbritt Maria Nielsen, du skildrer et problem som er velkendt og som har eksisteret i de sidse 40 år. Alle de beslutningsdygtige har vidst det, men har bare ladet stå til.
  Det generelle problem med muslimske indvandrefamilier, deres forholdsvise store produktion af børn og deres manglende lyst til at bidrage med en indsats på arbejdsmarkedet og dermed gøre sig selvforsørgende, er en eksisterende kultur i brede muslimske kredse og står ikke sådan lige til at ændre. Man ser det i alle andre europæiske lande, hvor der er sociale ydelser til passive arbejdsduelige. Muslimske familier kan leve meget sparsomt og stræber ikke efter materielle goder. Muslimske familier ser det ikke som moralsk forkert, at modtage sociale ydelser og ikke at være selvforsørgende. De ser det som helt naturligt, at det offentlige tager sig af deres store familier og forsørger dem. De føler ikke, at de lægger samfundet til last ved ikke at bidrage. Det er det som er problemet og det løses ikke bare sådan lige.
  Vi har en socialt økonomisk system, som gør det muligt for disse store muslimske familier at forblive passive på arbejdsmarkedet og lade sig forsørge. Det er attraktivt – meget attraktivt. Især Danmark med deres høje sociale ydelser er meget attraktiv og det er også velkendt i de mange muslimske lande. I de mellemøstlige muslimske lande er befolkningerne velorienteret om hvor der gives de højeste passive forsørgelser til store familier. Det er de ansvarlige politikere blevet orienteret om i mange år, men man har bare ladet stå til.
  Vi har en ansvarlig presse som også har fortiet dette problem i nu over 40 år. En presse som kunne have belyst problemerne langt tidligere, men som også har forholdt sig passiv.
  I det vestlige Europa står vi med et massivt problem, som næsten er uløseligt. Vi har fået en stor muslimsk befolkningsmasse som ikke har lysten og evnen til at bidrage med en arbejdsindsats. De er produktive, men kun alene med at sætte mange børn i verden. Problemet er så følgende, at også deres børn i nu gennem flere årtier, som er opvokset og født her i Vesteuropa, ikke også har haft viljen og lysten til at bidrage med en aktiv indsats på arbejdsmarkedet.
  Vesteuropa er langsomt dødende, fordi ingen ansvarlige vil gøre op med den ødelæggende muslimske indvandring. Det er og bliver kun Østeuropa som vil bestå i fremtiden. Det er Østeuropa som vil sikre den kommende velstand i Europa.

 4. Af Jørgen Evald

  -

  Jeg er fuldstændig enig – men fatter ikke hvordan det kan lade sig gøre for disse familier uhindret at bevæge sig rundt i kontanthjælps- og tilskudssystemet i årevis.
  Jeg støtter en ung dansk familie med ret svag baggrund og er vidne til hvordan familien er under pres fra systemet til at søge et hvilket som helst arbejde, skal leve op til 225 timers reglen og i det hele taget bliver kontrolleret i enhver detalje. Gælder det ikke for indvandrere ?

 5. Af Henrik Schultze

  -

  At disse arbejdssky og kulturfremmede familier skorer kassen på den arbejdende danskers bekostning , er nok en del af de fleste politikeres agenda.
  Vi skal være et såkaldt lige land ,hvor alle har lige meget .Det betyder så ikke noget at arbejdsindsatsen bliver stadig mere ulige.
  Der bliver ro over feltet , især på venstrefløjen og disse høje ydelser bliver samtidig en blåstempling af politikernes høje lønninger (der jo også er en form for social ydelse for en masse ligegyldig snak om ting der reelt bestemmes i EU.)
  Det bliver mere og mere surt at være arbejdende dansker , der ublu bliver plukket i dette asociale system , og hvor sikkerhedsnettet langsomt men sikkert gennemhulles , uden mulighed for at sikre sig selv via opsparing pga stadig højere afgifter og skatter.
  Utroligt at de arbejdende danskerne stadig finder sig i det!
  Nok også derfor at de asociale arbejdssky elementer ikke udstilles .Det vil give for meget uro i andedammen.

 6. Af jan ulrik friis

  -

  M abritt: “Kan det næsten blive værre? Nej, det kan det ikke. ”

  Nej det kan det ikke, det kan ikke blive værre!!!

  Om vi fortsætter at udlevere penge, tiltrækker vi alverdens farligste radikale islamistiske jihadistiske, vælfærdsflygtninge og den hele familiesammenføring alle langskæggede lovløse banditter og det hele kalifatet, at udbetale så meget som 1 krone vil være som zombier betale for vores danske befolknings blodige selvdestruktion!

  En gang for alle, luk forsvarligt pengekassen i for islam, for altid, aldrig mere islam på dansk jord, når islamisterne dukker op “Mig vil danske penge – mig vil danske penge – mig vil!” SKAL islamister øjeblikkeligt nedkastes over islamistan!

  Igen blødsødenhed, igen forståelse og snak!

  Nej det kan ikke blive værre, dette er en etnisk udrensning af det danske folk, her og nu må Danmark stoppe vanvidet inden det danske folk bliver regulært nedslagtet, at tror islamisterne vil udvise nåde overfor danskerne bliver en dødelig fejltagelse, i så fald vores allersidste fejltagelse!

 7. Af Jan Mølgaard

  -

  Der er intet nyt eller overraskende i de nye oplysninger. Sådan har det været i flere årtier, mens politikerne har fortsat importen af muslimer. Men vi mangler fortsat at få opklaret, især for kvindernes vedkommende, om de fremmede aktiveres som de efter loven skal, og for det andet om de trækkes i kontanthjælpen eller om den eventuelt stoppes helt, når eller hvis de udebliver. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at loven forvaltes forskelligt for danskere og herboende muslimer.

 8. Af Lars Ersgaard

  -

  Det er jo Dansk Arbejdsgiverforening der har skabt problemet! Det var nemlig dem som i 1960-erne inviterede en masse tyrkiske og pakistanske fremmedarbejdere til Danmark, fordi man manglede arbejdskraft. Men efter oliekrisen i 1973, hvor vi fik arbejdsløshed, har Dansk Arbejdsgiverforening ikke gidet vedkende sig sit ansvar for at beskæftige dem man i sin tid inviterede, og deres efterkommere. Derimod har man i stedet inviteret hundredetusindvis af østeuropæere til landet, alt imens man har tørret regningen for 1960-ernes fremmedarbejder-import af på skatteborgerne, ved at der ikke har været anden mulighed for at sikre deres underhold, end passiv forsørgelse. Den efterfølgende mellemøstlige indvandring stammer til dels også herfra, da al migrationsforskning viser, at folk altid migrerer til de lande, hvor de allerede har landsmænd boende. Og det er vist kun på papiret at modtagerne er passive, for selv om man hos indvandrergrupperne ikke har afskaffet den hjemmegående husmor, så er der netop ingen som indvandrergrupperne, hvad angår at åbne små kiosker, kebab’er m.v. hvor der givetvis arbejdes en masse sort. Kald derfor hellere kontanthjælpen erhvervsstøtte til de muslimske parallelsamfunds-enklaver, og sammenlign med erhvervsstøtten til f.eks. vindmølleindustrien eller jernbanebranchen.

 9. Af Henrik Skensved

  -

  Uanset fra hvilket politisk ståsted man anskuer dette, så kan vi som samfund ikke holde til, at denne uendelige offentlige forsørgelse af sunde, raske arbejdsduelige i 30’erne og 40’erne fortsætter samtidigt med, at syge i slut 50’erne sendes i både 10ende og 11te arbejdsprøvning for at se, om de dog ikke kan arbejde 1-2 timer om ugen!
  Se behandling af etnisk dansk kvinde hér http://politiken.dk/debat/kroniken/art6028316/Systemet-forvandlede-mig-fra-leder-til-snylter.
  Udfordringen ér jo, at borgerne i Mjølnerparken – også på grund af deres udstrakte netværk – kan leve for en del mindre end etniske danskere. Så det bliver jo vanskeligt at finde en løsning, som afskaffer det nævnte misbrug uden, at det uretfærdigt rammer reelt dårligt stillede.
  Men kontanthjælp er ment som en midlertidig hjælp, indtil man enten er tilbage i arbejde eller er kommet på en varig pension begrundet i en reel funktionsnedsættelse. Kontanthjælp har vel aldrig været ment som en livsvarig ydelse?
  Med mindre Socialdemokraterne vil se endnu flere af deres potentielle vælgere stemme på DF og Nye Borgerlige – alene på grund af eksempler som disse – må man finde en løsning på denne skævhed – uanset at den ikke er let.

 10. Af Henrik Schultze

  -

  Majbrit Nielsen
  I anstændighedens navn synes jeg du bør rette ikke- vestlige til muslimske ikke-vestlige.
  I modsætning til den muslimske kultur er mange andre ikke-vestlige kulturer , som de kineserne, vietnamesiske og andre ikke muslimske asiatiske kulturer meget arbejdsomme og disse sætter en ære i at kunne klare sig selv.
  Synd at disse flittige mennesker altid skal sætte i bås med den muslimske dovne kultur , der sætter en ære i at udnytte os “vantro ludere”.
  Læg nu korrektheden på hylden , blot for enkelte rimelige muslimer , og sig sandheden istedet for at lukke munden på danskerne.

 11. Af Flemming Lau

  -

  Jan Mølgaard.
  Det er nemlig rigtigt! Loven er ikke lige for alle, hvilket kunne følges da et opsamlings heat i 2016 i Århus, på ca 1500 fik førtidspension pension. Folk af anden etnisk herkomst. Hvordan gik det egentlig med pensions reformen..? Årlig kvote skulle være på 15 000! Der er vist ikke mere 5000 pt. der får den om året!

 12. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Evald
  “Jeg er fuldstændig enig – men fatter ikke hvordan det kan lade sig gøre for disse familier uhindret at bevæge sig rundt i kontanthjælps- og tilskudssystemet i årevis.
  Jeg støtter en ung dansk familie med ret svag baggrund og er vidne til hvordan familien er under pres fra systemet til at søge et hvilket som helst arbejde, skal leve op til 225 timers reglen og i det hele taget bliver kontrolleret i enhver detalje.”

  Det må du så spørge socialformidleren/ sagsbehandleren om på jobcenteret !! Det er også fuldstændigt uforstående for mig, hvorfor det ikke sker! Aktivering, nytteindsats, praktik o.s.v. Det kan kun være sagsbehandleren/ socialformidleren der ikke passer sit arbejde særlig godt og lader borgeren slippe. Spørgsmålet er hvordan det kan lade sig gøre når reglerne er klart sat op overfor andre borger i dette land? Det burde simpelhen ikke kunne lade sig gøre!

 13. Af bo nielsen

  -

  Der er nogle nærmest uløselige problemer forbundet med den store ind van dring. Hvis der skal skaffes jobs til de mange migranter, bliver det uundgåeligt på mange danskeres bekostning. Hvis de hundredtusinder af migranter i stedet forsørges af samfundet, medfører det voldsomme nedskæringer af sundhedsvæsnet, infrastrukturen og den sociale velfærd m.m. Nedskæringer der allerede er i fuld gang.

  Man bør læse den korte av is og bogen “I min levetid” af s. kra rup.

 14. Af P Jensen

  -

  Jeg vil gerne lige rette en misforståelse. Det offentlige er ikke et stort tag-selv-bord. Du får ikke bare automatisk tilskud til briller og tandlæge.

  Det bliver vurderet først, om du har penge til selv at betale for det – og det er kun de mest basale ting såsom husleje og el, som du kan anføre som relevante udgifter i vurderingen af din økonomi. Du skal fremlægge en meget grundig dokumentation og alene del del kan være så kompliceret for mange af disse familier, at de muligvis aldrig får søgt disse tilskud.

  At disse mennesker måske betragter deres indkomst som en slags løn, ser jeg ikke som unaturligt. Hvis du modtager ydelser igennem længere tid, kan du ikke vedblivende gå og banke dig selv i hovedet over, at det er en dårlig ting. At betragte indtægten som en form for løn er så et rationale, man bruger, for at komme bedre overens med det.

  Jeg er sikker på, ingen af disse mennesker er glade for deres situation, når det kommer til stykket. Man får det til at lyde som om, de har indrettet sig på en måde som om, de er livsnydere, der bare udnytter systemet. Men det er snarere fordi, de har tabt på så mange andre områder, at de har været nødt til at indrette sig på denne måde.

  Jeg synes debattøren i debattens ånd skærer lidt for mange kanter af i dine påstande og argumentation. Man kan ikke basere sine holdninger på et to-minutters indslag, man ser i tv-avisen – i al fald ikke hvis man vil andet end at lave debat for debattens skyld..

  Hvis du oplevede disse menneskers hverdag og hørte om de daglige problem, de kæmper med, så ville du i din sprogtone kke have så nemt ved at lyde som en forkælet velfærdsung, der mener at alle andre bare skal tage sig sammen, som måske bunder i, at de selv har været privilegeret på en helt anden måde gennem hele livet end disse mennesker.

 15. Af bo nielsen

  -

  Om kort tid kan vi blive Sverige nr. 2. Eller vi kommer til at ligne en regulær kri gszone. Se sna p hanen ang. den katastrofe som er på vej.

 16. Af I. Hansen

  -

  Berøringsangst og en enorm forskelsbehandling.

  Husker I udsendelsen hvor man fulgte en flok flygtninge som var sendt i aktivering?

  De kom og gik som de ville og flere gad simpelthen ikke møde op ! …….helt normalt fik vi af vide af Bilka medarbejderen.

  Lige som ‘en fortalte at der ALDRIG tidligere var faldet konsekvenser, når han i andre tilbud var udeblevet.

  Det var ALDRIG blevet accepteret hvis det havde været en gl. Dansker !!

  Det hjælper desværre ikke at lukke kassen for dem da vores system er bygget op omkring beskyttelse af børnene.

  Min mening :
  Når man så tydeligt viser at man ikke har mindste intention om at acceptere og efterleve dansk levevis, regler og love…..tage det mindste ansvar for sin integration……..så siger man “tak for besøget” og by by!

  Man kan pokker mig ikke have haft alvorlige problemer i sit hjemland, hvis DET er måden at sige tak for redning er på.

  At handle konsekvent og konkret, hjælper også dem, som reelt sætter pris på redningen.

  Generelt er der enorm forskelsbehandling mellem gl. Danskere og flygtninge/ migranter / indvandrere……..så meget at man ned rette kan kalde det racisme – mod gl. Danskere.

  Det er utroligt, hvad der ses igennem fingrene med …… med målet “ro på bagsmækken”.
  Fakta er bare at resultatet er frygteligt samfundsundergravende !!

 17. Af Flemming Lau

  -

  B. Mortensen.
  Min erfaring er at der er mange af kommunernes sagsbehandlere, der er uddannet i eget regi, som socialformidlere, og ikke som socialrådgivere! Og i et miljø med stor berørings angst, holder man armslængde afstand til noget der blot kan dufte af diskrimination og problemer. En ting er at socialformidlere ofte kun kan skifte job til en anden kommune, hvis hun bliver fyret og blacklistet i egen kommune. Med stor kommunerne, skal man til at køre langt for at komme til et andet job, imodsætning til en socialrådgiver. En anden ting er frygten for en rasende familie, hvis sagsbehandlerens svar går imod familiens vilje!

 18. Af Niels Mortensen

  -

  Læs bogen “Sort Land” af Ahmad Mahmoud. Der er en glimrende/uhyggelig skildring af, hvordan kontanthjælp og lysten til at arbejde bliver betragtet i disse kredse. Så tror jeg du ret hurtigt vil omformulere dit indlæg eller arkivere det under “naiv ønsketænkning”.

 19. Af E Dirikse n

  -

  AF NIELS MORTE NSEN – 12. JULI 2017 12:56
  “Læs bogen “Sort Land” af Ahmad Mahmoud. Der er en glimrende/uhyggelig skildring af, hvordan kontanthjælp og lysten til at arbejde bliver betragtet i disse kredse.”

  Omhandler bogen DF segmentet?
  Som jo kun arbejder, hvis det er sort arbejde.

 20. Af karl nielsen

  -

  -Socialrådgiver afslører: Vi holder hånden over indvandrerfamilier og giver dem i pose og sæk – mens andre familier svigtes

  En familie fra Somalia for eksempel kommer hele tiden med ansøgning om det ene eller det andet, og det bliver næsten pr automatik godkendt.
  De ville have en af de meget dyre barnevogne til 10.000 kroner. Det er syvende gang denne familie ansøger om hjælp til en barnevogn – og de har fået pengene hver gang.

  Hvis en svensk familie havde ansøgt om det samme, så havde de fået nej, eller vi havde sagt, at de skulle lede efter en brugt barnevogn.

  Når det er svensker, der søger, så kræver vi kvittering, bankudtog og kontrol flere måneder bagud. Det ser vi igennem fingrene med, når det er en af flere indvandregruppe.

  Der er ét område, hvor denne grove forskelsbehandling gør særlig ondt. Det er vanrøgt og mishandling af børn.

  Hun fortæller om flere tilfælde af æresrelaterede vold, hvor socialtjenesten har ladet barnet blive hos familien. Og det på trods af mishandling og det, der var værre.

  “Vi skal vise kulturelle hensyn har vores chefer, som er de ansvarlige, sagt”, fortæller Helena.

  “Børnene er næsten de værste. De stiller enorme krav. De vil have computere, iPad, telefoner og abonnementer. Hvis de ikke får deres vilje, så bliver der problemer, og vi får at vide, at vi er ludere og racister. I sådan en situation er det bare det nemmeste at give sig”, siger Helena.

  Samtidig får svenskere afslag på ansøgning om hjælp til det mest basale. En familie fik afslag på hjælp til varme vinterjakker til deres fire børn. En mand havde ikke penge til mad. Han måtte prøve at låne sig frem lød beskeden.

  “Vi stiller helt andre krav til svenskere. De får at vide at de skal få deres familie og venner til at hjælpe. De skal også sælge deres bil eller andre ting, der betragtes som “luksus”. Det ville vi aldrig kræve at visse indvandrergrupper.

  Helena fortæller om de trusler og den vold hun har oplevet inden for de sidste fem år.

  Der går ikke en dag uden man får trusler over telefonen eller på mail. Cheferne vil ikke gøre noget ved det. De siger, vi må leve med, at indvandrerne er aggressive, fordi de er i en sårbar situation.

 21. Af L. sørensen.

  -

  Liberalistgylle bloggeren har misforstået det ypperlige ved LA og jeres pengekriminalitet som er 25 gange værre end muslimske ægtepar på kontanthjælpen..Indlægget er blot afledning fra jeres store kriminalitet som Danmarks største penge-skatte kriminelle gruppe. I er en forbryderorganisation, LA.

  Forargelsen her er så meget til grin…Jeg støtter op om dødsstraf for de værste af jer her i LA.

 22. Af L. sørensen.

  -

  De kriminelle liberalister burde modtage straf ift. samfundsomkostninger..

  Liberalisterne med deres white collar kriminalitet, begår også alt no collar-arbejder kriminalitet af nød..

  I DK giver vi et års fængsel til den fattige der stjæler et farvefjernsyn. Men en bøde på 2ooo kr. eller ingen til ham der stjæler en million og forårsager et par døde i sygehussystemet..Systemet giver ingen mening og dommerne er frimurer af niels peter typen, liberalistkriminelle mv. der frifinder deres egne..Systemet er pilrådent.

 23. Af Jesper Thomsen

  -

  Der gælder ikke de samme krav…
  Det er rimelig kendt at muslimer truer, råber og udsætter socialkontorene for et pres der ville sende en dansk kontanthjælps modtager direkte i fængsel.

  Muslimerne spiller på medarbejdernes store frygt for at blive udpeget som racist, som vil være dræbende for en socialmedarbejders fremtid på arbejdsmarkedet.

  Så offer rollen virker i vores system som har virket på tro og love ordninger, men her står vi over for en gruppe der ikke hylder ” du skal yde efter bedste evne ” og du skal yde, før du kan nyde.

  Og hvad kan de højst tabe HVIS vi får mere kontrol med systemerne og kræver at de,skal yde…
  Ingenting, de rejser bare videre til næste land hvor man kan nyde uden at yde, for hjem tager de ikke, der kan man ikke nyde uden at yde.

 24. Af Kim Kaos

  -

  Kina løste problemet med overbefolkning med tvangsaborter – millioner af kvinder blev tilbageholdt og fik fjernet deres foster – brutalt – men det hjalp og ikke en fra rød stue sagde så meget som et pip.

  Det bliver nok svært at gennemfører det samme herhjemme – så alternativet er at barn nr. 3-4 osv. får man ingen støtte til – absolut ikke så meget som en bøjet 5-øre.

  Samtidig stiller samfundet krav om at ungerne skal i børnehave – til tandlæge og alt det andet man normalt får tilskud – nu skal forældrene bare selv betale.

  Kan eller vil de ikke det så bliver ungerne tvangsfjernet.

 25. Af L. sørensen.

  -

  “Af Lars Ersgaard – 12. juli 2017 10:41
  Det er jo Dansk Arbejdsgiverforening der har skabt problemet! Det var nemlig dem som i 1960-erne inviterede en masse tyrkiske og pakistanske fremmedarbejdere til Danmark, fordi man manglede arbejdskraft. ”

  Præcist..Problemerne blev startede af liberalisterne der i dag stemmer på LA, og støtter op om indvandrer og løn og velfærds dumpning..Till alle tider har blå blok landets mest lempelige indvandrerpolitik..Lidt fakta..

  Schluter startede det hele ,med verdens mest lempelige indvandrerlov. Før da tog vi kun hvem der var arbejde til.

  VKO mere end fordoblet indvandringen pr. år end lo året før under Nyrup, hvert år.

  LavKO har nu alle tiders indvandrerrekord, med 2oo.ooo registreret fremmede på 2 et halvt år blot i Danmark. Heraf ca. 100.ooo muslimske indvandrer nok, før familiesammenførelserne er overstået, som der aldrig bliver arbejde til og så godt som alle bliver statsborgere..

  .

 26. Af L. sørensen.

  -

  “Tradition møder vesten

  Kvinden er traditionelt placeret i hjemmet og således ansvarshavende for hus og børn, imens manden forsørger resten af familien.”

  Skriver bloggeren…Og ja man kan kun være enig? Borgerlige familier har vi ikke meget gavn af når set over et , med antallet af husmødre, hattedamer og deres store antal af børn, da de jo får så mange flere børn end venstrrefløjen altid? De kan bedst af alt sammenlignes med muslimer og jøder her, som også får mange børn..Den røde fløj bliver simpelthen avlet ud af af eksistensen, ved de mange sorte børn der fødes..
  .

 27. Af L. sørensen.

  -

  konklusionen er vel at nasserne i liberalistfløjen der lever af andres sved, og intet selv bidrager udover arvet penge og aktie manipulering, er en yderst ubruglig samfundsgruppe, som verden ville være langt bedre uden?
  .

 28. Af Ulla Nielsen

  -

  @Jørgen Ewald. Rigtig godt spørgsmål. Jeg læste på et tidspunkt en reportage i Politiken om en gruppe kvinder med mellemøstlig baggrund på overførselsindkomst som var i et aktivitetstilbud. Beskrivelsen lød som om den stillede samme krav til personernes psykiske tilstand, som f.eks. et sprogkursus, men flere af kvinderne sagde de var fritaget for krav om sprogtilegnelse pga en PTSD-diagnose, der som nævnt ville have forhindret i den beskrevne aktivitet, hvis PTSD’en var af en sværhedsgrad, at den berettigede til fritagelse for noget.
  Mest ekstremt var det, at en kvinde tilsyneladende helt sorgløst sagde, at hun fik overførselsindkomst efter at have skrevet under på et papir, som hun ikke forstod ordlyden af. Journalisten fandt ingen grund til at spørge, om kvinden så da ikke havde fået rettet misforståelsen, da hun fandt ud af fejlen, eller hvorfor hun ikke havde bedt om en tolk, eller hvad der kunne få hende til som voksent menneske at sætte sin underskrift under noget, hun ikke vidste, hvad var?
  Selv om ansat på Politiken var hun måske skabs-DF’er , som ligesom Pia K er overbevist om, at en tørklædebærende muslimsk kvinde pr. definition må være undertrykt, så at ideen om helt bevidst socialt bedrageri var utænkeligt?
  Vi andre må i hvert fald undre sig over, at sådan noget kan lade sig gøre. F.eks. at den myndighedsperson, som har modtaget erklæringen om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet ikke har sikret sig, at der var tolk, så der bagefter ikke var noget at komme efter.
  Og så tænke på de lavtlønnede enlige mødre, som betaler en pæn del af lønnen i skat for at være med til at forsørge andre kvinders børn…

 29. Af l. sørensen.

  -

  “Og så tænke på de lavtlønnede enlige mødre, som betaler en pæn del af lønnen i skat for at være med til at forsørge andre kvinders børn…”

  Præcist..Vi burde fratage alle penge til liberalistmødre over et vist antal kr. i indtjening.
  Hvis vi fratog fx. børnepenge fra disse, kunne vi satse mere på de fattige børn, og få alle med på vognen..

  Vi burde overveje en helt ny velfærdspolitik. Fx. lade millionærer betale for alt fra hospitaler, skoler, uddannelse for deres børn mv. udover skatten..

  Dette ville være et velfærdsopgør vi kunne lave i morgen. Såvel som at introducere borgerløn.

 30. Af Kim Larsen

  -

  Nej det goer det faktisk ikke (desvaerre). En Dansk kontantjaelpsmodtager SKAL staa til raadighed for arbejdsmarkedet. Punktum. Oh han/hun vil blive trukket promte hvis han/hun ikke moeder op til div aktiviteter. En muslimsk offentlig overfoerselsindkomst- ‘karriere’ modtager. Bliver ALDRIG trukket uanset hvor meget de vaerger sig.

  Du tror mig ikke? Tjek selv hvor mange saktioner der er blevet indfoert de sidste 10 aar for muslimske langtids kontanthjaelps modtagere i Arhus. Zip, 0, ingen, nul. Og det har jeg skam fra een der er ansat i kommunens social forvaltning. Det er en uskreven regel der haandhaeves strengt at muslimer IKKE maa straffes. Det er nemmere bare at lade dem faa hvad de vil have. Ellers kommer der jo klager eller andre ‘komplikationer’ som det kaldes.

 31. Af Nicolas Bohse

  -

  Det er ret simpelt i min optik – folk med lavere indkomster er ikke interesseret i at give folk med store indkomster mere i posen på deres egen bekostning, bare spørg LA… glem skattelettelser til de rigeste og husk på at liberalisme handler om andet end penge og hvor mange af dem man kan skrabe til sig….eller er det?

 32. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Verden har forandret sig, og det er rystende, at der er så mange, der ikke har opdaget det. Er vort uddannelsessystem så effektivt, at det er i stand at sende folk ud i livet med et sæt liberale forestillinger, der er helt forældede?

  Der er ikke arbejde til alle – ikke mere. Hverken til danskere med store uddannelser eller til indvandrere uden. Teknologi, automatisering, robotter og computere har gjort det. Det er også årsag til, at borgerløn er blevet aktuel. Alle de forskellige former for overførselsindkomster er forløbere for borgerløn.

  Vi kan alle se, at der ikke er arbejde til alle, og at udviklingen vil øge antallet af folk uden arbejde. Det er simpelthen perverst at kræve at folk skal finde sig et job eller sulte, når der ikke er arbejde. Den gemene bondeliberalisme – at til alle, der vil arbejde, er der arbejde – duer ikke mere. Verden har forandret sig.

  Hvor tidligere tusindvis af arbejdere i landbrug og industri knoklede på markerne og i fabrikshallerne er der nu øde og tomt for mennesker, men produktionen er mangedoblet. Arbejderne er nu på overførselsindkomst – og der kommer flere – mange flere. Derfor er et nyt syn på samfundet nødvendigt.

  Samfundet er en helhed, der producerer eksistensmidler til dets medlemmer. Hvis der ikke er arbejde til alle, har dem der ikke er i arbejde krav på en borgerløn, der giver dem en rimelig livskvalitet. Det turde være indlysende, men så længe liberalismen drømmer om fortiden som det store gode, sker det ikke.

  Nytænkning er kravet.

 33. Af Gert Monrad

  -

  Efter min mening ligger hovedproblemet i, at mange i folketinget og journalisterne ikke vil tabe ansigt og tale eller skrive om problemet, da det var dem der grinede højst da Mogens Glistrup råbte vagt i gevær, og fortalte hvilke problem vi ville få fremover, og desværre fik han ret.
  Dette problem vil kun blive større, hvis ikke vore politikere bliver voksne og påtager sig det ansvar de får løn for.

 34. Af Gert Hansen

  -

  Det er helt forkert og misvisende, i et tilfælde som dette, at operere med et begreb som ‘ikke-vestlige indvandrere’.

  Der må være mange i denne gruppe der må få en særdeles dårlig smag i munden, ved at blive ‘lumpet’ sammen på den måde i et tilfælde som dette, idet de aldeles ikke hører hjemme i en gruppe ar arbejdssky elementer.

  Grunden kan kun være, at man fra politisk korrekt officielt hold er bange for at kalde en spade for en spade, af frygt for at hænge ‘en vis gruppe’ ud. Heldigvis har Danmarks Statistik bedret sig på det område, således at man dér kan hente et mere sandfærdigt billede af hvordan tingene hænger sammen.

  På den anden side må man indrømme, at selvom man kaldte en spade for en spade, ville det ikke ændre det fjerneste. Ændringer kommer først når det socio-økonomiske læs uundgåeligt vælter engang i fremtiden. Og det bliver ikke sjovt at overvære.

  I mellemtiden kan politikerne gøre hvad de altid gør – nemlig ingenting, medens en stadig større andel af befolkningen skummer. Til ingen verdens nytte.

 35. Af Lise Andersen

  -

  Uha de er udspekulerede, og vel informeret, er lige kommet hjem fra Ungarn og Slovenien, mødte ikke en eneste med tørklæde,burka eller nigab. der er nemlig ingen kontanthjælp at hente, ingen livslang forsørgelse, så Danmark er et slaraffenland med et stort tagselvbord ,
  kan du ikke lide det ved du hvor du er nød til at stemme, enten du kan lide det eller ej, tænk på fremtiden skal det danske folk uddø ???

 36. Af Arne Nielsen

  -

  Hvis ikke man ser kontanthjælpen som en midlertidig ydelse er det på tide at se på en ændring af kriteriet for tildeling.
  Evt kunne en ordning hvor man graduerer ydelserne nedad over en periode på max 4 år hvorefter den bortfalder være en måde at løse problemet på.

 37. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mjølnerparken skal renoveres for ca. 900.000.000,- i nærmeste fremtid, bekostet af Landsbyggefonden. Penge fra landets lejere. Riv Mjølnerparken ned og genhus indbyggerne i andre områder i mindre enklaver. Dette er udsøgt dårlig byggeri og kendt kriminelt miljø.

 38. Af M.S. Carstens

  -

  …:
  Mon ikke nærmere muslimernes veltilfredshed med offentlig forsørgelse, bunder i kO-ranens :
  Sura 33.27 Og Allah gav jer deres (de vantros) land, deres huse og formuer i arv, og land, som i endnu ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting. (Dette er et af de vigtigste vers, som anvendes til at legitimere kolonisering).

  Se mere på:
  http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=238

  og bemærk også temaerne Krigsbytte og Krigsskat.

 39. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jørgen Villy Madsen
  Hvor skal mennesker med 7000-7500,- kr. i borgerløn om måneden bo?
  Finland starter en forsøgsordning med 7000,-kr om måneden.
  Tyskland starter med en ordning på ca. 7500,- om måneden.
  Jeg tror, at borgerløn vil holde fattige i fattigdommens kløer og forhindre den sociale mobilitet.

 40. Af Grete Kerrn-Jespersen

  -

  At modtage kontanthjælp er ofte er vilkår.
  Sjældent en personligt planlagt strategi for livets økonomiske fundament.
  Eskild Dahl Pedersen, den boligsociale helhedsplan i Mjølnerparken har foreslået et forsøg hvor det vilkår ændres. Personer der ikke kan forsørge sig selv, kan få et lønnet arbejde og uddannelse.
  Ovenstående lyder som planøkonomi eller en særlig gavebod. Ikke desto mindre er det 2 af 3 grundelementer i beskæftigelses politikken.
  De tre grund elementer i beskæftigelsespolitikken er:
  1. Jobsøgning. Hjælp til at finde det rigtige arbejde.
  2. Praktik og løntilskudsansættelser.
  3. Kurser eller uddannelse.
  I den selvejende institution FRIGG vil vi gerne ansætte kontanthjælpsmodtagere i ordinært arbejde. Vi vil gerne i kontakt med andre virksomheder som også gerne vil ansætte kontanthjælpsmodtagere i ordinært arbejde. I FRIGG vil vi gerne tilbyde voksenkurser hvor målet er at deltagerne efterfølgende kan få ordinært arbejde eller deltage i ordinære kurser og uddannelser for voksne. Vi vil støtte vores ansatte med relevant kompetenceudvikling.
  Vi leder efter andre virksomheder som vil være med til dette arbejde. Hvis du som virksomhed har lyst til at være med så skriv til frigg1207@gmail.com

 41. Af E. Did rikse n

  -

  Det må man nok sige.
  Debatredaktøren indsætter en blog, når hun møder på arbejde op ad formiddagen.
  Hun lukker for kommentarer, når hun forlader kontoret om eftermiddagen.
  Det må være nemt at være debatredaktør i Berlingske.

 42. Af Bodil Sorgenfrey

  -

  Så længe de politisk korrekte vælger at betegne åbenlyse kulturelle problemer sociale problemer, vil muslimens bevidste udnyttelse af de vantro kun blive værre. Så det bliver værre!.

 43. Af Gert Hansen

  -

  Der er ikke umiddelbart nogle politisk gennemførlige løsninger på disse problemer.

  Muslimer har ret til at leve på de vantros regning. Uden at de vantro kan forlange modydelser, forstås. Det betyder ikke, at alle muslimer gør det, men der skal nok være en del der betragter det som helt legitimt. (Det er der også nogle etniske danskere der gør).

  Problemet er finansieringen af dette, af de erhvervsaktive gennem deres skatter. Med den indvandring vi har, og vil have i fremtiden, er der grund til at tro, at det snart bliver et samfundsmæssigt problem. Ja, det er det sådan set allerede, men det behandles fortsat tys-tys fra politisk hold.

  Man må erkende politisk, at en del indvandrere ikke kommer til Danmark for at arbejde, og dermed bidrage økonomisk til det danske samfund. Også at nogle af disses efterkommere heller ike vil gøre det. Det er ikke noget nyt, men det er på tide at erkende det offentligt. Derefter må man tage politisk stilling til, hvor længe det danske såkaldte velfærdssamfund kan holde til dette, og hvordan man vil ændre det, tvunget af omstændighederne.

  Hvis internationale konventioner står i vejen herfor, og det gør de uden tvivl, må befolkningen tage stilling til om det er rimeligt at det danske samfund ødelægges, og endda ender i anarki og kaos, for at opretholde disse konventioner. Tilbagetræden fra disse konventioner vil også betyde et opgør med, og udtræden af, EU, da EU ikke ser ud til at ændre sin politik på området.

 44. Af M.S. Carstens

  -

  Bodil Sorgenfrey – 12. juli 2017 22:04 ;

  Ja, og så der sq nogle, der snakker for borgerløn ???
  ………………
  Jeg spørger fortalerne derfor:
  Hvordan i alverden skulle den finansieres, hvis xxx generationer, af udefrakommende, ikke aktivt økonomisk bidragende , til vores unikke (og gennem 100 pr drøjt oparbejdede) velfærdsforsikring skal sikres dette, på lige fod med de´m, af vore egne, der heller ikke bidrager aktiv, til velfærdsstatens fællesforsikring?

  Jeg mener, at de snakker, tror og tænker, som om Gud i himmelen har plantet, evigvoksende, pengetræer midt i lille Danmark, skønt de alle er hellige areister/dybt knæende for iSlammets ide a lisme.

  Jo, jo, glorierne pudses, men alle de “åååh så korrekte” glemmer spørgsmålet:
  Hvem skal betale og med hvad?

 45. Af Niels Mortensen

  -

  Du har tydeligvis ikke læst bogen, siden du kun har et plat svar.

 46. Af Niels Mortensen

  -

  Til E Direksen
  Du har tydeligvis ikke læst bogen, siden du kun har et plat svar.

 47. Af Thomas Nielsen

  -

  “Det er ikke en nyhed”, “Vi har vidst det i årevis”, “Vores politikere har svigtet totalt.” Sådan lyder det igen og igen i kommentarerne.
  Kære venner: Har I slet ikke fattet mekanismerne bag velfærdsstaten i den totalt forvrængede udgave vi kender i dag, bedre kendt som “Klientsamfundet”?
  Det fungerer på den måde, at vi har en række politiske partier og politikere i både kommuner og folketing, som rigtig gerne vil til magten. Det er deres våde drøm at blive minister eller borgmester, sidde med der hvor de store beslutninger træffes, køre i en fin bil betalt af andre.
  For at blive valgt skal man som bekendt have flere stemmer end ens modstander. Og hvis man alene appelllerer til vælgerne med argumenter om hvad der er bedst for HELE Danmark, så rammer man forbi skiven. For de fleste vælgere spørger jo i sidste ende sig selv: Hvad er bedst for mig?
  Så var det at nogle politikere i centrum-venstre kom på den idé, at man kunne indrette samfundet sådan, at det simpelthen belønnede folk direkte med job eller ydelser, hver gang de stemte på én. Genialt!
  Ergo måtte velfærdssamfundet omdannes fra at være et system der kun hjalp dem der virkelig havde behov, og helst kun midlertidigt, til at være et system som simpelthen permanent FORSØRGER de borgere der stemmer på “de rigtige” partier, enten ved at tilbyde dem gode stillinger i den altid voksende offentlige sektor, eller ved at stille en bred vifte af såkaldte “ydelser” tll deres rådighed.
  Og missionen lykkedes for Rød Blok: Vi har i dag et samfund hvor OVER HALVDELEN af befolkningen er på direkte offentlig forsørgelse, og hvor 800.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder ikke arbejder.
  Ge-ni-alt! For disse mennesker stemmer naturligvis langt overvejende på de partier der sikrer at det forsætter sådan. Og nu er der vælgere nok til at man gang på gang simpelthen kan stemme sig til lidt flere af de andres penge, lidt mere offentlig vækst, lidt flere “varme hænder” og naturligvis administatorer, konsulenter og DJØF’er til at holde cirkusset kørende.
  Så når 85% af alle ægtepar på kontanthjælp i Københavns Kommune er ikke-vestlige, så er det simpelthen fordi det sikrer Anna Mee Allerslev genvalg. Hvis I troede at hendes opgave som Integrationsborgmester var at få indvandrere og flygtninge i arbejde, så har I HELT misforstået hvad “integration” betyder i centrum-venstre: Her betyder integration at man hurtigt og effektivt får indlemmet flygtninge og indvandrere i sit vælgerkorps, så de holder én ved magten. Og det virker! Enhedslisten står til at blive det største parti i København. Og er der noget der er gode til, så er det at bruge andres penge på at fedte for deres egne vælgere. Ge-ni-alt!

 48. Af Jørgen Mikkelsen

  -

  Den sikre vel til Sveriges undergang er begyndt. Det er os i Danmark ,der elsker Sverige, virkelig kede af.
  https://www.facebook.com/politiksporet/

 49. Af Jette Møller formand for SOS Mod Racisme

  -

  Jo, selvfølgelig gælder integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225-timers reglen for indvandrerne. De er specielt lavet for at ramme dem, og de rammer dem skam også i vid udstrækning. Bare rolig.
  I øvrigt er indlægget skrevet ud fra fordomme og ikke fakta. Sidste år fik ikke-vestlige indvandrerekvinder 1,95 børn i snit, mens majoritetsdanske kvinder fik 1,74 børn. (Danmarks Statistik, Indvandrere i Danmark 2016)

 50. Af E Didrikse n

  -

  AF JETTE MØLLE R FORMAND FOR SOS MOD RACISME – 13. JULI 2017 9:39

  Tak fordi du bringer lidt facts og anstændighed ind i debatten.
  Jeg ved ikke om bloggeren er fordomsfuld og uvidende.
  Det er hun sikkert.
  Men hun skriver jo bare det som højrefløjen forventer.

 51. Af Jette Møller

  -

  Selvfølgelig gælder 225-timers reglen, integrationsydelse og kontanthjælpsloft for indvandrerne. De to første er specielt lavet for at ramme netop dem, og de rammer dem skam også i vid udstrækning. Bare rolig.
  I øvrigt er indlægget skrevet ud fra fordomme og ikke fakta. Sidste år fik ikke-vestlige indvandrerekvinder 1,95 i snit. (Danmarks Statistik, Indvandrere i Danmark 2016)

 52. Af Jette Møller

  -

  Selvfølgelig gælder 225-timers reglen, integrationsydelse og kontanthjælpsloft for indvandrerne. De to første er specielt lavet for at ramme netop dem, og de rammer dem skam også i vid udstrækning. Bare rolig.
  I øvrigt er indlægget skrevet ud fra fordomme og ikke fakta. Sidste år fik ikke-vestlige indvandrerekvinder 1,95 isnit. (Danmarks Statistik, Indvandrere i Danmark 2016)

 53. Af Jette Møller

  -

  “Ikke-vestlige kvinder fik 1,95 børn i snit,” skulle der have stået

 54. Af E Didiri ksen

  -

  AF JETTE MØLLE R – 13. JULI 2017 9:52
  “Selvfølgelig gælder 225-timers reglen, integrationsydelse og kontanthjælpsloft for indvandrerne.”

  Ja.
  Reglen er jo først og fremmest lavet for at gøre tilværelsen endnu mere sur for ikke etniske danskere.
  Og for at opnå dette noble mål, så er man nødt til at skyde med spredehagl.

 55. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det ligger i luften som en klam uflyttelig byrde, at indvandrere og flygtninge er en enorm økonomisk belastning, men det stemmer overhovedet ikke med, at Danmark gennem de sidste 30- 40 år er blevet stadig rigere. Danmark har aldrig været rigere, end vi er netop nu. Vi havde en nedtur i nullerne, men den var ikke skabt af indvandrerne, men af vore private entreprenante iværksættere, hvis umådelige grådighed ikke ville mættes. Det skulle gå galt, og det gjorde det.

  Krisen er overvundet, og vu er vi så på vej igen ind i en ny boble med tilhørende nedtur. Den er heller ikke EU og indvandrernes skyld, men derfor kan vi jo godt give dem den – ligesom i England. At rigdommen i mange lande bliver ulige fordelt, således at dem der i forvejen er rige bliver stadigt rigere, mens dem der næsten intet ejer bliver flået for den smule, de har, er heller ikke indvandrernes fortjeneste, men de får skylden og protesterer ikke. Mediebilledet kontrolleres af ejerne – ikke af de fattige. Ligesom i England.

  Ligesom i England får EU sammen med indvandrerne i Danmark skylden, når mellemklassen ikke får råd til to biler, nyt fjernsyn, au pair pige og tre skiferier i USA, selvom det er overklassen, der har suget til sig af værdiskabelsen. Det kan mellemklassen ikke leve med. I England førte det til brexit. Det ville ikke undre mig, hvis det også skete i Danmark. Hvis ikke næste valg medfører markante ændringer i vort politikersegment, er det der, vi ender. Det er fortjent.

 56. Af karl nielsen

  -

  Indlægget er netop skrevet ud fra fakta! – det handler om de grupper, der bor i Mjølnerparken – de samfundsværdi skabende ikke-vestlige indvandrere fra Kina, Vietnam, Thailand, … er for længst flyttet.
  Tilbage er ikke-vestlige indvandrere fra Irak, Afghanistan, Libanon, Pakistan, Somalia – deres fertilitet er 2,1 2,4 2,5 2,9 3,3 sammenlignet med den danske på blot 1,7.

 57. Af jan ulrik friis

  -

  Det viste sig nemlig, at “berigelsen” slet ikke er nogen berigelse!

  Danskere står i løgn og manipulation til op over hovedet, Danmarks overlevelse ikke længere en selvfølge!
  Først den dag islamisterne, og for evigt forlader Danmark, den dag vil vi alle igen juble af lykke, da kan vi begynde at opbygge vores land, som vi nu helt systematiskt nedbryder, vores tidligere så lykkelige Danmark vores velfærdssamfund, landet stander i våde, i syge svenske tilstande af vold og anaki, i en sådan grad at danskerne de pengestærke nu forlader landet, nu ser vi nemlig skriften på væggen, at selv den blinde ser og indser, at selv den lamme tager benene på nakken!

 58. Af Gert Hansen

  -

  Jette Møller:

  Hvornår bliver en ‘efterkommer’ dansker statistisk set?

  Man kan også påpege, at fordi man statistisk set er ‘dansker’, behøver man ikke nødvendigvis at betragte sig selv som sådan. (Jeg tror mange selv skelner mellem ‘rigtige danskere’ og så dem med dansk statsborgerskab uden at de kulturelt betragter sig selv som dansker, og derfor foretrækker at leve i et parallelsamfund).

 59. Af Flemming Lau

  -

  Muslimer der har fået dansk statsborgerskab, har skrevet under på jf Lov om indfødsret om at være Loyale og udvise Troskab overfor Danmark og det danske samfund og udvise respekt for dansk lov. Det kniber det alvorligt med! Alene den omstændighed at 75% af muslimerne går ind for Sharialoven og Jødehad, taler for sig selv.

  Man kan undre sig over den larmende tavshed fra Kvinfo og SOS racismes side, i de forhold. 48% af krisecentrenes pladser, er besat af kvinder med anden etnisk herkomst. Danmark er et af de mindst racistiske lande i verden. I stedet for det perverse selvhad mod egne landsmænd, skulle man snarere rette kritikken mod det kvindefornedrende syn i Islam!

 60. Af Lotte Hansen

  -

  Lidt historier fra det virkelige liv. Har lige siddet på arbejdsløsheds kursus for at lære at skrive ansøgninger efter mange års arbejde som pædagog.,de somaliske kvinder på kurset blev fredet, ingen krav til dem. En bekendt har lige været på gyldenris plukning på fælleden i forbindelse med sin bistandshjælp, igen blev somaliske kvinder fredet til kun at lave kaffe. Så vidt jeg ved står muslimer for størstedelen af førtidspensioner, rigtig mange psykisk syge kan ikke få denne. Jeg må højst sandsynligt flytte, da jeg går på efterløn, men en nabo af anden oprindelse der aldrig har arbejdet får tilkendt pension med fire gange så meget boligsikring så vedkommende bliver boende. Mange danskere røg på integrationsydelse, og fik nedsat deres boligsikring. Lyder det bizart, det er fordi det er det. Jeg kunne sagtens fortsætte , men det er ikke det der er pointen. Pointen er at vi er fuldkommen ved at undergrave vores land. Vi må stille mennesker ens og stille samme krav til alle, det er jo en hån for danskere der har bygget dette land op.

 61. Af E Didiriks e n

  -

  AF LOTTE HANS EN – 13. JULI 2017 15:55
  “Lidt historier fra det virkelige liv. Har lige siddet på arbejdsløsheds kursus for at lære at skrive ansøgninger efter mange års arbejde som pædagog”

  Hjalp det dig til at få et job?
  Eller var det spild af tid?
  Du får jo ikke et job bare på grund af en mere eller mindre læselig ansøgning.
  Det vil ikke hjælpe dig, hvis jeg skal vurdere din ansøgning.

 62. Af Flemming Lau

  -

  Kære Lotte, tak for dit vidnesbyrd. Det burde være meget anderledes dejlig oplevelse at trække sig tilbage fra veludført arbejde i Danmark.

  En af mine bekendte var også pædagog i en SFO. Pludselig en dag skulle Leder og souschef have kontor ved siden af skolelederen og de måtte ikke have nogen omgang med børn og personale. Den enkelte pædagog skulle primært fungerer som hjælpe lærer. Tiden med børnene i selen blev fra km 14–15:30 pga den nye skolereform. Med eet var ” Kaldet” pist borte. Hun “brændte” for sagen, men måtte se sig reduceret en opbevarings oppasser! Det var en hård tur op igen mens hun igen og igen måtte gentage for sig selv ” opbevaring er det de betaler for- opbevaring er det de…….!” Trist og fattigt!

 63. Af Lotte Hansen

  -

  Ja ,jeg skal være pædagog i omsorgssektoren og jeg er blevet en mester i at skrive ansøgninger. gik ind fra gaden efter endt uddannelse tilbage i 90erne og fik job så derfor var der lige noget jeg skulle lære. Dog også interessant emne- hvordan køres arbejdsmarkeds politiken egentligt og hvad vil vi have ud af det. Min pointe var nu bare at der er noget der slet ikke svinger i dette land mere, beskrevet med små eksempler.

 64. Af Flemming Lau

  -

  Tablet fejl. Tiden med børnene i Sfoen, blev 14-15:30 pga…..

 65. Af Lotte Hansen

  -

  Ja ,jeg skal være pædagog i omsorgssektoren og jeg er blevet en mester i at skrive ansøgninger. gik ind fra gaden efter endt uddannelse tilbage i 90erne og fik job så derfor var der lige noget jeg skulle lære. Dog også interessant emne- hvordan køres arbejdsmarkeds politiken egentligt og hvad vil vi have ud af det. Min pointe var nu bare at der er noget der slet ikke svinger i dette land mere, beskrevet med små eksempler. Jeg vidste også at en eller andet ville kommentere personligt, en kende hånligt fordi det lød en smule klodset .MEN hvorfor kan man ikke holde sig til emnet? jeg skal ikke have nye venner eller fjender.

 66. Af Flemming Lau

  -

  Mest af alt, er personlige vidnesbyrd en mangelvare her på bloggene!

 67. Af Lotte Hansen

  -

  Ja ,jeg skal være pædagog i omsorgssektoren og jeg er blevet en mester i at skrive ansøgninger. gik ind fra gaden efter endt uddannelse tilbage i 90erne og fik job så derfor var der lige noget jeg skulle lære. Dog også interessant emne- hvordan køres arbejdsmarkeds politiken egentligt og hvad vil vi have ud af det. Min pointe var nu bare at der er noget der slet ikke svinger i dette land mere, beskrevet med små eksempler. Jeg vidste også at en eller anden ville kommentere personligt, en kende hånligt fordi det lød en smule klodset .MEN hvorfor kan man ikke holde sig til emnet? jeg skal ikke have nye venner eller fjender.

 68. Af Lotte Hansen

  -

  Ups , skal lige lære at indlæg ikke er på med det samme, derfor kom det lidt mange gange.

 69. Af Lotte Hansen

  -

  Nu ser det rigtigt forvirrende ud, men jeg skal lige have lidt mere arbejde for derefter at gå på efterløn. Vender tilbage en anden dag , totalt klart formulerende.

 70. Af jan ulrik friis

  -

  Det bliver naturligvis frygtelige forhold danskerne skal igennem, de danske der ikke når bort i tide, men tvangsindlagt til vold og terror, som Lotte her beskriver det stå med manglende boligsikring, ende på efterløn, uden råd til et liv et langt fredeligere sted langt borte fra islamisternes vold og terror!

  Lotte beskriver et Danmark i totalt opløsning, har med egne øjne set elendigheden, mange af os her Berlingske blogs bevæger os af sikkerhedsgrunde aldrig ud i samfundet, men hvor mange gange har P reben 1 J ensen ikke beskrevet din situation i detaljer, end inden du Lotte taler vidste vi Berlingske blog hvad du vil sige, elendigheden er kommet ned over os, nu kommer danskerne som perler på snor, som i en splatterfilm, at der er squ noget galt ude i virkeligheden, så godt at du Lotte advarer nationen Danmark, med vægt bag orderne, for den ondskab den islamistiske idelogie du så levende beskriver, du selv har oplevet på nært hold ude i samfundet Danmark, vil med sikkerhed ramme alle danske, og hårdt, her taler vi etnisk udrensning, det kommer snigende time for time, volden optrappes, til den dag Danmark ikke længere findes!

  Som når Trump siger “Frankrg er ikke længere Frankrig!” “Paris er ikke længere Paris!”

  Sådant er det egentligt også med Danmark, at Danmark er ikke længere Danmark…….men vi her Berlingske blog er hos dig lidt endnu, ja indtil undergangen, men som du selv ser det ske, løber tiden nu ud for Danmark!

Kommentarer er lukket.