1000 kroner til stenkastere

Af Majbritt Maria Nielsen 46

I weekenden fornøjede en gruppe børn sig med at kaste med sten fra en gangbro og ned på vejbanen. Børnene er mellem 12 og 14 år gamle og i sommers fik en bilist ødelagt sin forrude på grund af stenkast på samme strækning og under samme gangbro i Aabenraa. De seneste par år er der generelt gået krimiinflation i nedkastning af sten og betonelementer fra broer over vejbaner. Om så unge mennesker har ladet sig inspirere af nedkastede betonklodser med dødelighed til følge, vides ikke.

Arten af denne slags kriminalitet er, på grund af det vilkårlige skadespotentiale og uforudsigeligheden, vederstyggelig. For hvem ved, om man rammer en enkelt bilist, eller om den enkelte bilist forulykker med andres forulykning til følge. Vilkårligheden og accepten af, at ulykken potentielt kan blive dødelig og involvere flere billister, har da også begrundet de stemmer, der har betegnet stenkast som terrorlignende virksomhed. Selvom bagmændende bag de mange tilfælde af sten- og betonkast i Danmark næppe gør sig fortjent til medaljer for deres kriminelle intellekt, så bidrager handlingens ligegyldighed over for hvem, der rammes, alligevel til den terrorrelaterede opfattelse. Gruppen af stenkastende børn i dette tilfælde er da også blevet genkendt og opsøgt af politiet, selvom stenkasteriet i Aabenraa har været et problem længe.

En SSP-konsulent i Aabenraa mener, at børnene også skal tilbydes et fritidspas, så de i stedet for at bruge tiden efter skole på fareforvoldelse eller beskadigelse af privat ejendom for eksempel kan spille fodbold eller deltage i kulturelle tilbud.

“Vi vil tale med drengene og deres forældre. Måske har drengene brug for et fritidspas, fordi de keder sig for meget i fritiden. Det kan også være, at forældrene skal guides til de fritidstilbud, de unge har i lokalområdet” fortæller SSP-konsulenten.

Den socialdemokratiske lokalpolitiker i Aabenraa, der også er formand for Børn og Unge-udvalget, Signe Bekker Dhiman, er enig med SSP-konsulenten:

“Vi har et fritidspas i kommunen, og det er fantastisk, fordi det kan afhjælpe de unge fra at hænge på gader og stræder. Vores erfaringer er, at det gør det nemmere for de unge at komme ind i foreningslivet, så de eksempelvis kan spille fodbold i stedet for at kaste med sten”. 

Og selvom ovenstående citat lyder som noget fra Den Korte Radioavis på Radio 24/7, så er det desværre helt sandfærdigt og rent faktisk et ordret citat.

Hvis ikke Signe Bekker Dhimans citat er egnet til akut udslæt og opkastning af både den radikale cafe latte og dertilhørende misforståede rummelighed, så ved jeg ikke hvad, der er. Man skal ikke belønnes eller kulturelt og sportsligt aktiveres som resultat af, at man har bragt andre menneskers liv og ejendom i fare. Uanset om man er 12, 14 eller 24 år. Hvis Aabenraa Kommune er i tvivl om, om det rigtige er at tilbyde holdsport eller opdragelsesanstalt, så kunne de passende konsultere deres borgere i spørgsmålet om, om de ønsker at betale sportskontingenter eller kollektiv opsang for de unge, der for kort tid siden kastede sten efter samme borgeres biler.

Alternativt kunne man fra kommunens side tildele de respektive forældre et ansvar. Det er jo ikke så moderne mere, men barren for hvad, Aabenraa Kommune rent faktisk vil stå model til (og belønne) er åbenbart hastigt dalende, så hvorfor ikke prøve noget reaktionært; at forældre igen har en pligt til at hjemmeuddanne deres små mennesker, der herefter ikke som 12-årige kan finde på at kaste sten ned i hovedet på fremmede mennesker – flere gange. Så slap kommunen nemlig for at sende SSP-konsulenter i synet på de børn og forældre, der har så ringe en fornemmelse af, hvad der forventes af dem.

Fritidspasset er opfundet og anvendt siden 2012 i Aabenraa Kommune og henvender sig til udsatte børn og unge – bravo! Lad børn og unge af ressourcesvage, eller på anden måde udsatte forældre, deltage i kulturelle aktiviteter eller tilbud i det omfang, deres forældre ikke magter at løfte den økonomiske side af behovet for dét – enig! Og lad os så endelig lade være med at blande dét behov sammen med behovet for at en gedigen opsang, rettidig opdragelse og stuearrest, indtil man ikke længere kan finde på at gruppere sig og udsætte uskyldige mennesker for livsfare.

 

Citater er lånt fra BT.

46 kommentarer RSS

 1. Af Niels Peter Lemche

  -

  Altså MAJBRITT MARIA NIELSEN, du er stud.jur., og så skriver du “med dødelighed til følge”. Det hedder det altså ikke på dansk. Som jurist må du vide, hvor vigtigt det er, at sprogbrugen er helt præcis. Det hedder f.eks. “med døden til følge”.

  Undskyld for korrektionen, da indlægget ellers er godt.

 2. Af Niels Peter Lemche

  -

  Altså MAJBRITT MARIA NIELSEN, du er stud.jur., og så skriver du “med dødelighed til følge”. Det hedder det altså ikke på dansk. Som jurist må du vide, hvor vigtigt det er, at sprogbrugen er helt præcis. Det hedder f.eks. “med døden til følge”.

  Undskyld for korrektionen, da indlægget ellers er godt.

 3. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  De børn er gamle nok til, at vide, at der er stor risiko for, de slår bilisten og passagererne i bilen, som de smider en brosten ned på, ihjel.

  Hvad lærer de mon af, at de bliver belønnet for deres bevidste mordforsøg på tilfældige bilister?

 4. Af Jan Johansen

  -

  Forfærdelig læsning og ikke mindst på baggrund af den hændelse vi læste og hørte om for ca. et år siden. Det var vist på Fyn, hvor et tysk forældrepar + et barn blev ramt af en nedkastet betonklods. Moderen døde og faderen blev invalideret og er i dag uden syn. Barnet slap med en utilgivelig skræk i livet men er i dag dybt såret i sin sjæl. Det var ganske enkelt en ansvarsløs handling, som vi bliver nødt til at forholde os til og sætte en stopper for.

  For det første er det forældrenes ansvar, hvad deres børn og unge foretager sig uden for hjemmet. Derfor må det være dem, der er erstatningsansvarlige, når unge bærer sig så tåbeligt ad som beskrevet ovenstående og ved lignende handlinger. I helt grelle tilfælde bør barnet/børnene fjernes fra hjemmet og sendes på en opdragelsesanstalt for en tid. Efter en passende tid, hvor man skønner, at barnet/unge har forstået alvoren i sine handlinger, kan prøveløsladelse evt. komme på tale – men ikke uden fodlænke. Først herefter bør man overveje, om tiden er inde til at støtte op om barnets/den unges fritid, for selvfølgelig skal de spores ind på en mere acceptabel løbebane som basis for en mere normal udvikling!

 5. Af Jan Andersen

  -

  Seriøse bloggere sort listes systematisk. Hvad er meningen?

 6. Af Jan Andersen

  -

  Fatter ikke hvad den forrykte redigering går ud på. Er det forbudt med sund fornuft? Eller må kritiske bloggere kun skrive op til tre linjer?

 7. Af Niels Larsen

  -

  Naturligvis hører de unger “af anden etnisk afstamning end dansk” (who are you kiddin’? Skriv dog, hvad de er: muslimske ungkrigere!) hjemme på en opdragelsesanstalt og ingen andre steder (det skulle da lige være i forældrenes hjemland).

  Og forældrene er 100% erstatningsansvarlige.

 8. Af Redigeringen er radikal og politisk korrekt

  -

  Debatterne her er humbug og svindel. Afslørende og “ukorrekte” oplysninger frasorteres.

 9. Af Benny B

  -

  Ungdoms jihad.
  Enhver må jo synge med sit næb og når man er for lille til at rejse til hjem til nord Afrika , må man jo yde sit her.

  Politikernes gæster fører krig mod os, mens vi betaler dem for det.
  De ansvarlige bør stilles PERSONLIGT til ansvar for deres gæsters forbrydelser her i landet.

  Nogen må gøre noget!

 10. Af Susanne Mikkelsen

  -

  Forældrene burde tvinges til at tage et kursus i børneopdragelse, hvor de bibringes forståelsen for hvordan man opfører sig i det danske samfund.

  Derunder, at det ikke er ok at bruge “fem flade” – og at det er totalt taberagtigt at lade sine børn hænge ud på gader og stræder.

  Jeg er ellers ikke meget for tvang – men her er vist et sted, hvor det ville være på sin plads.

 11. Af Nils Nilsen

  -

  Mon der er nogen frække piger på linjen?
  Bolchefar

 12. Af Jan Petersen

  -

  Et samfund i opløsning viser sig vel på mange forskellige måder. At et par 12-14 år gamle stenkastere ønsker at blive “stjerner” i dagens MSM underholdning news er vel fair nok. De “voksne” udlægger selv samfundet som et skide reality show. Hvem lærer børn af? 🙂 ;(

 13. Af John Kierans

  -

  “Med dødelighed til følge”

  Kære Majbritt, dødelighed er desværre et livsvilkår som forekommer universelt, uanset om foragtelige tugthuskandidater kaster med sten eller ej. En nedkastet betonblok kan derfor maksimalt bevise dødeligheden.

 14. Af P Christensen

  -

  Med et så konsekvensløst, radikaliseret samfund som det danske
  hvor man er nået så langt ud, at åbenbart folk skal betales for at opføre sig
  ordentligt, giver det jo masser af muligheder for at ødsle endnu flere penge væk:

  -Fartsyndere skal ikke have bøder, thi straf hjælper ikke. Istedet skal man
  have penge for at overholde færdselsloven.

  -Skattesnydere skal heller ikke straffes, thi straf hjælper ikke.
  I stedet skal man have penge for at betale sin skat.

  -Voldsmænd skal ikke straffes, thi straf hjælper ikke.
  I stedet skal man have penge, hver dag man ikke slår nogen ned.

  Perspektiverne er vidtrækkende.
  Fortsæt selv.

 15. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er jeg meget enig med andre debattører her. Majbritt er formentlig (forhåbentlig) ikke den skarpeste kandidat på jura studie !

 16. Af J HAn seN

  -

  Jura studiet er indrettet således, at selv de mest ubegabede af burgøjser ungerne kan være med.
  Alle fra det bedre borgerskab skal jo helst kunne smykke sig med en eller anden titel.
  En almindelig evne til udenadslære rækker rigeligt til at gennemføre jurist uddannelsen.
  Gad vide om Majbritt Maria Nielsen gennemfører uddannelsen.

 17. Af j HansE N

  -

  Ubegavede burgøjser unger kunne der også have stået.

 18. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt meget enig, at studere jura er udenadslære. Svarer vel meget godt til teologi studie, hvad enten det drejer sig om Biblen, Koranen eller andre iscenesatte vedtagne fabler.

 19. Af Henrik Thor Christensen

  -

  Tja, hvis jeg ser nogen kaste sten ned fra en bro, så kunne det jo være at de kommer til skade på den hårde måde – de udskud her skal ikke have andre tilbud end nogen på ørerne! Og hvis der er brok kan forældrene få samme behandling.

 20. Af Soren Majgaard

  -

  Naar det gaeller tilpasning kan man ikke andet end be-undre Aabenraa’s bystyre og SSP konsulenterne og de ansatte paa kommunekontoret samt Aabenraa’s skatteborgere, at de tydeligvis har naese for en god forretning.
  I stedet for at belaste skatteyderne er vi blevet vidner til en knaldgod forretning for kommunekontoret og skatteyderne ved at beloenne stenkastende unge. Hvad bliver mon det naeste spare paafund? Jeg har en ide og det er, at SSP konsulenterne fritstilles og begynder at biddrage til gave raeset ved at samle flasker ind. Og ekstra golden bliver ideen, hvis SSP konsulenterne ogsaa viser ungerne hvor nemt og profitabelt det er, naar man rammer bilerne oppe fra broen. Beloenningen henter man dernaest paa kommunekontoret

 21. Af Kristoffer Hansen

  -

  Vi skal bare have dødsstraffen genindført i fædrelandet hurtigst muligt.

 22. Af Lisb..eth søren..sen

  -

  Libe-ralistbørn er ulide.lige ja!!!

  Send de små libera-listpsyk-opater ud af landet allesammen, eller på genopdrag..elseslejre i rø..de hjem?

 23. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så har jeg ikke på fornemmelsen, at nogen har sat politisk observans på de 12-14 årige. Hvilket vel også ville være rimelig jord i hovedet!

 24. Af Ole H

  -

  Så er alle kældermenneskerne kommet op af hullerne igen.
  Skammer mig over Danmark.

 25. Af Henrik S

  -

  Niels Larsen hvis det er rigtigt (hvad det nok er -havde vi disse stenkast før muslimske unge blev inviteret til landet ? ) at det er muslimske unge der i dette opklarede tilfælde af stenkast mod kørende biler , er det jo blot endnu et bevis på , at de er opdraget til at opføre sig sådan i “krigens hus” af deres forældre.
  Som gode muslimer skal de bekæmpe alle ikke muslimer , indtil alle er underlagt de muslimske regler. Med vold og terror.
  De egentlig ansvarlige er de politikere , der på ca 30 år har omdannet Danmark , fra et homogent folk til et multikulturelt mareridt , hvor de muslimske horder bekæmper os på unddoms niveau indtil de har flertallet , så skal vi nok få set nogle voldsommere metoder.
  Husk det nylige opråb fra unge muslimer der proklamerer , at de altid vil sætte islam højest (læs sharia) og nogen form for assimilation af de danske normer vil aldrig komme på tale.
  De politikere der er ansvarlige for denne totale forvandling af Danmark , skulle spærres inde på livstid eller stilles for en krigsforbryderdomstol.
  Danmark som vi kendte det er for altid ødelagt.
  På sygehusene tvinges vi til at lade os behandle af religiøse fanatikere , der som bekendt tror at det er allans vilje hvis noget går galt. Ikke deres egen inkompetence.
  Nægt at lade jer behandle af disse hættemåger.
  Ville I akut behandles ved et færdselsuheld af en læge der er Jehovas vidne og er imod blodtransfusioner ?

 26. Af Niels Larsen

  -

  Henrik S.

  Fuldstændig enig. Vi må håbe, at der kommer et retsopgør efter den kommende krig mod muslimerne.

 27. Af dan jensen

  -

  HOLD NU KÆFT! Vores politikere er korrupte og smadrer danamark, og så sidder du her og skriver om drengestreger. Vi kastede sgu også sten på biler da jeg var knægt! ja det er meget dumt, men drenge er nu engang drenge, og ikke piger !!!!!!!!!!!

 28. Af Kristoffer Hansen

  -

  Vi skal bare have genindført dødsstraffen i dette blasfemiske bøssepik hul. Fuck Islam.

 29. Af Kristoffer Hansen

  -

  Fjern Nazi-Islams fundament til Nazi-muren på Rådhuspladsen. Fri os fra blasfemi terrorist bøssepik organisationen Islam. Henret narkohandlende terrorister Rådhuset i røven af hinanden. Islamister er satans terrorister. Dødsstraffen skal genindføres hurtigst muligt. Fri os fra mullahens tynde mave.

 30. Af Claus Claussen

  -

  Måske kan resten af Godhedens Fløjen ™ fortælle mig hvordan man kan være mindre kvæstet eller død af at være ramt af en sten kastet af “utilpasset unge” end af andre – f.eks. 52- årige hvide Danske mænd.

  Hvorfor er en dybt kriminel og afstumpet handling udløse en vanvittig rabat udelukkende pga. de kriminelles alder, religion, etnicitet og andet fuldstændigt irrelevant.

  Kaster man sten af den størrelse ned på bile der kører 100+ km/t er det IKKE drengestreger,. Det er mordforsøg og skal straffes derefter.

 31. Af torben hansen

  -

  Kan maj br it ikke finde ud af at frigive indlæg fra fil tr et, eller styrer andre debatten? Den virker gennemmanipuleret. Og serveren har der været fejl på i over et halvt år.

 32. Af torben hansen

  -

  “Denne side virker ikke/svarede for langsomt”….. men to gange blev der kvitteret for modtagelsen. Dog kom intet på. Halv time spildt.

 33. Af torben hansen

  -

  Vi er nået til at retsystemet og det sociale system belønner kriminel og morderisk adfærd med ferierejser, gratis sport og pengegaver. Istedet burde disse ban ditter og deres familier smides effektivt ud af landet, og alle på tålt ophold burde anbringes på en mindre ø. I en bevogtet lejr. Om lidt har vi “svenske” tilstande overalt i vores land. Se den korte, snap hanen, 180gr og BT, eb og jp.

 34. Af Kim H

  -

  Kaster man tunge genstande mod andre for at blive berømt en times tid, medens ofret kan forvente livsvarige følger, må straffen ligge på 14 år bag tremmer. Alternativt en kortere afsoning og udvisning for bestandig, hvis gerningsmanden ikke har statsborgerskab i vort såkaldte velfærdssamfund.

 35. Af bent jensen

  -

  Ja, 14-25 år bag tremmer, og derpå hvergang effektiv udvisning. Men politikerne og dommerstanden har kun foragt tilovers for ofrenes lidelser, og vil helst give meget milde og blødsødne straffe til terroristerne.

 36. Af P Christensen

  -

  ¨”Vi kastede sgu også sten på biler da jeg var knægt!” skriver en læser.

  Naturligvis.
  Hvem har ikke som knægt tonset en 40 kilos sten
  ud over en motorvejsbro for at tampe livet af forbikørende,
  eller tømt et pistolmagasin ud over sagesløse på Nørrebrogade,
  når man kedede sig….

 37. Af Rune Tolvang

  -

  “Vi skal bare have genindført dødsstraffen i dette blasfemiske bøssepik hul. Fuck Islam.”

  Det er helt op til dig selv, om du vil “indføre dødsstraffen i dit bøssepikhul”.

  Men det er godt nok lidt underligt, at du kalder din dildo for “dødsstraffen”…

 38. Af bent jensen

  -

  Skolelærere, sygeplejersker, læger, brand- og ambulancefolk der bombarderes med stenkast og kanonslag. Bilister som forøges myrdet med betonklodser. Kvinder der overfaldes med syre. Skyderier og knivstik i gaderne. Brutale og hensynsløse hjemmerøverier. Osv., osv.

 39. Af bent jensen

  -

  Den hverdagsterror med vold og mord vi kender fra Sverige mv. er kommet til DK. En slags guerillakrig mod danskerne er begyndt. Men partierne er ligeglade, eller hykler om at de vil beskytte os.

 40. Af gede rendmigirøven

  -

  overklassen forages, vi andre mindes de farlige lege som børn…snart alt skal spindes op på jødeforfølgelsen…..undskyld, mener naturligvis muslimforfølgelsen.

 41. Af Hr. J haNSE n

  -

  Gad vide om Majbritt Maria Niels en skal være forsvarer eller anklager, hvis hun engang får stavet sig igennem de støvede bøger som det kræves, at man kan slå op i og finde rundt i, hvis man skal gennemføre jurist studiet.

 42. Af Orla Guude

  -

  De stenkastende børn og unge er da bare i gang med at øve sig. Når de bliver voksne er det bare ikke biler, de skal kaste sten på – det er utro kvinder. Det er den billigste måde at henrette mennesker på kollektivt – og det er foreskrevet i deres lovbøger.

 43. Af Hul igennem?

  -

  Kan en sten flyve? Kan en imam flyve? Ja det kan han (med lidt hjælp)
  “Is it a bird? Is it a plane? No it´s imam flying!” Fægte, fægte, fægte; Klaskk.. -og derefter overkørt af en stjålen varevogn fyldt med rotteslik og momssvindel E4 spærret hele dagen,.

 44. Af Hul igennem?

  -

  Kan en sten flyve? Kan en imam flyve? Ja det kan han (med lidt hjælp)
  “Is it a bird? Is it a plane? No it´s imam flying!” Fægte, fægte, fægte; Klaskk.. -og derefter overkørt af en stjålen varevogn fyldt med rotteslik og momssvindel E4 spærret hele dagen,.

 45. Af Anders jensen

  -

  I vores nabolande, især Sverige, sker der tusindvis af forbrydelser mod de oprindelige befolkninger, foretaget af migranter. Og terror-handlinger har kostet hundredvis eller tusindvis af sagesløse borgere livet. Andre er blevet forkrøblet af overfald og mishandling mv. Hverdags- eller nålestiksterror rammer massevis af svenskere, englændere og danskere osv. “Berigelsen” er endt som en kæmpetrussel.

 46. Af Anders jensen

  -

  I fremtiden vil terror-aktionerne sikkert blive langt værre. Der kan blive tale om alt fra maskingeværer, kemisk og bakteriologisk krigsførelse til snavsede atombomber. Men invasionen/indstrømningen forsætter, og V, K, SF, EL og de tre radikale partier nøjes med snik-snak. Se den korte, 180gr og national geographic ang. terror.

Kommentarer er lukket.