Assimilation er tankekontrol

Af Majbritt Maria Nielsen 109

Det undrer mig, at liberale stemmer mener, at integration skal erstattes af assimilation. Skulle man som frihedselsker erklære sig enige med de radikale, så skulle det da være i Sofie Carsten Nielsens udsagn om, at det løber hende koldt ned af ryggen, når hun hører ordet “assimilation”. Det er ikke en politisk opgave (hvis det overhovedet bør være en opgave) at tilsikre, at muslimske indvandrere, efterkommere og blivende flygtninge adopterer det danske, indre liv og vores røde og hvide tankelære. Derimod er det både en politisk, folkelig og almengyldig opgave at tilsikre, at de nye danskere, der skal indlemmes på bidragende vis i landet, bliver det på en måde, der fordrer demokratiske frihedsrettigheder for alle.

Integration og assimilation er ikke det samme. Integration er, når udefrakommende tager del i den offentlighed, fælles, demokratiske konsensus og sociale referenceramme, de eksisterende har vedtaget, er den rigtige. Det udmønter sig eksempelvis i de utallige, offentlige skæringspunkter, hvor vi som individer underordner os de kodeks, der gør tilværelsen og fællesskabet tålelig. Det være sig i svømmehaller, busser, biografer, dagsinstitutioner, hos lægen eller i skolen. Alle disse steder er designet til massernes bedste; det er altså ikke her, individet dyrker sig selv. Derfor udmelder man sig momentant af præferencernes klub og indmelder sig i et demokratisk, gennemarbejdet projekt, det sikrer både de positive frihedsrettigheder og uretmæssigt inddragelse af de negative frihedsrettigheder for den deltagende.

Derfor underordner man sig eksempelvis den opfattelse, at mænd og kvinder er instrumentelt ligestillede og at et både mandlige og kvindelige censorer, elever, lærer, livreddere, pædagoger og alle andre offentlige figurer, vi møder på vores færd i samfundet, har samme autoritet som det modsatte køn nyder på sin post. Eller det sideordnede køn, for forståelsens og effektens skyld. Opfattelsen smitter herefter typisk af på en privat opfattelse af, hvad kønnene kan realisere, hvorfor danske drenge og piger stort set uddanner sig lige meget, dog med de udskældte, kønsbetingede præferencer, der alene beror på individuelle valg, potentielt grundet i religion, opdragelse m.v. Men valget og muligheden, den positive frihedsrettighed, er altså til stede.

Anderledes underlagt bliver den demokratisk deltagende, når det kommer til assimilation. I det assimilerende tilfælde, skal deltageren aflære sig alle de overbevisninger, der bor i hans tanke- og følelsesliv, adoptere fællesskabets indre stemning og tænke og føle som det eksisterende fællesskab. Forkastelsen af politiske og religiøse overbevisninger strider, hvis den realiseres med formålstjenstlige, nødvendige midler, imod både internationale grundlovsfæstnede rettigheder, der tilsikrer individet retten til at være politisk, apolitisk, religiøs eller ikke-troende. Det er ikke bare en skræmmende tanke, der gennem historien har vist sig at slå fejl igen og igen, det er også at bidrage til den sociale kontrol, de assimilationsapplauderende stemmer søger at bekæmpe. Det er kontraintuitivt, hvis ikke decideret kontraproduktivt, at forsøge at slukke en brand med benzin.

Man kan altså ikke bestemme, hvad der foregår inde i hovedet på folk. Hvad man kan er, at beskæftige sig intenst med de integrationsbundne dogmer som frihed, lighed og rettigheder for alle og herefter med sin analyse ende hos den del af indvandrermiljøet, der umuliggør netop disse begreber for hinanden indbyrdes. Og så tager vi fat! Men vi tager ikke fat på menneskers ret til at tro og tænke.

Opsummeringen er derfor, at hvad der foregår på indersiden i folks hoveder og huse, skal hverken staten, folkeparlamentet eller nogen som helst anden blande sig i, så længe det, der sker inde i det enkelte individ, ikke krænker et andet individ. I så fald omdanner krænkelsen individets ret til tankefrihed sig til en handlepligt for de mange – og dét er integration.

 

 

109 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Grunden til, at assimilation er det eneste rigtige, kan opsummeres meget kort: her i landet ønsker vi ikke islam som en betydende faktor.

  Derfor bør kravet til muslimerne være: bliv 100% som indfødte danskere – eller forsvind!

 2. Af Gert Hansen

  -

  Hverken integration, som Majbritt Maria Nielsen definerer det, eller assimilation, kommer på tale. Glem det.

  Mange indvandrede til Danmark i de sidste 40 år, er ikke kommet til Danmark for at blive danske, på samme måde som etniske danskere er det. De har deres egen dagsorden, og for manges vedkommende går den ud på, at opføre sig på samme måde som det man angiveligt er flygtet fra, eller rettere, følgerne af denne opførsel. Forstå det hvo der kan.

  I øvrigt har Danmark aldrig forlangt, eller stillet som betingelse, ved immigration, at vedkommende skulle lade sig integrere endsige assimilere.

  At nogle taler om det nu, er et virkningsløst slag i luften.

 3. Af Gert Hansen

  -

  For 30-35 år siden fortalte socialdemokratiske top-politikere som Ritt Bjerregaard og Sven Auken den danske befolkning, at ‘indvandringen overhovedet ikke var et problem, indvandrerne skulle blot have arbejde’.

  Uden at de omtale politikere sammen med mange andre politikere, der med deres tåbelige politik var ‘ansvarlige’, havde en anelse om hvorvidt alle de indvandrede ønskede at komme i arbejde, eller måske foretrak passiv forsørgelse, eller hvorvidt alle de indvandrede overhovedet havde kvalifikationer til arbejdsmæssigt at indgå i et post-moderne samfund.

  Det er beskæmmende at det danske folk er blevet ledet, og stadig gør det, af den slags politikere, og resultaterne heraf ses stadig hyppigere. Man værger sig ved at tro, at disse politikere var/er så naive for ikke at sige dumme, men hvad skulle deres dagsorden ellers være?

 4. Af Orla Guude

  -

  Danmark behøver heller ikke assimilering af muslimer. At de bliver civiliseret burde være tilstrækkeligt til at få dem til at afstå voldsparathed, parasitvirksomhed, udplyndringstogter, social svindel, racisme, diskrimination og demokratifobi. Kan de ikke det, må Danmark stå frit i spørgsmål om stærk offentlig social kontrol med dem eller endnu bedre; repatriering.

 5. Af hans andersen

  -

  Skik følge eller land fly.
  Ordsproget er ikke opstået af ingenting, men af erfaring.
  Der er en grund til at de tidligere østlande er terrorfri. de er ikke så naive at de inviterer hovedafskærere indenfor. 🙂

 6. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er nok næsten umuligt, at assimilere konvertitter, der ikke er født som fundamentalistiske islamister, men som efter grundige studier selv har valgt, at tro på denne afskyelige, misogyne ideologi.

  For når en konvertit, som Abdul Wahid Pedersen siger, at “utroskab er værre, end hashssmugling”, eller når han forsvarer, at en nigeriansk, enlig moder, der er blevet voldtaget, bliver stenet til døde for hor, så er det udtryk for hans oprigtige tro, som han er parat til at dø, og slå ihjel for.

  Som han sagde, så kan man ikke vælge de afskyelige dele af sharia fra; man må tage hele pakken med – også stening af voldtægtsofre.

  Hans holdninger er dybt asociale ud fra enhver rationel synsvinkel, og ville aldrig være blevet respekteret, hvis han ikke påstod, at de var udtryk for hans “tro”.

  Men når hans ekstremt kvindefjendske og asociale holdninger er udtryk for hans “tro”, så forvandles verden til Omvendtslev, og så skal hans afskyelige, ultrareaktionære holdninger pludseligt respekteres.

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er modsætningen til integration og assimilation – segregation . . . opdeling af samfundet efter etnisk, religiøs, kulturel baggrund i diverse ghettoer og parallelsamfund. Personlig er jeg ligeglad med, hvordan folk går klædt privat – bar røv eller burka. Men i det offentlige rum og på arbejdsmarkedet gælder andre fælles regler. De regler skal altså følges af alle, hvis samfundet og ikke mindst arbejdsmarkedet skal fungere!

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mon Abdul Wahid Pedersen er den eneste imam på Nørrebro, der mener, at “utroskab er værre, end hashsmugling”?

  Imamerne har skægt nok meldt sig som “mæglere” mellem de forskellige muslimske narkobander på Nørrebro – man skal være politisk korrekt idiot, for at tro på dén…

  Manden er selv tidligere hashsmugler, men efter hans “omvending” til fundamentalistisk islamist, bliver hans stupide og asociale holdninger pludseligt respektable i det nervøse borgerskabs øjne, der for alt i verden ikke vil vække islamisternes vrede; så hellere opgive alle idealer, for ikke at provokere psykopaterne.

 9. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Man har selvfølgelig lov til at mene, at slaveri bør tillades, og at det bør være lovligt, at gøre “vantro” småpiger til sexslaver, samt at det er guds vilje, at voldtægtsofre skal stenes ihjel for hor, hvis de ikke kan skaffe fire, uberygtede vidner, der har overværet voldtægten, (uden at gribe ind…).

  Men det er dybt asociale og ekstremt kvindefjendske holdninger, som enhver humanist selvfølgelig BØR bekæmpe – det er ikke udtryk forhverken tankekontrol, eller tvangsassimiliation; det er forsvar for vore egne, helt basale rettigheder!

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Forsvaret for ytringsfriheden er heller ikke udtryk for “tvangsassimilation”; det er et fuldstændigt nødvendight forsvar for den vigtigste menneskerettighed.

  Hvis man ikke har ytringsfrihed, så kan man ikke afsløre krænkelser af de andre menneskerettigheder.

  Det undrer mig ikke, at den yderste venstrefløj, der både sympatiserede med de totalitære, kommunistiske regimer østpå og med fanatiske, kommunistiske terrorister, sympatiserer med de islamisater, der bruger terror til, at true os til at indskrænke ytriingsfriheden.

  Men det er ren og skær principløshed, når Løkke signalerer, at ytringsfriheden ikke er så vigtig, at den ligefrem bør forsvares og anvendes, ved at tage afstand fra Muhammed-tegningerne – i et usselt håb om, at tiltrække muslimske stemmer til Venstre.

 11. Af Kristoffer Hansen

  -

  Ja selvfølgelig er det det, og alle de suspekte slappik analfabeter fra fx. “Nørrebro” hopper lige i med begge ben. De snakker alligevel også samme sprog, kriminalitet. Genindfør dødsstraffen, og fri os fra blasfemisk bøssepik kultur.

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Du har absolut INTET at byde på, Kristoffer – andet end ondskabsfuldt, uigennemtænkt vrøvl.

  Du kunne lige så godt være islamist, men de inhumane og ekstreme holdninger, du har…

 13. Af P Christensen

  -

  Muslimer skal skam heller ikke assimilieres.
  De skal slet ikke herop til Danmark, hvis de ønsker at udbrede deres hule-mentalitet.
  At de modsat anden “religion” har været i stand til at fastholde denne gennem årtusinder,
  skyldes det konstante rygklapperi de har været omgivet af.
  Seneste af den vestlige verdens venstre-radikale.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Her i øvrigt et glimrende eksempel på hvordan det bindegale politisk korrekte Danmark behandler en indfødt dansker iflg EB.dk

  “Pæredansk kvinde skulle til danskprøve: Her er Støjbergs svar
  Pæredanske Helle McAdams kan ikke få dispensation fra danskprøve, slår integrationsminister Inger Støjberg fast”

  https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/paeredansk-kvinde-skulle-til-danskproeve-her-er-stoejbergs-svar/6842005

 15. Af Gert Hansen

  -

  ‘Assimilation er tankekontrol’.

  Ja, og al opdragelse er indoktrinering og tankekontrol, så det siger sig selv.

  Det er jo derfor der bor flest muslimer i islamiske lande, buddister i asiatiske lande, demokrater i demokratiske lande, o.s.v.

  Når børn af muslimske forældre bliver opdraget (indoktrineret) til at blive muslimer, ja, så bliver de muslimer. Og da islam ikke er demokratisk, vil de følgelig ikke blive demokratiske af sindelag. (Generalisering).

  Sådan er det, og sådan har det altid været, så det burde ikke overraske nogen. Hvordan Vesten så vil tackle det, er et godt spørgsmål.

 16. Af J L

  -

  Jeg giver Majbritt Maria Nielsen ret. Man kan jo ikke gennemføre assimilation af en befolkningsgruppe ved lovgivning uden at man indskrænker de værdier, som vi opfatter som en væsentlig del af vores kultur, f.eks. tanke-, ytrings- og trosfrihed. Og hvad skal man opfylde for at tilhøre den danske “ledende” kultur? Den kultur er jo umulig at fastlægge. På det religiøse område findes der både ateister og kristne. Indebærer en assimilation så at vedkommende ændre sig til at være kristen eller ateist?
  /Jesper Lund

 17. Af Kurt Blicher

  -

  Bravo!

 18. Af Niels Peter Lemche

  -

  J L, den er da nem nok. I denne bindegale kontekst kan der kun være tale om en løsning:

  Kristen ateist!

  Hvem slår den?

 19. Af Niels Poulsen

  -

  Det mærkelige er, at de babyer, som fødes af hvide danskere, og hvis slægt er dansk, gennemgår en assimilationsproces i famile, skole og arbejdsplads.

  Men er ens forældre tilflyttere, så trækker du frinummer.

  Jeg mener, en baby er en blank tavle, uden kultur, religion og politisk overbevisning. Adopterede børn fra Asien og Afrika bliver f.eks. fuldt assimileret til dansk kultur, fordi deres forældre er det.

  Så det gode spørgsmål til “de med fødderne solidt plantet i den blå luft liberale” er:

  Hvorfor skal brune babyer forskelsbehandles fra hvide babyer? Hvor skal babyer født af muslimske forældre i Danmark have særstatus?

 20. Af Jan Petersen

  -

  Hvad nytter det i øvrigt at hylde f.eks. tanke-, ytrings- og trosfrihed, hvis muslimsk religion forhindrer uniformerede muslimske kvinder i at få fodfæste på det danske arbejdsmarked? Enhver anden iklædt f.eks en elefanthue vil heller ikke finde noget job! Skal skatteydere bare finansiere enhver form for galskab, bare det er religiøs baseret?

 21. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche
  Hvad med kulturkristen? Dvs. assimilation består i at tvinge flygtninge til at lade som om at de tror på den treenige gud. I de tilfælde, hvor en flygtninge virkelig begynder at tro på den treenige gud, må assimilationen betragtes at være mislykkes.

  /Jesper Lund

 22. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så gad jeg godt se en kristen komme slæbende med et trækors på ryggen – på vej til arbejde. Tumpen ville uden tvivl ende på breaking news, men udråbt som total idiot !

 23. Af J L

  -

  Jan Petersen
  Der er selvfølgelig krav til påklædningen i bestemte jobs. Jeg ville da ikke bryde mig om at trukket en visdomstand ud af en kvindelig tandlæge, der er iført burka! Det muslimske tørklæde lige om hovedet generer mig så ikke.

  En lærer har også krav på kunne se sine elever i øjnene.

  /Jesper Lund

 24. Af Flemming Lau

  -

  Vi har meget få flygtninge i Danmark. Til gengæld har vi et hav af gæstearbejdere og efterkommere i snart 4 generation samt et utal af svindlere, lykkeriddere og deseratørere. Få dem dog til at rejse. Blød måde, i nødværge hård måde. Et fedt. Assimilation…? Jamen det magter vi jo ikke, spild af kroner!

 25. Af Maria Due

  -

  Tak for kaffe, så bliver det ikke meget værre. Bloggeren er udvidende om, at åndsfrihed er det grundlæggende i vestlig kultur og betingelsen for al videnskab, forskning, kunst, politik, samvær …you name it..

  I islam derimod er alt styret af dogmer, som dræber individuel udfoldelse og udvikling af enhver art, som hun herned støtter. Hvad med at tænke sig om, inden hun en anden gang forveksler liberal åndsfrihed med ufrihed.

 26. Af Ole Frank

  -

  Så er den fysisk allestedsnærværende men åndeligt fraværende Niels Larsen ógså i kommentarsporet her og med “vi”mener han sig berettiget til at tale på alle andres vegne.
  Marie Due så vidt jeg kan læse ud af artiklen har forfatteren ikke taget fejl af noget som helst men anerkendt, at der findes forskellige livssyn. Det er derfor, det er tilladt at være nazist i dk.

 27. Af hans andersen

  -

  1400 års erfaring viser at muslimer aldrig nogetsteds har kunne leve fredeligt sammen med anderledes tænkende.
  Så går bloggeren ind for borgerkrig ?
  Når så muslimerne har udryddet alle anderledes tænkende i et land bliver der kun fattigdom og uvidenhed tilbage og muslimske klaner fortsætter borgerkrigen
  Og de resursestærke muslimer flygter til andre lande men tager deres syge overtro med dem..

 28. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det da tilladt at være nazist i Danmark. Men er det videre klogt at bære en hel naziuniform i det offentlige rum eller et swastika armbind på arbejde?

 29. Af Ole Frank

  -

  Jan Petersen -vil du forbyde at bære nazisymboler?

 30. Af P Christensen

  -

  Så har Støjberg fået ørerne i maskinen hos selvdestruktørerne.

  Man må gerne under påskud af en overtro hugge hovedet af eller stene andre,
  men enhver kritik heraf (hån) er strengt forbudt

  Jeg har lige banket på kalenderen, og den insisterer stadig på at vi er i anno 2017 AD.
  Men på små 50 år er vi i DK på mange punkter sat tilbage til stenalderen.

 31. Af Flemming Lau

  -

  Hvis der var 300 000 nazister som der er 300 000 rettroende muslimer, så ville de totalitære nazistiske symboler helt klart blive blive forbudt. Det er jo bare politik og vi skylder nazismen og islamismen absolut intet!

 32. Af Ole Frank

  -

  Flemming Lau -hvad har antallet at gøre med et forbud? Det er jo ikke andet end vås, du lukker ud. Når man abslut vil have et burkaforbud, er det jo ikke andet end symbolpolitik. Man må formode at de burkaklædte kvinder er muslimer men et forbud vil ramme et fåtal. Et rationale ville bestemt gøre dit udsagn troværdigt.

 33. Af Niels Poulsen

  -

  Ole Frank

  Du er en ynkelig mandschauvinist med dit ønske om at undertrykke muslimske kvinder.

 34. Af Ole Frank

  -

  Tilføjelse til min forrige kommentar: Et burkaforbud vil ramme et fåtal af muslimer og vil ikke berøre de øvrige.
  Er et forbud mod nazistiske symboler ikke et forsvar af vores “vestlige frihedsværdier”??

 35. Af J L

  -

  Maria Due
  Hvordan mener du at assimulation af indvandrer og flygtninge skal gennemføres? Gennem lovgivning?

  /Jesper Lund

 36. Af Jan Andersen

  -

  Assimilation er en umulighed når det drejer sig om hundredtusindvis af migranter som IKKE ønsker assimilation. De radikale har altid ævlet løs om assimilation, berigelse og idyllisk integration, men det er ævl, blålys og bedrag. Og de hundredvis af milliarder der bruges på indvandring, betyder at alt med velfærd, sundhed, pensioner og meget, meget mere har været gennem utallige besparelser og forringelser. DK er nu en tredje rangs nation hvor danskerne er untermenchen i deres eget land.

 37. Af Thomas Jensen

  -

  Jeg synes faktisk Maria Due her ovenfor rammer fuldstændigt i centrum af skiven med følgende kommentar: “…åndsfrihed er det grundlæggende i vestlig kultur og betingelsen for al videnskab, forskning, kunst, politik, samvær …”

  Store dele af højrefløjen (inkl Maria Due selv) mener så, at for at forsvare vores åndsfrihed, skal der selvfølgeligt være en lang række holdninger, der forbydes.

  Hvad jeg virkeligt har svært ved at forstå er, at de ikke på den yderste højrefløj selv kan se det paradoksale i det her.

 38. Af Ole Frank

  -

  “Niels Poulsen” – hvad du er, forbyder almindelig høflighed mig at skrive her.

 39. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved ikke lige, hvem den der @ J L – egentlig er. Men tydeligvis en net troll der er bedst helt at negligere, når blogger ikke selv kan finde ud at høvle – forkortede navne, opdigtede eller falske navne – ud af bloggen!

 40. Af Jan Andersen

  -

  Tankekontrol og undertrykkelse af demokrati, oplysninger og ytringsfrihed er hvad ama lie ly h ne går ind for. Hos hende er sandheden ilde hørt, og demokratisk debat en umulighed. Som det fremgår af den ynkelige brug af 100% massiv c en su r.

 41. Af J L

  -

  Jan Petersen
  Du læser åbenbart ikke hele min kommentar. Jeg skriver under med /Jesper Lund.
  Hvis jeg skriver mit fulde navn i navnefelterne hænger min kommentar i filtret!

  /Jesper Lund

 42. Af Jan Andersen

  -

  Også hos mi kk el and er son er der denne udemokratiske blokering af al debat. Hvor er det fejt og ynkeligt.

 43. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  Jan Petersen
  Du læser åbenbart ikke hele min kommentar. Jeg skriver under med /Jesper Lund.
  Det er mit forsøg at undgå at mine kommentarer hænger i filtret!

 44. Af Jan Petersen

  -

  Jesper Lund undskyld, jeg forvekslede dig med en anden 🙂

 45. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  Ole Frank
  Min fantasi er tilstrækkelig veludviklet, at jeg godt kan forestille mig, hvad du ville skrive om Niels Poulsen, hvis ikke almindelig høflighed forbød dig det.

 46. Af Jan Andersen

  -

  Mange betragter indvandringen gennem tommetykke rødradikale brilleglas der forvrænger virkeligheden og alle perspektiver. Det bevirker at deres ideologi, meninger og konklusioner mest er nonsens og vrangforestilinger. Som det klart fremgår af deres tossede postulater og bedrageriske bortforklaringer. I andre tilfælde er der tale om korruption eller uvidenhed/dumhed.

 47. Af Hr. J hANSe n

  -

  Når danskerne taler om assimilation, så forventer de naturligvis, at alt og alle underkaster sig DF`s værdier.
  eller mengel på samme.
  Kravet om assimilation skyldes danskernes blanding af mindreværdskomplekser og storhedsvanvid.

 48. Af Jan Andersen

  -

  De rødradikales og feministernes/pladderhumanisternes forvrængede opfattelse af virkeligheden, og deres mange misforståelser vedr. indvandringen, understøttes året rundt af tv-stationerne mv. Men SANDHEDEN er at masseindvandring er en frygtelig trussel mod enhver oprindelig befolkning.

 49. Af Ole Frank

  -

  Jesper Lund hahaha 😀

 50. Af Flemming Lau

  -

  Ole Frank.
  Du har forstået mindre end intet af hvad totalitarismen, indeholder af mørke kræfter.
  Her i vores region, bukkede politiet, hoved og bagdel sammen på de rockere, der i tresserne iført Jernkorset af 1, 2 eller 3 grad, førte sig frem i bybilledet. Efter en nat i detentionen, blev symbolet konfiskeret, og han sendt hjem. Det er sund fornuft. Der må være grænser for hvad man skal finde sig i. 1800 politifolk blev sat i KZ lejr, 80 døde.

  Et åbent og frit samfund har sine grænser og de skal håndhæves i en helt anden grad end idag. Vi tillader jo heller ikke at afrikanere går rundt halvnøgne rundt i lænker, eller jøder i stribede KZ dragter med den gule Davidsstjerne, vel!

 51. Af Hr. J hAnSe N

  -

  AF FLEMMING LAU – 26. SEPTEMBER 2017 19:33
  “Vi tillader jo heller ikke at afrikanere går rundt halvnøgne rundt i lænker, eller jøder i stribede KZ dragter med den gule Davidsstjerne, vel!”

  Næ.
  Den yderste højrefløj har lagt en dæmper på sig selv efter nederlaget i 1945.
  Men nu vejrer højrefløjen igen morgenluft.
  nazister ne er på fremmarch i Tyskland.

 52. Af Ole Frank

  -

  Flemming Lau .- det er helt fint, du mener dig i stand til at vurdere, hvad jeg har forstået eller ikke forstået dog må jeg sige, at du overvurderer dine egne evner. til gengæld er din udenomssnak i forhold til et meget enkelt spørgsmål meget imponerende. Det viser tydeligt, hvor tynd fernisen er i din argumentation og dine værdiforestillinger. Det er jo ikke andet end mere vås fra din side, sludder for en sladder, der afslører en afgrundsdyb inkoherens.

 53. Af Flemming Lau

  -

  Ole Frank.
  Bare det ikke er inkontinens jeg i givet fald lider af, så er det OK med mig!

 54. Af Ole Frank

  -

  Flemming Lau 😀 hihi

 55. Af Niels Poulsen

  -

  Frank og Lund

  Ja, I gnækker, fordi jeg taler den undertrykte muslimske kvindes sag.

  Nogle liberale siger, at migranterne fra Mellemøsten og Nordafrika kommer til Europa på grund af vores liberale værdier som f.eks. ligestilling mellem kønnene. Lad os et øjeblik sige, at det var rigtigt. Hvor må det dog være forstemmende for dem at møde to personager som jer, som synes, at kvinder skal være tildækkede og er fortalere for patriarkalske familiemønstre og social kontrol. Føj for helvede.

 56. Af L sørensen

  -

  B, Fjern nu de 2 alt right liberalistiske debattører Lyhne og Andersson..Utroligt at Nazister og deres anti-ytringsfrihedsagenda for eliten er acceptabelt i danmark i 2017..

  “og at et både mandlige og kvindelige censorer, elever, lærer, livreddere, pædagoger og alle andre offentlige figurer, vi møder på vores færd i samfundet, har samme autoritet som det modsatte køn nyder på sin post. ”

  Problemet her er at borgerlige er religiøse tit, og folket er ikke. Kan religiøse som Lemche være seriøse censorer mod ikke religiøse? Eller Gur? Nej, det mener jeg ikke. blåfrimurer kan heller ikke være seriøse her..Og deres kvindesyn er jo helt i skoven via deres konservative tilgang til roller?

  Assimilering kan aldrig fungere. Man betyder at man skal værne om de ateistiske dyder i Danmark, og nægte tilgang til landet for Scientologister, troende jøder, muslimer og kristne mv. Buddhister kan vel få lov pga. af deres fine tanker? Men ikke for mange heller..

  Den siddende regering har nu indført over 2oo.ooo nye arbejdssøgende siden den kom til ifølge DST.Ny rekord i Danmark. Løndumper regeringen er naturligvis ligeglad med assimilation eller ej. Eneste interesse er profit for dem selv i top 1%..At Danske dyder, og Danmark skal fungere som et sikker samfund, interessere dem ikke en disse. Disse borgerlige liberalister kender kun egen tegnebog.

 57. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “…hvad skal man opfylde for at tilhøre den danske “ledende” kultur? ”

  Danmark er et frit land, hvor befolkningen ikke er underkastet en totalitær, ateistisk, eller en totalitær, religiøs ideologi.

  Derfor er der ikke mange krav, der partout SKAL opfyldes, for at man kan kalde sig for dansk, og danskerne er så uenige indbrydes, at det simpelthen er latterligt, at påstå, at der findes en dansk “Leitkultur” – Danmark er ikke Tyskland.

  Man behøver f.eks. hverken at være kristen, eller demokratisk anlagt, for at være dansker.

  Men, hvis man f.eks. fortæller sin menighed, at det er orden, at tæve sin hsutru og sine børn, hvis de er ulydige, fordi sharia tillader det, så har man har ikke “overtrådt den danske kultur”: man har overtrådt loven.

  Det samme gælder selvfølgelig også, når imamer fortæller deres menighed, at jøder skal slås “ihjel, hvorend I finder dem”, fordi koranen opfordrer til mord på jøder, “hvorend I finder dem” – eller på anden måde opforrer til islamistisk terror.

 58. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt pænt tak for oplysningen om, at Lyhne og Andersson tilsyneladende har skrevet noget fornuftigt. Personlig gider jeg ikke læse blogs, der ikke kan kommenteres.

 59. Af lis sørensen

  -

  “Af O..rla Gu…ude – 26. september 20.17 14.:0.2

  Danmark behøver heller ikke ass,,milering af mu.slimer. At de bliver civili,,seret burde være tilstrækkeligt til at få dem til at afstå v.old.spara,thed, para.sitvirkso,mhed, udpl..yndring,stogter, social svi,ndel, raci.sme, diskrim,,ination og demokratifo,bi.”

  K.,.O, Du har lige opremset alle de borgerlige dyder i en nøddeskal?

  Så naturligvis burde vi nedlægge borgerlig indvandring, fratage rettigheder fra de nuværende mv. ? Ki.m O..l.sen, du har mus.limer på hjer,,nen, og ingen andre tanker. …..

  Rasm..ussen…Jer i scientology har mestendels samme kvindesyn? Og endnu værre forføl.ger i frafaldne medlemmer, fratager børns deres omgang med ikke scientolo.gister mv.

  “Det undrer mig ikke, at den yderste venstrefløj, der både sympatiserede med de tot..alitære, komm.unistiske regim,,er østpå og med fa..natiske, kom…munistiske terro..rister, sympat.iserer med de isla…misater, der bruger ter..ror til, at tr..ue os til at indskræ,nke ytrii,ngsfriheden.”
  Ras.mus.ssen

  Din yderste hø,jrefront har intet at tilbyde Danmark i sammenhængskraft. En stemme på jer er en stemme på LA, statusquo, mere ulighed, armod og h..ad.

  Som man kan se af lyh.ne og a..ndersson leder blå blok allerede i anti-ytringsfrihed. Altid været din so,rte fløj der ønsket at fratage folket deres ytringsfrihed. Jeres rollemodel, tyskeren med overskæg..get, gjorde det uden at blinke. Siden fik vi lidt love ind der garanteret folkets rettigheder. Disse er ved at forsvinde under din sorte regering igen..

 60. Af lis sørensen

  -

  “Man behøver f.eks. hverken at være kristen, eller demokratisk anlagt, for at være dansker.”

  Man behøver ikke at være kristen. Men, man kan ikke være Dansker uden at være demokrat , støtte op om kvinderettigheder andet end på papiret..Og ja, mange borgerlige har papirer på at de er Danskere, uden at være det..

 61. Af Jesper Lund Lund

  -

  Niels Poulsen
  Du er forbandet hykler. Jeg har læst nok af dine kommentarer til at konkludere at muslimske kvinders situation rager dig en høstblomst.

  Danmarks største kvindeorganisation, Kvinderådet, mener at burkaen er en kvindeundertrykkende klædedragt, men at et forbud ikke fremmer kontakt og dialog, som er rådet måde at opnå resultater på.

  Jeg kan godt blive enige om at burkaen er en kvindeundertrykkende klædedragt og fuldstændig tåbelig at være iført i det offentlige rum. Men det godt nok skørt at begynde at lovgive om hvordan folk må være klædt på i offentlige rum. Det vil være et angreb på den personlige frihed og ytringsfriheden.

 62. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos burka følgende EB.dk artikel:

  “Træt af særbehandling: Stop kontanthjælp til kvinder i niqab og burka
  Socialdemokraterne beder nu beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen om at sørge for, at ingen med niqab eller burka får kontanthjælp. Er det en god ide?”

  http://ekstrabladet.dk/nationen/traet-af-saerbehandling-stop-kontanthjaelp-til-kvinder-i-niqab-og-burka/6840578

 63. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund

  Du har intet forstået af det værdifulde samfund med frihed og lighed mellem kønnene, vores forfædre har skabt til os. Du er et utaknemmeligt skarn. Den frihed, du selv har, under du ikke de muslimske kvinder. Du går de sorte imamers ærinde.

 64. Af K bederson

  -

  @ MAJBRITT MARIA NIELSEN.

  DESVÆRRE HAR DU IKKE FORSTÅET ET FUNDAMENTALT KLAP AF PROBLEMETS BASIS-KERNE.

  1. Islam, og ikke mindst den kultur vi har med at gøre, er så fundamentalt anderledes, at en
  reel integrerende tilretning, alligevel vil afføde assimilerende krav fra ende til anden, idet vi
  har at gøre med alt fra fætter/kusine ægteskaber, afvisning af naturlæren, og så fremdeles..

  2. Endelig står man over for så voldsom en fertilitets-speed, at hverken integration, ell. dette
  håbløst åndsvage udtryk, kaldet: “assimilation”, nogensinde kommer til at indfinde sig, da det
  hårdt eskalerende antal, versus forskelligartet kultur mv., dermed vil afkræve sin ret til ej blot
  at fastholde, men ubetinget at “udvide” sig selv, hvilket selv en mongolid på lim vil kunne se.

  3. Nej.. lad individet kunne fravælge case-by-case-konkret, hvad enten vi taler Islams evige
  omkostningstunge efterladenskaber, 179X (hjemmelavet lønnede) i folke-amatørens ting,
  komplet funktions-irrelevant, såvel næsten irrelevant skattebetalt overlap, med en dertil
  indrettet overbetaling, idet betalernes selekterende kraft, netop er sat ud af kraft, hvortil
  Hassan & Co., netop kan stor-kapitaliserer på selv samme, hvorpå det da også myldre ind..

 65. Af P Christensen

  -

  Vi har skam allerede en hel del indvandrere assimileret i dansk levevis.
  De har lynhurtigt tilpasset sig en tilværelse på livsvarig passiv forsørgelse.
  For fleres vedkommende oven i købet hos de vantro danskere.

  Betalerne er arbejderklassen og formidlere heraf
  er den venstrefløj der engang for nu meget længe siden var arbejderpartier.
  Idag er de blevet klasseforrædere.

 66. Af Ole Frank

  -

  “Niels Poulsen”
  Du har da totalt tabt sutten. Jesper Lund har ret og jeg vil tilføje, at din evne til at analysere og dokumenter andres motiver er ganske og aldeles fraværende. Derfor forsøger du dig med et karaktermord mod dem, du mener dig uenig med uden nogen form for reflektion. Det er din ret, at opføre dig som en mentalt udfordret, men du har brug for en støttepædagog til at hjælpe dig af med din rygmarvsreaktion. Du er ikke en særligt (tro)værdig repræsentant for de synspunkter, du står for.

 67. Af Jesper Lund Lund

  -

  Jan Petersen
  Et af kravene til at modtage kontanthjælp er, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet og påtager sig anvist arbejde. Det er nok tvivlsomt at kvinder iført niqab eller burka står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og er derfor ikke berettet til kontanthjælp.

 68. Af Jan Petersen

  -

  Selvfølgelig står man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet iklædt en burka – måske lige pånær ved fastelavn.

 69. Af Niels Poulsen

  -

  Ole Frank

  Du er til gengæld troværdig repræsentant for mandschauvinistiske holdninger. Er Oussama El-Saad imam ved Grimhøjmoskeen din åndelige mentor? …

 70. Af Ole Frank

  -

  “Niels Poulsen” Der er ikke mere at tilføje ud over mit forrige svar til dig.

 71. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt vil en kristen, der kommer bærende med et kors på ryggen, heller ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hører også fastelavn eller anden form for spøg og skæmt til.

 72. Af Jesper Lund Lund

  -

  Jan Petersen
  Måske kunne en burkaklædt kvinde får et job hos en biavler. Hun vil være godt beskyttet mod bistik.

 73. Af Jan Petersen

  -

  Ja, udbud af klovne er ret stor, men efterspørgsel rimelig begrænset.

 74. Af Flemming Lau

  -

  Burka, nijab, dansk maskeforbud, og et bizart stofmisbrug.
  Hvorfor skal udenlandske kvinder partout forsætte deres liv i en isolation, i et frit land som Danmark, offentligt? Hvorfor skal disse kvinder lide under en masse besværligheder og begrænsninger i et såkaldt frit land. Har man sådan lav praktisk set, fantasi til at forestille sig besværlighederne ved at indtage en portion spaghetti, uden bagefter at ligne noget der er løgn? Tror man virkeligt at kontanthjælpen stoppes, selvom at disse kvinder ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet?

  Der kan stilles et utal af spørgsmål, så længe man ikke siger “Nu stopper i med at føre jer frem på den måde!” Under IS hærgen i Irak, stoppede de pludselig med at kræve at kvinderne skulle bære burka! Hvorfor? Fordi der var flere tilfælde af drab på ledende IS folk, begået af yasidiske kvinder der havde gemt kalischnikovs under Burkaen.
  Er danskerne dummere end IS….? Franskmænd og Belgiere er ihvertfald ikke!

 75. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så kostede klovne showet danske skatteydere 33 milliarder kroner i 2014 tal (formentlig fikset og manipuleret til ukendelig). Hvad tallet er idag aner jeg ikke, men formentlig 33 milliarder gange med faktor 2,3,4. Muslimsk kultur berigelse er noget dyrere end tilskud til tilskuerpladser i Det Kongelige Teater!

 76. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Assimilation er udemokratisk, umenneskeligt og er det samme som at tage livet af et frit menneske.
  Assimilation er pres, tvang, despoti, krænkelse, voldtægt, mord og forbrydelse.

  Assimilation er det samme som at sige spis svinekød, drik dig fuld og begå hor. Det er nøjagtigt det samme som at sige forvandl dig til en ‘dansker’. Lev, snak, tænk og ager som en ‘dansker’ og konverter til ‘ateismen’ / ‘kristendom’.

  Uanset hvad man gjorde, så kan man ikke lave om på den virkelighed, hvilket jo er det, at jeg er en muslim, har en anden hud- og hårfarve og jeg har tyrkiske rødder.

  Så vil jeg hellere dø.

 77. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Assimilation er ulovlig og er værre end Hitlers gaskamre og koncentrationslejre.
  Kan jeg være mere tydelig…? Hvor svært kan det være?

 78. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR

  En muslim i Danmark har altid et valg, hvis muslimen ikke ønsker at assimilere sig.

  Muslimen kan frit forlade landet; ingen vil holde muslimen tilbage.

  Der er derfor ingen tvang i kravet om assimilation.

 79. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Der er stor forskel på, at blive assimileret ind i et frit, demokratisk samfund, og på, at blive assimileret ind i f.eks. et muslimsk samfund, der har en totalitær, religiøs “Leit-kultur, hvor de “vantro” bliver udsat for systematisk, negativ forskelsbehandling.

  Desuden har vi rent faktisk aldrig krævet i Danmark, at indvandrere, eller flygtninge skulle assimiliseres i kulturel, eller religiøs forstand.

  Men når deres kulturelle normer, eller deres religiøse dogmer strider mod den danske lovgivning, eller mod ligefrem mod basale menneskerettigheder – hvilket vi så under Muhammed-krisen – så må vi selvfølgelig kræve, at de sætter dansk lov over deres egen kulturs normer, eller deres religions dogmer.

 80. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er de fundamentalistiske islamister, der – under trusler om terror mod tilfældige civilister –
  kræver, at alle andre danskere bliver tvangsassimileret til, at følge deres rigide, religiøse dogmer – f.eks. billedforbuddet, som det er kun er nogle få, fundamentalistiske sunni-muslimer, der selv respekterer…

 81. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Erdogan er ikke sluppet særligt godt fra sit forsøg på, at tvangsassimilere kurderne i Tyrkiet, Gür.

  Jugoslavien gik først i opløsning, og nu følger Tyrkiet muligvis, fordi kurderne har fået nok af Erdogans diktatur, og hans forsøg på, at tvangsassimilere dem i Tyrkiet.

  Som bekendt er det strafbart at fornærme “tyrkiskheden” i Tyrkiet, ved f.eks. at konstatere, at de muslimske tyrkere begik et veldokumenteret folkemord på de etniske, kristne mindretal i Tyrkiet, i ly af Første Verdenskrig, og så længe dét er tilfældet er det umuligt at tage den tyrkiske regerings krav om “tolerance” og lignende alvorligt.

  Det er på høje tide, at de tyrkiske islamister, der regerer Tyrkiet, begynder at udvise den samme tolerance, overfor etniske og religiøse mindretal i Tyrkiet, som hyklerne kræver af andre.

  Ellers er de i overhængende risiko for, at blive opfattet som halvdumme, truende hyklere, der simpelthen er for dumme til selv at se, at de hykler.

 82. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Danskerne har deres parallelsamfund i Tyskland, som finansieres af Danmark hvert år!

  Ja ja, danskerne klager over det såkaldte muslimske parallelsamfund i det danske samfund, men Danmark som stat sender hvert år et pænt økonomisk tilskud til danskere i Nordtyskland. Og stadig idag bliver ca. 550 millioner kr. hvert år sat af på den danske finanslov til de ‘dansksindede’ – det danske mindretal – syd for grænsen for ligesom at bevare ‘det danske parallelsamfund’ i tysk jord!

  Hvad er det så, Danmark støtter med de 550 millioner kr.? En stor del af pengene går til de danske skoler og børnehaver syd for grænsen. Også det danske bibliotek i Flensborg får en sum. Flensborg Avis, som er det danske mindretals avis får tilskud, ligesom der bliver givet tilskud til det danske kulturliv syd for grænsen i form af koncerter, teaterforestillinger, udstillinger m.m. Den danske kirke har en del menigheder, og der ydes støtte til ungdomsarbejde. Dansk sundhedstjeneste er en vigtig del af det danske arbejde syd for grænsen. De driver bl.a. et dansk plejehjem i Flensborg. Der er således mange aspekter at tage hensyn til, når man taler om støtten til ‘dansksindede’ i Sydslesvig.

  Hvorfor er det danske mindretal ikke integreret/assimileret i Tyskland?

  Der er ca 50.000, der hører under det danske mindretal i sydslesvig, og nu har de haft siden 1920 til at vænne sig til at være tyskere. Men nej, de har både danske skoler, dansk kultur, dansk sprog, dansk parti, danske daginstitutioner og hele molevitten. Altså, hvis de ville være danskere, kunne de da bare være flyttet til Danmark.
  Hvad har I at sige til det?

  Som eks. de danske pensionister lever i et parallelsamfund i Spanien, som på mange måder minder om det parallelsamfund, nogle indvandrere lever i i Danmark.

  Danskerne må gerne, men muslimer må ikke, eller hvad? Er det ikke dobbeltmoralsk og hyklerisk? Er det retfærdigt og rimeligt spørger jeg?
  Stil jer lige foran spejlet inden I ytrer negativt, skævt og usagligt om muslimske borgere i Danmark.

  Hvad kan vi som samfund stille op imod bande problemet?

  Først må vi spørge os selv og hinanden, om vi inderst inde ønsker at gøre noget ved det her bande-problem. Hvis svaret helt oprigtigt er ja, så kræver det, at vi finder de milliarder, det koster at ændre beboersammensætningen radikalt. For det er kun sådan, vi kan komme videre. De her drenge har kun en fremtid, hvis de og deres familier fraflytter området, og etnisk danske og ressourcestærke borgere flytter ind. Mit løsningsforslag er, at staten laver en lille bank, hvor de mest udsatte familier kan tage et billigt lån, så de får råd til at flytte ud af ghettoen og købe et billigt hus i et velfungerende kvarter.

  Hvis Danmark kan finansiere det danske parallelsamfund i Tyskland, så kan den danske stat også sætte sådan en ordning igang.
  Det er bare et løsningsforslag…

 83. Af kjeld hougaard

  -

  Sami Gŭr
  Du må tænke på at danskere generelt er “hjemmefødninger”, rejser de, er det til “danske” destinationer, I danske grupper med danske rejseledere. De aner ikke at danske firmaer støtter danske smågrupper, Svenske støtter Svenske smågrupper hvor de måtte vælge at slå sig ned i den store verden vi lever i. De aner ikke at Danske ”samfund” og Svenske ”samfund” i den by jeg lever i , hver med mindre end 50 eksistenser, diskuterer til hvilken grad de kan ha fældes aktiviteter; jul er selvfølgelig udelukket – Svenskere vil ha Lucia! Ingen er selvfølgeligt integreret i værds nationens samfund, endsige assimileret. Vi må forstå den generelle danskers rædsel og ubehag ved at skulle omgås mennesker fra andre kulturer. Som Piet Hein siger:” vi elsker vort land, og vort lav og vår loge. For de gør os stærke og gode og kloge”
  Ps: er Grønlændere danske?.

 84. Af S. Hansen

  -

  Mehmet Sami Gür
  Er du født i Danmark?
  Jeg spørger, fordi dit sprog tyder på, at du er udlænding. Du laver mange grammatiske fejl. Du prøver at skrive formfuldendt, men det gør du ikke.
  Hvor længe har du boet i Danmark?
  Føler du dig dansk, eller tyrkisk?
  Er du dansk statsborger?
  Har du en dansk uddannelse?
  Har du modtaget dansk SU?
  Har du fået en uddannelse i Danmark?
  Er du uden uddannelse?
  Er du ledig, eller på bistand/indvalidepension? Du skriver tit i en almindelig arbejdstid.
  Taler du perfekt tyrkisk?
  Skriver du perfekt tyrkisk?
  Ville du kunne klare dig i Tyrkiet med dit tale og skriftsprog?
  Er du troende?
  Har du en dansk kone?
  Har du hentet din kone i udlandet?
  Har du børn?
  Taler I tyrkisk i hjemmet, eller både tyrkisk og dansk?
  Rejser du tit til Tyrkiet?
  Beundrer du Erdogan, eller er du bare bange for at blive fængslet i Tyrkiet?
  Hvad holder dig i Danmark? Du virker meget ulykkelig?
  Hader du danskere?
  Har du danske venner, eller kun tyrkiske venner?
  Føler du dig integreret?
  Hvis du kom her som barn, var det svært at leve både som tyrkisk og som dansk?
  Du er ikke assimileret. Det behøver jeg ikke at spørge om. Intet tyder på, at du ønsker at blive dansk. Det skriver du sådan set, at du ikke er. Det er selvfølgelig dit eget valg.

 85. Af Kristoffer Hansen

  -

  Jeg sidestiller kun Islam med Nazisterne. Eller det vil sige at jeg ser Islam som Nazisterne 2.0. langt langt værre end Hitler. Skriv menneskerettighederne om til menneskerettigheder. Send alle racist-møgsvinene hjem til deres dødsstraffe. Fri os fra satans bøssepik kultur Islam.

 86. Af S. HANS en

  -

  AF S. HANS EN – 27. SEPTEMBER 2017 5:58

  For en ordens skyld så er jeg ikke assimilere. Jeg er fra Island.
  Men i Danmark er det nemt at få kontanthjælp.
  Undskyl mit danske.
  I Danmark er det sværdt at finde røgede fårhovder.

 87. Af R. HARALD KISTIANSENS

  -

  I Island slår vi ofte prutten løs når vi har spist røgede fårhoveder.
  Vi synes ikke at det lugter fælt.
  Det gør danskerne.
  De er ikke assimileret. det vil de ikke.

 88. Af K bederson

  -

  @ MAJBRITT MARIA NIELSEN..

  DESVÆRRE HAR DU IKKE FORSTÅET ET FUNDAMENTALT KLAP AF PROBLEMETS BASIS-KERNE…

  1. Islam, og ikke mindst den kultur vi har med at gøre, er så fundamentalt anderledes, at en
  reel integrerende tilretning, alligevel vil afføde assimilerende krav fra ende til anden, idet vi
  har at gøre med alt fra fætter/kusine ægteskaber, afvisning af naturlæren, og så fremdeles..

  2. Endelig står man over for så voldsom en fertilitets-speed, at hverken integration, ell. dette
  håbløst åndsvage udtryk, kaldet: “assimilation”, nogensinde kommer til at indfinde sig, da det
  hårdt eskalerende antal, versus forskelligartet kultur mv., dermed vil afkræve sin ret til ej blot
  at fastholde, men ubetinget at “udvide” sig selv, hvilket selv en mongolid på lim vil kunne se.

  3. Nej.. lad individet kunne fravælge case-by-case-konkret, hvad enten vi taler Islams evige
  omkostningstunge efterladenskaber, 179X (hjemmelavet lønnede) i folke-amatørens ting,
  komplet funktions-irrelevant, såvel næsten irrelevant skattebetalt overlap, med en dertil
  indrettet overbetaling, idet betalernes selekterende kraft, netop er sat ud af kraft, hvortil
  Hassan & Co., netop kan stor-kapitaliserer på selv samme, hvorpå det da også myldre ind..

 89. Af Svend Jensen

  -

  Når man diskuterer så principielle spørgsmål, som vi diskuterer her om muslimsk masseindvandring, om at der skulle være forskel på, hvorvidt man nu har aner tilbage fra et uciviliseret land, eller man ikke har, selv om man er dansk statsborger – så kan jeg godt forstå, at der bliver skrevet meget barske ting om Det Radikale Venstre. Jeg synes, at de alle sammen er velbegrundede. Derfor siger jeg til Det Radikale venstre: Uanset, hvor mange anstrengelser, man gør sig – set med mine øjne – stuerene, det bliver I aldrig!
  Fordi:
  Det Radikale Venstre har altid og vil altid være udelukkende fokuseret på, at udskifte den danske befolkning med totalt kulturfremmede, der aldrig vil assimileres.

 90. Af Svend Jensen

  -

  @MEHMET SAMI GÜR – 27. SEPTEMBER 2017 0:24
  “Danskerne har deres parallelsamfund i Tyskland, som finansieres af Danmark hvert år!”

  Misforståelse – sydSlesvig er gammelt dansk land. Det var dansk fra år 700 til 1864, hvor tyskerne bare stjal det gamle danske territorium og oversvømmede det med tyskere. Nogle få tusinde danskere i sydSlevig lykkedes det ikke tyskerne at fordrive eller slå ihjel; det er deres efterkommere Danmark støtter.
  Dette kan overhovedet ikke sammenlignes med muslimernes stilling i Danmark eller Tyskland. Muslimerne er fremmede uinviterede og uønskede personer i Danmark. De har aldrig boet i nordEuropa før og har ingen rettigheder til verdensdelen overhovedet. Blev der folkeafstemning i morgen, blev alle muslimer stemt ud af Danmark med et stort flertal.

 91. Af Thomas egeskjold

  -

  Bare de ikke assimilerer mig. godt nok er jeg pære dansk. Men jeg er det diametralt modsatte af hvad man opfatter som Dansk i DF.
  Og DF står for mig som kernen af alt hvad der er råddent ved Danmark. Jeg kan bare ikke forene mig med hadet og frygten, som styrer alt hvad der kommer fra dem.

 92. Af Gert Hansen

  -

  Jeg læser normalt ikke S.M. Gürs udgydelser, der alene ved deres længde, men sandelig også ved deres indhold (hvorfor jeg hurtigt holdt op med at bruge tid på dem) normalt unddrager sig dette, men halvanden linie kan jeg lige klare:

  ‘Assimilation er ulovlig og er værre end Hitlers gaskamre og koncentrationslejre.
  Kan jeg være mere tydelig…? Hvor svært kan det være?’

  Mage til forkvaklet vrøvl skal man lede længe efter, og er et glimrende eksempel hvorfor det ikke er værd at spilde tid på.

 93. Af Arvid Holm

  -

  Langt de fleste mennesker opfinder ikke deres egne overbevisninger, men får dem ved påvirkning fra omgivelserne.
  Børn opdrages/indoktrineres af forældre, lærere og kammerater, der hver har større eller mindre gennemslagskraft.
  Så tankekontrol er helt normalt.
  Men når kontrollen udøves af tilfældige personer, der kan savne enhver kvalifikation, kan slutresultatet blive uacceptabelt.
  Hvorfor skal tosser og uhyrer have lov til at hjernevaske unge med tosserier og uhyrligheder?
  Det er jo grunden til, at unge rejser til Syrien for at tilslutte sig IS.
  Og det er derfor, unge mennesker her i landet fører sig frem som autonome voldspsykopater.
  Så Majbritt Maria Nielsen tager fejl, når hun skriver, at liberale vil indføre tankekontrol.
  Formodentlig vil de sætte grænser for den eksisterende tankekontrol, så de værste vildskud såsom islamisme og kommunisme luges bort fra mangfoldigheden af overbevisninger.

 94. Af Niels Poulsen

  -

  Sandheden er, at når skolens og vennernes assimilationsproces endelig lykkes, så sender forældrene datteren til genopdragelse i hjemlandet. Så får de giftet hende med en eller anden voldelig fætter, som får opholdstilladelse i Danmark og kan tæve hende 24-7 resten af livet.

  Jeg fatter ikke, at såkaldte liberale kan forsvare det repressive system af imamer og patriarkalske familiestrukturer, som terroriserer de stakkels børn, som er så uheldige at blive født i en muslimsk familie i Danmark.

  Det er da det repressive system af en anakronistisk middelalder-ideologi, som udgør tankekontrollen. Ikke det danske samfund, som vel er et af de mest frie efter det amerikanske.

 95. Af L. SylvestERS E N

  -

  “AF S. HANSE N – 27. SEPTEMBER 2017 5:58”

  Det er en usædvanlig sygelig interesse, som Harald udviser overfor andre.
  Han er næppe helt rask.

 96. Af Gert Hansen

  -

  Arvid Holm:

  Emnet rører ved essensen af de problemer multi-kulti fører med sig.

  Det er et problem når divergerende meninger (overbevisninger, ideologier) fører til voldelige tilstande, for slet ikke at tale om borgerkrig, som vi oplever mangfoldige eksempler på.

  Magthaverne prøver sædvanligvis at undgå det sidste, ved at indføre indskrænkninger i folks frihedsrettigheder, såsom blasfemi lovgivning og andre former for lignende lovgivning. Det er sådan set rimeligt nok, problemet er blot, at det let fører til misbrug og ensretning af folks tankegang, således at denne svarer til hvad magthaverne ønsker, og så er man ude i det Orwellske samfund, med tankekontrol osv., eller godt på vej. Og et sådant samfund kan kun opretholdes ved diktatur, hvor man ‘eliminerer’ anderledes tænkende, ret hårdhændet om nødvendigt, hvilket der også er mange eksisterende eksempler på.

 97. Af jan clausen

  -

  Det er træls og klamt at tilhængerne af enhedslisten, de radikale partier, godhedsindustrien, EU og islamiseringen altid prøver at oversvømme debatterne med deres anti-danske kommentarer.

 98. Af jan clausen

  -

  Lige så klamt og modbydeligt er det at tante B. tillader at udemokratiske “debattører” og blogholdere på forhånd blokerer for al debat = 100% c en su r. Det er højrøvet og arrogant overfor læserne.

 99. Af P Christensen

  -

  Assimilation er “pres og tvang” siger Gyr.

  Det forstår jeg godt han protesterer imod.
  Der er jo stort set intet pres og ingen tvang indenfor islam.
  Især ikke fra mænd mod kvinder…………

  Hvilke vers i Koranen påbyder mænd at have så piv-ringe
  en selv-indsigt ?.

 100. Af j nielsen

  -

  “Jeg spørger, fordi dit sprog tyder på, at du er udlænding. Du laver mange grammatiske fejl. Du prøver at skrive formfuldendt, men det gør du ikke.”

  Fejl er noget man begår. Anvendelse af verbet “lave” som erstatning for snart sagt alle andre verber stammer fra indvandrerdansk. “At lave kriminalitet.” At lave brød. At lave bøger. At lave selvmord. Ét verbum til det hele.

 101. Af J hANse n

  -

  AF S. HANSE N – 27. SEPTEMBER 2017 5:58
  “Er du født i Danmark?
  Jeg spørger, fordi dit sprog tyder på, at du er udlænding. Du laver mange grammatiske fejl. Du prøver at skrive formfuldendt, men det gør du ikke.”

  Harald Kristiansen, som her kalder sig S HANse n, er vist fra Island.
  Han laver et utal af grammatiske fejl.
  Besynderligt når en person, som ikke kan skrive dansk, nævner de fejl som Mehmet Sami Gür måtte begå.
  Faktisk sygt.
  Mehmet Sami Gür udtrykker sig langt bedre på dansk, end islændingen Harald gør.

 102. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Majbritt Maria Nielsen
  Ville du være venlig at fjerne indlæg den 27.09.2017 kl.7.08. Det har jeg ikke skrevet. Jeg skriver kun med R. Harald Kristiansen. I begyndelsen af august 2017 blev min telefon hacket. Windows reagerede således. “Vi har problemer med sikkerhedscertifikatet for dets websted. Det ser ud til at sikkerhedscertifikatet ikke er udstet af et nøglecenter, der er tillid til. Det kan betyde, at en hacker forsøger at narre dig, eller få adgang til oplysninger du sender til serveren.” Efterfølgende er der sat mange indlæg i mit navn, som ikke er skrevet af mig. Der er nogle mennesker her på bloggen, der ser ud til at mene, at det er i orden at misbruge andres navne. Det hedder dokumentfalsk, hvis man udgiver sig at være en anden person. Det ser ud til at dreje sig om
  L i s b e t h. S ø r e n s e n, med et utal af navne,
  J. H a n s e n med flere forskellige navne og til sidst G u r, der agerer from, men har flere gange afsløret sig selv. Alle har afsløret sig selv, ved at sende samme tekster i forskellige navne. De sender tekster ind i et navn og svarer sig selv med rosende ord. Det er så utroligt ubegavet. Jeg har fået en IT specialist til at kigge min telefon igennem og ganske vist, der lå et lille program på min telefon, som vi faktisk kan bruge til at spore de personer, der har sat det ind. Det er ingen sag for disse mennesker at hacke sig ind på min IP adresse, hvilket det har gjort.
  Og i øvrigt kan man ikke assimilere mennesker.

 103. Af R. Harald Kristiansen

  -

  hvilket de har gjort skulle der stå.

 104. Af J hAnse N

  -

  AF R. HARALD KRISTIAN SEN – 27. SEPTEMBER 2017 23:31

  “Harald”
  Venligst undlad med at blande undertegnede ind i dit paranoide og perverterede svineri på alle blogs.
  Du er bimende skør.
  Jeg har nævnt dit racistiske nonsens, hvad angår Gür.

 105. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg har intet imod muslimer. Jeg har muslimske venner. Jeg har noget imod mennesker, der skriver i andres navne og mennesker, der mener, at samfundets regler og love kun gælder andre end dem selv. Jeg foragter jeres tankegang og manglende humanistiske menneskesyn. Jeg går ind for et lige samfund. Det gør I ikke. I er ikke socialister, I er slynglens Stalins følgere.

  Jeg har noget imod antidemokrater, som førnævnte tre navne. Og befri mig fra alt dette Erdogansludder. Der er ikke længere demokrati i Tyrkiet. Stakkels tyrkerne har fået en magstsyg leder, der fængsler alle modstandere. Nej i Tyrkiet er der ikke en smykkelov, de tager hele mennesket med smykkerne på. Og jeg er ikke tilhænger af smykkeloven. Jeg finer den pinlig.

  I får ikke held med at jage mig fra bloggen. Folk som jer, der bilder os ind, at I er venstreorienterede, er ikke andet end gammeldag nutidsstalinister. I har en facistoid tankegang. Kun én tanke må eksistere i et samfund, efter jeres mening. Det er faktisk diktatur. Det går fint i tråd med yderligtgående islamisters menneskesyn, som er assimilation og tankepoliti, derfor er tanken om, at assimilere muslimer antidemokratisk.

  Jeg tror ikke på, at udlændinge kan assimileres, men jeg tror, at man bør tilpasse sig til de skikke, der findes i det land man flytter til og nan bør være loyal overfor det land man kommer til.

 106. Af J hAN sEN

  -

  AF R. HARALD KRISTIANS EN – 28. SEPTEMBER 2017 7:33

  Så rabler det da fuldstændigt for racisten og nazis ten “Harald”.
  Han overfalder andre med injurier, personangreb og paranoide løgnehistorier.
  Nu klynker han.
  “Harald” må søge hjælp.
  Harald. Du er en helt uinteresant person.
  Det er helt ligegyldigt, om du deltager i debatten eller ej.
  Men dit person svineri vil blive besvaret.

 107. Af J HaNse n

  -

  AF R. HARALD KRISTIANS EN – 28. SEPTEMBER 2017 7:33
  “I er ikke socialister, I er slynglens Stalins følgere.”

  Skrevet af en asocial nazi slyngel fyldt med had, bitterhed og mindreværdskomplekser.

 108. Af J Han sen

  -

  Jeg foretrækker til enhver tid samvær med arabere frem for samvær med danskere. Danskerne abonnerer på de sorteste kræfter i menneskets sind. Det var så slemt for mig, at jeg har måtte bosætte mig i Sydkorea. Så er jeg også tættere på det sidste humane, tolerante og rummelige land i verden, nemlig Nordkorea, som USA er ved at lægge sin klamme sorte hånd på.

 109. Af Kim R Ol sen

  -

  Jeg foretrækker til enhver tid samvær med fascister og nazister frem for samvær med pæne danskere. Danskerne abonnerer på de bedste kræfter i menneskets sind. Det var så slemt for mig, at jeg har måtte bosætte mig i Patthaya. Så er jeg også tættere på andre fascister og nazister i humane, tolerante (her er masser af små drenge for en frisk fyr som mig) og rummelige land i verden, nemlig Thailand, som USA er ved at lægge sin klamme sorte hånd på.

Kommentarer er lukket.