Gode nyheder – der er ikke flere problemer i Århus

Af Majbritt Maria Nielsen 25

Ja, det er en frisk udmelding, men det må nødvendigvis være rigtigt. En af SF’s kandidater til kommunalvalget i november har nemlig valgt at fokusere på byens behov for statsregulering på offentlige legepladser. Og nu tror du måske, det handler om at tilsikre, at livets stakler ikke efterlader kanyler i sandkassen, men så legitim en regulering trommer SF-kandidaten ikke for. Fadi Kassem ønsker nemlig et telefonforbud på offentlige legepladser, så forældre får “mere tid til deres børn”.

Af dét må århusianere og resten af danskerne udlede, at alle udfordringer i forbindelse med anlæggelse af letbanen, den massive ghettodannelse i Gellerup og skyderier og vagtopdækning i handelsfællesskabet Bazar Vest er løst inden efterårets komme. Bare for at nævne et par af de problematikker, mine jyske venner jævnligt nævner for mig. Derfor er der efter november kun drømmen om at institutionalisere legepladser og overvåge folks samværsformer og telefonvaner, hvis man ønsker sig i en plads i byrådet.

Som pensioneret århusianer kan det godt ærgre mig, at jeg flyttede til København, når jeg bliver bekendt med den kampagne. Men for pokker, jeg vidste jo ikke, at jeg flyttede fra minimetropolernes svar på Nirvana og direkte over i en bandekrig! Det vidste ingen af os jo! Og nu har jeg har sådan fortrudt.

Der er et par ting i forbindelse med den mobilfrie zone, jeg kunne have lyst til at udfordre Fadi Kassem på. Hændhævelsesaspektet er ét af dem; skal der patruljeres? Sanktionerer man med bund i Pindsk overvågning og bødestraf? Ellers overholdes reglen vel sagtens på linje med et rødt lys ved en fodgængerfelt kl. 3 om natten, hvis overtrædelser ikke sanktioneres. Jeg forestiller mig ikke, at påbudet løses med skiltning, det virker uklogt at trykke plakater med en politisk mærkesag, der kan løses med et skilt. Og som en afstandstagen til de emner, jeg ellers havde mistanke om, at min yndlingsby med god brug kunne fokusere på i stedet.

Det minder lidt om rygeforbudet de samme steder, dog med den forskel, at rygeforbudet er båret af et sundhedshensyn og giver mening, fordi børn og røg er en usexet kombination. De forældre, der vælger at ryge deres børn ind i ansigtet, gør det desværre alligevel for oprullede bilruder og ved morgenmaden, ser man bare 5 minutter af et af de statsfinansierede, socialrealistiske eksempler i TV.

Jeg tror desværre, at Fadi Kassem og hans kampagneleder, hvis vedkommende findes, er gået lige i den store formynderfælde. Der, hvor man mærker fornuftens forvandling til lovord, fordi tilliden til individet er for nedadgående på den yderste venstrefløj. Det er da en sympatisk og sikkert korrekt tanke, at børn har det bedre, hvis de ikke oplever deres foreældres ansigt badet i et blåligt lys, det er bare ikke en politisk opgave at diktere hvornår, det er OK at bruge sin mobiltelefon, når man er sammen med sine børn. Og forældrene ved det jo godt – findes der overhovedet nogen, der ikke ved det? Så overlad trygt opdragelse og samvær til de voksne, de er fuldt ud bekendt med deres valg, Kassem. Så slipper du også for at lave symbolpolitik i en alvorstid.

Formynderiet er i denne situation ikke alene irritationsoptrappende, som det kan være at gå op og ned af Park Allé med en bjørnesaks om foden, men også uklogt af SF, da deres byrådskandidat fremstår blind for den godstog af udfordringer, Århus til stadighed skal tackle.

Jeg er i øvrigt bekendt med, at udvalgte lokalpolitikere i Århus, i forbindelse med byens udnævnelse til kulturby i 2017, valgte at slagte bolle-å’et i Århus og derefter har kaldt byen for Aarhus. Klummen er skrevet uden anerkendelse, men med absolut foragt for den beslutning.

25 kommentarer RSS

 1. Af Gert Hansen

  -

  ‘ Fadi Kassem ønsker nemlig et telefonforbud på offentlige legepladser, så forældre får “mere tid til deres børn”.’

  Voeherrebevares!

 2. Af Thomas egeskjold

  -

  Der står et grå grønligt marmor monstrom, egentligt et ganske flot monstrom ved parkalle. Det rummer et mentalt sort hul, som vedbliver at være et stort problem for byen. 😀

 3. Af J haNSe n

  -

  Undertegnede gider ikke at sætte sig ind i sagen.
  Det gør Majbritt Maria Nielsen helt åbenlyst heller ikke.
  Standarden på Berlingskes blog skal jo holde en vis standard.
  Bliver standarden for høj, som med Marstrand, så iler Debatredaktøren ud med en fyring.

 4. Af Debatterne er man i pu le ret hu m bug.

  -

  Debatten her manipuleres helt vildt.

 5. Af M Jørgensen

  -

  Selv om et forbud mod brug af mobiltelefoner på offentlige legepladser, umiddelbart lyder som en Århus historie .
  Er der ved nærmere eftertanke noget om snakken,
  Det er ikke kun på legepladser, men også på cafeer og lignende steder.At nærvær og samtale bliver nedprioriteret.
  Den digitale information som mobilen rummer, er tit mere dragende- end et barn der råber se mig- se hvad jeg kan, eller cafégæsten man er sammen med.

 6. Af Debatterne er man i pu le ret hu m bug.

  -

  Radikale løgne og underlødigt vrøvl favoriseres, mens f il tr et frasorterer sandhed og kvalitet.

 7. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så fatter jeg ikke, hvorfor en blogger på en landsdækkende avis som Berlingske bruger kræfter på kommunevalget i Århus? Der findes vel lokale Aarhus medier til at dække det emne – langt bedre.

 8. Af J HAnsE n

  -

  AF JAN PETERS EN – 27. SEPTEMBER 2017 17:27.

  Bloggen omhandler vist en SF politiker med muslimsk baggrund.
  Så skal sagen naturligvis bruges af en højreorienteret blogger i Berlingske.
  Lidt har også ret.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved ikke, om omtalte Fadi Kassem er muslim. Fremgår ikke umiddelbart af oplysninger på Wikipedia. Læs selv data – faktisk meget interessant.

  https://da.m.wikipedia.org/wiki/Fadi_Kassem

 10. Af Kim R Ol sen

  -

  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg Jen sen, Guude, Lis beth, Harald.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 11. Af Henrik Thor Christensen

  -

  Ja, lad os få nogle flere forbud – det er politisk korrekt politik!!!

 12. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Danskerne har deres parallelsamfund i Tyskland, som finansieres af Danmark hvert år!

  Ja ja, danskerne klager over det såkaldte muslimske parallelsamfund i det danske samfund, men Danmark som stat sender hvert år et pænt økonomisk tilskud til danskere i Nordtyskland. Og stadig idag bliver ca. 550 millioner kr. hvert år sat af på den danske finanslov til de ‘dansksindede’ – det danske mindretal – syd for grænsen for ligesom at bevare ‘det danske parallelsamfund’ i tysk jord!

  Hvad er det så, Danmark støtter med de 550 millioner kr.? En stor del af pengene går til de danske skoler og børnehaver syd for grænsen. Også det danske bibliotek i Flensborg får en sum. Flensborg Avis, som er det danske mindretals avis får tilskud, ligesom der bliver givet tilskud til det danske kulturliv syd for grænsen i form af koncerter, teaterforestillinger, udstillinger m.m. Den danske kirke har en del menigheder, og der ydes støtte til ungdomsarbejde. Dansk sundhedstjeneste er en vigtig del af det danske arbejde syd for grænsen. De driver bl.a. et dansk plejehjem i Flensborg. Der er således mange aspekter at tage hensyn til, når man taler om støtten til ‘dansksindede’ i Sydslesvig.

  Hvorfor er det danske mindretal ikke integreret/assimileret i Tyskland?

  Der er ca 50.000, der hører under det danske mindretal i sydslesvig, og nu har de haft siden 1920 til at vænne sig til at være tyskere. Men nej, de har både danske skoler, dansk kultur, dansk sprog, dansk parti, danske daginstitutioner og hele molevitten. Altså, hvis de ville være danskere, kunne de da bare være flyttet til Danmark.
  Hvad har I at sige til det?

  Som eks. de danske pensionister lever i et parallelsamfund i Spanien, som på mange måder minder om det parallelsamfund, nogle indvandrere lever i i Danmark.

  Danskerne må gerne, men muslimer må ikke, eller hvad? Er det ikke dobbeltmoralsk og hyklerisk? Er det retfærdigt og rimeligt spørger jeg?
  Stil jer lige foran spejlet inden I ytrer negativt, skævt og usagligt om muslimske borgere i Danmark.

  Hvad kan vi som samfund stille op imod bande problemet?

  Først må vi spørge os selv og hinanden, om vi inderst inde ønsker at gøre noget ved det her bande-problem. Hvis svaret helt oprigtigt er ja, så kræver det, at vi finder de milliarder, det koster at ændre beboersammensætningen radikalt. For det er kun sådan, vi kan komme videre. De her drenge har kun en fremtid, hvis de og deres familier fraflytter området, og etnisk danske og ressourcestærke borgere flytter ind. Mit løsningsforslag er, at staten laver en lille bank, hvor de mest udsatte familier kan tage et billigt lån, så de får råd til at flytte ud af ghettoen og købe et billigt hus i et velfungerende kvarter.

  Hvis Danmark kan finansiere det danske parallelsamfund i Tyskland, så kan den danske stat også sætte sådan en ordning igang.
  Det er bare et løsningsforslag…

 13. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Hvem ønsker en ny karikatur krise?

  Inger Støjberg som ‘tjener’ af ondskabens herre og ikke som en folkevalgt minister af Danmark, har desværre fået besked på at dele/vise de omstridte karikatur tegninger med vilje i håb om at fremprovokere og opildne en (global) konflikt mellem etniske og kulturelle grupper ikke kun i Danmark, men globalt set på verdensplan.

  Inger Støjberg kan ikke bare strege det hele over og være fri ved bare at sige, at hun gjorde det som et civilt menneske i ytringsfrihedens navn.
  Ingen vil købe det svar. Folk er ikke længere uvidende og ved udmærket godt, hvornår eliten misbruger den såkaldte ‘ytringsfrihed’ som en (dårlig) undskyldning.

  I virkeligheden var det de onde kræfters plan om at fuldføre missionen med ‘civilisationernes sammenstød’ ved at gøre brug af de omstridte karikatur tegninger tilbage i 2005. Men planen fejlede, indtil nu…
  Nogle forsøger igen med en gentagelse via Inger Støjberg.
  Statsministeren bør træde i karakter som det ansvarlige overhoved, inden det hele gå ude af kontrol og dermed over styr.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er bloggens MSG vel et glimrende eksempel på, hvorfor muslimer i Danmark betragtes som vor dages sorte pest!

 15. Af Carsten Høi

  -

  Ja,det er rigtigt Jan Petersen, det er håbløst. Og det bliver værre og værre.
  Var der nogen der hørte Özlem i Deadline- det er håbløst.
  Men så længe danskerne stemmer på S,SF,Enhedslisten og de Alternative er de
  selv ude om det. Og jeg glemte de Radikale!

 16. Af Erik Carlsen

  -

  Red dig selv, din familie og dine børn. FLYT FRA KØBENHAVN. DET HELE BLIVER KUN VÆRRE. Jeg boede i mange år på Vestegnen. Men da jeg blev gift og fik en datter flyttede jeg til Vestsjælland. Her er der lang mere ro og fred, Konfliktende med forskellige etniske grupper er meget begrænset. Der boer ikke så mange mennesker hernede, og vi er fordelt på et meget større areal. DERFOR FLYT FRA KØBENHAVN IMENS DU KAN.

 17. Af rasmus hansen

  -

  Me h met sa mi g ür og j ha n sen kan brede sig. Dansksindede bloggere sortlistes og blokeres. Redigeringen er rådden, udemokratisk og udansk.

 18. Af rasmus hansen

  -

  Der er millioner af artikler, radio- og tv-udsendelser som ikke kan kommenteres. Derfor er a ma lie s og mi kk el s blogs helt overflødige, eftersom de heller ikke kan kommenteres. Hvad skal vi med dem på debatsider?

 19. Af rasmus hansen

  -

  Folkestyret og ytringsfriheden er helt klart under afskaffelse. Det næste bliver nationalstatens, rets- og velfærdsstatens afskaffelse. Medierne arbejder på at manipulere os alle.

 20. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Nu er Fadi SF’er og vant til at håndtere flere ting samtidig. Han kan som socialist så at sige holde flere bolde i luften på en gang. Det behøver medlemmer af liberal alliance ikke at kunne. Det er nærmest antiliberal virksomhed. LA har kun en bold i luften engang imellem, men den er til gengæld meget stor og svær at holde flyvende ret længe – skattelettelser.

  For ægte liberale er skattelettelser det eneste, der overhovedet er værd at beskæftige sig. Alt andet er den skinbarlige socialisme eller det, der er værre. LA har bestemt sig til at mene, at skattelettelser er den sikre vej til mere velfærd, mere sundhed, mere uddannelse osv.

  For LA er skattelettelser lig med velfærd. For os andre er det galmandssnak, men både for den ægte liberale i toppen af grantræet og dem længere nede, er det logik.

 21. Af rasmus hansen

  -

  Kriminaliteten er eksploderet, og antallet af SKRÆK-LÆGER og HOSPITALSSKANDALER er steget voldsomt. Også antallet af splittede familier, tabermænd og taberbørn stiger og stiger. Men det ignoreres af partierne. Borgen er et åndeligt og moralsk fallitbo der er ved at ødelægge Danmark. (læs BT, eb, den korte og støv ring)

 22. Af Kim Ornesen

  -

  AF RASMUS HANS EN – 28. SEPTEMBER 2017 10:54

  Hvis du slår fast, at du er nazis t som jeg rasmus, så går dine indlæg ret igennem.

 23. Af J Nielsen

  -

  “Bortset fra det, så er bloggens MSG vel et glimrende eksempel på, hvorfor muslimer i Danmark betragtes som vor dages sorte pest!”

  I modsætning til adskillige andre opfører den omtalte person sig civiliseret. Grovheder og insinuationer overfor samtalepartnere glimrer ved deres fravær. For slet ikke at tale om trusler.

  Så på den led kan man godt kalde manden kulturfremmed. Det taler bare ikke til råbekorets fordel.

 24. Af Jan Petersen

  -

  Modsat så mange andre læser jeg faktisk, hvad MSG ytrer. Og det er vel ikke ren lagkage – hele lortet.

 25. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Jan Petersen
  Du er bloggens kræftsvulst nr. 1 – og har det godt med det. Det er bare så dejligt.

Kommentarer er lukket.