Burkaforbud er fast food

Af Majbritt Maria Nielsen 144

Regeringens burkaforbud er symbolpolitik. Det ved enhver, der har læst straffelovens § 260, stk. 3, der hjemler op til 4 års fængsel for den, der tvinger en anden til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt. Regeringen ved det også godt selv, men det har mange politiske råbeorganer ikke forstået til fulde endnu. Det nye forbud, stregen i sandet, som det flere steder kaldes, har kun til formål at signalere “nu er det nok” til den del af Islam, der skræmmer os og de vestlige frihedsbegreber fra vid og sans.

Og det forstår man jo sådan set godt. Problemet er bare, at den relativt lille andel af kvinder, der lever under de forhold, der nu strafbelægges, allerede har den juridiske håndsrækning, regeringen nu mener at tilbyde samfundets svageste, til rådighed i den eksisterende lovgivning. Lidt fejlagtigt henviser folk til maskeringsforbuddet, der – hvis social kontrol og udemokratiske værdier er problemet – ikke finder anvendelse i denne situation. Straffelovens $ 134 b retter sig mod demonstranter, der under optøjer har tildækket ansigtet for at undgå genkendelse i forbindelse med senere retsforfølgelse. Vi skal i stedet lidt længere frem i rettighedsbussen, frem til § 260, stk. 3, der som nævnt ovenfor allerede kriminaliserer tvang i forbindelse med tildækning af ansigtet. Så hvorfor denne pseudoregel her før kommunalvalget?

Jeg formoder, at V, LA og K mener, at de nu løfter opråbspligten fra kvinderne. Den opråbspligt, der er kernen i social kontrol, fordi forurettede i sagens natur ikke har evne til at anvende den. Tanken er flot, lige så flot som forbuddet mod dyresex, der også kom til verden på ryggen af den eksisterende regel i dyreværnsloven, der sanktionerede dyresex, hvis det lå dyret til ulempe. Symbolpolitik føles godt, streger i sandet føles godt, men følelsen får desværre ikke instrumentelle egenskaber og kan nå ind i den kerne, der udgør problemet. De kvinder, der undetrykkes nu, vil også blive det, når dette forbud rammer Lovtidende.

Da vi diskuterede DF-prøveballonen om tørklæder, anvendte forslagstillere og ligesindede det argument, at det var kvindeundertrykkende, at kvinder skulle skjule deres hår. Klassikere som “min kassedame skal ikke have tørklæde på” så dagens lys, imens pointer om, at tørklædet kun eksisterede ved kassen som følge af vellykket integration, udeblev. Samme argumenation kan anvendes nu; de kvinder, der rent faktisk er pålagt af deres mand, eller hvem ved hvilken anden idiot eller udemokratisk overbevisning, at skjule sit ansigt, kommer nu i yderligere vanskeligheder – ud i samfundet er det sidste, hun kommer, hvis hendes fortsatte tildækning er magtpåliggende for hendes mand, hendes kulturarv og hendes selvforståelse.

Tvangsspørgsmålet besvares ikke ved at betragte en kvinde i burka eller niqab; vi ved reelt ikke, om kvinden selv ønsker at skærme sig fra sin omverden, aldrig blive en del af arbejdsmarkedet eller interagere med etniske danskere. Men vi er faktisk også ligeglade – hun skal bare holde op. Hun skal forstå, at i Danmark er kvinder ligestillede med mænd, kan forestå andre af livets begivenheder end fødsler, madlavning og rengøring og at vi er et frit land, hvor mennesker i meget stor udstrækning må gøre og leve som de vil. Det viser vi hende ved at modarbejde social kontrol, i dette tilfælde burkatvang – med tvang. I forsøget på at skrige os ind i hjerterne på de hundrede kvinder, der søges beskyttet med forbuddet, giver vi afkald på dele af det samfund, vi vil tilbyde dem. Det her er ikke liberalt. Og det reelle problem er ikke burkaen; burkaen er problemets ekko.

Vi kan ikke tvinge os til fred. Vi kan ikke indoktrinere os til frihedsforståelse. Vi kan ikke lovgive os til vestlige værdikodeks – de skal føles. Men vi kan selvfølgelig virke håndfaste op til kommunalvalget, tage DF’s 1/4 af landets stemmer til efterretning, adoptere holdningen, som var det vores egen, fjerne os fra et liberalt regeringsgrundlag og indgå i dansk politiks svar på fast food med et nyt forbud, der fylder mere, end det mætter, fjerner os fra det politiske stykke arbejde, der gør os store og stærke og kun varer en kort stund.

 

 

 

 

 

144 kommentarer RSS

 1. Af Niels Peter Lemche

  -

  MAJBRITT MARIA NIELSEN, du nævner selv nøgleordet, nemlig at det langtfra er sikkert, at alle formummede kvinder er uvillige. Mange af dens slags regler, der er kulturbestemte, følges måske ganske frivilligt af mange af dem, det vedrører. Det gælder jo også omskæring af kvinder. Mændene er garanteret ligeglade.

 2. Af Ib Kyv

  -

  Når politikerne er færdige med de syv slørs dans, forventer de så, at få Johannes Døberens hoved på et fad?

  Og er der ikke nogen, der kan få Pind til at tage en burka på, så vi kan slippe for hans vrisne fjæs?

 3. Af Ib Kyv

  -

  Lemche: “… det langtfra er sikkert, at alle formummede kvinder er uvillige”

  Sex, sex, sex – har du ikke andet i hovedet?

  Hvorfor i alverden tror du, at verden bør høre om din burka-fetich?

  Har du ingen skam i livet, mand?!

 4. Af j.. hANse N..

  -

  Det værste er hykleriet.
  Enhver ved jo at DF og V ikke ønsker at indføre dette forbud for at hjælpe kvinderne. Er det ca. hundrede som det drejer sig om?
  Forbudet er symbolpolitik.
  Det drejer sig kun om at chikanere nogle mennesker.
  Er der nogen som har undersøgt om disse kvinder er tvunget til at bære disse beklædningsgenstande.
  Næ.
  Det er jo sådan set også ligegyldigt.
  Det vigtigste er at appellere .til pøblens indre svinehund.
  Og stigmatisere nogle muslimer.
  Hvem skal håndhæve et burka forbud?
  Politiet, hjemmeværnet eller tidligere besættelsestropper fra Iraq eller Afghanistan.
  Eller skal vi have et religiøst politi som i Saudi Arabien?
  Politikerne har startet debatten for at lefle for den indre svinehund hos vælgerne.
  Nu er de så nødt til at gennemføre et forbud på grund af en folkestemning, som man selv har skabt.
  En sørgelig form for demokrati.

 5. Af Jesper Lund Lund

  -

  Niels Peter Lemche
  Hvis en kvinde over den kriminelle lavalder lader sig omskære, bliver hun så straffet derfor? Svaret er vel nej. Hvorfor skal en kvinde så straffes for at bære en burka eller niqab?

 6. Af Allan Hansen

  -

  Sam Solomon er tidligere Højesteretsdommer i sharia lov. I dag er Sam Solomon konverteret til kristendommen og bor på en hemmelig adresse i London.

  Jeg vil opfordre ALLE til, at læse – Modern day Trojan horse. The islamic Doctrine of immigration. Accepting Freedom or Imposing islam? (Al-hijra) ordet er arabisk og betyder fjendtlig udvandring= fjendtlig indvandring.

  Islamisk udvandring og fjendtlig indvarnidring har udelukkende det formål, at oprette en islamisk stat og overtage kontrollen over de vantro svin og aber, som der står i de forskelige koraner – altså ligesom terror pedofeten og slavehandler general Muhammed.

  Sam Solomon & E Al Maqdisi 2009.

  P.S Bogen er tilegnet den Egyptiske historiker og forfatter Bat Ye´or. EURABIA

  Lyt til Sam Solomon på dette link, om sharia lov!

  Must see! https://youtu.be/koUgSqK9CwI

 7. Af bo henriksen

  -

  Er det meste af Chrborgs politik ikke symbolpolitik, hyklerisk snak, tomme løfter og indstuderet skuespil? Og så påstås det på bloggen ovenover, at man ikke har skåret ned på sundhedsvæsnet. Det er jo en grotesk påstand. Man har jo lukket stribevis af hospitaler, skadestuer, lægeklinikker og sengeafdelinger. Og der er lægemangel pga. forringede vilkår, så lægerne er søgt væk til andre lande. Og skræk-læger er kommet til. De BT/Berl.

 8. Af bo henriksen

  -

  Er det meste af Chrborgs politik ikke symbolpolitik, hyklerisk snak, tomme løfter og indstuderet skuespil? Og så påstås det på bloggen ovenover, at man ikke har skåret ned på sundhedsvæsnet. Det er jo en grotesk påstand. Man har jo lukket stribevis af hospitaler, skadestuer, lægeklinikker og sengeafdelinger. Og der er lægemangel pga. forringede vilkår, så lægerne er søgt væk til andre lande. Og skræk-læger er kommet til. Se BT/Berl.

 9. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Jesper Lund; ved du, hvad det vil sige, at internalisere undertrykkende normer?

  Burkaklædte kvinder, der er med til at stene kvindelige voldtægtsofre, der bliver straffet for hor, fordi de ikke kan skaffe fire uberygtede vidner, der har overværet voldtægten, har internaliseret sharias ekstremt kvindeundertrykkende normer.

  Burkaen er kun en “del af sharia-pakken”, der f.eks. også omfatter et forbud mod, at kvinder bevæger sig ud i det offentlige rum ealene, og selv bestemmer over deres seksualitet.

  En dokumentar fra TVs viste, at danske imamer fortæller deres menighed, at muslimske ægtemænd bør tæve deres koner, hvis de er ulydige, og nægter at makke ret.

  Det kan altså nemt få voldelige konsekvenser, hvis en kone til en mandlig, muslimsk fundamentalist nægter at makke ret, og det ser vi på landets kvindekrisecentre, hvor der uforholdsmæssigt mange, muslimske kvinder, der er flygtet fra tæv.

  Muslimske børn får også langt oftere tæv af deres forældre, end andre børn i Danmark gør, der ikke har muslimske forældre.

  Derfor er det ikke underligt, at en del, muslimske kvinder til sidst internaliserer de undertrykkende normer, og gør dem til deres egne, eller at nogle af dem ligefrem begynder, at optræde som “tørklædepoliti” overfor, andre, mere selvstændige, muslimske kvinder, der ikke vil tvinges ind i en religiøst bestemt uniform, der begrænser deres frihed.

  Men alligevel er jeg faktisk ret skeptisk overfor burkaforbuddet, for hvad vil myndighederne egentlig gøre, hvis kvinder begynder at gå med burka i stor stil, for at protestere mod, at politikerne vil bestemme over, hvordan de går klædt?

  Men jeg er ikke det mindste forarget over burka-forbuddet, som mange andre er, for det er jo trods alt et – kikset – forsøg på, at beskytte muslimske kvinder mod religiøst begrundet undertrykkelse.

 10. Af P Christensen

  -

  Sådan er det med kvinder i islam.
  Vi ved ikke jo om de selv ønsker det…..
  Om de selv ønsker at blive betragtet som et inferiørt ejerskab til de behårede alfahanner.

  Men vi kunne jo prøve at genstarte de sidste resterende små grå og give et bud.

 11. Af bo henriksen

  -

  Hospitals-SKANDALER er der massevis af. Livsfarligt syge kan blive nægtet indlæggelse, pga. pladsmangel. Eller meget syge smides på gaden i hjælpeløs tilstand, længe før de er færdigbehandlet. Kræftsyge må lægge sig til at dø pga. sparekrav og hensynsløse “reformer”. Psykisk syge sendes i døden via sjusk, slendrian og forringelser. I region syd, Århus og Kbhvn står det særlig slemt til.

 12. Af bo henriksen

  -

  Med næsten 30 års forsinkelse anskaffes nu udstyr der kan forbedre kræftbehandlingen betydeligt. Men der er brug for fem apparater, og kun eet indkøbes. Je sper lund lund er vist kun med for at sætte lus i skindpelsen med radigale kommentarer.

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Det værste er hykleriet.”

  Og du kan endda selv se det, men alligevel fortsætter du…

  Den yderste venstrefløjs fascination af de ekstremt kvindeundertrykkende islamister daterer sig helt tilbage til tiden omkring ungdomsoprøret.

  Den yderste venstrefløj dyrkede f.eks. i mange år Tariq Ramdan, som en helt på linie med f.eks. Che Guevara – Rolling Stones skrev ligefrem sangen “Street fighting man”, som en hyldest til Ramadan.

  (Stones stod også bag “Under my thumb”, hvor en af linierne lyder:
  “It’s down to me
  The difference in the clothes she wears
  Down to me, the change has come,
  She’s under my thumb”..)

  Man Tariq Ramadan er altså en sharia-muslimsk fundamentalist, der ligesom andre fundamentalister mener, at Allah har givet muslimske mænd ret til, at tæve muslimske kvinder, hvis de er ulydige.

  Ramadan har dog storsindet erklæret, at han går ind for et “moratorium” – et midlertidigt stop – for sharias krav om, at ulidige kvinders skal tæves, men han mener skam, at det skal genindføres, ligesom alle andre, muslimske fundamentalister per definition gør.

 14. Af bo henriksen

  -

  Læs “Svigt ud over alle grænser i det danske sundhedsvæsen”. “Mordet på psykiatrien”. “Menneskehandel i psykiatrien”. “Kræftsyge svigtes/mishandles”. “Skræk-læger/falske læger i hospitalerne”. “Storhed og fald, sundhedsvæsnets”.

 15. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  Jeg huskede åbenbart galt.

  Rollig Stones sang, Street fighting man, var en hyldest til marxisten, Tariq Ali, og ikke til fundamentalisten, Tariq Ramadan.

 16. Af Svend Jensen

  -

  Citat: “…straffelovens § 260, stk. 3, der hjemler op til 4 års fængsel for den, der tvinger en anden til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt.”

  Hvem løfter bevisbyrden ? Hvordan løftes bevisbyrden ? Hvad nu hvis øjnene ikke skjules, så er det jo ikke hele ansigtet der skjules ? Hvilket juridisk fjols har formuleret den tåbelige paragraf ?

 17. Af J.. haNSe n..

  -

  Burka forbudet indgår vel bare i den danske national sport siden 2001.
  At træde på mennesker som vel ikke altid har det lige nemt.
  Det være sig arbejdsløse, hjemløse, flygtninge, indvandrere, kontantshjælpsmodtagere og mange andre.
  Vi danskere lefler opad.
  Og sparker nedad.

 18. Af Gert Hansen

  -

  ‘..tage DF’s 1/4 af landets stemmer til efterretning, adoptere holdningen, som var det vores egen, fjerne os fra et liberalt regeringsgrundlag..’

  Der er jo bare det ved det, at det er mange års liberal politik, der har bragt landet i den situation at denne diskussion overhovedet opstår. Både følgerne af denne politik, og en stor del af befolkningens irritation herover, kan dårligt vedblivende ignoreres politisk.

  Jeg tror at denne ‘holdning’ støttes af en del mere end 1/4 af landets stemmer. Måske af mere end 50%. Spørgsmålet er derfor også, hvad man skal med demokrati, hvis det ikke er flertallets holdninger der skal føres politik efter?

  Ikke at det ændrer noget som helst for alvor, men det giver politikerne en lejlighed til over for befolkningen at udvise handlekraft.

 19. Af Jan Johansen

  -

  Hvorfor tager de ikke bare hjem? Måske er det en umulighed på grund af krig og ufred, men det må da være muligt at søge tilbage til en kultur, der er nærmere den kultur, de kom fra.

 20. Af j.. haNS seN

  -

  AF JAN JOHANS EN – 6. OKTOBER 2017 17:03
  “Hvorfor tager de ikke bare hjem? Måske er det en umulighed på grund af krig og ufred, men det må da være muligt at søge tilbage til en kultur, der er nærmere den kultur, de kom fra.”

  Der opholder sig ca. 6 millioner flygtninge i Jordan, Tyrkiet, Lebanon og andre lande i Mellem Østen.
  På grund af de krige som Danmark deltager i.

 21. Af Er ik Larsen

  -

  Ja, man gider jo næsten ikke mere kommentere de ufatteligt tåbelige meninger som (nok særdeles venstresnoede og måske “trolle” kommer med).
  Debat findes ikke mere. I øvrigt er “burka-forbud”, da forhåbentlig også forbud mod at bruge masker, skjule hovedet ved demonstrationer og i livet!!??
  Og venstre får forhåbentlig ikke stemmer mere af danskere. En statsminister, der ikke engang vèd at vi ikke taler om flygtninge , men om immigranter . unge mænd – der bare vil forsøge at suge vores hjernedøde tilskud ud af os borgere, der betaler verdens største afgifter os skat. Tænk at vi har en statsminister der intet forstår og faktisk er ringere end den foregående. (at han så har en Pind – der ikke forstår “en Pind”, har vi jo set mange eksempler på.)
  Hvad siger de ansvarlige mennesker, hvis en terrorist klædt i Burka, myrder løs???
  Skal det absolut finde sted – før danskerne vågner?

 22. Af bo henriksen

  -

  Ja, er ik la r sen har jo ret. Tan te B har tilladt at disse debatter er kørt af sporet. Redigeringen favoriserer net-trolde og tossegode radigale typer. Partierne og regeringen er virkelig fantastisk ringe. Af loyalitet, intelligens og moral er der ingenting. F.eks. ville man spare porto. Så ødelagde man postvæsnet. Det har givet et underskud på 700 millioner som vi skatteydere nu skal betale. Man kunne fylde tykke bøger med partiernes dumheder og svinestreger.

 23. Af bo henriksen

  -

  Ja, er ik la r sen har jo ret. Tan te B har tilladt at disse debatter er kørt af sporet. Redigeringen favoriserer net-trolde og tossegode radigale typer. Partierne og regeringen er virkelig fantastisk ringe. Af loyalitet, intelligens og moral er der ingenting. F.eks. ville man spare porto. Så ødelagde man postvæsnet. Det har givet et underskud på 700 millioner

 24. Af Rikke Nielsen

  -

  Når tvang forhindres med tvang, er det stadig tvang.

  Statslig tvang er bare 1000 gange værre, da det begrænser borgeres frihedsrettigheder, mens anden social kontrol kan modvirkes med sociale tiltag.

  Men det bliver da interessant til vinter, når de store vinterjakker tages frem.

 25. Af bo henriksen

  -

  Hvis der blev givet plads til det, kunne man både påvise og bevise at Chrborg styrer Danmark mod kaos, fattigdom, gangstervælde, sygdom, terror og massedød. Må nøjes med at antyde at Titanic-Danmark har kurs mod rædselsfulde tilstande. Og ama lies blog om at “vi har ikke skåret i sundhedsvæsnet- tværtimod” er totalt vildledende og usand. Se den korte og 24nyt.dk samt BTs/Berl. afsløringer vedr. rigshospitalet og IT-skandaler mv.

 26. Af Jen s Hanse n

  -

  Så blev Europas sidste anstændige statsleder igen forbigået ved tildelingen af Nobels fredspris.
  Det er naturligvis den smukke, intelligente, empatiske og folkekære Angela Merkel.
  Undertegnede skammer sig på Nobelkommiteens vegne.
  Den er styret af højreekstremistiske kvindehadere.
  Ellers havde Mutti Merkel, Europas moralske fyrtårn fået prisen.

 27. Af j HanS En

  -

  “AF JEN S HANS E N – 6. OKTOBER 2017 19:13”

  Så er Kim Ols en på banen med indlæg i mit navn.
  Fjer venligst psykopaten Berlingske.
  Inden han ødelægger endnu en blog.

 28. Af Kim R oLse N

  -

  Hvem er jeg idag?
  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg Jen sen, Guude, Lis beth, Harald.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Mine små drenge er væk.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 29. Af bo henriksen

  -

  Gang på gang ser man at der “bevilges/øremærkes ekstra penge” til velfærd eller sundhed. Uden at pengene nogensinde kommer til udbetaling/når frem til dem der skal forestille at blive hjulpet. Lige så stille vandrer pengene tilbage til politikerne/staten, og ender med at blive brugt til helt andre ting. Man prøver at bluffe os. At både patienter og pårørende har fået LANGT RINGERE VILKÅR i titusinder af tilfælde (med mange ekstra dødsfald til følge) er fakta og ikke bluff.
  Også folkepensionister, gamle og folk der klager til sundhedsstyrelsen eller “patient-sikkerhed” sjofles i utallige tilfælde.

 30. Af kIm. r oLse n

  -

  Trump skulle have freds prisen.
  Han hader kvinder og kommunister som maj.
  Kun vi nazister ønsker fred.

 31. Af bo henriksen

  -

  Indlægget kl. 19.21 er falsk og sandsynligvis skrevet af den løgnagtige og danskerhadende net-trold der ofte har påstået at danskerne har myrdet millioner og atter millioner af kvinder og børn i fjerne lande som Irak og Afghanistan.

 32. Af carsten høi

  -

  Ren symbolpolitik og udenomssnak; nikab og burka og bla-bla. Skaden er sket og
  DK står med et endnu større problem end i 1940-45. Vi snakker om vores eksistens om
  30-40 år. Eter at uduelige politikere siden 1983 har åbnet grænerne står vi med over en
  halv million mennesker, der ikke vil gammeldanskere. Politikerne og diverse røde og blå
  magthavere bliver ved med at læsse flere og flere tunge og voldsomme problemer over på
  os. Her en god fabel så selv politikerne forstår det: En mand går op på 3. sal og lægger en
  lort på den måtte, hvor han har tænkt at ringe på. Han laver på måtten! RInger på og venter.
  Der kommer en og åbner. Manden der venter udenfor peger på måtten og spørger: “Undskyld,
  du har ikke noget toiletpapir?” Stem så på et helt nyt parti næste gang! Danskerne er nok det sidste folkefærd, der troede på de folkevalgte.

 33. Af bo henriksen

  -

  Det er ikke om 30-40 år det bliver farligt. Det ER allerede farligt at være dansker. Tusindvis har allerede mistet livet/eksistensen som følge af partiernes forrykte, asociale hensynsløse og altødelæggende politik. Nårsomhelst kan hvemsomhelst blive det næste offer for kommunisternes/humanisternes/hyklernes og de radikales landsskadelige og folkefjendske politik. Politik der dræber og sender elendighed og død ind i hjemmene, er nu dagligdag i DK.

 34. Af kIm r olSe n

  -

  Tak for opbakningen Bo Henrik sen/Bent J ensen.
  Du er en god dansk mand.
  Vi følger Daniel Carlsen..
  Først hos nazisterne og nu i danskernes parti.
  De indlæg som jeg indsætter, dem har jeg ikke indsat.

 35. Af bo henriksen

  -

  Selv i små og mindre byer foregår der nu igen og igen brutale overfald på danskere. Men mange medier skjuler hvad der foregår. Mange migranter kalder os for “danskersvin” og “ludere”. Retsvæsnet/domstolene griner voldsmændene af, fordi juristerne/socialsystemet tit BELØNNER kriminel adfærd med penge/ferierejser, eller man uddeler bittesmå og latterlige straffe til de afstumpede. Se den korte og snapha.

 36. Af Bo Hen RIK se N

  -

  I tusindevis af børn og kvinder myrdes og voldtages i danmark hver dag. Oftest sker mordene først
  I gaderne ligger der bunker af lig.
  Myrdet af muslimer.
  Gode danske mænd som Kim, Bent og jeg kæmper imod det.
  Muslimer og kommunister lurer i alle hjørner og afkroge.

 37. Af Jan Petersen

  -

  Det mest groteske ved hele debatten om et par “skide” burkaer er vel, at samfundet – helt generelt – uddanner en hær af diverse uniformerede muslimske kvinder . . . direkte til arbejdsløshed. Indenfor en masse erhverv vil end ikke et simpelt tørklæde blive accepteret af forskellige årsager, der intet har med religion at gøre. Religiøs- og kulturel segregation er Fandens værk !

 38. Af georg christensen

  -

  Burkaforbud?. Når det kun og alene vedrører “religiøse” særheder, vil mit svar være “NEJ”.

  Forbud mod alle ansigt´s masker, om de er demonstranter eller “lovgivnings magtens eneret´s fornemmelser” er “værdiløsheder”.

  Derfor mener jeg, at forbud mod “masker”. kun giver mening når “ALLE” er inkluderet og kun tillades “når sjov, og illusionister ” i fantasien får lov til udfoldelse sig., uden at forstyrre virkeligheden på anden måde, som at gøre den “illusionerede virkelighed” til grin overfor sig selv.

 39. Af Flemming Lau

  -

  MajbrittNielsen.

  Vi kan ikke……..tvinge os til fred,…. indoktrinere os til frihedsforståelse……..lovgive os til vestlige værdier.

  Tvang..? Vi skal ikke tvinge nogen til noget som helst!

  Folk der kommer til DK vil være en del af os, ganske som, jøder, polakker etc
  Grundtvig siger den der har øre for modersmålet, ild for fædrelandet, og hvis de ikke har det, har de lyyst sig selv ud af den danske æt!

  Allerede her har 300 000 rettroende muslimer lyyst sig selv ud og de bør frivilligt rejse fra Danmark asap!

  Ved statsborgerskabet er der betingelser jf paragraf 2! Troskab og loyalitet overfor DK og det danske samfund, samt en erklæring om at ville overholde dansk lovgivning og respektere danske retsprincipper.

  Ved svigagtighed og fortielse om forhold der har været bestemmende for statsborgerskabet kan statsborgerskabet frakendes jf paragraf 8 a.

  Hvormange frakendelser og udvisninger har der så været i de sidste 10 år? 2-3 frakendelser og udvisninger pga forældede konventioner!

  Sund fornuft siger at Burka og Nijab er uforeneligt med vestlige værdier, og alligevel skal vi være vidne til liberale politikkere og medier viser deres tudefjæs i foragt imod et befolknings flertal.Det er en parodi i forsvaret for vore værdier! Og lur mig om ikke det hele bliver demonteret, når lovgivningen skal udmøntes!!!

 40. Af Jan Petersen

  -

  Det virkelig dybt perverse er vel, at et par fake religioner Koranen og Kristendommen stadig har så enorm magt over såkaldte moderne “oplyste” mennesker. Jeg gad nok se en dybt troende kristen komme slæbende med et trækors på ryggen på vej til arbejde. Idioten ville uden tvivl ende på breaking news – som ren klovn!

 41. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Hvis man i Danmark er så optaget af kvindernes rettigheder, så vil jeg opfordre politikerne om at gøre noget ved sexslaverne i Vesterbro.

  Kvinder i sexbranchen batter ikke, men det gør burka forbuddet i politik og hos vælgerkredsen!

  Hvor er det dog ulækkert og dobbeltmoralsk. Trin for trin undergraver eliten i Danmark demokratiet og frihedsrettighederne. Go for it, but do not regret later…

 42. Af Jan Petersen

  -

  Har MSG været en tur på massage klinik på Vesterbro – FY FY – og nydt lidt global massage (dansk, fransk, spansk, osv). Det eneste, jeg har imod de piger, er – at de uden tvivl ikke betaler dansk skat af deres – formentlig, rimelig gode indtægter!

 43. Af carsten høi

  -

  Tusinder-titusinder- ja nok 100 tusinder er kommet til
  landet eller er sågar opfostret her uden at forstå den vestlige kultur
  eller egentligt forstå sammenhængen i et moderne samfund. De skal
  hjem til det sted de da må savne…

 44. Af Flemming Lau

  -

  Jan Petersen.
  Det lyder ikke som om at din kristendoms lærer, brændte for troen. Det gjorde min heller ikke og det var endda før 1975 hvor forkyndelse ikke var forbudt. Man siger at “da Fanden blev gammel, gik han i kloster!” I så fald var jeg gammel i 40 års alderen. Der kommer en dag hvor det nok er en god ide at være på forkant, og overveje at gøre status. Der er en scene i “Det beskidte dusin” hvor wehrmagtsstaben spiser og drikker, fordi de ved at de skal dø imorgen. Nogen finder det stilfuldt, jeg fandt det deprimerende og smag kan som bekendt diskuteres i en uendelighed!

 45. Af Niels Larsen

  -

  Det er så sandelig en glædens dag at islams indflydelse via dette forbud mindskes.

  Måtte imamerne få blødende mavesår af arrigskab. 🙂

 46. Af Jan Petersen

  -

  Jeg er selv årgang 1950 og har været forpestet af kristendomslære i hele min ungdom. Det bedste, jeg kan huske derfra, er – at jeg tog Jesus på ordet . . . og forsøgte at gå på vandet. Det resulterede i våde fødder og skældud fra min mor. Så var jeg helbredt for diverse religiøse fiksfakserier !

 47. Af Flemming Lau

  -

  Jan Petersen.
  Med al respekt, så er du jo ikke lige Kristus. Du vadede bare ud i pytten, uden mål og med. Hvis der så bare var en der var ved at drukne og du ville redde ham i land, men næ nej. Du skulle bare friste Gud! Det var godt at du ikke forsøgte at flyve, nu slap du med sok. Suk! Hvad er det der reelt der forarger dig ved Jesu liv og lære..?

 48. Af Jan Petersen

  -

  Navnlig dette:

  “HOW CHRISTIANITY WAS INVENTED: THE TRUTH!
  Christianity is a copycat religion created by Emperor Constantine (for political purposes). (Incidentally, Constantine murdered his wife and his son, and later, the Church made him a Saint.)”
  Læs selv videre her:
  https://beyondallreligion.net/2012/01/21/how-christianity-was-invented/

 49. Af Henning Svendsen

  -

  skal der være forbud så må det først og fremmest være hættetrøjer-!en beklædnings genstand der er udformet med henblik til kriminelles behov.
  Og det er en Bestseller uden lige ?vi fik en knivlov og de samme personer bør nu også smide hættetrøjer indenfor bestemte områder
  Man kan starte med at lade det gælde i sommer perioden-antallet af vold vil nok falde til mindst det halve-så hættehalløjet er i virkeligheden et våben direkte rettet mod Elektronisk overvågning og hører ikke hjemme i et retssamfund –og det er Danmark langtfra-men vores Justitsminnister må snart have trådt sine barnesko. Og han læser vel aviser.
  Som sædvanlig er DF ude med sine dumsmarte forslag men ondets rod som er nogle Konventioner- her bukker de bare dybt og overlader banen til Nye Borgerlige..
  Så næste valg vil vise om DF kan føre sig frem med flere Slikbutikker

 50. Af j.. HAnSE n..

  -

  Politikerne har efterhånden fremlagt et utal af begrundelser for et burka forbud.
  Ensbetydende med at de faktisk ikke ved, hvorfor der skal indføres et forbud.
  Udover at lefle for vælgernes indre svinehund.
  Men det flytter næppe mange stemmer.
  Eftersom næsten ingen partier tør sige fra overfor vanviddet.
  Af frygt for at miste vælgere.

 51. Af Kristoffer Hansen

  -

  Genindfør dødsstraffen lige nu. Henret narkohandlende bøssepikke i deres ludermor på Rådhuspladsen på live reality-tv. Fri os fra Islam nu.

 52. Af Kristoffer Hansen

  -

  Genindfør dødsstraffen lige nu. Henret narkohandlende bøssepikke i deres ludermor på Rådhuspladsen på live reality-tv.

 53. Af Kristoffer Hansen

  -

  Genindfør dødsstraffen lige nu. Og ombyg de danske statsfængsler til offentlige toiletter. FUCK ISLAM.

 54. Af Kristoffer Hansen

  -

  Genindfør dødsstraffen lige nu. Og ombyg de danske statsfængsler til offentlige toiletter. FUCK ISLAM.

 55. Af Arvid Holm

  -

  Majbritt Maria Nielsen skriver: “Regeringens burkaforbud er symbolpolitik. Det ved enhver, der har læst straffelovens § 260, stk. 3, der hjemler op til 4 års fængsel for den, der tvinger en anden til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt.”

  Hvis burkaen skal bekæmpes med §260, stk. 3, skal myndighederne føre bevis for en tvang, der oftest bliver udøvet uden vidner i familiens lukkede miljø.
  Det kan kaldes urealistisk symbolpolitik.
  Men bliver det forbudt at bære burka offentligt, skal myndighederne blot konstatere at burkaen forefindes og eventuelt fotografere uhyrligheden for bevisets skyld.
  Det kan vist gennemføres?

 56. Af Kristoffer Hansen

  -

  GENINDFØR DØDSSTRAFFEN NU. Henret Islamister i røven af hinanden. Fri os for terror-sekten Islam. Islam er en terrorist organisation, intet andet. Indfri alle islamistsvins dødsstraffe her og nu. Dronebomb Nørrebro af landkortet. Islamister hører KUN til i lande med dødsstraf. GENINDFØR DØDSSTRAFFEN NU.

 57. Af georg christensen

  -

  Når nogle, nu er igang med et “burkaforbud”, ville det så ikke også være en god ide, især overfor den katolske kirke ,at forlange : Forbud mod offentlig optræden i mandlige kjoler og fjollede hovedbeklædninger, eller som det mindste forlange, at ingens samfunds skattebetaling sendes til forskellighedernes “selvforhærlingende” gudefornemelser. Det er og har aldrig været et samfunds pligt ,at favorisere den ene eller den anden “gude dyrkelse”, siger de forskellige grundlove noget andet bør disse omgående ændres, Især i den såkaldte vesten bør borgerne passe på ,at de ikke lander i middelalderens “sorte hul”, hvor troen på var “alfa og omega” medens viden om , kun blev betragtet som “hexeri”, og “alkymi”, begge dele har vist sig som udviklingsfremmende , desværre uden ansvars fornemmelse ,overfor “udviklings processen”.

 58. Af j.. haNse n

  -

  AF ARVID HOLM – 7. OKTOBER 2017 8:29
  “Men bliver det forbudt at bære burka offentligt, skal myndighederne blot konstatere at burkaen forefindes og eventuelt fotografere uhyrligheden for bevisets skyld.”

  For rigtigt at få skovlen under dem, så bør der oprettes en særenhed indenfor politiet til at optrevle denne alvorlige form for kriminalitet.
  Så kan man bruge afdankede soldater til at opklare mindre alvorlige former for kriminalitet.
  Så som mord, røverier og voldtægter.
  Særenheden bør sendes til Fanø.
  Hvor denne uhyrlige form for kriminalitet er almindelig.
  Og værst af alt.
  Kvinderne udtaler, at de vil fortsætte med denne form for kriminalitet.

  http://www.dr.dk/nyheder/indland/kvinderne-paa-fanoe-fester-med-sloer-vi-fortsaetter-og-saa-maa-de-bare-anholde-os

 59. Af Kristoffer Hansen

  -

  Hvad mon kommer først? Borgerkrigen eller drone-bomberne? Bliver det i dag eller i morgen?

 60. Af Kristoffer Hansen

  -

  Hvis man vil have Islam retfærdighed. Så indfør niqab påbud til islamiske “mænd”. Hvis de ikke overholder reglerne, skal de voldtages og stenes på Rådhuspladsen. FRI OS FRA ISLAMS BØSSEPIK KULTUR. Genindfør dødsstraffen lige nu. Fuck terrorist organisationen Islam.

 61. Af r. vangkilde

  -

  BURKA SOM KAMPUNIFORM, – i det politiske gadebillede, når det hverken handler om skat eller skydevåben ELLER, – når DEMOKRATI ikke vil acceptere tavsheden, som en del af ytrings frihed og passivitet i det offentlige rum, – kan politikerne stå på et ben i denne sag.

 62. Af Niels Larsen

  -

  RIKKE NIELSEN: “Når tvang forhindres med tvang, er det stadig tvang.”

  Så må vi jo blot konstatere, at der er den onde tvang og den gode tvang.

  Forbuddet er i dette tilfælde den gode tvang, da den sætter nogle kvinder fri og blot giver andre kvinder et klart valg: skik/lov følge eller land fly!

  JEN S HANSE N – 6. OKTOBER 2017 19:13

  Man kan naturligvis ikke belønne Merkel for noget, da det i de flestes øjne vil være skandaløst at belønne/hædre en forræder mod samtlige europæere.

  Hun hører hjemme i en fængselscelle for sit svigt i 2015.

 63. Af Rikke Nielsen

  -

  Det er utroligt at politikerne ikke kan fatte, at dette forbud kommer til at virke voldsomt polariserende på den etniske danske del af befolkningen.

  Der er så mange etnisk danske borgere, der kun kan fortolke forbuddet som en statslig indgriben i alle danskeres grundlæggende frihedsrettigheder.

  Jeg har aldrig forstået, hvorfor den anden del af de danske borgere (DF-segmentet), mener det er ok at fjerne grundlæggende frihedsrettigheder af had til en religion. Det er dybt pinligt og stupidt. Jeg tænker det handler om mangel på intelligens og helhedssyn.

 64. Af Rikke Nielsen

  -

  Niels Larsen

  “…god tvang…”
  God tvang for dig, men ikke i forhold til den person, det går ud over.

 65. Af j.. hANse N..

  -

  AF NIELS LARS EN – 7. OKTOBER 2017 9:47

  Det indlæg som du henviser til er skrevet af nazisten og psykopaten Kim R. Olse n.
  I mit navn.
  Det plejer de fleste at kunne gennemskue.

 66. Af j.. hANse N..

  -

  AF RIKKE NIELSE N – 7. OKTOBER 2017 9:56
  “Jeg har aldrig forstået, hvorfor den anden del af de danske borgere (DF-segmentet), mener det er ok at fjerne grundlæggende frihedsrettigheder af had til en religion.”

  Hvad homofoberne, islamofoberne og landsbytosserne i DF tror og tænker, eller ikke tænker, det er ikke så vigtigt.
  Det store problem er, at andre partier halser efter dem.
  For at lefle for vælgernes indre svinehund.

 67. Af Arne Hornborg

  -

  Burkaforbud.
  I mindst 10 år har Folketinget diskuteret om der skal være forbud mod burka.
  NU ser det endelig ud til at forbuddet kommer.
  Det er ikke en dag for tidligt.
  Røsterne er mange, for eller imod?
  Burkaen er kvindeundertrykkende, er et af de mange argumenter.
  Er det ikke et indgreb i den personlige frihed hvis mennesker (kvinder) ikke må gå klædt som de SELV ønsker?
  SELV? Mon dog?
  Mit argument FOR et forbud er af den ganske enkle simple årsag:
  For mig er burkaen og lignende et RELIØST symbol. Et udtryk for og en støtte til Islam.
  Men for mig signalerer det meget mere.
  Islam er ikke alene en religion, den er en uhyggelig LOV-religion.
  Intet sekulært eller demokratisk samfund står over Islam, står over Koranen.
  Koranen er muslimernes Grundlov.
  Det muslimske tro tillader ikke andre religioner.
  Burkaen udtrykker, for mig, at muslimerne ønsker, som det så tydeligt er sket, et parallelsamfund.
  At indføre sharia lovgivningen overalt i den vestlige verden.
  Islam udtrykker, klart og tydeligt, at de VANTRO skal bekæmpes overalt.
  Islamister der påstår de er flygtninge, flygtet fra islamiske stater her til Danmark eller andre europæiske lande, hvorefter de lever efter de islamiske normer og levevis.
  Ikke alene at de selv lever efter de formørkede samfundsforhold, de forventer, ligefrem forlanger at, blandt andre danskerne selv lever efter muslimske regler.
  Eksemplerne er mange. Deres indførelse af parallelsamfund er det stærkeste bevis på at undergrave, underminerer de danske samfundsværdier, det danske demokrati.
  Alt sammen under beskyttelse af den religionsfrihed vi har i det danske samfund, en religionsfrihed som bliver afskaffet hvis Islam får magt som de har agt.
  Det samme med VORT demokrati. Det ønsker de afskaffet til fordel for sharialovgivningen.
  Det gør de under beskyttelse af netop dét demokrati de vil til livs.
  Nogle af de muslimske friskoler afholder sig heller ikke fra indoktrineringer.
  Det samme med flere moskeer der, beviseligt, modarbejder det danske demokrati, de danske, frie værdier.
  Derfor BØR burka og andre maskeringer, tilsløringer forbydes.
  Allerede nu, inden forbuddet er ratificeret, er de frelste, ikke mindst mikrofonholderne inden for blandt andet DRTV at sætte spørgsmålstegn ved burka forbuddet.
  ,,Hvad NU hvis jeg bliver forkølet og tager at tørklæde om halsen og munden’’?
  ,,Hvordan skal forbuddet håndhæves’’?
  Og lignende tåbeligheder.
  Det er vist ikke SÅ svært af skelne.
  ,,De lande vi altid sammenligner os med’’ er en ofte udtalt sætning.
  Brug det, lær af det.
  Jeg læste i min avis forleden at i Østrig, der har forbud mod burka, havde en politibetjent givet en burkaklædt kvinde en bøde på det der svarer til 1500 danske kroner. Ikke alene havde den burkaklædte fået bøden, politibetjenten havde forlangt at kvinden tog burkaen af.
  Det er naturligvis sådan det skal gøres.
  Muslimerne skal ikke ,,købe sig’’ retten til at gå med burka. Bøden gør det ikke alene.
  Hvis en mandlig betjent her i Danmark er ude for det samme, og hvis den burkaklædte nægter, må hun med på stationen hvor en kvindelig betjent eller anden kvindelig medarbejder foretager det fornødne.
  Muslimerne skal, for en gangs skyld, forstå at det er ramme alvor, når DANSK lovgivning skal overholdes.
  Jeg husker tydeligt fra min ungdom, efter 2. Verdenskrigs afslutning, de mange undrende spørgsmål:
  ,,Hvordan kunne det ske?’’.
  Forhåbentlig kommer Danmark ikke i dén situation igen.
  Forhåbentlig bliver det stoppet, inden det er for sent.
  TØR vi ikke slås for Danmark, Danmarks frihed, dansk demokrati?
  Hvis ikke, så har de mange modstandsfolk der ligger begravet i Ryvangen kæmpet forgæves.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker, forfatter.

 68. Af Finn Bjerrehave

  -

  Burkaforbud når det kun drejer sig om tørklæder, men ingen politiker tør tage ordet i sin mund, og Burka kortet bliver spillet.
  Muslimsk klædedragt i et Kristent land og hvorfor, især en kant som vi alle hader, og igen hvorfor søge et kristent land hvor indbyggerne hader denne u-kvindelige udstråling ? og i Fadrvor vi beder :: Frels os fra det onde, og samtidig forstå i året 614 forlod disse Muslimer vores Gud, og krigen har stået på siden.
  Krigslarm. Finn Vig

 69. Af Peter Bruno Gerckens

  -

  Det er dog et bemærkelsesværdigt indlæg fra en kommende jurist – og det viser hvor selv-
  modsigende jurister- i politisk ærinde- kan være. Et maskeringsforbud kan dog aldrig være
  symbolpolitik, det er dog et klart retspolitisk tiltag, der skal beskytte borgere i det offent-
  lige rum mod personer der ønsker at skjule deres identitet. I en retsstat som den danske
  kan det ikke accepteres, at en person kan unddrage sig personligt ansvar, ved at skjule sin identitet. ‘Det reelle problem er ikke burkaen ……’ det er en påstand, der understreger, at
  Majbritt Nielsen ikke har erkendt forskellen mellem symbolpolitik og retspolitik. Det er
  netop burkaen der er en del af problemet, fordi burkaen er ideologisk/religiøst begrundet.
  Burkaen er altså et politisk/ideologisk instrument, og ikke en eller anden fastelavns-
  maske. Det er derfor retsstaten skal beskytte sine borgere mod burka-klædte personer –
  og derfor er et maskeringsforbud ikke symbolpolitik, men retspolitik.

 70. Af P Christensen

  -

  For 50 år siden var DK et velfungerende, og roligt land med en relativt lav skat.
  I dag handler alt om en indvandret middelalder-religion.
  50 års mangel på fornøden politisk omhu fornægter sig ikke.

 71. Af Arvid Holm

  -

  Den del af befolkningen, der vurderer folkevandringen fra Mellemøsten og Nordafrika som en alvorlig samfundstrussel, mener i overensstemmelse hermed, at korrigerende indgreb er nødvendige for at begrænse folkevandringen og for at reducere konsekvenserne, der truer samfundet.
  En anden del af befolkningen ser ingen trusler ved strømmen af tilrejsende.
  De mener i overensstemmelse hermed, at korrigerende indgreb bør undlades af principielle årsager.
  Trusselsvurderingen og reaktionen passer altid så fornuftigt sammen, at det forekommer ørkesløst at ville overtale en person med den ene vurdering til at acceptere reaktionen, der svarer til den modsatte vurdering.
  Ovenstående polarisering af befolkningen er velkendt.
  Første gruppe ser den anden gruppe som en trussel mod deres og deres børns tilværelse.
  Anden gruppe ser den første gruppe som en trussel mod deres principper.
  Den gensidige dehumanisering er så vidt fremskreden, at situationen efterhånden er hinsides dialog.

 72. Af J.. hAnSE n.

  -

  AF ARNE HORNBORG – 7. OKTOBER 2017 11:00
  “For mig er burkaen og lignende et RELIØST symbol. Et udtryk for og en støtte til Islam.”

  Er danske jøders religiøse påklædning en støtte til israels forbrydelser imod menneskeheden?
  I nogle tilfælde uden tvivl.
  Men næppe i mange.
  Når danske politikere ifører sig den jødiske mundering under besøg i forbryderstaten.
  Er det så en støtte til israels forbrydelser?
  Uden tvivl.

 73. Af Gert Hansen

  -

  Det danske samfund er, uden at blive spurgt af en herskende elite, blevet påtvunget et multikulti samfund, med bl.a. øget og mere alvorlig kriminalitet, daglige skyderier i gaderne, parallelle samfund og øgede udgifter.

  Det er i godt fyrretyve år sket under forskellige forklaringer, ‘gæste’arbejdere, multikulti samfundsmæssige lyksageligheder, og nu sidst flygtninge.

  Folk der af forskellige årsager har protesteret herimod, er blevet udskammet som ‘fremmedfjendske’, ‘islamofober’, ‘nazister’, ‘yderste højre’, og hvad man ellers kunne finde på af nederdrægtigheder, for at undgå en reel diskussion om følgerne af politikken.

  Hvor disse usmagelige følger hastigt viser sig, og ikke længere kan negligeres af eliten, forsøger man sig med eksempelvis forslag til burkaforbud. Det kan man få megen tid til at gå med, og alle kan nemt deltage, da det stort set intet kræver at tage stilling for eller imod. Så går tiden med det, og regeringen viser handlekraft, og de ’selvgode’ får lejlighed til at demonstrere deres godhed for alverden, og alle er tilfredse.

  At udviklingen samtidig fortsætter uændret, uden at der gøres noget alvorligt for at ændre det, kan man så konstatere. Den elite og de politikere der har været, og er, ansvarlige for denne udvikling, når næppe at blive berørt af følgerne, da de enten ikke berøres direkte, eller fordi følgerne af deres politik overlades til deres børn og børnebørn. Så det er/bliver ikke deres problem.

 74. Af j.. hANSe n.

  -

  Og Gert Hanse n forsøger sig med racistisk intimidering ved brug af øgenavne, når det kniber med argumenterne.
  Generelt skyer højrefløjen på disse blogs ingen midler, når det gælder om at tilsvine de få som ikke tilhører højrefløjen på disse blogs.

 75. Af Niels Larsen

  -

  RIKKE NIELSEN: “God tvang for dig, men ikke i forhold til den person, det går ud over.”

  I dette tilfælde er jeg – som særdeles mange andre – helt og aldeles ligeglad. Er folk utilfredse, kan de finde sig et andet land – helst i Mellemøsten.

 76. Af Niels Larsen

  -

  J.. HANSE N.: “Det indlæg som du henviser til er skrevet af nazisten og psykopaten Kim R. Olse n.
  I mit navn.”

  Jeg tager ikke stilling til, hvem der har skrevet indlægget – eller om det er rette person.

  Jeg svarer på indholdet.

 77. Af j.. hANS en.

  -

  AF NIELS LARS EN – 7. OKTOBER 2017 12:42

  Ja, hvorfor ikke.
  Det falske indlæg er jo skrevet af en af dine ligesindede.

 78. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Kan man forestille sig et kvindelandshold i fodboldt iklædt burka, eller Niqab?
  Hvorfor flygter mennesker fra despoter og krig, for igen at hæmme sig selv. Er det mændene, der tvinger dem i burkaen/niqaben/tørklædet, eller er det en blanding af orsager? Hvorfor vil de vandre som skygger igennem vores byer, hvor de frit kan bevæge sig. Er det 2. generationen, der ser alt fra det gamle land i et guddommeligt skær, på baggrund af det tabte land?

  Jeg finder det usmageligt, at en minister har en Muhannedtegning, som baggrund på sit IT udstyr. Inger Støjberg er minister for hele Danmark også muslimer. Jeg kan på den anden side ikke glemme den muslimske delegation, der rejse fra Danmark og var med til at sætte bål og brand i Mellemøsten grundet vittighedstegninger. Jeg har heller ikke meget til overs for en kunstner, der sænker en kristusfigur ned i egen urin. Det viser en en kunstners ego. Jeg kan bedre lide kunstneren, der placerede sin egen afføring i dåser og solgte dem som kunst. At nogen købte dem siger noget om kunstverdenen.

  G ü r Island vandt over Tyrkiet i herrefodboldt. Islændinge er 344.000 mennesker, tykerne 70.000.000. Islændinge er et sæbsomt, flittigt og dygtigt folk, der skrev Sagaerne i middelalderens mørke periode. Du og dine venner burde holde op med at tale ned til islændinge. Du taler om, at danskerne taler ned til muslimer. Ret spejlet mod dig selv og kig, er du bedre i kraft, at du er muslim? Jeg mener det ikke. Du er heller ikke værre. Du og jeg er bare dødelige mennesker, uanset vores religion. Hav en god weekend. Jeg skal arbejde.

 79. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Muhammedtegning skulle der stå i inlæg kl. 12.51.

 80. Af j ch

  -

  Agenter for godhedsindustrien/konvertitter og islamister/tossegode tå ber/EU-fans og rabiate danskerhadere fylder sandelig ret meget i disse debatter.

 81. Af lise. beth sørensen

  -

  Bloggeren her burde gå med Burqa ligesom resten af liberal alliance. Og have fjerrnet hænderne, så de ikke kan skrive sådan en mængde vrøvl som dette er..

  Især ligger man her mærke til lemches vrøvl mod kvinder, men ikke hans egen jødiske bagrund, hvor de maltraktere drengebørns kønsdele. Krasnik er endda blevet chefredaktør i en avis? Og har åbent rost drengemisbrug og tortur af mindreårige på dette område? (han har gjort dette ondskab-tortur mod egne børn!)!

  Hykleri..

 82. Af lise. beth sørensen

  -

  Rosa, islæninge nasser sig til uddannelse, job, Su i Danmark, Som dig selv..Ingen Danskere tager den anden vej så godt som..

  Få nu island smidt ud af Danske uddannelsesinstitutioner..Kun danskere skal have uddannelserne her. Svineri hvorledes vi betaler for jer her, og har uddannet tusindvis af jer på en Danskeres bekostning.

 83. Af Rikke Nielsen

  -

  Niels Larsen
  Fortæl mig noget, jeg ikke ved.
  Du må være definitionen på en hykler.

 84. Af Flemming Lau

  -

  I Danmark vil overtrædelse af Burka forbuddet sikkert medføre en lille bøde straf!.

  I Iran bliver overtrædelser af tørklæde påbuddet straffet med stokkeslag, offentligt.
  I Iran blev skak spilleren Dorsa Derakhshani straffet med udelukkelse af turneringer.
  I Iran blev hendes broder straffet med samme, da han spillede mod en israeler.
  Begge spiller nu for vesten!

  Forbud-påbud, tja.. i rød optik er loven til for at skulle brydes ,altså i vesten forståes!

 85. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vanens magt er stor, og det kan synes frivilligt for nogle kvinder, at de bærer burka eller niqab -for dem selv; men et omgivende samfund må da indvirke på dem, så de føler sig forstemt i en el anden retning over deres indpakning , hvor alle vi andre går i am tøj og hovedbeklædning efter vind og vejr og måske en slags pynt ved særlige lejligheder der fylder mere end det mere dagligdags udtryk.

  Det kan være ganske indgroet i disse kvinder – og deres mænds syn på dette cirkus. Men – vores samfund burde da indgyde dem dette: at i respekterer hinanden, og at de af en el flere grunde er søgt hertil. Vel ikke for at videreføre, hvad er flygtet fra – medmindre vi er endt op med de stærkest totalitære/autoritære af slagsen.

  Vi er je heller ikke forhindret i, at kriminelle kommer til os og søger om hjælp osv.

  Det vil for de fleste nok være en proces at skulle smide denne indpakning – men vi andre ville blive vanvittige med noget foran ansigtet, og det er ikke naturligt for mennesket. Det er blevet det pålagt, og hvor det går videre til næste generations småpiger, der ligedan skal pakkes ind på denne måde.

  Det er ikke foreneligt med vores samfund i Vesten, og var der tale om enkelte indvandrere og flygtninge, så ville vi måske blot se igennem fingre med det.

  Der tales om frihed til at være klædt som vi vil; men vi har naturligt maskeforbud, så det tangerer stærkt dette, såvel som det opr. ikke er påført den enkelte – og måske har nogle taget det til sig sidenhen. Hvorfor? Vi ville betegne det sidste som værende stærke problemer for den enkelte, det uanset etnicitet pludselig begyndte at dække sig til med burka el niqab el lignende, der skjuler deres ansigt.

  Det skrives oplægget, at vi har straffeloven – joh, men et forbud vil være nemmere at administrere overfor den enkelte kvinde, så hendes mand kan forstå det. Nemmere i den forstand fremfor at skulle kriminalisere manden, som ‘blot’ skal forstå, at han ikke lever i sit tidligere hjemland og dennes kultur. Så – de bør nok snarere hjælpes ud af denne tvangsforestilling og mænds opfattelse af kvinder og deres form for ‘beskyttelse’ af dem, nok snarere sig selv for ikke at blive hanrej.

  Der er talt om, at det ikke er en liberal holdning. Vi kunne sikkert drage en del frem, som vi også selv ville kunne opfatte som ikke liberalt i en holdning.

  Men – det er en misforståelse, fordi man skal ikke kunne beskytte noget så uliberalt som ‘indespærring’ af en kvinde i klæde for ansigtet og ligedan lange gevandtet dertil, så mennesket er totalt skjult. Det kan misbruges af andre til at begå kriminalitet – men også af den enkelte bærer selv – uden at det skal forstås som nogen mistanke i den retning overfor en kvinde, der er tvangsindlagt til sådant – og hvis påstået frivilligt så må hun forstå, at det ikke går i Danmark og vores kultur og forståelse af frihed selv om hun føler sig fri til at gøre det og en frihed ved at bære det. Så må hun søge hjælp for at se sin egen indespærringe – og hvorfor.

  Og – jeg forstår ikke, at hvis der har været kontakt til Sundhedsvæsenet, at man så ikke har mødt en nægtelse at hjælpe dem, man ikke kan se og undersøge på vanlig vis. Muligvis opsøger disse slet ikke en læge overhovedet – men det kræves jo for de fleste menneskers vedkommende i et lange løb, et ganske alm lægetjek bare.

  Det er ikke liberalt at forsvare dette totalitære udtryk, fordi det er påtvunget en kvinde på et tidspunkt, med eller ude en korans skrift, så vi kan ikke forsvare at et menneske skal gå igennem livet uden at blive set af andre, såvel som det er uacceptabelt for andre mennesker, at der vandrer ’spøgelser’ rundt på den måde.
  Det går ganske enkelt ikke – og burde være klaret for en del år siden allerede, da vi er mange, der har påpeget maskeforbud.

  Og – hvorfor man så ikke har anvendt Straffeloven. det ved jeg ikke. ??? Oplyst en familie om det uacceptable at gå tildækket på den måde for en kvinde. Selv har jeg endog mødt en, formentlig yngre, kvinde med tildække for ansigtet- et løst stykke sort stof – og hun var ikke ledsaget af andre. Hvis ledsaget af andre, så kunne man muligvis identificere hende via dem, hvis noget var galt eller ligefrem kriminelt i forhold til hende.

  Det er misforstået liberalisme at skulle godkende et dække for ansigtet på noget menneske. Det er en så hård indgriben i den personlige frihed til også helt normale udfoldelser.

  Og – hvis det er for at skjule sig for danskerne, fordi man er udlænding, så er det jo er end synd, hvis det skulle være årsagen til fortsat at dække sig i vores frie samfund. Så kan der være tale om paranoia – og det gør igen integration.

  Det skal ingen da leve med.

  Ingen skal heller leve med en omskæring, fordi ingen i deres hjemlands kultur har tænkt, om det var rimeligt. Selv ikke kvinderne, der også gerne udfører dette – bestemt af mænd som tørklædet også er i sin begyndelse hvor det er fortsat og set som et gode vel for mænd, der rask væk kan gifte sig med 4 kvinder, så han ikke skal rende i byen og være utro. Kvinden er lost i de samfund – og stenes ved utroskab. Sygt. Derfor skal det stoppes, da jeg må opfatte det liberale som også undgåelse af forhold, der er decideret handicappende for et menneske.

 86. Af Allan Hansen

  -

  @ Lau

  Alle har en ven ,,,,
  https://youtu.be/IrDkC8HJkyI

 87. Af R. Harald Kristiansen

  -

  J C H 13.09
  Det hedder demokrati.

 88. Af R. Harald Kristiansen

  -

  J C H 13.09
  Det hedder demokrati.

 89. Af j C H

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSE N – 7. OKTOBER 2017 15:33
  “J C H 13.09
  Det hedder demokrati.”

  Og det hedder indlæg. 13:04.

 90. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 91. Af Jan Johansen

  -

  Vi har et maskeringsforbud I Danmark. Det har vi med den begrundelse, at vi lever i et åbent samfund, hvor ingen skal have held med at skjule deres identitet. Det kan nemlig misbruges, og det sker desværre nu og da. Derfor er det også helt rimeligt at sætte ind over for brugen af totalt dækkende gevandter som burka og niqab – og det uanset hvor mange eller få, der måtte ty til denne form for tildækning.

 92. Af Ib Kyv

  -

  Jeg forstår ganske enkelt ikke de islamofiles vrede, for vi har vi jo blot fået et tørklædepoliti, ligesom de har det i feministiske foregangslande, som f.eks. Iran og Saudi Arabien – og det danske tørklædepoliti pisker ikke kvinderne, hvis deres påklædning er ulovlig.

  Er det bedre, at kvinder får pisk, hvis deres tørklæde sidder forkert?

  Havde Niestche virkeligt ret?

  Skal man “gå til kvinden med pisken”, som islamisterne gør?

  Feministerne elsker dem for det…

  .

 93. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rikke kan ikke se, at burkaen, eller niqabben er et problem.

  For ingen vil tvinge Rikke til, at gå med burka, eller forhindre hende i, at gå udenfor en dør, hvis hun ikke er i selskab med en mandlig slægtning; det er kun islamisternes kvindelige familiemedlemmer, der bliver udsat for dén slags religiøst begrundet kvinderundertrykkelse.

  Derfor kan hun ikke se, at det er et problem.

  Men de muslimske kvinder, der bliver tvunget af deres mænd til, at gå med burka, hver gang de bevæger sig ud i det offentlige rum, er så underkuede, at de hverken tør, eller vil protestere.

  For de har internaliseret undertrykkelsen; de har gjort sharias ekstremt kvindeundertrykkende normer til deres egne, blot for at slippe for, at blive straffet for “ulydighed”, som sharia også tillader.

 94. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Til L i s b e t h S ø r e n s e n/G ü r?
  Du er du lidt splittet. Jeg ved, at du skatter
  i s l æ n d i n g e. Hvor er det godt, at vi hører fra dig igen. Har du været ude ved Vestvolden for at lave have/rabattarbejde. Du er altid så velargumenteret og sød. Det med hænderne virker noget voldsomt. Tror du ikke det er dumt, at de unge mennesker, der skal forsøge dig og mig i alderdommen ikke kan bruge hænderne, så skal du selv til at lave noget. Husk, Thorvaldsen og jeg fik ikke SU. Er du lidt sur over, at Island vandt over Tyrkiet. Hvad siger Erdogan?

  Jeg tænkte, hvis der er nogen her til lands, der skulle gå med burka/niqab, så et det DFere. Jeg forestiller mig, at det kunne være Alexander Ahrendtsen, Martin Henriksen, Pia Kjærsgaard og Kenneth Kristensen Berth.

 95. Af M Jørgensen

  -

  Apropos kvinder og påklædning.
  Så iøvrigt et billede i dag , af vores kære dronning Magrethe, hvor hun under åbningsceremonien af det nye folketingsår, bar en blå hat med en kvast i toppen, som med lidt god vilje og fantasi, godt kunne forveksles med en bombe.
  Om valget af en hat med den udformning var tilsigtet, får vi nok aldrig at vide- men så absolut tankevækkende -i tider hvor tegninger med bomber i turbanen, skaber så meget debat.

 96. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Jeg tænkte, hvis der er nogen her til lands, der skulle gå med burka/niqab, så et det DFere. Jeg forestiller mig, at det kunne være Alexander Ahrendtsen, Martin Henriksen, Pia Kjærsgaard og Kenneth Kristensen Berth.”

  Nå, det tænker du…

  Men det er altså et faktum, at kristne ikke kræver af nogen, at de skal bære et tøjfængsel, hver gang de bevæger sig ud i det offentlige rum, fordi deres ægtefælle er en jaloux satan, der selv forneholder sig ret til flere koner.

  Det er kun de fundamentalistiske islamister, der kræver det af kvindelige familiemedlemmer…

 97. Af l sørensen

  -

  Rosa, ingen interessere sig for at at island har vundet en fodboldskamp, pånær island. Hold nu det pjat hjemme i gedelandet, der nasser og nasser på Danmark.
  og har gjort det altid.. Nu er du jo ikke Dansker, og forstår ikke din interesse for at trolle her i den Danske debat..Bliver du betalt af island for det?

  Dronning magrethe går tit med tørklæde..Rosa burde iføre sig et telt..Så ville vi alle være dybt taknemmelige. ET tørklæde kan absolut ikke genere nogen. Problemet er at muslimer ikke hører hjemme i Dansk ateistisk kultur. Og derfor skal der lukkes ned her. Såvel som mod islæninge, som muligvis passer ind, men blot nasser sig til gratis uddannelse, SU og job her i landet. En god forretning for island. (sparer uddannelsesomkostninger af loo.ooo+++ pr. år blot, pr. islandnasser, for statskassen der, På arkitektur,tandlæge, læge nok nærmere de 3-6oo.ooo kr. årligt. pr. islandsnasser i DK)..Men ikke for Danmark og Danske borgere. Det drejer sig om at få islæninge men møder, til at føle sig uvelkomne i landet. Og meget.

 98. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Et besparelsesforslag til Folketinget. Hvis Naser Khader og Pia Kjærsgaard fik en burka/niqab på, kunne vi spare sikkerhedsomkostningerne for overvågningen af de to. Penge lige ned i foeret. De penge kunne vi give til G ü r for at lave et plejehjem for tyrkiske medborgere, med tyrkiske ansatte. Der er utallige muligheder med burka og niqab. Vi kunne designe dem med det danske flag og meget meget andet. De kunne også være gennemsigtige. Det kunne være en ide til kvinder på Vesterbro. Den med flaget kunne Pia bruge.

 99. Af l sørensen

  -

  Ikke et dårligt forslag med burqa til Pia og Khader..De mange millioner kunne bruges til hjemløse mv. ET endnu bedre forslag er burqa til alle jøder..De koster nu loo millioner ca. om året at beskytte..Jøderne er et dyrt bekendtskab for Danskerne. Og de er generelt rige. De burde sådant set blot betale 12o millioner for beskyttelse fra staten, så der bliver noget profit i det for os. Men jøder er jo kendte som sparsomlige? (Lemche påstår fx. at være flyttet til sverige, for at købe en luksusbil og ikke betale Danske bilafgifter, mv. )Og mon ikke de vil foretrække burqa når de 2 muligheder skal bedømmes-vedtages? Så vil muslimer nok også føle sig bedre tilpas i landet?, begå mindre terror mv, som igen koster kassen.

 100. Af l sørensen

  -

  Ikke et dårligt forslag med burqa til P.ia og K.hader..De mange millioner kunne bruges til hjemløse mv. ET endnu bedre forslag er bu.rqa til alle jø..der..De koster nu loo millioner ca. om året at beskytte..Jød..erne er et dyrt bekendtskab for Danskerne. Og de er generelt rige. De burde sådant set blot betale 12o millioner for beskyttelse fra staten, så der bliver noget profit i det for os. Men jød..er er jo kendte som sparsomlige? (Le.mc..he påstår fx. at være flyttet til sverige, for at købe en luksusbil og ikke betale Danske bilafgifter, mv. )Og mon ikke de vil foretrække bu.rqa når de 2 muligheder skal bedømmes-vedtages? Så vil mu.slimer nok også føle sig bedre tilpas i landet?, begå mindre terr.or mv, som igen koster kassen.

 101. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Hvis Naser Khader og Pia Kjærsgaard fik en burka/niqab på, kunne vi spare sikkerhedsomkostningerne for overvågningen af de to. ”

  Hvem skulle tvinge dem til at gå med burka?

  Selv ikke muslimske fundamentalister vil tvinge en frafalden, tidligere muslim, som Naser Khader, til, at gå med burka eller niqab – men de vil slå ham ihjel.

  For sharia kræver som bekendt, at frafaldne eks-muslimer skal dræbes.

  Men, hvis Danmark skulle blive muslimsk, så vil ikke-muslimske kvinder, som f.eks. Pia Kjærsgaard – og dig! – blive tvunget til, at gå med burka, hver gang I bevæger Jer ud i det offentlige rum.

  Er dét også bare en joke?

  Du har tilsyneladende ikke fattet det mindste af, hvad fundamentalistisk islamisme egentlig går ud på, og hvorfor dén ekstremt reaktionære og kvindeundertrykkende, religiøse ideologi er et problem, som især feminister burde være kritiske overfor, hvis feminismen ikke også bare skal være en inside-joke for forkælede, hvíde overklassefeminister…

 102. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Kære L i s b e t h. Der er kun én islænding i Danmark, der er automatisk berettiget til SU. Vedkommende er født i 1946, d.v.s inden Danmark anerkendte Island som republik. Resterende islændinge skal søge om særlig tilladelse til at modtage SU, som EU/EØS borgere og i øvrigt arbejde og betale skat. Sæt dig ind i tingene søde. Matematik er ikke det du er bedst til. Jeg håber ikke, at du forvalter fonde.
  Må du have det godt. MVH R

 103. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Naser Khader ville stadig have brug for overvågning, hvis han skulle få den komplet åndssvage idé, at gå med burka.

  For de fundamentalistiske islamister truer ham på livet, fordi han er frafalden og kæmper for demokrati og menneskerettigheder, som islamisterne bekæmper med alle midler -herunder mord på frafaldne, eksmuslimske menneskerettighedsforkæmpere…

 104. Af Niels Larsen

  -

  “Ifølge Løkke er der i dag 250.000 udlændinge, som arbejder og bidrager til fælleskassen. Uden dem ville de danske virksomheder og den offentlige sektor være i store problemer, lyder det fra Løkke.”

  http://jyllands-posten.dk/politik/ECE9932428/df-advarer-loekke-danmark-risikerer-at-aendre-sig-lynhurtigt/

  Det er ganske enkelt noget eklatant vås, Lars Løkke lukker ud. Vi spilder minimum 33 milliarder på uduelige, ugidelige og ubrugelige udlændinge/efterfølgere pr. år – højst sandsynligt langt mere.

  De 250.000 udlændinge, fjolset fabler om, opvejer ikke udgifterne og ødelæggelserne ved de ugideliges hærgen socialt, økonomisk, kriminelt og kulturelt.

 105. Af kIm OlSeN

  -

  Lad os se det i øjnene.
  Danmark er ved at ende i kaos og anarki.
  Som før Anden Verdenskrig.
  Igen er det de samme kræfter som ødelægger vores land. Kommunister og muslimer. Ikke jøder denne gang. Men hvem kan se forskel.
  Ingen ville tidligere se sandheden i øjnene. Men en ideologi kan kun nedkæmpes af en anden.
  nazismen er løsningen. Det er det eneste som kommunister og islamister forstår.
  Kommunisterne ødelægger alle bloggene.
  Lad dem more sig. Indtil videre.

 106. Af R. Harald Kristiansens

  -

  Niels Larsen
  Det var nu østarbejdere, der blev talt om, ikke muslimske medborgere.

 107. Af Orla GUUde

  -

  Du styrer helt vildt Kim.
  Muslimerne og kommunisterne gemmer sig.
  De ved at vi griner af dem.

 108. Af l.is sø.re.ns.en

  -

  Ra.mu.-sse.n fortsæ.tter med sit v.rø..vl.eri..

  K.ha.der er en troen.de mus.lim. Er blot k.øbt for søl.vpeng.e mod andre mu.sli..mer..De kan generelt købes for p.enge , individuelt.

  “Den tvivle.nde m.uslim
  Indtil jeg var en 17-18 år, var jeg praktiserende m.uslim, men gradvist udskiftede jeg islams strenge regler og ritualer med demokrati og humanisme. Jeg hældte med andre ord ung vin på en ny s..æk – og den gamle sæ.k er smidt ud. Den nye s.æk får med tiden mere indhold, men indtil videre består den af grundlæggende frihedsværdier, demokrati og den individuelle frihed til at bestemme over eget liv, krop og seksua..litet. Dog er der også elementer af, hvad jeg har aversioner overfor, bl.a. at man slår ihj..el i Gu.ds navn. Jeg vil gøre op med det stereo.type billede, som mange har af musl..imer. Samtidig vil jeg sætte spørgsmålstegn ved den mu–slimske gu..dsforståelse, hvor alle han.dlinger foretages med henblik på at få en plads i Gud.s ri..ge. I fordraget kommer jeg nærmere ind på, hvorfor jeg personligt, ja næsten funda.men…talistisk, forsvarer demokratiet med n.æb og kløer, og hvorfor det at forlade is…lam af og til dukker op i min bevidsthed.” kha..der..

  Tvivlende måske..Men det drejer sig kun om sø.lvpenge, plads i tinget, popu.lisme. rasmu.ssen, Har ikke forladt isl..am.
  .

  ….

 109. Af l.is sø.re.ns.en

  -

  .

  H..r. R.-o.sa..

  kender utal af islæ..nin.ge på S..U. Du har muligvis ret i at DK blot giver dem det. Har aldrig mødt en isl.andsk studeren.de uden nall..erne i sta.ts.kassen. Skal ændres tota.lt her. Islæ.nin.ge skal have pen.ge fra isl.a.nd med, og is.land skal b.etale for udd.annelserne i DK, med profit til den Da.nske st.at.skasse. Det skal deru.dover ikke være muli.gt for dem at tage job her, mens de stu.dere. F..ar og .m.or, Og is.la.nd må til lom.mer.ne. …

  .

  ….

 110. Af l.is sø.re.ns.en

  -

  .

  “Det var nu østarbejdere, der blev talt om, ikke muslimske medborgere.”

  Fru. Harald,

  Regnestykket om løkke fremstår med og blå blok, er totalt urealistisk og falsk..

  For det første er muslimer statsborgere..Hvilket betyder at de fleste af disse penge ryger direkte retur i borgerlige lommer. For det andet lever østeuropæere 8 mand på et værelse, sparer hver en krone op, og køre hjem til hjemlandet tit, og returnere med madvarer mv. Bruger pengene i hjemlandet. Bliver sjældent statsborger, pånær polakker..

  Når regnestykket gøres op, er østeuropæere et endnu dyrer bekendtskab. Af den simple grund at de fratager en Dansker et job, og udflager profitten tjent, modsat muslimen som beholder den i landet.

  .

  ….

 111. Af Jan Petersen

  -

  Hvis man ellers gider læse den JP.dk artikel, Niels Larsen henviser til, så udtaler Lars Løkke:

  “Ifølge Løkke er der i dag 250.000 udlændinge, som arbejder og bidrager til fælleskassen. Uden dem ville de danske virksomheder og den offentlige sektor være i store problemer, lyder det fra Løkke.”

  Ikke et ord om østarbejdere – bare lige for at få fakta på plads.

 112. Af R. Harald Kristiansens

  -

  L i s b e t. h. Nu er det burka vi taler om.
  J S R
  Jeg er imod burka/niqab. Loven har dog ikke nogen gang på jorden. Der skal andre midler til, så som stop af kontanthjælp. Ikke vestlige indvandrere skal i arbejde. De skal bidrage.
  Der er et langt svar til dig i filteret. Og i øvrigt er jeg ikke overklasseløg, men den første med lang videregående uddannelse i familien. Én
  i
  I s l a n d og én i DK.

 113. Af Allan Hansen

  -

  Ayaan Hirsi Ali – smæk for en skellig

  https://youtu.be/l_-m_xU1xPY

 114. Af R. Harald Kristiansens

  -

  Mon dog L i s b e t h. Etniske danskere og muslimske medborgere kunne tage disse dårligt betalte jobs. Østarbejdere er blevet løntrykkere. Det ved DI. Jeg er i byggebranchen. Jeg forstår ikke, at danske politikere gerne vil have unge mennesker til at blive håndværkere i læssevis. Der skaffes ikke praktikpladser til dem og desuden tager billige østarbejdere arbejde fra dem, når de bliver færdige.

 115. Af k. Guude

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSENS – 7. OKTOBER 2017 18:52
  “Og i øvrigt er jeg ikke overklasseløg,”

  Naturligvis ikke.
  R Harald er fårehyrde. Men lever som nasser i danmark.

 116. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så bør Majbritt Maria Nielsen bruge lidt på at læse blog kommentar sporet, og rydde ud i det værste skrammel. Navne fakes, net trolls og almene debat sabotører i metervis. Ikke videre kønt eller konstruktivt for en seriøs debat 🙁

 117. Af R. Harald Kristiansens

  -

  K G u u d e
  Din kommentar er for dum til at svare på.
  Må du have et velsignet ophold på bodegaen. Natten er ung for dig G u u d e.
  Må du have en god aften R.

 118. Af Kim Guude

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSENS – 7. OKTOBER 2017 18:52
  Du lader som om, at du er en hæderlig person fra højrefløjen.
  Men i næste øjeblik er du radikal.
  Sådan er det med ikke etniske indvandrere.
  I er bare ude på at få fingrene i kassen.

 119. Af Flemming Lau

  -

  Øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø-f

 120. Af Flemming Lau

  -

  Sump filter!

 121. Af R. Harald Kristiansens

  -

  Søde K i m G u u d e nu har mit firma beskæftiget 400 mennesker i mange år. Mon ikke det rækker. Fortsat god aften på bodegaen.

 122. Af Kim Guude O.

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSENS – 7. OKTOBER 2017 19:49
  “Søde K i m G u u d e nu har mit firma beskæftiget 400 mennesker i mange år. Mon ikke det rækker. Fortsat god aften på bodegaen.”

  400?
  Er vi ikke over fem millioner danskere som betaler til din understøttelse?

 123. Af Jan Petersen

  -

  Debat på diverse blogs er mig til stadighed er stor gåde. “Debatten” består i store træk i – at pisse ejet territorie af- og strinte på en andens territorie. Er der virkelig nogen, der får noget ud af det barnlige tomhjernede fis?

 124. Af j hANse n..

  -

  AF JAN PETERSE N – 7. OKTOBER 2017 20:08

  Bloggen blev ødelagt i samme øjeblik som Kim Olsen/Orla Guude begyndte at indsætte indlæg i andres navne. Som sædvanligt.
  Han ødelagde debatten på BT på samme måde. Så BT lukkede for indlæg.
  Han har åbenbart til hensigt at gøre det samme på Berlingske.

 125. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg gentager K i m G u u d e O mit firma har beskæftiget 400-500 mennesker i mange år. Det har svinget lidt. Alle dem, det taler om, at andre er ledige, er det gerne selv. Men skulle du være arbejdsløs, pensionist eller studerende, så bidrager jeg gerne til en af delene. Jeg har råd. Danskerne er iøvrigt ca. 5.748.769 millioner for nu at korrigere dig lidt. Hvor mange, der er i arbejde kan du slå op på Danmarks Statistik. Nu gider jeg ikke mere. Nu har min søde mand lavet mad. Fortsat god aften på bodegaen. Håber at maden er god. Mvh R

 126. Af Jan Petersen

  -

  Hvis Berlingske ikke kan stille et simpelt blog-værktøj til rådighed for bloggere, der er til at styre efter Berlingske egne debat retningslinjer, så forstår jeg da godt, at flere bloggere vælger blog – der ikke kan kommenteres. Men vel ikke særlig befordrende for samfundets almene demokratiske ytrings- og debat frihed?

  Som jeg har pointeret utallige gange – log på blogs med NemId, så er diverse fake problemer løst. Rene navne fakes er udelukket på forhånd, og diverse net trolls og debat sabotører kan høvles ud – one by one!

 127. Af Niels Larsen

  -

  R. HARALD KRISTIANSENS: “Det var nu østarbejdere, der blev talt om, ikke muslimske medborgere.”

  Det er jeg udmærket klar over.

  Men de opvejer alligevel ikke omkostningerne ved de uduelige muslimer/afrikanere.

 128. Af Allan Hansen

  -

  En livsløgn!

  Tænk dig, at vågne op i en tragedie, hvor alt det du har
  troet på (måske hele livet) er en løgn?,,, det gør ondt,,,,,,
  Men hvem har egentlig skrevet Mahund´s blodige terror manual ???

  https://youtu.be/RoCwCA93Mng

 129. Af R. Harald Kristiansens.

  -

  Alle mine kommentarer og svar om burka/niqab,
  kommer ikke igennem beklager. Svar til J S R komer ikke igennem. Kun svar til

  t r o l l s og b o t s kommer igennem. Nogle har ikke rent mel posen hvad IT angår. Der hackes. Gider ikke mere. Behold trollene MajBritt.

 130. Af Jan Petersen

  -

  Har end ikke Niels Larsen selv læst den JP.dk artikel, han henviser til? I så fald gentager jeg da gerne, hvad statsministeren er citeret for af udtalelse i artiklen:

  “Ifølge Løkke er der i dag 250.000 udlændinge, som arbejder og bidrager til fælleskassen. Uden dem ville de danske virksomheder og den offentlige sektor være i store problemer, lyder det fra Løkke.”

  Ikke et ord om østarbejdere!

  Få lige fakta på plads – bare en anelse – please . . .

 131. Af R. Harald Kristiansens.

  -

  DI har været ude med tal Jan. Det er dem, der bruger østarbejdere. Der er muligvis en del flere mennesker, der arbejder her, end Løkkes tal. Flere arbejder ulovligt. Her er der nemlig mørke tal, især i bygge og anlæg , samt restaurationsbranchen. De tal indgår selvfølgelig ikke i DSs tal. Gå ind og kig på Danmarks Statistik. Jeg tror mere på DS, end Løkke. Her kan du finde de eksakte tal for 2016. For 2017 har man næppe færdige tal, idet året ikke er omme.

 132. Af Jan Petersen

  -

  Jeg tror hverken på Løkke eller DI. Jeg citerer blot, hvad Løkke faktisk sagde. Jeg er fakta orienteret.

 133. Af R. Harald Kristiansen

  -

  I henhold til Dansk Erhverv og Nordea arbejdede 180.000 udlændinge i Danmark i 2016, heraf 119.000 østarbejdere. Dertil kommer der også mørketal, som vi ikke kender. Det er 70.000 til forskel fra Løkkes tal 250.000 nu i sidste halvdel af 2017.
  Dansk industri oplyser tallet 194.027 i januar 2017. Tallene varierer givetvis grundet sæsonarbejde.

 134. Af R. Harald Kristiansens.

  -

  Jan hvis du er faktaorienteret, så bør du gå bag tallene. Dette er ikke en citatkonkurrence. Men nu er vi vist kommet langt fra burka/niqab snakken. De tal står vist også i det uvisse.

 135. Af Jan Petersen

  -

  Harald, jeg er på ingen måde, uenig i hvad du skriver, MEN læs Løkke udtalelse:

  “Ifølge Løkke er der i dag 250.000 udlændinge, som arbejder og bidrager til fælleskassen. Uden dem ville de danske virksomheder og den offentlige sektor være i store problemer, lyder det fra Løkke.”

  Han deler altså ikke de 250.000 tusinde udlændinge op i – brugbare østeuropæere versus andre ubrugelige udlændinge- navnlig – muslimer iført religiøs uniformering.

 136. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er ordet “udlændinge” total misvisende, idet et hav af f.eks importerede muslimer nu er danske statsborgere. Men stadig lige ubrugelige. Det gør vel kun situationen endnu værre.

 137. Af Per Frederiksen

  -

  Det er sjældent, jeg hylder MMN’s kommentarer, men her rammer hun uhyre præcist. Og vores politikere burde tage sig en stille stund, hver især, og spørge sig selv om, hvorfor vi har valgt dem og hvad lovgivning egentlig er sat i verden for – og for hvem?
  Det, der undrer mig mest er, hvor i alverden den kritiske journalistik er henne imens dette stykke makværk af symbollovgivning kommer til verden – stort set uimodsagt….
  Den opvisning i 180 graders meningspirouetter, knæfald og værdiløshed, vi har været vidne til i den forgangne uge, er historisk – og trist nyt for fremtiden og tilliden for vores folkestyre.

 138. Af j.. hANseN.

  -

  AF PER FREDERIKS EN – 8. OKTOBER 2017 7:55

  I 2001 lagde Fogh og Pia Kjærsgaard deres sorte skumle skygge over Danmark.
  Det lykkedes for dem at gøre et lille tolerant og fredeligt folkefærd til det modsatte.
  Danskerne blev intolerante, krigsliderlige, uselvstændige og fremmedfjendske.
  Den danske presse blev følgagtig, ukritist og krybende overfor politikerne i Venstre og DF.
  Siden 2001 er alle danske medier blevet tabloid sprøjter. Som svælger i petitstof.
  Derfor kan politikerne uimodsagt gennemføre DF politik.
  Uden at nogle medier rejser kritiske spørgsmål.

 139. Af l... s.ørensen

  -

  “L i s b e t. h. Nu er det burka vi taler om.”

  Vi taler naturligvis om indvandringens pris, når vi taler om Burka også..At påstå at vi ikke gør så, er noget fårehyrdevrøvl fra island.

  ..”O mit firma har beskæftiget 400-500 mennesker i mange år.”

  O du har sagt, at du ikke er rig..Så man man selv sætte sandhedsbarometeret på denne…

  ” Danskerne er iøvrigt ca. 5.748.769 millioner for nu at korrigere dig lidt””

  Rent vrøvl..Nu må der .lidt viden ind i debatten..Tallet er 5 760 694, ifølge DST.

  “Af R. Harald Kristiansen – 8. oktober 2017 0:26

  I henhold til Dansk Erhverv og Nordea arbejdede 180.000 udlændinge i Danmark i 2016, heraf 119.000 østarbejdere”

  Her skal man ikke glemme de tusindvis af islæninge som arbejder her, og ikke tæller som fremmede arbejdskraft, da de tit er statsborgere her også. Som dig fx. De enede flere polakker som er samme. Såvel som jøder og muslimer. Arbejder nok ca. 6oo.ooo fremmede i Danmark ialt nu.,

 140. Af l..... s.ørensen

  -

  I henhold til Dansk Erhverv og Nordea arbejdede 180.000 udlændinge i Danmark i 2016, heraf 119.000 østarbejdere”

  Vi ved alle at tallet lyver ekstremt her. DST fortalte for få måneder siden at 180.ooo nye fremmede var ankommet til DK på 2 år som jobsøgende. Mange i sæsonarbejde, få måneder, nogen tog hjem igen, andre blev. Tallet ovenover snakker uden tvivl om dem som arbejdet hele året blot..Tallene lyver lige så meget som gør arbejdsløshedsstatistikkerne. For det er simpelthen alle regeringers interesse i at pynte på disse to områder især, via at fjerne folk fra det ene regnestykker og lægge dem over i en ny gruppe, hvor de ikke længere tæller med.

  Gud herrebevares..At i ikke har forstået dette, men tror på alt i bliver fortalt, fortæller alt.

  Hr. rosa tæller uden tvivl ikke med selv? Og hendes børn her er jo registreret som Danske også nu? ER studenter med 13 taller begge døtre, og nu ude som fremmede arbejdskraft i Danmark..Så altså min 3 i denne familie blot, uden for regnstykket..

 141. Af li s

  -

  “Han de.ler altså ikke de 25.0.000 tusinde udlæ.ndinge op i – bru..gbare øste.ropæ.ere ve.rsus andre ubr.ugel.ige udl.ænd.inge- navnl.ig – mus.li.m.er iført reli.giøs unifor..mering.”

  Arbej.der tusi.ndvis af hø.jtuddannet kin.ese.re-Ind.ere her i Danmark, i No.vo mv. Mens vi har masser af arbe..jdsl.øse på mange af disse områder. De tager alt p.ro..fitte.n med hjem, koster ka..ssen at have deres bø.rn her, forsøger tit at blive stats..borgere her ved at blive i længere tid, og bliver det tit..

  De får job.bene over en Dansker- som gør de and..re- fordi de er bil..ligere i dr..ift, tit ikke har fuld arb.ejdsrettti..gheder, ikke er medlem af en fa.gfor..ening-de u.dvæ.lges pr.æcist derfor- mv.

  Fa..dbam.se.ns antal er totalt use.riøst her..Arbej.der ca. 5oo.ooo plus fre.m.mede i DK , mindst.

  Fa.dba.msel.ø.kke re.geringen, har allerede indført indsl..usnin.gsløn…Nu arbe.jder ny.ankomne as..ylansøgere for halv løn af en Dansker, i samme job..Og frata.ger dermed en Dan.sker et godt lønnet j.ob..Hele intere.ssen her er vel.færds-lønd.umpning.

  Alt..id b.lå blok der er den væ.rste m..od Dansker.ne her. …………–

 142. Af li s

  -

  Mht. indvandring, Niqab mv. sæt det hele ud til en folkeafstemning og Lad Danskerne bestemme hvad de ønsker på området..

  Alt for væsentligt et spørgsmål til at overlade til politiske interesser som er købt af industrien. Vi skal have mere demokrati i Danmark, hvor folket får mere medbestemmelse. UEJ har allerede udmeldt hvor meget han er imod direkte demokrati, da befolkningen er for dum siger han.

  Fordelen ved en folkeafstemning om alle aspekter af indvandring, fra udenlandske studerende islæninge mv., muslimer, afrikaner, østeuropæere, er at vi kan nedlægge diskussionen engang for alle. Og at poltiske partier ikke længere kan manipulere demokratiet på dette område, under falske præmisser, som nu..

 143. Af j.. hANS en.

  -

  I henhold til Jyllands Posten, så findes der tre burka klædte kvinder i Danmark.
  Muligvis etniske danskere. Som er konverteret.
  Så et forbud imod burka vil være en stor sejr for vores politikere.
  Og deres underdanige og ukritiske lakajer i medierne.
  Vi danskere har grund til at være stolte.

 144. Af Jan Johansen

  -

  Det er totalt ligegyldigt, hvor få kvinder der gemmer sig bag slørende gevandter som eksempelvis niqab, burka eller lignende tilsløringer i det offentlige rum. Sagen er den, at vi har et maskeringsforbud i Danmark. Dette forbud skal naturligvis gælde for alle uanset antal. Begrundelse? Det er meget vigtigt – og især i disse tider – at vi alle spiller med åbne “kort”. Derfor skal ingen have ret til at skjule egen identitet!!!

Kommentarer er lukket.