Alternativet til en slap penis

Af Majbritt Maria Nielsen 85

Er vel en tør vagina. Ja, jeg beklager direktheden i mit sprog, men alternative tider kræver som bekendt alternativt sprogbrug. Uffe Elbæk kan nu føje mere til meget, når det kommer til kompromitterende sager internt i partiet. Først var det grænseoverskridende festkultur, så var det en falsk opgørelse om elbiler på sociale medier, så kom en kandidats deltagelse i smædekampagnen mod en tidligere integrationsborgmester frem i lyset, herefter de mange støttekroner fra skattelylande og nu har partiets nye, politiske kultur altså kastet efterspørgslen på interne ”dick pics” af sig. Alternativet er jo partiet, der vil have taletid på skift mellem kønnene, men at opfordre deres kvindelige ansatte til at skræve over et håndspejl og med et snapshot bidrage til en festlig collage, er alligevel for alternativt.

Jeg er naturligvis klar over, at Uffe Elbæk er homoseksuel og derfor formentlig ville opbevare virkeliggørelsen af den tidligere pressechefs idé til en collage på loftet, hvis også kvinder var blevet opfordret til at deltage. Alligevel er det sjovt at tænke på, hvad denne intime idéfase havde kastet af sig af forargelse, hvis den ikke skete på den homoseksuelle banehalvdel og de kvindelige alternativister således skulle have forholdt sig til deres, nu tidligere, pressechefs idé om en skæg gave til Elbæk.

Først og fremmest skal vi huske os selv på, at vi alle sammen heldigvis har friheden til at være nogle idioter med andre menneskers penisser på et platonisk niveau og fremsætte mere eller mindre kvalificerede idéer med disse til indtægt, uanset den moralske folkedomstols følelser. Dette sker under frivillighedens faner og hvorfor, ovenstående må tåles. Forskellen på en sjov idé og på hævncollager er altså den frivillige deltagelse. Ifølge Jyllandsposten skulle vi nemlig alle sammen bare vide, hvilke idéer, der ikke er blevet til noget. Jeg forestiller mig det kan være ting som insektfondue til Alternativets landsmøder, casual gamachedag på Borgen eller en kampagnevideo med en parodi på Gulddreng kaldet ”Grøndreng”. Nå nej, sidstnævnte skete rent faktisk.

Men inden Henrik Marstal får enten internetforbindelse og skrevet sig varm i et forsvarsskrift eller meldt sig ud af Alternativet i intern skam over sagen, så tillader jeg mig at fabulere over den interne peniskultur. Jeg tror nemlig, det her får lov at passere relativt lydløst hen som endnu en grøn tyl-prut, der bare vidner om alternative idéer om skæg og ballade. Men hvad hvis Uffe Elbæk ikke var en festabe og ikke var homoseksuel, men var lige så kedelig og ordinær som de fleste andre partiledere? Så var flere formentlig allerede så tilpas rasende over, at vores medsøstre på Slotsholmen overhovedet skulle forholde sig til den slags alle-mails, at vi kunne få Henriette Laursen fra Kvinfo til at fatte skovlen og sammen med undertegnede udgrave et sidste hvilested til den pågældende partilederes karriere under Politikens Hus. Vi kan kalde det vaginaindex’et; sådan undgår du at krænke, også selvom det kun er mænd, du krænker.

Alternativet har netop omstruktureret internt, så ledelsen igen ser ny ud. Måske kunne festudvalgets også tåle en omstrukturering, hvis den da ikke allerede har forladt Borgen og er i gang med at holde ferie i december. I så fald kan de både Henrik Marstal, de kvindelige Alternativister og vores ulmende folkeharme over udeblevne collager slappe helt af. Ligesom de mandlige penisser i liste Å.

85 kommentarer RSS

 1. Af lisebeth .søre.nsen

  -

  Alternativet er et liberalistisk parti, der er udsprunget af fissen fra det radikale venstre og blå blok…Har intet at gøre i Rød blok..Det tænker kun på egen tegnebog, populisme, løgn og bedrag. Desværre er det nu blevet fast bestanddel, fordi der er så mange Danskere der er for dumme, og tror at de er det eneste parti der interessere sig for grøn energi og cykelstier, som igen blot er for at vinde stemmere til blå blok via at kontrollere rød blok når den har magten..

  Alle røde der stemmer der, røvrender sig selv og rød blok i længden.

 2. Af lisebeth .søre.nsen

  -

  Alternativet er et libe.rali..stisk parti, der er udsprunget af fiss..en fra det radikale venstre og b..lå blok…Har intet at gøre i Rød blok..Det tænker kun på egen tegnebog, po.pulisme, lø.gn og bed.rag. Desværre er det nu blevet fast bestanddel, fordi der er så mange Danskere der er for dumme, og tror at de er det eneste parti der interessere sig for grøn energi og cykelstier, som igen blot er for at vinde stemmere til blå blok via at kontrollere rød blok når den har magten..

  Alle røde der stemmer der, rø..vrender sig selv og rød blok i længden.

 3. Af lisebeth .søre.nsen

  -

  Utal af borgerlige sexskandaler fornylig i Danmark og i udlandet..Misbrug af kvinder overalt…Institutionelt misbrug faktisk af liberalistiske-konservative..

  Bøderne må sættes op mod de borgerlige her..Ligesom i Norge og sverige skal vi have indført relative bøder ift. indkomst..En millionær i norge fik i sidste uge en bøde på 25.ooo kr. for at overtræde færdselsreglerne..En i Finland fik en på 800.000 kr. Dette skal også straks indføres i Danmark…Således at sexmisbrug på arbejdspladsen, kan holdes virksomheden ansvarligt, og at de må til lommerne ift. deres indtjening-værdi.

  Forvent ikke sådanne fornuftige tiltage fra Alternativet..De er en købt borgerlig køter..

 4. Af jørgen christensen

  -

  Spekuleres der af medierne mere og mere i det ækle, modbydelige, sygelige, perverse, abnorme og forrykte? Hvorfor handler stadig flere artikler og udsendelser om vulgære, platte og sjofle “kunstværker”, optrin, udtalelser, demonstrationer og parader? Man kan få en mistanke om at det drejer sig om nihilisme…. eller forsøg på at aflede befolkningens opmærksomhed fra de voksende trusler mod alt med velfærd, sundhed, frihed og tryghed. Et enormt lavineagtigt værdiskred synes i gang, noget som kan rive hele vores kultur og civilisation med sig.

 5. Af Jan Johansen

  -

  Ja, det er fuldstændig ude i hampen med ham Uffe Elbæk og hans ligeledes totalt fjollede kompaner. De er nærmest uden for pædagogisk rækkevidde, hvorfor man hellere skulle ignorere deres alternative tossestreger. Det er jo ikke en gang morsomt. Det er så plat meget af det, der kommer fra den kant, så det er overhovedet ikke værd at tage dem bare en lille smule alvorligt.

 6. Af jørgen christensen

  -

  Kan se at jø de ha de ren og debat sabo tø ren li s be th allerede har sat sig på de første tre indlæg. Iflg. r ha rald sen er li s be th muligvis en robot, en computer som automatisk fremsender primitive indlæg ved brug af en række nøgleord, som den så mixer. Iflg. li s be th selv er han en mand fra enhedslisten. Formodentlig vil resten af debatten blive oversvømmet af denne og andre debat sa bo tø rer og støj sendere.

 7. Af .li.s.b....e..th .s......øø....ren.s.e.....n

  -

  indlæg?

  dåreki stepre.bens kiste skal kun åbnes på hans fødselsdag. Få den nu lukket igen?

 8. Af .li.s.b....e..th .s......øø....ren.s.e.....n

  -

  indlæg?

  dåreki stepre.ben.s kis…te skal kun åbnes på hans føds…elsdag. Få den nu lukket igen?

 9. Af Finn Bjerrehave

  -

  En slap penis er en personlig ting, men en Rumænsk tyvebande udvises i 15 år for at stjæle er en anden ting, men Muslimer som skyder i gaderne , der er ingen udvisninger, og der ligger vores samfunds største problem.
  Nak & Æd Domstolene. Finn Vig

 10. Af jørgen christensen

  -

  Et samfund uden moral og fornuft er et samfund bestemt til at gå i opløsning. Vanvid, idi oti, ondskab, død og elendighed vil brede sig, og snart vil ingen kunne vide sig sikker. Erfaringer fra mange lande viser at når først “eliten” kaster sig i armene på nihilisme, hensynsløs totalitær politik og egoistisk grådighed uden grænser, ender det hver eneste gang med katastrofer og med at millioner af borgere synker ned i endeløs rædsel og elendighed. Eller man får borgerkrig og massedød.

 11. Af jørgen christensen

  -

  For de indoktrinerede og uvidende ser det måske ud som om DK stadig er et trygt og godt samfund. Men hvis de vidste hvad der foregår under overfladen og bag de skurede facader ville de ikke føle sig trygge. De gamle partier er i færd med at afskaffe folkestyret, folkesundheden, velfærden, familieværdierne, vores kultur og børnenes fremtid.

 12. Af Niels Larsen

  -

  Landspolitikerne begår forræderi mod befolkningen ved at fortsætte importen af kulturfjender.

  Alternativet er det vel kun lav-kloge mennesker, som tager alvorligt?

 13. Af Paul Bischoff

  -

  “Dårlig reklame er bedre end ingen reklame”, som Simon Spies i sin tid sagde. Det gælder åbenbart også for Alternativet, og man undres hvad “gruppemøde” betyder internt i partiet.

 14. Af jørgen christensen

  -

  Hjemmets fred, familiernes sammenhold, lov og orden er under angreb. På hospitalerne breder de multi-resistente bakterier sig. (Partierne kunne have grebet ind for mange år siden, men så passivt til) Og spareøvelser og IT-skandaler m.m. hærger hele sundhedsvæsnet. Skole”reformer” har lukket hundredvis af skoler, og har forpestet læreres og elevers skoletid. Overalt bliver danskere ofre for den mangedoblede kriminalitet. Postvæsnet, skattevæsnet, politiet, forsvaret, privatlivet, privatøkonomien og meget mere lider under vanvittige, korrupte og uduelige politikeres og bureaukraters skalten og valten

 15. Af li.................. ørensen

  -

  “og forsøger at holde identitetsdebatten på et absolut minimum.”

  Totalt mislykkedes igen her…Alt for ikke at relatere til borgerlig pengekriminalitet…Utal af b. fuskere er nu under den seneste regering blevet frikendt den sidste uge..Der er ingen justits under denne regering mod b.pengekrimin.elle..

  Ikke et ord i bloggen om denne uges og sidste uges store skattesager af borgerlige skattefuskere…Næh, borgerlige siger “giv mig en pen.is”…

 16. Af li.................. ørensen

  -

  “og forsøger at holde identitetsde..batten på et absolut mini.mum.”

  Totalt misly..kkedes igen her…Alt for ikke at relatere til b..orge.rlig p.engekrim.inali..tet…Utal af b. fu..ske.re er nu under den sen..este rege.ring blevet frike.ndt den sidste uge..Der er inge..n j.ustits under den..ne regerin.g mod b.pen…gekrim.in.elle..

  Ikke et ord i blog.gen om denne uges og sidste uges store sk.attesager af borge.rl.ige ska..ttefuske.re…Næh, borge..rli.ge siger “giv mig en p..en.is”…

 17. Af j. hANS en

  -

  Det er betyggende, hvis højrefløjen kun kan mønstre en slap en.
  Så misbruger de ikke børn og au-pair piger.

 18. Af j. hANS en

  -

  Det er betryggende, hvis højrefløjen kun kan mønstre en slap penis.
  Så misbruger de ikke børn og au-pair piger.

 19. Af Jan Petersen

  -

  Hvad er i øvrigt – “Alternativet til en slap penis” / ” en tør vagina” . . . er det mon “en lige højre” babyblogger, der end ikke er i stand til at styre eget blog kommentarspor? Selv klovnepartiet – Alternativet – virker mere professionel . . . i så henseende 🙁

 20. Af Mehmet Sami Gür

  -

  MAJBRITT MARIA NIELSEN,

  du har virkelig et problem med dit sex-liv. Du har haft masser af lignende overskrifter før. Et eller andet er galt med dig, eller også er du ude på at mørklægge Alternativet lige før valget.

  Vælg selv…

 21. Af ove j

  -

  Når man tænker på hvor “dygtige” mange blogholdere er til at fjerne eller blokere indlæg der ikke passer i deres kram (seriøse og oplysende indlæg), er det utrolig sygt og sært at dansker- og jødehaderne j han sen og li s be th får lov til at forstyrre og afspore den ene debat efter den anden.

 22. Af j.. h ANsen

  -

  Undertegnede læser bloggen som et desperat skrig om hjælp.
  Liberale kvinder må søge hjælp på venstrefløjen.
  Hvis de har behov foe en rigtig mand.

 23. Af ove j

  -

  Hvis danskerne bliver ved med at støtte og stemme på de tre radikale partier og andre partier som ikke bestiller andet end at svigte, nedskære, forråde og fjolle rundt, så beder de jo selv om at blive plyndret, fordrevet og udskiftet. Men bliver vælgerne mon ved med at være så tåbelige, at de stemmer ja til deres egen undergang? Ved at fortsætte støtten til partier som allerede har snydt dem i årtier.

 24. Af j.. h ANsen

  -

  Undertegnede læser bloggen som et desperat skrig om hjælp.
  Liberale kvinder må søge hjælp på venstrefløjen.
  Hvis de har behov for en rigtig mand.

 25. Af ove j

  -

  Hos lille ør og mi kk el fjernes/blokeres indlæg der sætter lys på hvordan Borgen er gået i gang med at fattiggøre, diskriminere, invalidere og aflive tusindvis danskerne, med metoder der minder om Tyskland i trediverne.

 26. Af j.. ha NSEn

  -

  AF OVE J – 20. NOVEMBER 2017 15:58

  Så er den racistiske løgnhals og debile tosse Preben Jen på banen i endnu et navn.
  Med de sædvanlige syge personangreb.

 27. Af ove j

  -

  Hos lille ør og mi kk el fjernes/blokeres indlæg der sætter lys på hvordan Borgen er gået i gang med at fattiggøre, diskriminere, invalidere og aflive tusindvis af danskere, med metoder der minder om Tyskland i trediverne, hvor nazi-systemet gik til angreb på syge, invalide, gamle, børn og unge….. med voldelige metoder og diverse dødshjælp.

 28. Af Jan Petersen

  -

  Her i øvrigt Berlingske egne debatregler. Det har ikke så meget med jura at gøre, så selv en babyblogger – lidt tør i skrævet – bør vel kunne læse og forstå teksten 🙂

  RETNINGSLINJER

  Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

  Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

  Redaktionen

 29. Af Konrad Pedersen

  -

  Danmark er i sandhed blevet et Dystopia. Der er ikke andet end snavs, bræk og chikanerier mange steder, så det eneste spændende tilbage er, hvornår landet bliver een samlet losseplads under fremmed administration. Jeg har dog hørt, at sex skulle sjovere på højrefløjen. Ak ja.

 30. Af a k

  -

  Blokerer filtret nu alle indlæg???

 31. Af a k

  -

  Tante B mener sig åbenbart i sin gode ret til at spilde folks tid, til at holde dem for nar, og til at undertrykke ytringsfriheden mv.

 32. Af Jan Petersen

  -

  Berlingske bringer selv i dag en glimrende artikel om kloakken – sociale medier:

  Politisk morgenpost
  Venstre om hadske beskeder til gravid Johanne: »Det er simpelthen så ækelt og modbydeligt«

  Netop derfor bør Berlingske selv gå i front med et blog debatniveau, der ligger en del over ren kloakplan. Hvilket bestemt er muligt – hvis bloggere styrer deres blog kommentarspor efter Berlingske egne simple debat retningslinjer. OG udelukker – de par fjolser – der ikke forstår spillets regler 🙂

 33. Af ove j

  -

  Så snart man går i detaljer og bliver konkret med hvordan Borgen er ved at sænke Titanic-Danmark, slår f il tre t til. Avisen ønsker at have patent og monopol på “sandheden”. Hvad danskerne mener om den meget uhyggelige udvikling interesserer nærmest ikke. Se mi k kels og lyhnes blogs hvor det er særlig tydeligt.

 34. Af ove j

  -

  Så snart man går i detaljer og bliver konkret med hvordan Borgen er ved at sænke Titanic-Danmark, slår f il tre t til. Avisen ønsker at have patent og monopol på “sandheden”. Hvad danskerne mener om den meget uhyggelige udvikling interesserer nærmest ikke. Se mi k kels og ly h nes blogs hvor det er særlig tydeligt.

 35. Af ove j

  -

  Har tante B ikke råd til at reparere sin server? Eller hvorfor har man i snart et år kunne se beskeder om at “Siden fungerer ikke. Berl. var for længe om at svare”.

 36. Af ove preben jen

  -

  Det er forbandet når plejerne forlægger nøglerne og man ikke bliver lukket ud om morgenen.

 37. Af M Jørgensen

  -

  Partiet der for det meste består af en flok alternative uldhoveder , er altid leveringsdygtig i stof til dagens griner .
  Om ikke andet så skal de have tak for det.

  En collage med billeder af mandlige kønsorganer i afslappet tilstand- det havde jeg ikke lige set komme fra den kant.
  Hvad bliver mon det næste ?

 38. Af ove j

  -

  De samme to id i oter eller robotter indsender dagligt snesevis af løgnagtige, fjollede og falske indlæg. Hvorfor tolereres disse to støjsendere?

 39. Af ha KISTIANS EN

  -

  Majbritt Maria Nie lsen

  Alle slap pickerne misforstår mit indlæg.

 40. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Der er én god ting, ved denne smålatterlige sag, og det er, at den modbeviser, at politik kun er for mødehajer og hardcore-ideologer; festaber kan også være med.

  Man siger, at politik medfører “underlige sengekammerater”, men hidtil har der været en uudtalt aftale mellem politikere og journalister om, at politikernes (og andre journalisters) sexliv var tabu, som tilsyneladende er ophævet nu.

  Da Ashley Madison-skandalen brød ud, viste det sig, at dén by i Canada, hvor flest var tilmeldt denne utroskabs-servicetjeneste, var Toronto – Canadas politiske centrum.

  Der gemmer sig med andre ord helt sikkert mange heftige og saftige historier, som vil få almindelige mennesker til, at miste den sidste respekt for journalister og politikere, hvis troværdighed i forvejen roder rundt i bunden af skalaen – nede omkring brugtvognsforhandleres troværdighed.

  Man rager det os egentlig, undtaget i de meget sjældne tilfælde, hvor der er tale om seksuel afpresning, eller seksuelle overgreb?

 41. Af M Jørgensen

  -

  Iøvrigt var tanken bag collagen at den skulle have været givet i 100 års fødselsdagsgave til et kendt bøsseværtshus i København .
  Men der var kræfter i partiet der satte sig imod, og fik det stoppet inden det kom så vidt.

 42. Af ove j

  -

  Det er da dybt sørgeligt at så ringe og uduelige partier og politikere kan indvælges i folketinget. Uf fe el bæk er da en håbløs type. Både Alternativet, LA og R samt S, SF, EL, VK og DF mv. har svigtet mange gange, og er utroværdige partier.

 43. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Man kan sige, at der er én god ting, ved denne smålatterlige sag, og det er, at den modbeviser, at politik kun er for mødehajer og hardcore-ideologer; festaber kan også være med.

  Man siger, at politik medfører “underlige sengekammerater”, men hidtil har der været en uudtalt aftale mellem politikere og journalister om, at politikernes (og andre journalisters) sexliv var tabu, som tilsyneladende er ophævet nu.

  Da Ashley Madison-skandalen brød ud, viste det sig, at dén by i Canada, hvor flest var tilmeldt denne utroskabs-servicetjeneste, var Toronto – Canadas politiske centrum.

  Der gemmer sig med andre ord helt sikkert mange heftige og saftige historier, som vil få almindelige mennesker til, at miste den sidste respekt for journalister og politikere, hvis troværdighed i forvejen roder rundt i bunden af skalaen – nede omkring brugtvognsforhandleres troværdighed.

  Man vedkommer politikernes sexliv os egentlig – undtaget i de meget sjældne tilfælde, hvor der er tale om seksuel afpresning, eller seksuelle overgreb?

 44. Af ove j

  -

  Ikke så snart lukkes af cellen man ud før støjsendene, lusepusterne gør grin.
  Stop dog det.

 45. Af Per Hansen

  -

  Vi vil have ligestilling i det Alternative og derfor også se nogle billeder af slappe skeder, ja vi vil.
  Slappe pikke, slappe skeder, så er ligestillingen ligesom på plads, ikke?
  Når nu selve det homoseksuelle begreb er blevet så politisk populært, populært, at ethvert røvhul (ikke de lesbiske, for de findes åbenbart slet ikke), kan komme kvit og frit til orde, er det vel på tide at også heteroer kan.
  Jeg ønsker god jul til enhver, hvis ønsker ikke er mine. Jeg ønsker god jul til dem, der forarges over mit valg.
  Jeg ønsker god jul til bøsser, lesbiske, dummehoveder og ikke mindst blacklistede med negerbollehud., som jeg siden 1969 har kysset i venskabets tjeneste, dengang indvandring var en by i Rusland og en dj-afrikaner i Kolding vakte opsigt.
  For helvede menneske, kom nu til fornuft og få fyret ham der Uffe, som nok er den allerværste og mest forlorne repræsentant for det frie menneske nogensinde.

 46. Af Candy Honeytrap

  -

  Politikere, der ikke kan styre sig, når de ser et par kvadratcentimeter bar hud, er lette afpresningsofre; derfor er politikernes sexliv ikke helt ligegyldigt for vælgerne.

  Det kan organiserede kriminelle, der råder over prostituerede, i teorien benytte sig af, hvis de vil presse politikere til, at gøre dem, og deres bander, tjenester.

  Nogle påstår, at Putin skaffede ludere til Trump, da Trump besøgte Putin, og at Putin derfor har en effektiv klemme på Trump, der kan bruges, for et flertal af de amerikanske vælgere er langt mere puritanske, end danske vælgere er.

 47. Af ove j

  -

  Borgens politik er ikke bare forrykt, giftig, fas cistisk, landsskadelig og anti-dansk. Nej, den er direkte livsfarlig….. og en umenneskelig, blodig og katastrofal fremtid venter os hvis vi ikke får de uærlige, umulige, korrupte og asociale politikere udskiftet med ordentlige mennesker.

 48. Af ove j

  -

  En massakre på infrastrukturen, velfærden, sundhedsvæsnets patienter, de hjemløse, de arbejdsløse, de gamle og en masse børn og unge er allerede i gang. Prøv selv at finde ud af hvor slemt det står til. Læs “Ventetid koster liv”, “Kræftpatienter svigtes”, “Voldsofre hånes”, “Mordet på psykiatrien”, “Hvorfor skulle mor dø”, “Sundhedsstyrelsen svigtede i årevis”, “Hjemløs frøs ihjel”, “Ambulance kom ikke”, “Livsfarligt syge nægtes indlæggelse/smides på gaden”, “Forfalsket medicin”. Osv., osv.

 49. Af Ove j.

  -

  Som penis slapper gøres man til grin.
  Feministerne gør os til grin hvis vi ikke er klare hele tiden.

 50. Af ove j

  -

  I vores naboland mod øst går det nu helt ad helvede til. Men vi er inde i samme udvikling. Læs “Snap hanen”, “Avpixlat”, den korte og 24nyt.dk samt “mer kels migrant crisis (black pigeon) (man skal lede lidt for at finde de bedste artikler og film)

 51. Af ove j

  -

  j han sen/li s be th sø ren sen indsætter tekster under falske navne, som f.eks. kl. 18.32 og 18.59

 52. Af OVe j

  -

  AF OVE J – 20. NOVEMBER 2017 19:07

  Skal vi tage en slapper Maybritt.
  Min er slap.

 53. Af M Jørgensen

  -

  i betragtning af at værtshuset som collagen var udset til at hænge i også er kendt som stamværtshus for de Alternative, er det vel bare et forsøg på at skabe lidt hjemlig hygge.
  Hej Hej ! Men er det ikke Sørmand der hænger der? Nej hvor hyggeligt-

 54. Af Henrik Thor Christensen

  -

  Alternativet ER en slap penis, lille, rynket, tør og ikke mindst ubrugelig…

 55. Af j. ha NSEN

  -

  AF OVE J – 20. NOVEMBER 2017 19:07

  Stop med løgnhistorierne og personangrebene. I falske navne.
  Og skriv i dit rigtige navn. Ikke hundrede forskellige.

 56. Af Morten Holgersen

  -

  Det største problem som Ålternativet heller ikke forholder sig til er Islamister i Danmark. Det næststørste problem er overbefolkning over hele kloden. Og endnu et problem er at de ikke rigtigt vil være ved, at de er en filial af et bøsseparty.. Jeg kan faktisk godt se det fnis fnis bøsse bøsse sjov ved dickpics- det hører sgu bare ikke hjemme uden for Centralhjørnet, som er Københavns ældste bøssebar!
  mvh

 57. Af Morten Holgersen

  -

  Måske slapstick partiet er mere dækkende end ålterna halvstivt?
  Man husker måske plademærket Stiff Records- “If It aint stiff, it aint worth a fuck”.

 58. Af M Jørgensen

  -

  En flok slapsvanse stiller op til valg – jamen er der ikke er nok af dem i forvejen i det politiske Etablisement ?
  Something is rotten in the state of Denmark .

 59. Af Lisbet.h s.ør.en.sen

  -

  Til ingen forbargelse, ser man at Pre.ben og Ja.n igen ikke evner at følge debatreglerne i B, hvis regl nr. 1 er “skriv om emnet, og relater til det diskuteret emne”…

  Så ting er altså lige som de var i går, forgårs, sidste uge, måned, år.. Hvis det ikke er konspirationsteorier om 9.11 eller sygehuse, gider de to ligesindet ikke fra d. åre.kisten..

 60. Af Lisbet.h s.ør.en.sen

  -

  Emnet er forresten, slappe borgerlige penis…Som har betydet et utal af mindreværdskomplekser og derefter sexovergreb-misbrug på kvinder…

 61. Af j.. ha NSEn

  -

  Berlingskes debatredaktør skrev for nogle måneder siden, at sex med borgerlige var bedre og mere udbytterigt end med personer fra venstrefløjen.
  Det var sammenfaldende med, at hun var i dialog med cheferne i Berlingske om et nyt og bedre job.

 62. Af j v

  -

  J ha n sen og li s be th er en slags 5. kolonne. Begge er rødradigale og begge har en fjendtlig indstilling til danskere, jøder og kristne. Og de ønsker islamisering og diktatur. De er kun med for at ødelægge debatterne.

 63. Af j ha NSEN

  -

  AF J V – 21. NOVEMBER 2017 12:41

  preben jen. skriver i et utal af navne.
  Han er kvindehader, børnemisbruger og racist.
  Og tvangsindlagt på en kolbøtte afdeling.

 64. Af j v

  -

  Igen løgn og bagvaskelse fra j ha n sen. En rad af løgne på 1½ linje. ( Eller er skældsordene en beskrivelse af j ha n sen selv. Et selvportræt?)

 65. Af j ha NSEn

  -

  AF J V – 21. NOVEMBER 2017 13:29

  Giv nu kolbøtten preben jen. hans medicin.
  Og smid ham tilbage i gummicellen.
  Så kvinder og børn kan være trygge.
  Og vi andre slipper for hans syge løgnhistorier.

 66. Af bjørn sørensen

  -

  De alternative tosser fører sig frem og viser os hvor outrerede de er.

  At de ikke er stuerene fremgår tydeligt.

 67. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt forstår jeg stadig ikke de Berlingske bloggere, der gider bruge tid på at strikke et blogoplæg sammen – for derefter at se hele hjemmearbejdet jordet . . . .i blog kommentarsporet. Det er godt nok hinsides min fatteevne 🙁

 68. Af Jesper Jacobsen

  -

  Til Redaktionen, hvis debatsiderne skal være andet og mere end irekecabte personangreb og legeplads for psykisk ustabile personer under flere opdigtede navne bør man gøre noget.

  Det vil tage 2 min skimmen at se visse navne går igen og under flere navne. Det bør ikke være svært at fx blokere visse ip adresser. Fred være med at man kan være uenig, men når folks ærinde kun er at sprede verbal-diarré og rablende usammenhængende kommentarer kunne man med fordel udelukke disse.

 69. Af Lis.b.eth s.øren.sen

  -

  Af j.. ha NSEn – 21. november 2017 11:07

  “Berlingskes debatredaktør skrev for nogle måneder siden, at sex med borgerlige var bedre og mere udbytterigt end med personer fra venstrefløjen.”

  Bevist at borgelige får for mange unger…I USA er fødselsraten for denne uhumske type, hele 40% over anstændige røde demokrater mv. ..Især deres udkantsamerikanere i syden… Rednecks kaldes de der…Sådan nogen som prebe.n i tønder mv.

  Hvem har forklaret J.V at de 2 stykker papir papir der blev smidt ned i dårekisten i dag, ikke er en stemmeseddel på hvem der skal være psykiater i året der kommer? Og at den anden ikke er en stemme om rengøringspersonalet?..Der er ikke demokrati på hospitaler pre.be.n…Det blev afprøvet engang hvor patienter fik lov at stemme her..Det fungeret ikke, da de alle stemte på sig selv alle, og derefter byttet rundt på læge og patientkirtlerne..

 70. Af Lis.b.eth s.øren.sen

  -

  Husk at en stemme på en borgerlig i dag, var en stemme på flere borgerlige børn. Og det fungere ikke i et moderne samfund…DK skal leve af kloge børn..

  I utallige af Danske og internationale undersøgelser er det vist at borgerlige er mindre intelligente end røde som gennemsnit….Altså at “dumb will outbreed clever over time, though a bad gene pool”!

  Jeg tror de værste typer her, de pre.benske burde modtage tvangssterilisationer? Det kan ikke være meningen at de masssive omkostninger for resten af samfundet fra de borgerlige familier der ikke fungere, skal tørres af på resten af samfundet? Såvel som vi må tænke på den fremtidige dårlige gen pool i landet…Også vist at de gifter sig med hinanden-de mindre kloge-da ingen naturligvis ønsker at gifte sig med en tosse når klog, mm. men er en borgerlig dame og denne første på den ene eller anden måde har penge, har arvet dem, eller vundet dem i lotto..

  Det er også fornuftigt at stoppe med børnepenge efter barn 2. Der skal ikke være gullerøder for muslimske-jødiske-polske mv. indvandrer til at få en masse børn i DK og leve af dette..Som der skal lukkes ned for deres børnepenge når i udlandet, når de blot har arbejdet her som jordbærplukker i 6 uger og får et barn her..

 71. Af Lis.b.eth s.øren.sen

  -

  Langt bedre end alternativet er Enhedslisten..

  Det ville være fantastisk hvis frederiksberg endelig fik væltet K i dag, og fik en rød borgmester…Det er en reel mulighed efter loo år, og ville være fantastisk..

  Jan Petersen..Lær nu at relatere til det diskuteret emne?

  Står tydeligt i debatreglerne at man skal?..

  Emnet er som altid aldrig 9.11 så godt som..Og andre konspirationsteorier..Emnet her er borgerlig ondskab og slappe borgerlige peniser..Og hvorledes Maybritt forsøger at kritisere sit borgerlige søsterparti Alternativet, for at vinde stemmer hjem til LA La La land..

 72. Af Lis.b.eth s.øren.sen

  -

  Langt bedre end alternativet er Enhedslisten..

  Det ville være fantastisk hvis frederiksberg endelig fik væltet K i dag, og fik en rød borgmester…Det er en reel mulighed efter loo år, og ville være fantastisk..

  Ja…n Pet.ers..en..Lær nu at relatere til det diskuteret emne?

  Står tydeligt i debatreglerne at man skal?..

  Emnet er som altid aldrig 9.11 så godt som..Og andre kons.pirationsteori.er..Emnet her er borgerlig on.dskab og slappe bor.gerlige pe.niser..Og hvorledes May.britt forsøger at kritisere sit borgerlige søsterparti Alternativet, for at vinde stemmer hjem til LA La La land..

 73. Af Jan Petersen

  -

  For mig er det stadig en gåde, hvorfor Berlingske accepterer en håndfuld dovne ugidelige bloggere, der end ikke er i stand til at styre eget blog kommentarspor. De par ½hjerner, der opererer med svinske kommentar i 20-30 forskellige fake navne, bliver selvsagt ved . . . indtil nogen stopper dem. Det er urinstinktet for enhver psykopat – desværre 🙁

 74. Af lis.b.e.th sø.re.nsen

  -

  Jeg forstår heller ikke hvorfor Jans kommentarer ikke fjernes automatisik?

 75. Af lis.b.e.th sø.re.nsen

  -

  anti-demokrater, hvis eneste interesse i bloguniverset er at frasortere andres ytringsfrihed-som JP-, burde altid være de første frasorteret!

  såvel som den der med at relatere til emnet eller ej..En debatregel som ikke interesserer JP det mindste..Men er den vigtigste i debatten…

 76. Af Jan Petersen

  -

  Jeg undrer mig stadig over, Berlingske Tidende læser strategi med hensyn til blogs. Hvis strategien er – at jage rimelig normale læsere og debattører væk . . . jamen, så virker strategien da perfekt. Hvorimod, hvis strategien er – at tiltrække rimelig normale læsere og debattører . . . .jamen, så virker strategien helt ude i hegnet 🙁

 77. Af Jesper Jacobsen

  -

  Kan vi snart få muget lidt ud i denne og andre blogs? B’s debatter overrendes af psykisk ustabile personer med for meget fritid under flere aliaser.
  Ellers kan man ligeså godt nedlægge kommentar-sporet. Det er nemt at blokere på fx ip adresse. Fred være med at man er uenig med blogger, det er jeg også indimellem men visse indlæg vil nok give mere mening på den lukkede afd.

 78. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt meget enig – DEBAT går vel ud på at debattere? – og ikke sidde og svine hinanden til . . . under falske navne! Jeg er selvsagt heller ikke enig i alle kommentarer, men vel netop derfor man bør debattere – hvis evnerne ellers rækker dertil. Det er vel ofte – det helt store problem med dem, der skjuler sig under diverse fake alias 🙁

 79. Af preben JEnse n

  -

  AF JESPER JACOBS EN – 21. NOVEMBER 2017 22:28
  “visse indlæg vil nok give mere mening på den lukkede afd.”

  Enig. Håber vi mødes her. Så hjælpes vi ad med vores indlæg.
  Jeg bliver lukket ud et par timer hver dag. Men ofte kan fjolserne ikke finde nøglerne.

 80. Af Preben Jens en

  -

  Ps Jesper.
  Tag viagra med. Slapperter er pinlige. Bare spørg Jan.

 81. Af liiiiiiiiiis.be.th sssss-ørensen

  -

  Åbenbart at Berlingskes blog regel om emne relevance aldrig følges, hverken af JP, eller pre.ben… Som ej af Berlingske selv…

  Måske hvis men indførte denne officielt og ikke blot i skrevet værdi, , ville det udvide debatten, og samfundsværdien af berlingske blogs ikke så lidt?

  Ved godt at B ingen interesse har i denne..Blot i at frasortere røde deres ytringsfrihed…Eneste interesse er at slette røde kritiske indlæg mod borgerligheden.

  Blot et godt råd!

  Start med at frasortere ja.n-pre.ben…Tak…

 82. Af liiiiiiiiiis.be.th sssss-ørensen

  -

  Den lave gennemsnitlige IQ af borgerlige over røde , er forresten ret så stor.. Beviseligt i utallige deres gennemsnitelige lave IQ…De vil udproducere de kloge med deres større fødselsproduktion som I USA er 40% over røde..Nok noget lavere i DK, men vel ikke meget?

 83. Af j. ha nSEN

  -

  De Alternative fik et godt valg. De alternative peniser var ikke så slappe endda.
  Tillykke til Elbæk.
  Du har grund til at være stolt Elbæk.
  Keep your pecker up.

 84. Af bjørn sørensen

  -

  At de røde idealister som elsker at lege julemand for andres penge, har på landsplan klaret sig godt, hvilket fortæller os at befolkningen stadigvæk lever i drømmen om at de stegte duer straks kommer flyvende hvis man stemmer på de røde.

  Men overalt hvor de røde bestemmer går det galt med økonomien fordi det er kun ved at arbejde i den private sektor at der skabes værdier, men det fatter de ikke, hvorfor gælden konstant stiger og vi ender i en finansiel krise, hvis ikke bankerot.

  Desværre en historisk kendsgerning.

  At de alternative tosser har klaret sig godt i Kbh, fortæller os lidt om den drømmeverden som hersker der.

 85. Af j. ha Nsen

  -

  AF BJØRN SØRE NSEN – 22. NOVEMBER 2017 9:24

  Historisk så har s ledede regeringer bedre styr på økonomien end V ledede.
  Helle thorning måtte rydde op efter VK regeringen.
  Og Løkke og Venstre fortsætter nu i samme spor som VK regeringen.
  Politikere i partiet Venstre har jo altid haft svært ved at kende forskel på dit og mit.
  Bare se Løkke.
  Som aldrig har haft styr på hverken sin egen økonomi. Eller landets. Han tror sådan set, at det kommer ud på et.
  Venstre regeringer er altid korrupte, magtfuldkomne, magtmisbugende, ofte kriminelle og løgnagtige.

Kommentarer er lukket.