Lad os endelig få det valg, Anders!

Af Majbritt Maria Nielsen 40

Fredag landede regeringen den finanslov, hvis fuldbyrdelse og endelige vedtagelse først sker efter 3. behandlingen af forslaget i folketinget senere i december. Temmelig exceptionelt ville regeringen forene forhandlingerne om en ny finanslov med aftaler om historiske skattelettelser. Altså ikke DF’s hofret, det med skattelettelser, og da heller ikke, hvad der skete i samme ombæring som den foreløbige vedtagelse af finansloven. Til gengæld for skattelettelser ville DF have stramninger på flygtningeområdet og byttehandlen skal således foregå senere i december. Eller skal den?

Der må have været dårlig akustik i statsministeriet fredag aften, for i dag, mandag d. 11. december, er Kristian Thulesen-Dahl og Joachim B. Olsen lodret uenige om, under hvilke betingelser, finanslovsforslaget er sat i søen og Liberal Alliance ligner mere og mere et parti, der er ved at syre til. Få har overset den politiske slåskamp mellem Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der henholdsvis insisterer på at skabe skattelettelser og på at tilsikre at flygtninge med midlertidig asylstatus hjemsendes langt hurtigere og oftere. En umage alliance, der kæmper om deres respektive mærkesager; pengene tilbage til borgerne, flygtninge tilbage til Mellemøsten. LA kan ikke vige fra det stålsatte krav om skattelettelser, der var deres billet til en plads i regeringen og DF er nødt til at vise deres partis DNA efter et dårligere kommunalvalg end ventet og med Pernille Vermund og Nye Borgerlige i hælene.

Joachim B. Olsen har mandag morgen bebudet, at der er så godt som enighed om skattelettelser for 8 milliarder med de længe ventede historiske skattelettelser til følge og at det bliver svært at indgå en aftale, der enten er historisk stor eller simpelthen den største. I et ugebrev fra i dag til DF’s medlemmer skriver Thulesen-Dahl, at den udmelding er “grotesk” og fortsætter retorikken fra før fredag aften, der altså ikke indeholder hverken løfter om enighed eller historiske skattelettelser. Om begge d’herrer løber spidsrod til pressen med deres mærkesager som et stolt barn med en potte tis eller om de vitterligt er uenige om, hvad de har aftalt, kan vi fabulere over frem til 1. januar, hvor finansloven skal være på plads.

Ideologierne brydes i en tid, hvor opfattelsen af, at en flygtning gør sig bedst i landet som modtager af overførsler end som arbejdstager, møder stor opbakning. Langt større opbakning end opfattelsen af, at deltagelse i samfund, arbejdsliv og danske fællesskaber går forud for ethvert ophold i landet, uanset om opholdet varer 1, 2 eller 8 år. I LA bør ideologien diktere at folks herkomst, personlige præferencer eller tro er staten uvedkommende, så længe vedkommende ikke undertrykker andre og kan forsørge sig selv. I DF er pengene snart sagt den mindste udfordring, for partiet og dets vælgere ønsker ganske enkelt ikke den multikulturelle visit, flygtninge og indvandrere helt generelt aflægger vores land. Så sent som i dag er det eksempelvist dybt kritiseret af selv Løkke, at en folkeskole i Græsted har valgt at blive væk fra det kirkebesøg, der traditionelt har sparket skolelevers juleferie i gang, da flere elever ikke er kristne og derfor ikke bør indfinde sig i kirken mod deres vilje og i selskab med deres klassekammerater. Det er nemt at forestille sig, at partitoppen i også DF bliver meget vokal på sociale medier om aflysningen lige om lidt og koder den sammen med den islamisering af landet, der vel er det multikulturelle fjendebillede og det værdiargument, DF blandt andet ligger til grund for deres ønske om en reformering af udlændingepolitikken.

Som tidligere bannerfører for LA, menigt medlem af partiet og nu løstgående borgerlig, indpisker, kan jeg kun håbe, at Anders Samuelsen og Co. ikke rykker sig en tøddel og derved fremprovokerer et valg. Liberalismen og dens tilhængere har længe lidt i en båd, der stille, men sikkert, tager vand ind, alt imens vælgertilslutningen daler og daler. Pr. dags dato er Liberal Alliance ifølge Gallup Folketingets mindste parti og det er desværre ikke overraskende. Til trods for DF’s kovending og modkrav om skærpelser på flygtningeområdet i 12. time, så er det heller ikke overraskende, at DF gør, hvad DF gør bedst; styrer slagets gang uden for regeringen og bevarer deres vælgertilslutning. Præcis som LA skulle have gjort, hvis de vil kunne mæle ordet “stålsathed” for fremtiden, uden at duknakkede vælgere og skadefro socialdemokrater slår sig på maven af grin.

I prøvede, Anders. Men Danmark er grundlæggende et socialistisk land og alene de aftaler vi har indgået i Bruxelles vil tage lang tid at vriste os korrekt ud af, når Thulesen-Dahl skal have betaling for historiske skattelettelser; Menneskerettighedskonventionen er (heldigvis) ikke noget, man tager af og på. Selv hvis Løkke tør løfte røret og ringe til både Juncker og Merkel og bede om fri fra de internationale konventioner, så har LA taget så meget vand ind siden 2015, at ingen aflysninger af broløb eller sænkelser af registreringsafgifter kan lappe hullet i vælgerskroget så længe, LA sidder i regering. Liberal Alliance er simpelthen for blå til at kunne samarbejde tilfredsstillende for vælgerne.

Thulesen-Dahl gør kun det, LA selv ville have gjort og dette her er formentlig prisen, LA må betale, for at stå for enden af en skabssocialistisk pegefinger, nemlig DF’s, da der skulle sættes en regering tilbage i 2015. Hvis LA stadig er liberale, så går de ned sammen med skuden nu og så får vi et valg. Så kan os liberale måske genfinde identifikationen med vores parti – osse selvom det bliver uden for regeringen.

 

 

 

 

40 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “… folks herkomst, personlige præferencer eller tro er staten uvedkommende, så længe vedkommende ikke undertrykker andre og kan forsørge sig selv. ”

  Men det er jo netop dét alt for mange af de ikkevestlige migranter ikke gør – altså forsørger sig selv.

  Selv da arbejdsløsheden var allerlavest omkring 2008, så levede omkring 90 pct af de kvindelige migranter fra bla. Palæstina og Somalia af overførselsindkomster, og ingen har svaret på, hvordan man får denne gruppe til, at forsørge sig selv.

  Integrationsprojekter giver i praksis kun arbejde til “integrationskonsulenter” og andre, humanistiske heksedoktorer, og får ikke disse kvinder i arbejde.

 2. Af a. l s.,..

  -

  længere iindlææg i ffifleriet….Kunytringsfrihed for sorte i denne avis..Som altid.

  “DANMARK ER SOCIALIS..TISK”..

  Sludder..Det er fascistisk-kapitalistisk borgerlig siden Anker Jørgensen.. Radikale har ledet alle de “røde regeringer” siden da. Top 1% ejer nu 4o% af alle værdier, modsat vel 2o% da. Disse regeringer har verdensrekord i indførelse af fremmede velfærdsforrringere. 25o.ooo fremmede jobansøgere er ankommet ifølge DST ,siden den top 1% VLAK´ende regering kom til.

 3. Af f. L søørensen

  -

  DF har velfærdsforringet deres egne vælgere med skattelettelser i 3o år nu. .Hvorfor skulle i år være anderledes end andre år,m “same year as every year”, som butleren sagde til Maybritt i årets nytårsshow. Partiet blev opfundet af jer liberalister..

 4. Af f. L søørensen

  -

  Begge partier D..F og L…A´s , blu.ffer i den offentlige medi.everden, om hvad deres politik reelt går udpå, LA bluf..fer naturligvis ikke mht. ska.ttelet..telser for de rig.este, men det gør D.F når de siger de er imod. L..A blu..ffer mht. udlæg.ninger om en str.am in.dvandri.ng. Det ønsker løn.dum.pere en mass.e, velf.ærdsforri.ngelser for -99% af Danskerne ………..

  “. I L..A bø.r id.eolo.gien dikt.ere, at folks herk..omst, pers.onlige præ..ferencer eller tro er staten uve..dkom..mende”

  Naturli.gvis ikke. Det er fakt.a at j..ød.e.r og m..usl.imer og katol.ske pola..kker mv. ikke passer ind i Da.nsk ateis..tisk kultur. 90% af Da..nskerne er at..eiste.r. I fremtiden skal adgang til stats.borg.erskabet for udlæ.ninge, kun være for ateis.ter der deler Da.nske dy.der. Dette vil garant.ere en auto.matisk str.am indvan.dringspo.litik, og at kun de bed.ste men.nesker fik adgang til Dansk stats.borgskab. …………

 5. Af f. L søørensen

  -

  “Selv da arbejdsløsheden var allerlavest omkring 2008, så levede omkring 90 pct af de kvindelige migranter fra bla. Palæstina ”

  Scientologists har forresten en af landets største grupper af arbejdsløse. De arbejder tit friviligt på hovedkonotoret i kbh. og betaler altså ikke skatter, mens deres sagesløse ofre betaler millioner af kr. for at opnå viden der, penge som bliver smuglet til Californien og Cruise og hans venner der.

 6. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Dét ved du åbenbart heller ikke noget om.

  Du er polyhistor i uvidenhed, og Google-“ekspert” i påståelighed…

 7. Af Bo Rasmussen

  -

  Der burde være valg med kortere mellemrum. Fire år er alt for lang tid. En uduelig re ge ring kan gøre katastrofal og uoprettelig skade i løbet af fire år. Eet år ad gangen var bedre. Lad os tage ved lære af Schweitz der har en bedre valglov og et bedre folkestyre end vi har. Re ge ringen l ars ulykke afvikler DK, og gør danskerne til 3. klasses borgere i deres eget land.

 8. Af Hans Sørensen

  -

  LA skal naturligvis stå fast denne gang. Kommer der valg, så er ved vælgerne LA kæmper for at nedsætte skatten og er ligeglade med ministerbiler. De fleste LA vælgere er nok så godt begavet, at mange vil belønne det med en stemme.

  DF har haft år til at forberede deres egen flygtningepolitik og der er forhandlet skat og udlændinge med regeringen i månedsvis. Men mindst halvdelen af DF’s nuværende vælgere er vrede nationalsocialister, der straffer DF for at medvirke til LA sejre. Uanset om det er skattelettelser til dem af dem, der rent faktisk har et arbejde.

  DF er i krise som aldrig før med kun 8% stemmer til kommunalvalget og en borgmesterpost i en ø-lejr kommune med under 2000 beboere. Vermund står klar til at støvsuge alle de DF vælgere, der foretrækker blå blok til at løse udlændingepolitiken. Derfor er timingen perfekt for LA til at trykke på speederen nu.

  Kommer der valg efter jul, så kan DF gå i regering med Socialdemokratiet og regere sammen med Enhedslisten, SF, Alternative, Radikale. Det bliver spændende. Jeg håber den nuværende regering kan gøre det klart i en eventuel valgkamp, at det er det der er alternativet til den nuværende regering.

 9. Af M Jørgensen

  -

  Kan i huske november 2014 på Venstres landsmøde, hvor der var fire tenorer der sang enstemmigt om -hvor godt det hele ville blive. Hvis bare vi fik en ny og borgerlig regering.
  Ja der var ingen grænser for hvad de kunne enes og samarbejde om- Lutter idyl og harmoni . Løkke slikkede sig om munden, Samuelsen så henført ud, Pape strålede som en sol over hele femøren-Hvis bare der kom en borgerlig regering til, så skulle der føres borgerlig politik , lod han os forstå.
  Og Thulesen Dahl -tja da bum bum og måske, nu må vi se hvad vi kan blive enige om, men jeg tror på at det nok skal lykkes- det vigtigste er at vi får en anden regering.
  Det var dengang , og hvad så idag ?-En samspilsramt regering og dens støtteparti præget af indbyrdes sibirisk kulde.
  Det var såmænd det der kom ud af skønsangen fra de fire tenorer.

 10. Af Ole Skovgaard

  -

  Er enig i store dele af din analyse her. Og Tulle gør det ikke nemmere med al hans polemik. Han tilbringer snart mere tid uden for døren med pressen, end i forhandlingslokalet med Regeringen. Nu har fået Han sin Finanslov (Fordelingspolitikken) så er resten ligegyldigt, fremtidige initiativer, vækst og skattepolitik. Så skal vise hvem der har de største N……. Men hvad LA har ud af, at springe Regeringen i er jeg mere i tvivl om.

 11. Af Ole Skovgaard

  -

  Troede egentlig ikke det her ville udvikle sig til en Regeringskrise, efter at have set Tulle udtale sig inden han gik ind til forhandlingerne er jeg mere i tvivl. Det virker som om han er mere interesseret i at vise, hvem der bestemmer end i at forhandle. Oddsene for en krise valg er vel steget il 50/50….

 12. Af Birger Nielsen

  -

  LA er vel i bund og grund blot et latterligt lille parti ( 4,4% i følge sidste måling) med en lille opblæst stirrende mand i spidsen, en halvtumpet kuglestøder, en overdimensioneret plejemutter og en lille havenisse. Sikke disse “kapaciteter” kan blæse sig op. Skatterabat til de personer som allerede har mest. De fleste almindelige lønmodtagere, som knokler i dagligdagen, skal ikke regne med noget.
  God jul.

 13. Af Thor Arentoft

  -

  LA og DF virker forhandle seperat med Lars Løkke.
  Lars Løkke er forhandlings leder, og har selv aktivt påtaget sig den rolle.
  DF`s og LA`s målsætning for forhandlingerne; er velkendte.
  Det må jo være forhandlingslederens “driblinger” der er årsagen til misforståelserne.
  Det lugter af at Lars Løkke, har lovet for meget, til både højer og Venstre: og at DF & LA mellem forhandlingerne, trækker i land.

 14. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hvis Danmark havde været et ægte demokrati i stedet for et repræsentativt demokrati, så ville det være naturligt at afholde en folkeafstemning, som det hævdes, om den største valgreform – dvs. skattesænkning – med den tilsvarende største velfærdsforringelse. De to ting hænger sammen – de er uadskillelige. Der er så mange mennesker der bliver ramt. Derfor afstemningen.

  Endnu bedre ville det være, hvis der blev afholdt et folketingsvalg med emnet som omdrejningspunkt. Der kan ikke være flertal for noget så hjernedødt, som det LA er fremkommet med. Danmark er et godt samfund og vil blive ødelagt, hvis LA og ligesindede fortsætter ved fadet. Et valg vil med sikkerhed tynde grundigt ud i den samling sorte lejesvende, der regerer i øjeblikket.

 15. Af Knud Nielsen

  -

  Indlægget er desværre skæmmet af en lang række sproglige fejl og ikke mindst tegnsætningsfejl. Det er synd, for det gør, at jeg helt mister interessen undervejs i læsningen. En korrekturlæser kunne have rettet gevaldigt op på indtrykket.

 16. Af j. hanSE n

  -

  AF KNUD NIELSEN – 11. DECEMBER 2017 17:23
  “Indlægget er desværre skæmmet af en lang række sproglige fejl og ikke mindst tegnsætningsfejl.”

  Det betyder intet.
  Hun læser til prokurator.

 17. Af Claus Poulsen

  -

  Helt enig. Hvis ikke DF stemmer for 100% blå politik denne gang, så lad os få opgøret nu og udstille DF som den dårlige kopi af Socialdemokratiet de er.

 18. Af j. hanSE n

  -

  AF KNUD NIELSE N – 11. DECEMBER 2017 17:23
  “Indlægget er desværre skæmmet af en lang række sproglige fejl og ikke mindst tegnsætningsfejl.”

  Det betyder intet.
  Hun læser til prokurator.

 19. Af Per Frederiksen

  -

  LA står 100% fast denne gang – som var deres fødder solidt støbt ind i en blanding af babypudder og ymer med det stålsatte blik fast rettet mod et eller andet, for det er 100% sikkert, at de vistnok holder helt fast på, at, øhh, de mener noget – ellers falder der ymerdrys ned, kan de godt love en eller anden – og det rokker de ikke ved, i hvertfald kun lidt, ad gangen, til de mener et eller andet, eller bare noget andet…… Eller???

  Når man har solgt sin sjæl, er der kun reflekserne tilbage.
  Det er absurd, det vi oplever LA optræde med i disse dage – er der overhovedet noget tilbage?

 20. Af j. haNse n

  -

  AF PER FREDERIK SEN – 11. DECEMBER 2017 18:34

  Deer kræves vist et år som minister.
  Før ministerpensionerne er hjemme.
  Er LA ministrene ikke tæt på det?

 21. Af M Jørgensen

  -

  Blå tider?
  Jeg kommer til at tænke tilbage til den tid hvor syrebandet Young flowers sang og spillede deres hit .
  *Oppe i træet der sidder sgu jeg- og jeg er langt langt væk- og jeg er langt langt væk-

 22. Af Helge Henriksen

  -

  Godt indlæg af majbrittnielsen. Så sandt så sandt og ja, det ville give la min stemme også næste gang. Desværre skæmmes kommentarer af helt ekstrem uvidenhed. Måske man istedet for blot navn og mailadresse, fremover skulle bestå en test i emnet vil man kommentere. I dette tilfælde kunne bevise man F.eks. Kan udregne sin egen lønseddel eller årsopgørelse før man kommenterer på økonomiske betragtninger. Kunne udvides til at gælde også ved folketingsvalg hvor der stemmes om 1000 miliarder…. keep on dreaming men fantastisk tanke… LA dør på sigt, men en dag ville alle spørge sig selv hvorfor vi stemte på følelser og ikke fornuft. Desværre er det først den dag det er for sent og kassen er tom.
  Så jeg stemmer stadig LA og kan se mig selv i ansigtet også til den tid tid:-)

 23. Af Liisbeth søørensen

  -

  “Kommer der valg efter jul, så kan DF gå i regering med Socialdemokratiet og regere sammen med Enhedslisten, SF, Alternative, Radikale. Det bliver spændende. J”

  S og DF behøver blot et andet rødt parti for at danne regering. Muligvis ingen når kommer næste valg. Den perfekte kombination ville være S-DF-Ø…DF står for den stramme muslimske indvandring, Ø for den Europæriske stramme indvandrerløndumpning. Og S ja vel midt imellem.

  Kombinationen S-DF-Alternativet.. Nok mest muligt, da alternativet har radikal økonomipolitik og ikke rød politik på området her, ligesom DF..Ville betyde et alternativ som ikke vil være spor forskellig fra den nuværende regering.
  Ø skal ikke gå med i den konstellation Som ej SF. SF er dog nok villig til hvad som helst med deres 3% til den tid. Og er endda muligt at de kan blive vægtskålen ved DF-S-SF..Og være nok.

 24. Af Liisbeth søørensen

  -

  “Joachim B. Olsen har mandag morgen bebudet, at der er så godt som enighed om skattelettelser for 8 milliarder med de længe ventede historiske skattelettelser til følge”

  Absolut ingen tvivl om at top 1% får yderligere skattelettelser nu, end de allerede modtaget under den siddende regering, såvel som den radikale regering under Thorning. Utal af lettelser allerede, bilafgifter mv. forholdsvis små Topskattelettelser er rørslør. Skattelettelserne gives til luksusforbruget. Dyt, Bil, fraskrivelser af værdier, arveskat sænkninger, virksomheds skattenedsættelser mv. Det hele er blevet indført massivt af den siddende regering. Og nu kommer endnu mere.

  Det hele med DF´s opbakning mod deres egne vælgere. Vågn dog opsvagtbegavede..

 25. Af Liisbeth søørensen

  -

  “Hvis Danmark havde været et ægte demokrati i stedet for et repræsentativt demokrati, så ville det være naturligt at afholde en folkeafstemning, som det hævdes, om den største valgreform – dvs. skattesænkning – med den tilsvarende største velfærdsforringelse. ”

  Danmark er naturligvis et fascistisk borgerligt plutokrati altid, ja. Ligegyldigt om det er en blå regering under V , eller en Rød under R..Næste bliver formentlig en S-R regering. Ser ikke at den skulle blive bedre under nogen forhold, pånær muligvis mht. indvandrerstramninger. Og her er der gevaldigt brug for stramninger efter den løse indvandrerpolitik under VKO og nu Vlak..

  VKO mere end fordoblet indvandringen pr. år, ift lo året før. Selv muslimsk..

  Vlak har nu indført en kvart million fremmede ifølge DST, som arbejdssøgende.
  Ny rekord. Især af muslimer, flygtninge og asylansøgere.

  Schluter startede det hele..

  Altid den liberale indvandrervenlige politik i DK, der løn og velfærdsforringere folket. Det ønsker den ikke.

  Vi skal stemme om denne, indvandringen, såvel som mht. skatten..Politikerne må lære at lytte til folket og deres ønsker.

 26. Af Liisbeth søørensen

  -

  Danskerne ønsker ikke den borgerlige-liberale -DF lempelige indvandrerpolitik , var svaret naturligvis ..

 27. Af Liisbeth søørensen

  -

  Danskerne ønsker ikke den borg..erlige-li.berale -DF lempe.lige indva..ndrerpolitik , var svaret naturligvis ..

 28. Af J Nielsen

  -

  Næste LA valgplakat, når træet ikke kan blive for højt:

  “Liberal Alliance. Når du er villig til at DØ for skattelettelser.”

 29. Af Ole Skovgaard

  -

  Tulles Dukketeater, Tulle´s Puppet Theater.

 30. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Li..s.be..th / Helge Henriksen
  Stemmer du både på Enhedslisten og LA? Du har altid skrevet, at du var socialist. Så er du i virkeligheden bare en påvirkningsagent fra LA. Jeg troede godt nok, at du var fra Nye Borgerlige. Det er derfor du har så nemt ved at komme ind på de unge højreorienteredes blogs og ikke bliver slettet med alt dit personfnidder. Du er her faktisk for at gøre nar af Enhedslisten, for at fange vælgere til LA. Dårlig stil L S og LA. Hvornår kommer formanden ned fra træet. Ønsker LA nyvalg, fordi de regner med flere stemmer? Det kan du måske svare på Li..sbe.th din lille troll.

 31. Af J. And

  -

  De er ikke liberale, de bare politikere der vil hæve hyren uden at stå inde for noget, de er kort og godt bare levebrødspolitikere.

 32. Af Erik Skifter

  -

  Det som regeringen og Dansk Folkeparti lige p.t. slås om, er blot bagateller og flytter intet som helst samlet set i det danske samfunds reelle interesse. At tale om fri mobiltelefoni og måske mindre betydningsløse skattelettelser betyder intet samlet set.
  Nej det eneste der har betydning her og nu for det danske samfund, er, at få totalt ændret udlændingepolitikken og få igangsat en udvikling for diverse konventioner opsiges.
  Det koster det danske samfund over 100 milliarder af kroner hver år at underholde denne vanvittige indvandring af inaktive og uintegrerbare muslimske borgere fra Mellemøsten og Nordafrika. Denne forrykte udgift vil blot stige og stige de næste mange generationer og det vil inden længe totalt ødelægge og smadre det man kalde velfærdsmodellen. Det samme vil de voldsomme problemer der følger med muslimsk indvandring.
  At tale om skattelettelser eller for den sags skyld alt andet er ligegyldigt. Før man får stoppet denne vanvittige muslimske indvandring, behøver man ikke at beskæftige sig med andet. For hvis man ikke får stoppet den muslimske indvandring totalt og helt, samt får igangsat hjemsendelser m.m., ja så vil vort land Danmark miste sin sammenhængskraft og nedbrydningen vil begynde og ende med kaos og lokale krige, som vil opløse vort samfund helt.

 33. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Jeg ved godt, at det er beløb som 100 milliarder kroner om året til indvandrerne, der får danskerne op af stolene og hen for at stemme på dansk folkeparti, men alligevel, tallet har intet med virkeligheden at gøre. Det er bestillingsarbejde, som så meget andet fra den kant.

  Det er utroligt, at ingen har protesteret selvom enhver, der kan håndtere en kugleramme, burde kunne regne ud at det umuligt kan passe. Hvad er milliarderne brugt til? Det burde være enkelt at levere en form for dokumentation for, hvilke udgifter de har dækket, men det sker ikke. Ingen reagerer.

  Har populismen sejret totalt?

 34. Af Lis.. beth søørensen

  -

  Nasserharald fra Island og den yderste højrefløj der sover med får-skriver hun- , har Nasset sig til SU, uddannelse og job i DK på en danskers bekostning. Den fremmede skal smides ud af landet. Vi har ikke plads til nassere-dyremisbrugere her.

 35. Af j. ha Nsen

  -

  Lad os endelig få det valg, Anders!
  Skriver MMN til sin chef.

  Det bliver Anders ikke glad for at læse. Måske bliver MMN fyret.
  Anders og LA vil ligesom Venstre og K bevare magten for enhver pris.
  Og statsministeren vil være statsminister for enhver pris.
  Og støttepartiet DF ønsker at bevare grebet om magten.
  Så der kommer intet valv.
  MMN får nogle ubetydelige skatteslettelser. De rigeste bliver lidt rigere.
  Og de fattige mere fattige.

 36. Af Ib Kyv

  -

  Tanken er utænkelig.

  Når man har solgt sin sjæl for en minister-Audi, så vil man gøre alt for at beholde den så længe, som muligt.

 37. Af Niels Larsen

  -

  “… folks herkomst, personlige præferencer eller tro er staten uvedkommende, så længe vedkommende ikke undertrykker andre og kan forsørge sig selv. ”

  Ikke hvis de kommer fra den muslimske kulturkreds.

 38. Af J Nielsen

  -

  “Ikke hvis de kommer fra den muslimske kulturkreds.”

  Jo.

 39. Af Erhvervsøkonom Ole K Ersgaard MDM, PD

  -

  Retrospektivt betragtet har specielt Venstre og DF skuffet fælt. Der har jo været Venstreledede regeringer (med støtte af DF) i 77% af tiden siden folketingsvalget i 2001+.
  Men ikke desto mindre er bestanden af uintegrerbare migranter/indvandrere vokset og vokset. Og vokser fortsat.
  Lige som problemerne. Og omkostningerne.

  Det kan tydeligt aflæses i fx rapporten Indvandrere i Danmark (div. årgange), der udgives af Danmarks Statistik.
  Personer fra nogle håndfulde muslimske oprindelseslande i Mellemøsten og Afrika, udmærker sig specielt negativt ved en meget lav erhvervsfrekvens, følgelig høj andel i offentlig forsørgelse for slet ikke at nævne en foruroligende høj andel i kriminalitetsstatistikkerne.
  Hvordan disse personer har fået lov tll at have en tilværelse i Danmark – baseret på livslang offentlig forsørgelse (og i stigende grad i parallelsamfund) – burde være en gåde for enhver ordentlig borgerlig/liberal politiker.
  Der er jo tale om et gigantisk politisk svigt.

  Alene den årlige omkostning er officielt opgjort til 33 milliarder for “ikke vestlige indvandrere”, men tallet er givetvis snarere 3 cifret al den stund ganske mange omkostninger slet ikke er medtaget i opgørelsen (fx socialt bedrageri, tolkebistand, momssvindel, konkursrytteri, politiets-, dommerstandens- og kriminalforsorgens ressourceforbrug).

  Venstre domineres af de skabsradikale i stigende grad. Og til større og større skade for det partiet oprindeligt stod for.

  DF har ikke fået ret meget ud af sin fremgang fra folketingsvalget i 2015, hvor partiet jo fik mere end 40% af de 90 “blå” mandater.

  LA har selv vist, at partiet i princippet kun har en høj underholdningsværdi at byde på.

  Og De Konservative er blevet næsten mere radikale end De Radikale.

  Skal der ske de nødvendige ændringer i udlændinge-/integrationspolitikken er der behov for en helt, helt anden tilgang. Men er danskerne klar til det?
  Ellers bliver det jo blot et spørgsmål om mere eller endnu mere af det samme.
  Vil et stærkt Nye Borgerlige ikke være svaret?

 40. Af Jacob Schønberg

  -

  30 milliarder ekstra til velfærdsgoder er et forsøg på at købe stemmer. Det vil medfører stigende skatter. Danmarks høje skat medfører fortsat at produktion flytter til udlandet. Nu vil regeringen sælge togdriften . Hvis et japansk selskab overtager S togene så vil en stor del af de arbejdspladser flytte til Japan . Regeringen vil få nogen flere penge at købe stemmer for – men kortvarigt da S togene jo er en god forretning vil de indtægte gå til japan og ikke til Danmark. Til gengæld vil de ikke sælge deres aktier i SAS , hvorfor nu ikke det ? at eje aktier i SAS strider da imod enhver liberal filosofi.
  LA fører en ærlig politik og hvis de ikke kan få deres politik gennemført så skal de selvfølgelig forlade regeringen

Kommentarer er lukket.