Nej, Özlem Cekic – omskæring af raske drenge kan ikke forsvares

Af Majbritt Maria Nielsen 138

Siden Özlem Cekic tog sin afsked med Socialistisk Folkeparti, har hendes værdiprægede innuendo rykket sig længere og længere væk fra partiets værdipolitik. Cekic forlod partiet på grund af den højredrejning partiet, ifølge hende, anlagde i udlændinge- og indvandrerspørgsmål. Den 9. januar har ekspolitikeren på sin Facebookprofil offentliggjort, at hun har forfattet en historie til folkeskolelever om, at religiøs omskæring af raske drengebørn skal accepteres som det udtryk for forskellighed, det er. Man kan kalde SF’s højredrejning flere ting; rettidig, samarbejdspræget eller virkelighedstro for eksempel. Desværre kan Cekic’s bidrag til de danske folkeskoleelevers demokratiske dannelse dækkes af et adjektiv alene; utilstedeligt.

175.000 skolebørn 

Jeg kan nærmest ikke begribe, det får lov at passere. I forvejen fyldes langt de fleste danskere af harme over, at omskæring af raske drengebørn foregår af religiøse, rituelle årsager i Danmark og de samme danskere mener, det skal forbydes. Men at overgrebet nu skal normaliseres i skolelitteratur til børn og unge, gør mig så frustreret og rasende – hvad er det for en indgribende læsetime, 175.000 skolebørn kan se frem til?

Omskæring af raske drengebørn burde ikke foregå i et demokratisk, verdsligt retssamfund som Danmark. Helt grundlæggende kan enhver person, der ønsker at afstå det yderste af sin penis, få fjernet sin forhud – eller hvad som helst andet, vedkommendes religion nu dikterer, der skal rives af kroppen for at behage en kulturel fornemmelse eller en guddom – når vedkommende er myndig. Det modsatte kan, af åbenlyse årsager, ikke foregå, idet en forhud, der er fjernet, ikke kan tilbageføres på ejermandens penis. Altså kan man som voksen mand vælge at få foretaget ikke-reversible indgreb, når man ifølge landets lov kan stå inde for omfanget og konsekvens af egne valg. Når man er gammel nok til at træffe et oplyst valg, simpelthen.

En praksis, jeg i øvrigt mener, vi med fordel kan anvende med alle former for religionsdyrkelse; lad os da melde os, når vi ved, hvilken en af dem, der passer bedst på. Og vi som hele mennesker er i stand til at indsamle og bearbejde alle dele af virkeligheden, vi retteligt skal bruge til at blive de mennesker, vi gerne vil være. Tænk at vokse op som foruddisponeret muslim eller jøde og uden forhud, hvis man i virkeligheden var blevet meget lykkeligere som intakt buddhist.

Børn skriver ikke læserbreve 

Tillad mig at bruge en analogi fra samme region, men dog fra dyrenes verden. Forsvarsretorikken omkring religiøs omskæring minder nemlig lidt om retorikken, der anvendes, når det kommer til de daglige kastrationer af hangrise i dansk landbrug. Landmændene udfører dem oftest selv og det foregår med en skalpel, en tang og uden bedøvelse. Og ja, du ved godt, hvad jeg så vil pointere nu, for du har også hørt historien. For når man udfordrer dén kastrationspraksis og spørger ind til, om man eventuelt kunne fravriste dyret dets testikler på en mere human og mindre smertefuld måde, så får man altid det samme svar: hangrisene skriger, fordi de bliver løftet fra det betongulv, de ellers eksisterer på. Af det må man så udlede, at hangrise ikke som sådan har noget imod at få skåret testiklerne ud af pungen af en bondemand med en skalpel og en tang; det er højder, de ikke kan klare. Men praksis er praksis og således accepterer vi svineri begået mod landbrugsdyr, fordi dyrene ikke selv kan skrive læserbreve og forsvare deres ret til enten at beholde deres testikler eller i det mindste til at blive opereret på anstændig vis. Simpelthen fordi det er en gammel praksis, der er ældre end moderne ideer om dyrevelfærd og dyrs rettigheder generelt. En lille trøst er dog, at Dyrenes Beskyttelse allerede arbejder på at forbyde ovenstående form for praksis.

For dem, der stadig holder sig i skridtet ved tanken om danske hangrises vilkår, skal jeg udpensle analogien, så alle kan forstå den: Børn skriver heller ikke læserbreve. Derimod læser de bøger i den danske folkeskole. Bøger, der altså fra nu af, i et misforstået diversitetsrit, skal forsvare overgreb på dem, der ingen stemmer har. Fordi overgrebet stammer fra en gammel, religiøs praksis, der altid har været anvendt blandt tilhængerne af samme. En praksis, der er meget ældre end moderne tanker om børn og voksnes umistelige ret til deres egen krop. Børn læser, bearbejder og vurderer på dét, de voksne byder dem, langt mere ukritisk, end voksne mennesker vurderer på ting, når de konfronteres med fremmed viden, praksis eller i dette tilfælde; overgreb. Derfor burde man nok ikke skære i børn, hvis der ikke er en medicinsk, forsvarlig årsag til det. Man burde i hvert fald sket ikke lære dem, at overgrebene bare er en acceptabel form for “nødvendig” vold. Og man burde ikke legitimere fravristningen af børns ret til deres egen krop med skolebøger.

Det er utilstedeligt, at det skal pointeres.

Det er utilstedeligt, at det stadig foregår.

Men mest utilstedeligt er det dog, at det nu skal serveres for børn i den skatteyderbetalte, danske folkeskole som et demokratisk, verdsligt og retsligt acceptabelt forehavende.

138 kommentarer RSS

 1. Af Arvid Holm

  -

  Såvidt jeg ved, bestemmes det ikke centralt, hvilke bøger eleverne skal læse.
  De enkelte lærere eller skoler bestemmer, selvom de ikke altid er lige fornuftige.
  Så det kan udmærket ske, at Özlem Cekic’s bog kommer til at indgå i læsepensum for mange elever.

 2. Af Henrik Thor Christensen

  -

  Cekic er begyndt at bekende kulør. Hendes slags har en tilsyneladende positiv tilgang til det danske samfund, men altid med den sædvanlige underliggende aganda om Sharia og islamistisk khalifat…

 3. Af j... hanSe n..

  -

  Jeg kan nærmest ikke begribe, det får lov at passere. I forvejen fyldes langt de fleste danskere af harme over, at omskæring af raske drengebørn foregår af religiøse, rituelle årsager i Danmark
  Skriver MNN.

  Korrekt.
  Og det ville også blive fotbudt øjeblikkeligt, hvis det kun var en muslimsk skik.
  Men nu er det jo også en jødisk.
  Så kommer alt hykleriet frem.
  Danskerne har jo heller ingen problemer med paria staten israels forbrydelser i de besatte områder.
  Hvor kvinder og børn myrdes af israel dagligt.

 4. Af Svend Jensen

  -

  Özlem Cekic’s bog er som forventeligt et trin i den lange ubehagelige proces, som hedder “islamiseringen af Danmark”.
  Fruens rolle i processen er langsomt at vænne danske skattydere – kilden til muslimernes socialhjælp – til bizarre islamiske religiøse riter og på sigt at acceptere kønslig lemlæstelse af begge køns spædbørn.
  Andre dele af den islamiske liturgi foreskriver sadistisk tortur udøvet mod slagtedyr før døden nådigt indtræffer.
  Vi er dog af islam-apologeterne og elitens agenter blevet belært om, at disse ekstreme foreteelser kun er godartet multikulti, som de dumme indfødte danskere kun bør lære af.
  Med de nys givne oplysninger, tror jeg nok at den gode gamle danske mono-bondekultur er at foretrække; frem for en multikulti religion der foreskriver tortur og lemlæstelse af alt levende!

 5. Af Arne Hornborg

  -

  Det er et voldsomt, kriminelt overgreb at omskære små drenge.
  At det er af religiøse, islamiske grunde, tro, forstærker kun vanviddet.
  Når den selvoptagne, selvpromoverende Özlem, går ind for det, burde hun rejse til bage til et muslimsk land, hvor hendes ønsker tilfulde opfyldes.
  Tvangsomskæring af såvel piger som drenge hører ikke til i et frit, demokratisk samfund.
  Der er vist meget Özlem har misforstået.
  Skal dette uhyggelige indgreb finde sted, så vent til børnene er store nok til de selv kan acceptere det, eller nægte det.
  Kan Özlem snart finde på mere for at gøre omgivelserne opmærksom på sig selv?
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker, forfatter.

 6. Af j.. hanSE n

  -

  AF ARNE HORNBORG – 10. JANUAR 2018 7:49
  “Det er et voldsomt, kriminelt overgreb at omskære små drenge.
  At det er af religiøse, islamiske grunde, tro, forstærker kun vanviddet.”

  Enig.
  Men jøderne har omskåret drenge i Danmark i flere hundrede år. Og gør det fortsat.
  Pas på at ingen trækker antisemit kortet overfor dig Arne Hornborg.
  Det kort hænger lavt her i Berlingske.

 7. Af j.. haNse N

  -

  AF ARVID HOLM – 10. JANUAR 2018 5:23
  “Så det kan udmærket ske, at Özlem Cekic’s bog kommer til at indgå i læsepensum for mange elever.”

  Måske.
  Der er vist ikke censur i danske folkeskoler og biblioteker.

 8. Af Karsten Søberg

  -

  Med mindre sammenligningen med svin skal forstås bogstaveligt svækkes den ellers glimrende pointe. Man må håbe at de ansvarlige skolebestyrelser siger fra og ikke anerkender bogen som undervisningsmateriale. Det gør de desværre næppe. Diverse bestyrelser besættes ofte af socialister. Og socialister søger som bekendt med alle midler, at tvinge andre til at leve efter hvordan socialisterne mener de skal leve. Meget gerne stik imod de andres ønsker.

 9. Af Jan Johansen

  -

  Ja, det er forfærdeligt, som Ozlem Cekic fører sig frem, og nu er hendes fremturen altså nået frem til lemlæstelsen af små forsvarsløse drengebørn. Hvordan i himlens navn kan hun få sig selv til at forsvare det torturlignende indgreb, som afskæringen af drengenes forhud vitterligt er. Det er da fuldstændig ude i hampen. Der er tale om en amputation, som blev praktiseret længe før, man opfandt de forskellige religioner, som i dag praktiserer dette vanvid. Dette indgreb blev sandsynligvis foretaget af hygiejniske grunde blandt urbefolkninger, der ikke havde så let adgang til vand, altså en lavpraktisk foreteelse. Siden blev det ophøjet til noget guddommeligt, som enhver retskaffen person blandt jøder og muslimer haver at rette sig efter. Vor Herre bevares! Nu foretager man denne misgerning, fordi det er blevet en tradition. Come on, Ozlem Cekic!.

 10. Af j... hAn...

  -

  AF JAN JO HANS EN – 10. JANUAR 2018 8:23

  Jøder forsvarer næsten dagligt det samme.
  Bl.a. en studievært fra DR. Krasni ch.
  Hvor var højrefløj ens fordømmelser dengang?
  Har vi gang i hykleriet og dobbeltmoralen som sædvanligt?

 11. Af Eigil Thomassen

  -

  Er forsåvidt enig med Majbritt Maria Nielsen men synes at man hellere burde rette skytset mod politikerne hvoraf 90 % er ligeglade med drengeomskæring.

 12. Af j.. hanSe n

  -

  AF EIGIL THOMASS EN – 10. JANUAR 2018 8:48
  “Er forsåvidt enig med Majbritt Maria Nielsen men synes at man hellere burde rette skytset mod politikerne hvoraf 90 % er ligeglade med drengeomskæring.”

  Ingen politikere tør forbyde det.
  Fordi det også er en jødisk tradition.

 13. Af sandy ditlef

  -

  Omskæring burde forbydes uanset hvilken religion, der henviser til for udøvelsen af denne tortur og lemlæstelse af raske børn. Men vores politikere forsvarer jo ikke længere et oplyst samfund, hvor viden har fortrinsret overfor overtro, magi og gamle traditioner udsprunget af primitive religiøse samfund.

 14. Af Arne Hornborg

  -

  Hvis omskæring af børn foregår helt legalt her i Danmark så mere end haster det med et forbud.
  Har de danske poltikere, ministre, folketingsmedlemmer sovet? Ignoreret, populistisk virkeligheden?
  Utilladeligt at kvæste forsvarsløse børn.
  Der vil måske nok ske illegale omskæringer sted. Men straffen for det bør få store konsekvenser for udøverne samt forældre.
  Arne Hornborg

 15. Af Arne Hornborg

  -

  Hvis omskæring af børn foregår helt legalt her i Danmark så mere end haster det med et forbud.
  Har de danske poltikere, ministre, folketingsmedlemmer sovet? Ignoreret, populistisk virkeligheden?
  Utilladeligt at kvæste forsvarsløse børn.
  Der vil måske nok finde illegale omskæringer sted. Men straffen for det bør få store konsekvenser for udøverne samt forældre.
  Arne Hornborg

 16. Af Jan Johansen

  -

  J… Han…, 8:39

  At jøder og Martin Krasnik næsten dagligt forsvarer det samme vanvid, altså at sidestille lemlæstelse af små drengebørn med dåb, kan da under ingen omstændigheder retfærdiggøres!

 17. Af J Nielsen

  -

  “Özlem Cekic’s bog er som forventeligt et trin i den lange ubehagelige proces, som hedder “islamiseringen af Danmark”.

  Eller også er det amerikaniseringen. I U.S.A. er skikken særdeles udbredt. Det kan være det har ændret sig, men for bare ti år siden omfattede det tre ud af fire drengebørn.

  Og det er ikke religiøst funderet. Ikke erkendt, i hvert fald. Skulle der være en religiøs begrundelse, er det kristen moral og seksualforskrækkelse. Don’t tamper with the organ.

  U.S. of A. Et land vi har meget til fælles med.

  Det kan man godt tænke lidt over inden der himles op om barbariske, mellemøstlige skikke.

 18. Af Karsten Lund

  -

  Jeg kunne ikke være mere enig.
  Jeg har aldrig forstået at det i nutiden stadig er tilladt at omskære eller rettere mutulere drenges kønsorgan.

  Hvordan man mon vores politikere ville reagere hvis det nu var en kvinde der skulle omskæres pga en eller anden religiøs overbevisning?
  Nå nej – det er der da vist lovgivet imod 😉

 19. Af Finn Bjerrehave

  -

  Kvinder udtaler sig om historisk omskæring, og hvad er meningen ? skulle mænd drenge ikke sætte hælene i hvis de mente det var forkert, eller hvor ligger kvinders bekymring?
  Bekymrede kvinder eller Nazister ?
  Nak & Æd. Finn Vig

 20. Af Niels Larsen

  -

  Det er ganske enkelt sygt – og de mennesker, som forsvarer indgrebet må være syge i sindet – at foretage omskæring.

  Uanset om det er på drenge eller piger.

  Indgrebet kan på ingen måde forsvares. Hverken moralsk, etisk eller lægefagligt – udover i ganske få tilfælde for drengenes vedkommende.

 21. Af Niels Larsen

  -

  Det nærmer sig meget stærkt blasfemi, når det forstyrrede kvindemenneske sammenligner den kristne dåb med den svinske handling at omskære en dreng.

 22. Af Michael Juul Holm

  -

  I USA har man løbende den omvendte debat – altså, hvordan sikrer man at flere drenge bliver omskåret, så de ikke går glip af de subdhedsmæssige fordele, det indebærer? Se fx https://www.cbsnews.com/amp/news/circumcision-rates-declining-health-risks-rising-study-says/

 23. Af Eskild Rasmussen

  -

  Det er svært at være uenig med Majbritt Maria Nielsen i denne sag. Det eneste, der kan undre, er, at danskerne reagerer, når en muslim gør sig til fortaler for omskæring af drengebørn. Men danske jøder har omskåret deres drengebørn i mange, mange år, uden at det har medført det helt store rama-skrig.

  Godt, så lad os ved lov forbyde omskæring af drengebørn… Så må tilhængerne flytte til et andet land! Nej, det vil næppe ske, dertil er de religiøse lobbyer for stærke, og det danske erhvervsliv for afhængigt af eksport til Israel og en række muslimske lande. Det hele ender som en storm i et glas vand.

 24. Af Mads T. Andersen

  -

  Det virker da helt naturligt at Özlem Cekic presse dette frem, hun er jo selv kvinde. Så hvad rager det hende at drenge ikke får et valg ang. dette.

  Det er jo et religiøst valg, så at Öslem foreslår dette er jo en måde at presse hendes egen religion godt ned over et folk som vil hendes slags (Muslimer) langt væk.

  Öslem virker da når man ser hende som en sød og rar kvinde, men inden under brænder der så en ild om at omvende alle danskere til Muslimer. Dette med hendes samtaler over kaffe, og nu med forslag om at alle drengebørn uden valg skal religiøst omskæres.

  Kære Öslem, er du ikke rar at tage et hårdt fysisk arbejde, så at du er for træt til at lave mere ravage i Danmark når du kommer hjem. Jeg og andre er bare såååå trætte af dig og dine rablerier.

 25. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg synes, at Özlem Cekic er uhyggelig. Hun minder mig om Jack the Ripper. Eller peniskirurgen Jørn Ege.

  Hun må være mental syg, med den interesse hun har for at skære i små drenges tissemænd.

 26. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Mere end enig i overskriftens konklusion.

  Det er uoa propagande, og det bør være forældre, der svarer deres børn på den slags.

  Det er ikke alle børn, der er hverken obs på sådant eller spørger til det – så kan de vel snakk emed deres kammerat og spørge, hvis de vil – men sådan en bloc at undervise børn her, det er ikke hensigtsmæssigt.

  Ligedan forskrækker det raske drenge, der ikke er omskåret.

  Selv i Sigmund Freuds tid, når han spurgte nogle mindrerige drenge om omskæring, så gøs det i dem. (En note i Freuds bog: Totem og Tabu

  Så jeg tillader mig at antage, at han var imod omskæring af drengebørn, selv om han formentlig selv som jøde var omskåret, da hans forældre var ortodokse, og hvor han siden fraskrev sig for meget fra den side, da han ikke slog hånden af sin oprindelse som jøde – men ikke var meget for religion/er i det hele taget.

  Det bør efter min opfattelse ikke foregå i Danmark, dvs forbydes – også disse rejser til indvandreres hjemlande for at få det gjort.

  Os Özlem Zekics formulering om, at det sker verden over og er sket i årtusinder, så er det vist på tide, at få den slags bevidstfjort for folk, hvad det egentlig er, de foretager dem – og det på et andet menneske, der ikke har bedt om det.

  Det er nok et ritual som en dåb – men det kan ikke gøres om eller siden fraviges, da en omskæring ikke kan føres tilbage for et menneske – men give det livslange problemer i forhold til potensen og ligedan en nødløsning, som onani kan bruges som.

  Under min uddannelse inden for psykoanalyse, så lærte jeg, at det kan grundlægge et egentligt kastrationskompleks for den senere voksne mand. Altid imkring forholdet til faderen for drengen.

  Så – stop alt det og se, hvad det egentlig er, der gøres.

  Også religioner må udvikle sig og blive mere menneskelilge, hvor det ikke ses, at mennesker behandles godt nok, selv i den bedste mening – men tvangsmæssigt bliver omskåret. Inden for pigeomskæringer i Afrika, så ere det ogs fortalt af de, kvinder, der hjalp med ved sådanne ritualer, at de ikke anede, hvorfor det skulle gøres.

  Så sådanne vilde overtagelser af religiøse ritauler, de bør ses til og forstås, hvorfor de skal stoppes – og evt. med forbud som en nødvendig del af det.

 27. Af Astrid Henningsen

  -

  Jeg syntes denne debat er noget afsporet. Det syntes at handle om at det er muslimer der gør noget grimt ved deres børn. Øh, udover jøder er mange kriste drengebørn i Afrika omskåret. det samme gælder kristne drengebørn i USA, Canada og Australien. Det er faktisk standard i store dele af den kristne verden. Det var det sågar også i Italien i 60’erne. Dem jeg kender og har kendt (som alle er kristne eller jøder) og som er omskåret, har alle været glade for det.
  Det er således irrelevant at at snakke om det kun i en muslimsk kontekst. Det er ligeledes udtryk for ignorance at beskrive omskæring som noget der kun foregår i “udemokratiske og/eller primitive muslimske samfund”. Hvis “Omskæring af raske drengebørn ikke burde foregå i et demokratisk, verdsligt retssamfund” så skulle vi også kritisere at de kristne i USA, Canada og Australien.

 28. Af j.. haNse n..

  -

  AF JAN JOHANSE N – 10. JANUAR 2018 9:14
  “At jøder og Martin Krasnik næsten dagligt forsvarer det samme vanvid, altså at sidestille lemlæstelse af små drengebørn med dåb, kan da under ingen omstændigheder retfærdiggøres!”

  Helt enig.
  Både hvad angår jøder og muslimer.
  Og kristne. Men det er mest i USA.

 29. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg synes, at det er Danmarks pligt som en kristen-humanistisk nation at forsvare de forsvarsløse muslimske børn og kvinder mod islam og de sorte imamer.

  Det må være imod enhver moders instinkt, at der skal skæres med skarpe knive i hendes nyfødte barn. Hvor er det trist, at en sort middelalderlig, patriarkalsk kultur skal overtrumfe det ellers stærke og sunde moderinstinkt.

  Lad os få et forbud mod omskæring i Danmark. Det kan måske føre til en humanistisk reformation af islam globalt set i muslimernes egen interesse.

 30. Af Mihail Larsen

  -

  En knivskarp [!] analyse. Befriet for al udenomssnak. Tak.

 31. Af j.. haNse n

  -

  AF NIELS Pouls en- 10. JANUAR 2018 11:44
  “Jeg synes, at det er Danmarks pligt som en kristen-humanistisk nation at forsvare de forsvarsløse muslimske børn og kvinder mod islam og de sorte imamer.”

  Skriver den formørkede højreekstremistiske fundamentalist Niels Poulse n. Som ikke er et hak bedre end de sorteste af imanerne.
  Skal de forsvarsløse jødiske drenge ikke forsvares?
  Det mener Niels Poulse n åbenbart ikke.

  I øvrigt så er det allerede forbudt at omskære piger i Danmark

 32. Af Niels Poulsen

  -

  J.H.

  Et forbud mod omskæring i Danmark vil naturligvis komme til at gælde for alle.

 33. Af Lars van Dassen

  -

  I Koranen er det foreskrevet at “mennesker ikke må ändre det Gud har skabt”; noget i den stil. Det burde jo göre det lidt svärt for omskäring af drenge og piger. Jeg ville jo mene at enhver omskäring er blasfemi og et angreb på Guds vilje. Det ville interessere mig om en muslim vil svare på dette.

 34. Af j.. hanSe n..

  -

  AF NIELS POULS EN – 10. JANUAR 2018 12:04
  “J.H.
  Et forbud mod omskæring i Danmark vil naturligvis komme til at gælde for alle.”

  Så glem det.
  Politikerne vil hellere end gerne indføre forbud imod muslimer. Det er der stemmer i.
  Men de vil aldrig gøre det samme imod jøder.

 35. Af Erik Petersen

  -

  Selvfølgelig kan omskæring af børn ikke på nogen måder forsvares.
  Det er direkte børnemishandling af værste skuffe og kan ikke forsvares med at det er helt naturligt og kan sidestilles med en dåb.
  Hvis det havde været naturligt, var vi vel også skabt sådan, istedet for en syg religiøs fanatisme
  der bestemmer at det er helt naturlig.
  Özlem du er langt ude på det dybe vand.

 36. Af Flemming Nielsen

  -

  Majbritt Maria Nielsen
  Du burde undgå at bruge ordet bondemand. Det virker, som om du ser ned på landmænd eller måske i almindelighed på arbejdende mennesker.
  Brugen af ordet bondemand kan selvfølgelig også bare være grundet i den manglende modenhed, der er så karakteristik for fremadstormende, skruppelløse liberale.

  Med venlig hilsen,

  Flemming Nielsen,

 37. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Omskæring er godt og sundt!

  OMSKÆRINGSDEBATTEN kan få folk op af stolene med følelsesladede indlæg. Det er nok derfor, at 73 procent af danskere vil forbyde omskæring af drengebørn.

  Men videnskabelige kendsgerninger er en påfaldende mangelvare i debatten om drenges omskæring. Jeg har for nylig læst en videnskabelig artikel om emnet fra det ansete tidsskrift Mayo Clinical Proceedings (Morris BJ. Maj 2014;89(5):677-686), som opsummerer de videnskabelige beviser for fordele ved omskæring af drenge.

  Artiklen gennemgår en række studier. Disse studier er kritisk gennemlæst og vurderet med hensyn til deres videnskabelige kvalitet. Forfatterne anvender det anerkendte SIGN-system til vurdering af studierne.

  Den bedste kategori består af metaanalyser og randomiserede, kontrollerede studier (RCT) med meget lav risiko for bias. Når man udelukkende ser på studierne af højeste kvalitet, finder man 11 sygelige tilstande, hvor risikoen for ikke-omskårne drenge er væsentligt højere end for omskårne drenge.

  Disse omfatter urinvejsinfektioner, forsnævring af forhuden, peniskræft samt flere andre infektioner (HPV, herpes simplex, mykoplasma, chankroid og HIV). Ydermere oplever de kvindelige partnere af ikke-omskårne mænd flere svampe og bakterielle infektioner. Hvis man ser på artiklerne, som har gode metoder, men ikke ender i den bedste kategori, får ikke-omskårne drenge/mænd mere syfilis, nyreinfektioner og prostatakræft. Deres kvindelige partnere får hyppigere livmoderhalskræft.

  I USA er 81 procent af drenge over 14 omskåret. Blandt hvide er hele 91 procent omskåret. Forfatterne af artiklen konkluderer, at ”etiske og juridiske overvejelser støtter drengenes ret til beskyttelse fra sygdomme ved forældres accept af omskæring”.

  Mon de 73 procent , som støtter et danske forbud, har nogen som helst indsigt eller viden om, hvorfor de overvejende flertal af amerikanske forældre vælger at få deres drenge omskåret? Jeg håber, at fremtidige diskussioner om drenges omskæring indeholder flere videnskabelige kendsgerninger og færre følelsesladede indlæg.

 38. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Nej, Özlem Cekic – omskæring af raske drenge kan ikke forsvares” – må du kære Majbritt Maria Nielsen . . . . som jurastuderende på Københavns Universitet . . . . vel have lidt af et problem med følgende paragraf i Straffeloven?

  >>§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.<<

  I vor moderne tider med ligestilling mellem kønnene virker det rimelig ulogisk kun at straffe " bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis". Er mænds forhud ikke også at betragte som et ydre kønsorgan?

  Din kommentar hertil vil være OK, hvis du gider 🙂

 39. Af Jan Johansen

  -

  Mon ikke Ozlem Cekic skulle slappe lidt af. Det er som om, hun helst skal være på hele tiden. Med jævne mellemrum prøver hun på at italesætte , at vi slet ikke har de problemer med de mange ikke-vestlige indvandrere fra specielt Afrika og Mellemøsten, som vi ellers bliver orienteret om dagligt i diverse medier. Selv statistiske opgørelser bliver afvist, og det på trods af, at adskillige mennesker dagligt må lide under følgerne af mange indvandreres manglende evne eller vilje til at lade sig integrere i vores samfund. Og nu finder hun Gud hjælpe mig på at forfatte en børnebog om omskæring af små drengebørn. Det er da vanvittigt. Er der da slet ikke en psykiater eller anden specialist, som kan få hende ud af den vildfarelse, at omskæring af små drenges forhud skulle svare til vores barnedåb af vore børn. Mig bekendt er der ingen børn i Danmark, der bliver vandaliseret eller på anden måde skamferet i forbindelse med en dåbshandling, og jeg har heller aldrig hørt om, at nogle forældre efterfølgende skulle have gjort indsigelse mod nogen form for lemlæstelser af deres barn. Hvorfor skal vi blive ved med at finde os i hendes stadige og tilbagevendende manipuleringer og nu også over for vores børn? Hvad er det, hun er ude på?

 40. Af Mitte Just

  -

  “Jeg synes, at Özlem Cekic er uhyggelig. Hun minder mig om Jack the Ripper. Eller peniskirurgen Jørn Ege. Hun må være mental syg, med den interesse hun har for at skære i små drenges tissemænd.”

  Ja. Men hun er bare frontkriger i “Krigens hus”, og at hun i tidens løb har fået så meget presse, skyldes danske journalisters store hang til at tænke med tissemanden i stedet for med hovedet. En dag finde de ud af, hvor nemt det var at narre dem, og indtil da må vi finde os i, at krybdyrhjernen dominerer i dansk indvandrerpolitik, fordi journallisterne vil det sådan. Hold kæft, hvor jeg foragter det fag.

 41. Af Flemming Lau

  -

  Det er lidt sjovt at man vil bevare drenges forhud næsten for enhver pris, al den stund at folk mere end nogensinde frivilligt ligger sig under “kniven”, eller lader sig Tatovere i hoved og r… Der er altså nogen der har så megen forhud at de går og snubler i den.

  Der kommer aldrig et forbud mod omskæring af drengebørn.

 42. Af Margrethe Jensen

  -

  På tv udrykker Ôzlem, at hun finder det utroligt, at hun ikke kan skrive en bog/novelle uden, at folk kommer med påstande uden at have læst den. Det, der er blevet læst op på TV er tilstrækkeligt. Det er hende, der kommer med påstande om, at det er ufarligt at omskære drengebørn og sammenligner det med den kristne dåb. Hun påstår, hun har drøftet ritualerne med præster, som har sagt god for sammenligningen. Mon dog??? Hun er endog sygeplejerske og må da vide, hvad lægevidenskaben siger til det, nemlig at der er en risiko. Hun er endnu engang for langt ude, men godt at hun viser, hvor meget muslim, hun i virkeligheden er og hvordan hun manipulerer med facts.

 43. Af Bettina Cronquist

  -

  Hvem i alverden er redaktør på Læseraketten? Hvem har dog læst og godkendt artiklen fra Özlem Cekic så ukritisk, at den er kommet med i trykken? Jeg håber inderligt, at de danske folkeskoler lader være med at bestille Læseraketten i denne omgang og i stedet finder en almindelig bog på skolebiblioteket at læse, som giver mening for danske børn. Hvis Læseraketten bliver distribueret automatisk til de mange danske folkeskoler, håber jeg, at den forbliver i postrummet og derefter ryger på Forbrændingen.

 44. Af Jørgen Flainard

  -

  Nu skal alting jo ikke nødvendigvis politiseres. Faktum er, at der er børn, der er omskåret. Skolens opgave, specielt i de små klasser, er ikke at tage stilling til denne praksis – som er lovlig – men at forklare overfor nysgerrige skoleelever hvorfor nogle er omskårede og andre ikke er. Personligt mener jeg det skulle være ulovligt, men så længe det er lovligt, er det ikke folkeskolens opgave at værdidømme denne praksis.

 45. Af beNny b..

  -

  Der er sikkert fordele ved at være omskåret.
  Uanset hvad man mener om det.
  Men for f.eks. for søfolk og soldader må det være svært.

 46. Af Flemming Lau

  -

  Folk må gøre som de lyster, bare jeg må blive fri!

 47. Af Per Christensen

  -

  Jeg synes Özlem Zekics burde ta hjem til Tyrkiet, fordi jeg og en her masse andre danskere, gider ikke høre på denne forvirrede kvinde og hendes mellemøstlige synspunkter, som ikke hører nogen steder hjemme i et moderne samfund som det danske, omend der skal være plads til forskelligheder men aldrig ting som omskæring som noget der skal være obligatorisk for den den lille pige eller dreng som lever i Danmark. Alle hendes middelalderlige synspunkter, har ikke gang på jord blandt veluddannede personer som danskerne er generelt!

 48. Af Birger Nielsen

  -

  Omskæring eller ej.
  Det er jo ikke indgrebet som sådan, der forarger. Det er det, som ligger bag, nemlig at voksne mennesker af religiøse årsager foretager dette indgreb.
  Tænk at vi i 2018 stadig skal argumentere mod disse fordummende middelalderreligioner, som bygger på de samme legender og overtro fra mellemøsten for 2000 år siden. Gud ske tak og lov er der flere kristne og jøder, som har frigjort sig fra gudetroen analogt med at viden og forskning øges, men det sker desværre ikke på samme måde hos fx. muslimer, mormoner, ortodokse jøder og Jehovas vidner etc., som stadig bilder deres børn disse legender ind.
  Efter Øzlem har frigjort sig fra SF, virker det som om hun i højere grad går i forsvarsposition for muslimerenes dogmer. Hun skulle hellere tage fat på de mange problemer som denne religion medfører.
  Og så lad være med at sige, at man skal have respekt for folks tro. Vi er i 2018. Tro på guder, engle, profeter og andre mysterier, samt astrologi og andet vås er FAKE NEWS. Det er opfundet i oldtiden af mennesker, som ikke vidste bedre på den tid.

 49. Af Henrik Petersen

  -

  Tak, Majbritt Maria Nielsen, for en glimrende opsang. Lemlæstelse, om det gælder børn, grise eller andet, er modbydeligt.

  Din blogkollega Mikkel Andersson har også et fremragende indlæg og henviser deri til Straffelovens § 245a, hvor man – i hvert fald for børn – udmærket kunne smide ordet ‘kvindelige’ ud, så det også gælder for mandlige.
  Dyrevelfærd har jeg ikke forstand på, men gætter som du på, at hangrisene nok ikke lige ønsker at få fjernet testikler, haler eller andet.

  Det er med mig helt i orden, at mænd eller kvinder vælger at blive omskåret i et eller andet omfang, når de er myndige, dvs. 18 år fsva. Danmark.
  Men alt andet er mishandling, tortur og nærmest forsætligt drabsforsøg fra forældrenes side, og jeg er komplet ligeglad med, om forældrene er muslimer, jøder eller har åndssvage skikke fra deres stammer og klaner.

  Jeg håber, hende dialogkaffetossen bliver hængt grundigt til tørre, og hvis nogle muslimer og jøder ser sig nødsaget til at forlade Danmark: Fint med mig. Deres valg.
  Irreversibel inhumanisme mod børn er forkasteligt i Danmark og de fleste andre civiliserede lande. I Danmark desværre – indtil videre – kun fsva. piger.
  Men det skal den kommende debat om tossen forhåbentlig få lavet om på.

 50. Af Viv Skaalum

  -

  Det er jo rent hykleri.
  For det er jo interessant, at troende – der bevist skærer i børn lovpriser en Gud,
  der skabte menneskene, som de bør være….
  IKKE anser Guds mennesker som perfekte!

 51. Af Rasmus Møller

  -

  fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2878423/ :
  Serious policies have been instituted recently against circumcision that depend on the idea that penile sensation diminishes nearly 50% after circumcision. Therefore, the decision should be left to the child when he gets older. The majority of anticircumcision movements refer to the procedure as, ‘genital mutilation.’ However, it has been shown that there is no difference between circumcised and uncircumcised men in their ability to sense extroceptive and tactile stimuli on the ventral and dorsal surfaces of the glans.[3] This definitely counters the idea of loss of penile sensation.

 52. Af Viv Skaalum

  -

  Jeg finder det iøvrigt meget bemærkelsesværdigt,
  at Özlem ikke har omskæring af piger med i sin bog…

  Jeg undre mig over – hvad skyldes!

 53. Af Flemming Lau

  -

  Der står intet i Biblen om at Gud skabte perfekte mennesker. Slet ikke! Hvorfor tror man ellers at han sendte sin enbårne Søn herned…? Jesus blev iøvrigt også omskåret inden 8 dage, jf pagten!

 54. Af Viv Skaalum

  -

  Flemming, “Gud skabte Mennesket i sit Billede”
  “1.Mosebog 1
  …26 Derpaa sagde Gud: »Lad os gøre Mennesker i vort Billede, saa de ligner os, til at herske over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr paa Jorden og alt Kryb, der kryber paa Jorden!«
  …27 Og Gud skabte Mennesket i sit Billede; i Guds Billede skabte han det, som Mand og Kvinde skabte han dem;
  osv, osv.

  Så hvad Jesus gjorde, skal da ikke ligge Gud til last..

 55. Af j.. hanSe n

  -

  AF VIV SKAALUM – 10. JANUAR 2018 15:36
  “Jeg finder det iøvrigt meget bemærkelsesværdigt,
  at Özlem ikke har omskæring af piger med i sin bog…
  Jeg undre mig over – hvad skyldes!”

  Sikkert at omskæring af piger er strafbart.

 56. Af Birger Nielsen

  -

  Ja Lau din tro er fast. Når det står i Biblen, så må det jo være sandt. Så er det, der står i Koranen også sandt. Ja det må vel være Gud (hvem det så end er?), som har skrevet det.
  Det er utroligt, at man stadig i 2018 kan møde så mange mennesker, som trods svære odds, stadig har bevaret deres barnetro, Flot. Respekt.

 57. Af Henrik Petersen

  -

  Hvorfor skal vi overhovedet plages med, hvad religiøse tosser, stammer, klaner osv. ønsker at lemlæste deres børn med?
  Tag dog hjem til jeres lande, hvor den slags måske er legalt, og hvor der endda tilskyndes til det.

  Og her lader jeg intet ude: Muslimer, ortodokse jøder, animanistiske og/eller kristne negre osv.

  Hvis I – hvilket jeg finder usandsynligt, jeg har haft diskussionen med Bent Melchior, der går ind for drengeomskæring og ja, jeg har dokumentationen – kommer til fornuft, er I jo velkomne, såfremt I kan forsørge jer selv. Indtil da ønsker jeg jer god rejse hjem.

 58. Af j.. hanSe n

  -

  AF HENRIK PETERS EN – 10. JANUAR 2018 16:15
  “Tag dog hjem til jeres lande, hvor den slags måske er legalt, og hvor der endda tilskyndes til det.
  Og her lader jeg intet ude: Muslimer, ortodokse jøder, animanistiske og/eller kristne negre osv.”

  Ca. 80 procent af yankeyerne, mandlige, er omskårne.
  Lad os sende dem hjem også.

 59. Af Svend Jensen

  -

  Omskæring er både en jødisk og en muslimsk uvane.
  Nogle har påstået, at årsagen til de mange Nobelpriser til jødiske videnskabsmænd og generelt jødernes høje gennemsnitlige intelligenskvotient, netop er omskæring.
  Indgrebet skulle forårsage et traume i spædbarnets hjerne, som tilfældigvis afstedkommer mere intens hjerneaktivitet resten af det omskårne individs liv.
  Den teori holder helt åbenbart ikke for de muslimske folkeslags vedkommende, når man sammenligner deres præstationer med det jødiske folks præstationer.
  Der er ingen undskyldning for tvungen genital lemlæstelse af småbørn, som derfor af FN bør klassificeres som stridende mod basale menneskerettigheder. Det vil FN dog aldrig gøre!
  Alle danske mænd, som offentligt billiger den slags voldsudøvelse mod forsvarsløse børn, skulle selv tvinges til at gennemgå torturen på deres egne genitalier – så bliver der godt nok travlt ved håndvasken.

 60. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos omskæring (fjernelse) af diverse private kønsorganer – her en paragraf fra Straffeloven:

  >>§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.<<

  Mystisk nok gælder reglen (straffen) kun for lemlæstelse af kvinder – ligner det en fed form for kønsdiskriminering? 🙁

 61. Af H Nielsen

  -

  Med alt det bræk der kommer ud af kæften på Özlem Cekic, kan man undre sig over, at hun kan blive ved med at få taletid, i de talende og skrivende medier. Jeg slukker konsekvent for radio/tv apperatet, hver gang hun toner frem med hendes islamistiske propaganda. Det eneste rigtige ville være, at smide hende, og hele hendes familie ud af landet. Farvel og tak.

 62. Af l..... sørensen

  -

  Et fint indlæg og helt korrekt. Utroligt at børnetorturere som Krasnik kan blive chefredaktør i Danmark på statens regning?Vi betaler uden tvivl også via statskassen til jødernes og muslimernes omskæring på den ene eller anden måde. I fremtiden skal alle der omskære deres børn, modtage 15-20 års fængsel, og konfiskering af alle værdier. Alternativt skal de forlade landet, og flytte hjem til deres hjemland.

  Omskræring er at sammenligne i forbrydelse med dem der underviser i religion, eller forkynder religion på gadehjørner, fra altre, eller i aviserne. En gemen samfundsforbrydelse altså, som burde medføre den hårdeste straf.

  “Den teori holder helt åbenbart ikke for de muslimske folkeslags vedkommende, når man sammenligner deres præstationer med det jødiske folks præstationer.”

  NObelprisen er en intern jødepreiz..Og derfor nok umuligt at vide. Den gives i det store og hele kun internt iblandt deres egen stamme. Et par andre modtager også altid en, for synets skyld.

 63. Af l..... sørensen

  -

  Når de bondske venstrejyder, skamfere smågrise, er interessen uden tvivl også relateret til perversitet, ligesom muslimer og jøder der omskærer deres kvinder og drenge.

  De er vel sådant set enes de 3 grupper i negativ samfundsindflydelse i Danmark?

 64. Af Flemming Lau

  -

  Viv Skaalum.
  Der står stadigvæk ikke noget om perfekt skabelse eller det i Biblen anvendte ord fuldkommen.

  -Pagts tegnet med Abraham var omskæring. Jesus skulle omskæres og fremstilles i
  Jerusalem for Gud. Lu 2.21
  -Pagten for de kristne blev “hjertets omskærelse” ved Dåben og Dåbs gaven i kraft af
  Helligånden, og som er en daglig forteelse! Apg 2:38.

  Så er det iøvrigt misforstået at tale om Jesu gerninger ikke skal lægge Gud til last, alene af den grund at Jesus også er Gud, på lige fod med Faderen og Helligånden!
  Gud Jesus forlod sit Gudsrige i himlen, på Faderens ønske for søge og frelse det fortabte. Jesus adlød bare!

 65. Af l..... sørensen

  -

  #depend on the idea that penile sensation diminishes nearly 50% after circumcision#

  Bevis på at troende har dårligere sex end andre..Ihvertfald blandt jøder, muslimer og kristne. Kama Sutra i buddhismen ære sex højt, modsat de abrahamske der mener at det er menneskets pligt at forplante sig så meget, at alt liv på jorden er udryddet. Sexy og kloge ateister, har det simpelthen meget sjovere.

 66. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos omskæring (fjerne forhud på penis) en artikel på Information.dk:

  “Børnelæge kritiserer Özlem for at forherlige omskæring
  Omskæring af drenge kan få fatale konsekvenser. Det er ingen fest, siger speciallæge i børnesygdomme.”
  https://www.information.dk/telegram/2018/01/boernelaege-kritiserer-ozlem-forherlige-omskaering

 67. Af Jan Johansen

  -

  Hør nu godt efter. Jeg blev omskåret som 20 årig. Det skete efter flere års undren over, at jeg ikke kunne trække min forhud tilbage. Det kunne mine nærmeste unge mandlige kolleger da, når jeg helt alvorligt i en snæver kreds spurgte ind til, om det var noget, man helst skulle kunne. Efterhånden som jeg fik lidt problemer med rengøringen og som følge heraf også andre problemer, blev jeg klar over, at noget måtte gøres. Interessen for det andet køn tog mere og mere til, og da jeg blev indkaldt for at aftjene min værnepligt, tog jeg mig meget snart sammen og gik til en læge på kasernen. Her fra blev jeg henvist til militærhospitalet i København. Det mener jeg, det var, men det skete uden min families viden, for jeg var lidt flov over dette. Efter en uge blev jeg udskrevet og var nu en fri fugl – meget lettet, men jeg mener bestemt ikke, at jeg skulle have været omskåret som spæd for at have været fri for de mange spekulationer, men jeg kan da ikke lade være med at tænke på, om fænomenet omskæring i en tidlig alder er opstået som en praktisk foranstaltning i en fjern fortid blandt beduiner og/eller andre naturfolk. De må om nogen ha’ haft problemer, hvis ikke systemet virkede i ørkenlandskabet, hvor der kunne være langt til næste oase. At det så siden hen skulle udvikle sig til et religiøst ritual med et ekstremt voldeligt islæt mod sagesløse småbørn er svært at forstå, men endnu værre er det da, at nogle mennesker i dag kan finde på at sidestille en sådan barbarisk handling med vores dåbshandling. Det er aldeles vanvittigt, Ozlem Cekic, men var det nu nødvendigt at lave en børnebog om dette emne? Hvad tror du, du får ud af det?

 68. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt brugbar viden omkring Özlem Cekic sponsor – Oxfam Ibis. En – efter min mening – vanlig flok kulturradikale . . . der lever fedt af offentlig- og diverse fond støtte. Her lidt om finansiering fra hjemmesiden (siger alt):
  http://oxfamibis.dk/okonomi/

 69. Af Flemming Lau

  -

  Er det også barbarisk at få fjernet overflødigt hud som fx tunge øjenlåg, poser under øjnene, vorter hård hud ligtorne eller klipning af hår og negle?

  Hvad med de indianer børn, der fik spændt en planke mod panden, så de kunne ligne de andre fladpandede børn, eller kinesiske børn der fik sat fødderne i spænd, så de ikke kunne gå mere. Meningen var vist at de var så fornemme at de altid skulle bæres rundt.

 70. Af Jan Petersen

  -

  “Er det også barbarisk at få fjernet overflødigt hud som fx tunge øjenlåg, poser under øjnene, vorter hård hud ligtorne eller klipning af hår og negle?”

  Eller som IS (Islamisk Stat) har praktiseret længe – kappe knoppen af folk !

  Helt ærligt kære Flemming Lau, jeg synes, du normalt argumenterer lidt mere intelligent 🙂

 71. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Skal vi forvente en ny bog fra Öslem Cekic om omskæring af piger? Nu er hun i gang med at promovere sin bog om omskæring af drengebørn. Virak laves. Penge skal tjenes. Omskæring er noget, der bliver besluttet af forældrende, ikke af børnene. Børnene vælger ikke selv at være jøder, muslimer eller blive omskåret, de er født fri. Omskæring er mere end 2000 års gammelt overgangsrituale foretaget af primitive stammer. Det er på tide at det stopper. Der menes at være mindst 170 millioner kvinder i Afrika, som er skamferet af omskæring.
  Omskæring er en skik, der burde have været forbudt for lang tid siden, uagtet religiøst tilhørsforhold. Den er udbredet blandt muslimer og jøder. Omskæring bliver hovedsageligt foretaget i muslimske lande i Afrika, Mellemøsten, Indonesien, Malaysia og blandt jøder i mange lande. Op til 1970 blev mange drengebørn i Amerika og Australia også omskåret. Omskæring er et fysisk overgreb på et lille individ.

 72. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Omskæring af drenge skal forbydes, som omskæring af piger er det nu.

 73. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt som ingen endnu har haft lyst til at kommentere. Hvorfor gælder denne strafbare lemlæstelse af ydre kønsorganer kun kvinder, men ikke mænd?

  Straffeloven § 245 a.” Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år”

 74. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et indspark til debatten på B.dk/debat. Et par unge muslimer – i øvrigt med den “frigjorte islamiske kvinde” i fuld “hættemåge uniform”. Læs teksten grundig, og gør dig dine egne overvejelser. Læg navnlig vel mærke til teksten – “Så længe Koranen ikke modsiges, da Koranen har lovmæssig forrang . . . . . ”

  “Omskæring af drenge er ikke en pligt i islam – intet rask barn fortjener at blive skåret i”
  https://www.b.dk/kommentarer/omskaering-af-drenge-er-ikke-en-pligt-i-islam-intet-rask-barn-fortjener-at

 75. Af Claus Nelvad

  -

  Den manipulerende tyrkiske kvinde har et formål med alt hvad hun gør. Hun vil udbrede sin middelalderlige religion og i dette tilfælde de islamiske stenalder traditioner.
  DR og øvrige venstreorienterede medier falder gang på gang for hendes halal nonsens og hun får taletid her og der, som hun ikke fortjener.
  Hvis ikke skolernes rektorer og skoleledere sætter foden ned og dropper den gennemgang, så håber jeg, at forældrene gør det.
  Hvorfor er den kvinde overhovedet i Danmark?

 76. Af Gert Hansen

  -

  Lægeforeningen i Danmark har taget stilling i sagen ud fra et medicinsk standpunkt. Det kan læses her:

  https://www.laeger.dk/nyhed/laegeforeningen-omskaering-boer-kun-foretages-efter-informeret-samtykke-fra-den-unge-mand-selv

  Det den konkret sag drejser sig om,er, hvorvidt omskæring skal kunne finde sted i Danmark og hvordan, og ikke hvad der er gældende i USA, Afrika eller andre steder.

  Hvis voksne myndige mennesker vælger at lemlæse sig selv, er det da OK efter min og Lægeforeningens mening, og vil jeg tilføje, når det sker for deres egen regning.

  Det er ellers forbudt og ulovligt at skære med knive eller lignende i mennesker i Danmark. At lemlæse sagesløse umælende spædbørn i et civiliseret samfund, er aldeles utilstedeligt og bør forbydes, og selvfølgelig også når der henvises til religiøse og/eller kulturelle årsager. Så er den vel ikke meget længere?

 77. Af Gert Hansen

  -

  Det fremføres ofte fra apologeters side, når de skal forsvare omskæring, at det sker af hygiejniske årsager.

  Det er muligt at det historisk kunne være et argument i den arabiske ørken, hvor der er langt til vand, eller ude på landet i steder af Afrika.

  Men ikke i vort samfund. Man skærer jo heller ikke tæerne af danske mænd, hvis de har sure tæer.

 78. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg meget enig med – “Lægeforeningen: Omskæring bør kun foretages efter informeret samtykke fra den unge mand selv”. MEN jeg kan ikke mindes, at selvsamme Lægeforening nogensinde har udtalt sig om Straffelovens:

  § 245 a.” Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år”

  Der BEVISLIGT tvinger læger til KUN at forholde sig til lemlæstelse af kvindelige kønsorganer, MEN ikke mandlige. Hvordan mon det går i hak med lægeløfte om – at behandle alle ens?

 79. Af J Nielsen

  -

  “Det eneste rigtige ville være, at smide hende, og hele hendes familie ud af landet. Farvel og tak.”

  Det eneste rigtige ville være at smide H Nielsen og hele hans familie ud af landet. Farvel, og ikke spor tak. Mage til stymperagtig opførsel skal man lede længe efter.

 80. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Ingen operationer er ufarlige – der er faktisk drenge, der bliver invaliderede, eller dør, som en følge af omskæring. Derfor bør operationer kun udføres, når det er nødvendigt af medicinske grunde.

  Men tilladelsen, til rituelt begrundede, operative indgreb, er også yderst problematisk af en anden, vigtigere grund:

  Hvis vi tillader, at læger fortager operative indgreb, der ikke er medicinsk begrundede, men religiøst “begrundede”, hvad bliver så det næste?

  Skal læger også have lov til, at kappe hånden af tyve, pine kættere til omvendelse, eller medvirke til tortur af “hekse”, for at tvinge dem til at “tilstå”?

  Der er faktisk dødsstraf for hekseri i både Iran og Saudi Arabien.

 81. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra personlig ligegyldig ævl – er nævnte paragraf § 245 a – så ikke en mærkværdig straffeparagraf – der kun beskytter kvinder, men ikke mænd? 🙁

  Hvis ellers nogen debattører her overhovedet er i stand til at tænke og debattere lidt mere abstrakt 🙂

 82. Af Flemming Lau

  -

  Jan Petersen.

  -En forhudsforsnævring kan klares ved et ubetydeligt indgreb siger lægerne.
  -En forhud er intet selvstændigt lem som klitoris. Det er en del af et lem, med en
  passiv funktion imodsætning til fx øjenlågene. Og den har ikke indflydelse på vand
  landingen, men måske på strålens samling.

  Det vil sige at det primært er et sexuelt spørgsmål. Og nej Jan man skærer ikke “knoppen” af som IS, ved en omskæring. Glansen bliver måske lidt hårdfør, siger de erfarne men det følsomme område bag glansen, “the righed band” påvirkes ikke.

 83. Af Gert Hansen

  -

  Flemming Lau:

  Det er vel strengt taget ikke det sagen drejer sig om.

  Det drejer sig om hvorvidt der skal foretages et religiøst begrundet kirugisk indgreb på et umælende barn. Hvis nogen i Danmark vovede at skære i et rask barn, uden et det blev religiøst begrundet, blev vedkommende anklaget og dømt for børnemishandling. Men det er helt OK, hvis man henviser til nogle former for overtro. (Dog ikke julemanden, tandfeen m.fl.).

  Endelig stammer denne barariske skik mig bekendt fra den jødiske Torah (Det Gamle Testamente), som så er kopieret i Koranen.

 84. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Den værste form for omskæring af drenge, udføres ikke af jøder, eller muslimer – den udføres af afrikanske animister, uden bedøvelse og under tvang.

  Uddrag fra “The death and deformity caused by male circumcision in Africa can’t be ignored ” af Ally Fogg, Guardian 25.0814:

  “This week 200,000 festival-goers are gathering in Mutoto, Uganda, where they will enjoy the music, dancing, party atmosphere and the traditional ritual circumcision without anaesthetic of at least 1,000 teenage boys.

  Males from participating tribes are told that if they do not volunteer they will be captured and circumcised by force.

  One MP said the chilling words: “If you know any Mugisu who is dodging the circumcision, show him to us and you will get sh500,000 [£115] as a reward.”

  The Ugandan Tourist Board is marketing this as a major tourist attraction, with the blessing of President Museveni.

  This comes just two weeks after a mob in neighbouring Kenya reportedly abducted at least 12 men from different tribes and forcibly circumcised them in the street. Dozens more were said to be camping outside the police station for protection. No one has been yet arrested for the assaults.”

  “The human devastation left in the wake of these traditions is horrifying. A recent report by South Africa’s Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities calculated that in the Eastern Cape and Limpopo provinces alone at least 419 boys have died since 2008, and more than 456,000 initiates have been hospitalised with complications.”

  Forbyd enhver form for rituel omskæring af børn.

 85. Af Jan Petersen

  -

  Flemming Lau, her så en beretning fra det virkelig liv (mit liv). Da jeg var ca 8-9 år gammel, kom jeg til skolelæge (var formentlig blot en sygeplejerske). Hun “legede” lidt med mine private dele – og fandt ud af, jeg havde en forhudsindsnævring. Tog sedlen med til min forældre – hvis reaktion var, hun er bindegal – knægten er 8-9 år gammel. Jeg er mine forældre evig taknemmelig for den konklusion. Jeg har aldrig haft nogen problemer med min forhud – tværtimod giver en lidt svæver forhud – en fantastisk hård erektion 🙂 🙂 🙂

 86. Af Ivar Sørensen

  -

  Det er da helt ufatteligt at der er en helvedes muslim ballade over at man kan få serveret frikadeller, og at det er os der skal rette ind, ikke dem. At Özlem nu laver en bog om hakkedrenge, siger klart noget om at alt skal muslimificeres. Måske skulle vi sørge for at hun kommer på en dannelsesrejse til Somalia, så kan hun få beskåret skinken, og leve op til formålet med hendes modbydelige skriverier. Eller måske kan landbruget sponsorere en grønthøster til formålet, så kunne hun også få en brasilian med i købet.

 87. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Dén fortjener gentagelse: “A recent report by South Africa’s Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities calculated that in the Eastern Cape and Limpopo provinces alone at least 419 boys have died since 2008, and more than 456,000 initiates have been hospitalised with complications.”

  Med andre ord er der 419 drenge, der er døde som en følge af omskæring siden 2008, i Sydafrikas Limpopo-provins og Eastern Cape-provins.

  Omskæring af drenge medfører langt flere dødsfald i Afrika, end det gør i f.eks. USA, eller Iran, hvor der er rigeligt med veluddannede læger; men selv i disse lande forekommer der dødsfald, som følge af dette, komplet unødvendige, operative indgreb.

  (Ivar S. – du er så stupid at høre på, at du næsten kan få mig til, at støtte omskæring af drenge – bare for at undgå, at “være i klub” med en primitiv iXiot, som dig. Var det meningen med dine Tourette-lignende udgydelser?)

 88. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt bortset fra hvad der foregår af mærkværdig lemlæstelse af kønsorganer rundt omkring i verden – er det her så en fair regel i Danmark – kun at beskytte kvinder?

  § 245 a.” Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år”

 89. Af Gert Hansen

  -

  S.M. Gür,

  Det er svært som du lige pludselig tager USA til indtægt.

  Iflg. Wikipedia er det 58% af mænd i USA der er omskårne, og ikke de 81% du påstår.

  Bortset fra det, er det Danmark det drejer sig om og ikke USA. Hvor 81% af befolkningen ikke aner hvad Danmark er eller hvor det ligger i verden, og et USA der har valgt Trump (ham kan du næppe lide) som præsident. Du ved jo også, at jøderne (uha,uha) har en uforholdsmæssigt stor indflydelse på det politiske liv i USA, så omskæring bliver næppe forbudt dér.

  Så ærlig talt, hvad USA gør i denne sag, kommer ikke os ved.

 90. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Güray Baba og Iman Diab, der er talspersoner for Intact Denmark – Foreningen mod omskæring af børn, konstaterer i dagens udgave af Berlingske, at påstanden om, at muslimske drenge skal omskæres, hvis de vil være rigtige muslimer, kun bygger på de anekdotiske fortællinger om Muhammeds liv – de såkaldte hadither.

  Der står ikke et ord, om omskæring af drenge, i koranen; der står kun, at muslimer skal følge Abrahams eksempel, og Abraham omskar sig selv, da han var næsten 100 år gammel.

  Hvis Abraham kunne vente med, at omskære sig selv, til, han var olding, så kan muslimske drenge, der skal følge hans eksempel, også sagtens vente, til de er myndige, og selv kan bestemme, om de vil omskæres.

 91. Af Morten Holgersen

  -

  Hvorfor ikke skære hele tissemanden af? Så ordner problemet sig af sig selv.
  Ikke flere semittiske forhudsterrorister, de uddør.
  mvh

 92. Af Henning Svendsen

  -

  Selvfølgelig skal kvinder beskyttes mod en hæslig lemlæstelse som heller ikke er foreskrevet i deres hellige bøger
  Hvorimod når det gælder drenge er det et simpelt indgreb som har en praktisk betydning for nu kan de gå ombord i de helt unge damer uden at blande blod-da kvinden jo er uren i deres religion
  Der er så bare nogen der ævler løs uden at ane hvad de vrøvler om
  I Afrika bruger de mest en flintesten og tillige er der en dårlig hygiejne så kan selv en simpel operation gå galt

 93. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Et dansk forbud mod omskæring af drenge vil primært beskytte muslimske drenge, for dem er der ganske enkelt flest af, men alligevel bilder Øzlem sig selv og offentligheden ind, at hun beskytter de muslimske drenge, ved at kæmpe imod et forbud, hvilket jo er absurd.

  Iøvrigt falder antallet af amerikanske drenge, der bliver omskåret, så fornuften er også ved at indfinde sig på den modsatte side af Atlanten.

  (Hvis du virkeligt er imod omskæring af drenge, Holgersen, bør du vide, at du ikke gavner formålet, ved at lukke racistisk lXrt ud – det virker som regel modsat…)

 94. Af j.. hansE n

  -

  AF IVAR SØRENS EN – 10. JANUAR 2018 20:55
  “Det er da helt ufatteligt at der er en helvedes muslim ballade over at man kan få serveret frikadeller,”

  Der er mange gode grunde til ikke at spise frikadeller.
  Religion er ikke en af dem.
  Men der må være noget suspect ved frikadeller.
  Når DF og V kræver, at ungerne spiser dem dagligt.
  Venstre og Løkke kræver det sikkert for at støtte flæskebønderne.

 95. Af Ulla Nielsen

  -

  Næsten komisk, at begrundelsen for at forlade SF var partiets højredrejning. Kan man forestille sig noget mere stokkonservativt, og dermed højreorienteret, end at en person med en sundheduddannelse endda, går ind for at skære i værgeløse spædbørns kønsdele, fordi det nu engang er traditionen? Eller er det en komisk happening i håbet om at blive inviteret ind som toppolitiker i Alternativet som i særklasse crazy og opmærksomhedsskabende?

 96. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Apropos vrøvl; “…nu kan de gå ombord i de helt unge damer uden at blande blod-“…

  Dét er noget vrøvl, for det kunne de jo objektivt set også, før de blev omskåret.

  Hvad med i stedet at bekæmpe ideen om, at kvinder er født “urene”, i stedet for, at skære uskyldige børns kropsdele af?

  Der står i Koranen, at menneskekroppen er skabt perfekt; der står til gengæld intet om, at kroppens skal “forbedres” ved, at man skærer i børnenes kønsdele.

  Omskæring er en oldgammel, primitiv skik, der er mindst 7000 år gammel; altså langt ældre, end nogle af de monoteistiske religioner.

  Det er en primitiv skik, der er i familie med andre former for primitiv, rituel mutilation – f.eks. en livsfarlig, rituel forlængelse af kvinders halse, eller en invaliderende forstørrelse af underlæben.

  Er det ikke på tide, at komme videre?

 97. Af Flemming Lau

  -

  JSR, Abraham ventede ikke på noget som helst! Han gjorde hvad han fik besked på at gøre!

 98. Af Jan Petersen

  -

  99% mandlige debattører, og dog vil ingen forholde sig til evt strafretlige konsekvenser imod forulempelse af deres pik. Kvinder er strafretlig sikret § 245 a, men ikke mænd. Mænd er sgu ofte – bare underlige 🙁 Gu’ ved, hvem det stærke køn egentlig er, når det kommer til stykket 🙂

  § 245 a.” Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år”

 99. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Der står i Koranen, at menneskekroppen er skabt perfekt.

  Der står til gengæld intet i Koranen om, at kroppens skal “forbedres” ved, at man skærer i børnenes kønsdele.

  Omskæring er en oldgammel, primitiv skik, der er mindst 7000 år gammel; altså langt ældre, end nogle af de monoteistiske religioner.

  Det er en primitiv skik, der er i familie med andre former for primitiv, rituel mutilation – f.eks. en livsfarlig, rituel forlængelse af kvinders halse, eller en invaliderende forstørrelse af underlæben.

  Er det ikke på tide, at komme videre?

 100. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Flemming Lau – hvor gammel var det nu, at Abraham var, da han angiveligt omskar sig selv?

  Der står i øvrigt også i Koranen, at kvinder har ret til, at nyde sex, hvilket kvindelig omskæring forhindrer. Det er primært haditherne, der bruges til, at forsvare de værste og mest undertrykkende sider af sharia, selvom haditherne er tvivlsomme, menneskeskabte fortællinger, i modsætning til Koranen, der angiveligt er guds ordrette budskab til menneskeheden.

 101. Af j.. hansE n

  -

  AF JAN PETERSE N – 10. JANUAR 2018 22:15
  “99% mandlige debattører, og dog vil ingen forholde sig til evt strafretlige konsekvenser imod forulempelse af deres pik. Kvinder er strafretlig sikret § 245 a, men ikke mænd.”

  Sikkert fordi at jøderne ikke omskærer piger. Det gør de fleste muslimer i Mellemøsten heller ikke.
  Så 245 a er en gratis omgang.
  Hvis jøderne havde omskåret piger, så var der ikke kommet et forbud.
  Min teori.

 102. Af Flemming Lau

  -

  JSR.
  Om han så var 300 år, ændrer det ikke en tøddel på, at Abraham blot adlød Guds indførte pagts tegn, som han adlød for sig selv og Isak!

 103. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Abrahams alder, da han blev omskåret, er ikke ligegyldig for muslimer, Lau.

  For ifølge Koranen, skal muslimer følge Abrahams eksempel, og han omskar sig selv, da han var for længst havde lagt barndommen bag sig.

  Derfor har Abrahams alder betydning for, om man kan påstå, at drengeomskæring i religiøs forstand er et uomgængeligt krav for muslimer.

 104. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved – helt ærligt ikke – hvor mange piger / kvinder, der mister klitoris i Mellemøsten eller Afrika, men hinsidan i Sverige går det lystig for med kniv leg:

  “150.000 KVINDER I SVERIGE HAR FÅET KLITORIS SKÅRET AF”
  https://newspeek.info/150-000-kvinder-i-sverige-har-faaet-klitoris-skaaret-af/

 105. Af Flemming Lau

  -

  JSR.
  1 Mos 17:11 “Otte dage gamle skal alle af mandkøn omskæres hos eder i alle kommende slægter!

  Jeg aner ikke hvilken alder muslimen skal have ved en omskæring og om den bunder i kultur eller religion og jeg er også ligeglad. For mit vedkommende er der afgrunds dyb forskel på drenge og pige omskæring.

 106. Af Jan Petersen

  -

  ” For mit vedkommende er der afgrunds dyb forskel på drenge og pige omskæring.”.

  Og hvori består den dybe afgrund så? Lemlæstelse af børn er vel blot lemlæstelse – uanset køn? 🙁

 107. Af Niels Poulsen

  -

  Hurra for Paulus og hans internalisering af Moseloven (eller omformning af lovreligionen jødedom til kærlighedsreligionen kristendom):

  “Jøde er man i det indre, og omskåret er den, som er det i sit hjerte, i Ånden, ikke efter bogstaven.”

  Og tak til Luther for at skabe grundlaget for det sekulariserede samfund, hvor det enkelte menneske kan leve i frihed fra “skriftkloge” og “hellige mænd” og alle deres love og forbud, fortrængt som de er til deres “helligdomme”. Desværre har vi så lukket et ny lovreligion (dens navn er underkastelse) ind i landet og igen må nogen af os (muslimerne) leve i undertrykkelse og angst. Det kan vi ikke være bekendt som kristne og humanister. Vi må redde muslimerne fra dem selv.

 108. Af socia.lismo Fide..lito

  -

  Indlæg sendt af 9 omgange..Det første er læseligt. Til grin vi er for vores egen penge i denne anti-danske avis.

 109. Af socia.lismo Fide..lito

  -

  Indlæ……..g sendt af 9 omgange..Det første er l…æseligt. Til gr..in vi er for vores egen penge i denne a.nti-da.nske avis.

 110. Af socia.lismo Fide..lito

  -

  “Af Ja..ko…b Schm..idt-R.as..m…us.s.en – 10. ja..nuar 20.18 2..0:50

  Den vær..ste form for oms.kæring af drenge, udføres ikke af ..j..ø.der, eller m.usl.imer – den udføres af afrik…anske ani.mister, uden bedøve..lse og under tva…ng.”

  Hvornår er det lige scien..tolo.gis.ten sidste gang rejste rundt i Afr.ika? 🙂 Aldrig formentlig. Har selv tilbragt halvandet år i 3o lande der.

  Og hvorledes mener han at jø.d.er-m.u.sli…mer-k..ris.tne begik omskæ.ring før det sidste århundrede? Korrekt ingen bedøvelse muligt. Afrika.nere er så fat…tige at de fleste slet ikke har adgang til bedø.velse som kan koste en månedsløn eller 3 for mange der. De er for fatti.ge til at have råd til bedøve.lse, n..a..r!

 111. Af socia.lismo Fide..lito

  -

  “Af Ja..ko…b Schm..idt-R.as..m…us.s.en – 10. ja..nuar 20.18 2..0:50

  Den vær..ste form for oms.kæring af drenge, udføres ikke af ..j..ø.der, eller m.usl.imer – den udføres af afrik…anske ani.mis..ter, uden bedø.ve..lse og under tva…ng.”

  Hvornår er det lige scien..tolo.gis.ten sidste gang rejste rundt i Afr….ika? 🙂 Aldrig formentlig. Har selv tilbragt halva.ndet år i 3o lande der.

  Og hvorledes m…ener han at jø.d.er-m.u.sli…mer-k..ris.tne begik omskæ.ring før det sidste århundrede? Korrekt ingen bedøve..lse muligt. Afrika.nere er så fat…tige at de fleste slet ikke har adgang til bedø.velse som kan ko.ste en måne..dsløn eller 3 for mange der. De er for fatti.ge til at have råd til bedøv.e.lse, n..a….r!

 112. Af Jan Petersen

  -

  Så er spørgsmålet vel – hvem der må leve i undertrykkelse og angst? Ikke-vestlig indvandring kostede i 2014 danske skatteydere brutto 78 milliarder kr pr år. Et tal – fremskrevet til 2018 – der lyder på minimum brutto ca 93 milliarder kr pr år !

  Jeg forstår sgu godt, hvis danske hårdtarbejdende skatteslaver er pisseforvirrede / stressede og får myldrebæ af og til 🙁

 113. Af socia.lismo Fide..lito

  -

  borgerligheden og religiøse er ondskaben selv. Alt religiøs indoktrinering før det 18 år skal forbydes. Og derefter alle religioner.

  Danmark er 90% ateistisk, når man ikke medregner de indvandret jøder-islamister.

  Dansk kultur skal lede..

 114. Af Jan Petersen

  -

  Så kom i øvrigt den vanlige notoriske stjerne psykopat høvlende ind. Lidt synd Majbritt Maria Nielsen – dit blog kommentarspor skal destrueres af det skrammel. Kørte ellers meget godt 🙂

 115. Af liffebetty søøørensen

  -

  Sørgeligt at B ikke kan fjerne pattaya beboeren og sexmisbrugeren jan? Mens os anstændige ægtedanskere nægtes ytringsfrihed?

 116. Af liffebetty søøørensen

  -

  ” Ikke-vestlig indvan.dring kostede i 2014 danske skat.teydere bru.tto 78 milliarder kr pr år. Et tal – fremskrevet til 2018 – der lyder på minimum brutto ca 93 milliarder kr pr år !”

  Utroligt at sådant vrøvlerier får lov at stå uimodsagt…Langt indlæææg om det..Det første er læseligt. Sendt fem gange nu..

  Utroligt at kun sexmisbrugere, psykopatere og konspirationsteretikere som jan får ordet i B.

  Vi er til grin for vores egne penge.

 117. Af Per Torbensen

  -

  Vågn nu op-hvor mange jøder beklager Deres omskæring i voksenalderen ,stort set ingen,hverken i Europa eller Israel og i USA i 1970 erne blev 70 procent af alle drengebørn omskåret og det har ikke ændret sig væsentligt til idag.

  Nej de væsentlige problemer skal skjules og ikke debatteres i vores samfund så som i al beskedenhed,
  Pesticider i drikkevandet og faunaen ,hvor bier og hele vores eksistens er truet hvor diversitet og forplantning er i deroute samt klimaproblematikken.
  Come on 5 gram afskåret forhud uden reklamationer i substansen.

 118. Af libbebetty sooerensen

  -

  Til grin denne konservative debat, uden ytringsfrihed. Kun de mest sorte får som jan har ytringsfrihed her.

 119. Af libbebetty sooerensen

  -

  Alt statsstøtte til alle landets konservativeaviser skal nedlægges. De har ingen ytringsfrihed til folket nognesinde. Fjern dem..Lad dem gå under via deres egen grådighed for eliten. Dem der arbejder for dem er ikke ægtedanskere, repræsentere ikke folket.

 120. Af libbebetty sooerensen

  -

  ytringsfriheden i psychoB. viser tydeligt hvorfor alt statsstøtte skal fjernes til de blåmedier i landet..

 121. Af Henning Svendsen

  -

  22,14 ja her har vi jo svaret!-at omskæring er hinsides al religion. ???og derfor er omskæring naturligvis en praktisk foranstaltning i en kultur hvor de fattige kan sælge deres børn til rige.

 122. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Når det er straffebart at slå børn og andre, bør det selvfølgeligt også være straffebart, at lemlæste børn!
  Forældre der kan finde på at lemlæste deres eget afkomme, burde fratages forældre retten og børnene tvangsfjernet, samt forældrene straffes med fængsel og udvises af Danmark!

  Iøvrigt har Danmark ikke brug for personer med en så syg indstilling, så lad os få dem ud af landet, samt den forfatter der reklamere for børnemishandling!
  Mvh.

 123. Af Elaine Christmas

  -

  Det er mig en gåde som mange har beef med et relativt harmløst indgreb der har været anvendt i flere tusinder år.
  9 ud af 10 der kommenterer muslimer på medierne, mener de skal sendes hjem, helst bare smides af flyet i fuld fart uden skærm, men når det kommer til deres praksis om forhud, så er samme mennesker lige pludselig de største rettighedsforkæmper for muslimske drengebørn. Skizofrent!

  Hvis indgrebet sker når børnenen er helt små, er der ikke trauma forbundet med det, det er langt oftere for større børn og voksne, da de har en alder, hvor hjernen nu er udviklet til at danne minder. Det gør babyer ikke.

  Det er ikke mere syndt for de muslimske og jødiske drenge end for vores børn, når vi giver vacciner. Vaccinerne er smertefulde for børnene, de er ofte syge i et par dage efter og vi oplever grimme bivirkninger. Hvad er forskellen på deres traditioner og vores? Er vi mere ansvarlige når vi fylder vores små med gift aka modgift?

  Man kan sige at en omskæring på samme måde beskytter mod indsnævret forhud, nedsænker følelsen så mænd holder længere i sengen og ikke kommer på 2 min., (det er et stort problem for mange mænd, der ødelægger deres voksne sexliv) og så er det bare meget mere hygiejnisk og mindre ildelugtende for os kvinder når vi går ned i “hovedhøjde”…

 124. Af Jan Johansen

  -

  Stop nu det hysteriske kvindemenneske. Ja, det er naturligvis Ozlem Cekic, det drejer sig om, men det er totalt latterligt, at hun har fået Danida (økonomi) med på ide’en om, at danske skolebørn skal underholdes med historien om, at bortskæring af en del af nyfødte drengebørn er helt OK og det til trods for, at det er blevet forbudt at praktisere over for nyfødte piger i Danmark. Ozlem Cekic fortæller glædesstrålende, at når en lille dreng i eksempelvis Mellemøsten er blevet godt og grundigt tortureret og dermed lemlæstet, så holder de voksne en glædesfest. Det kan hun ikke se noget forkert i, og stod det til hende bør det også være tilladt i Danmark. Hun sidestiller massakren med vores dåbshandling, men mig bekendt udøves der ikke torturlignende operative indgreb over for vores drengebørn i forbindelse med en dåbshandling. Hvad er der egentlig galt med hende?

 125. Af J Nielsen

  -

  “Så ærlig talt, hvad USA gør i denne sag, kommer ikke os ved.”

  USA og andre vestlige lande, hvor denne praksis er forholdsvis ny og især udbredt blandt efterkommere af europæere, viser, at når man prøver at fremstille det som en barbarisk, mellemøstlig skik – så er man en løgnhals. Det er langt mere udbredt, og det bliver gjort af andre årsager end religiøse.

  I denne diskussion bliver omskæring udelukkende brugt som påskud for at harpe løs på nogle mennesker man ikke bryder sig om i forvejen. Bekymringen for indvandreres drengebørn er ikke til stede, og argumentationen er dybt hyklerisk.

 126. Af j.. hanSe n

  -

  AF J NIELS EN – 11. JANUAR 2018 9:38

  Helt enig.
  Bloggen lagde op til den sædvanlige omgang muslim bashing.
  De første fra den sædvanlige højrefløj som var på banen anede tilsyneladende ikke, at jøderne og mange kristne lande har den samme skik som muslimerne.

 127. Af Henrik S

  -

  Elaine Christmas
  Ja synes du ikke også ,at alle kvinder bør få deres skeder “strammet op” ved operation efter deres barnefødsler , så vi mænd kan føle noget som helst?
  Dog godt du indrømmer at du er dårligt begavet ,når du skriver ,at du intet forstår!
  Så lyt til dem der forstår!
  PS hele problemer er at der er tale om et overgreb på spædbørn .
  Voksne sexmodne mænd kan gøre hvad de vil , amputere hele penis mm

 128. Af Henrik Petersen

  -

  > Jan Petersen (i utallige indlæg): Stop nu dig selv, jeg har allerede gjort opmærksom på 10. januar 15:14, at jeg – i lighed med Mikkel Andersson – mener, at Straffelovens §245a bør ændres, så både piger og drenge er omfattet.

  Det samme har adskillige andre debattører. At du ikke gider læse tråden ordentligt, før du ved talrige indlæg skriver om det, siger nok lidt mere om dig.

 129. Af Peter Thymark

  -

  MELLEM 15.000 OG 30.000 DANSKE DRENGEBØRN skønnes omskåret, siden det i 2003 blev ulovligt at omskære piger!

  TAG KONSEKVENSEN!
  – Støt Foreningen Intact Denmark. Den arbejder målrettet for en lovbestemt minimumsalder på 18 år for omskæring af raske drengebørn. Foreningen fremsætter borgerdrevet lovforslag i Folketinget så snart, det bliver muligt.
  – Støt Intact Denmarks lovforslag med din underskrift. Der skal bruges 50.000 underskrifter.
  – Følg med i hvilke politikere, der stemmer for lovforslaget, og stem på en af dem ved næste folketingsvalg. De andre skal ud, så danske drengebørns forhud aldrig mere bliver ofret for at tækkes religiøse eller traditionsbundne fanatikere eller diverse eksportmarkeder.

 130. Af Jan Johansen

  -

  Henrik Petersen

  Helt enig med dig, Henrik Petersen, d.d. kl. 13:07. Straffelovens paragraf 245 a bør ændres, så både piger og ikke mindst drenge er omfattet af denne lovgivning. Der står: “Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel i indtil 6 år.”

  Hvorfor i al verden gælder det ikke også drenge? Det er da højest besynderligt, og det er på ingen måde acceptabelt, når man henholder sig til familietraditioner. Den går altså ikke. Vi bor i Danmark, og her lever vi efter de spilleregler, der gælder her, og kan man ikke finde ud af det, så er der sikkert daglige flyforbindelser til nationer, der stadig forsvarer bestialske familietraditioner.

 131. Af Jan Petersen

  -

  Af Henrik Petersen – 11. januar 2018 13:07, jeg gentog mig selv et par gange, fordi jeg syntes, det var ret underligt, at stort set ingen bed mærke i den mærkværdige kønsdiskriminerende paragraf i Straffeloven. That’s all 🙂

 132. Af J Nielsen

  -

  “Hvorfor i al verden gælder det ikke også drenge?”

  Fordi indgrebet kan være lægeligt begrundet. Så kan man ikke med samme ret have en passus, der kalder det legemsangreb. Man er nødt at have muligheden. Det er man ikke, når det gælder kvinder.

 133. Af j.. hanSen

  -

  AF J NIELS EN – 11. JANUAR 2018 19:41
  “Hvorfor i al verden gælder det ikke også drenge?”

  Fordi også jøderne omskærer deres drenge.
  Ingen danske politikere vil nogensinde stille selv rimelige krav til jøder.
  Hverken i Danmark eller Israel.
  Også deres modbydelige slagtemetoder som er en pervers mishandling af dyr tillades.

 134. Af j.. hanSen

  -

  AF J NIELS EN – 11. JANUAR 2018 19:41
  “Hvorfor i al verden gælder det ikke også drenge?”

  Fordi også jøderne omskærer deres drenge.
  Ingen danske politikere vil nogensinde stille selv rimelige krav til jøder.
  Hverken i Danmark eller Israel.
  Også deres modbydelige slagtemetoder, som er en pervers mishandling af dyr, tillades.

 135. Af J Nielsen

  -

  “Iflg. Wikipedia er det 58% af mænd i USA der er omskårne, og ikke de 81% du påstår.”

  Det er ikke rigtigt.

  De 58% er andelen af nyfødte drengebørn, der bliver omskåret. Eftersom denne praksis er for nedadgående, er andelen af omskårne mænd og drenge i U.S.A. højere end det. Det er omtrent tre ud af fire.

  Grunden til at omskæring langsomt bliver sjældnere i U.S.A. er – indvandring. Især fra Latinamerika, hvor det sjældent er kutyme.

  Blandt hvide, kristne mænd er denne praksis særdeles udbredt. Der er ikke noget der tyder på, at denne skik i almindelighed anses for at være barbarisk – tværtimod. For denne gruppe, som er den del af U.S.A. vi her i Danmark har de tætteste bånd til, er det ikke engang sikkert at de 81% er højt nok sat.

 136. Af J Nielsen

  -

  “Også deres modbydelige slagtemetoder, som er en pervers mishandling af dyr, tillades.”

  Ikke at det har noget med emnet at gøre, men jeg mener at bekymring for dyrenes livsforløb kommer før bekymring for dødsøjeblikket. Livet er trods alt den største del af tilværelsen.

  Hvis man interesserer sig meget for slagtemetoder, men meget lidt for hvordan dyrene ellers behandles, så er det ikke dyrenes velfærd der ligger én på sinde.

 137. Af j.. hanSen

  -

  AF J NIELSEN – 11. JANUAR 2018 19:56
  “Hvis man interesserer sig meget for slagtemetoder, men meget lidt for hvordan dyrene ellers behandles, så er det ikke dyrenes velfærd der ligger én på sinde.”

  De to ting hænger ofte sammen. Spar mig for dine stråmænd.
  Og det sagen drejer sig om, det er at jøderne får lov til at bruge nogle slagtemetoder som er ren dyremishandling.
  I modsætning til andre.
  J. Nielse n har tilsyneladende intet kendskab til den slags.

 138. Af H Nielsen

  -

  Ja ja, J Nielsen, mht at jeg skal smides ud af landet. Så er det da ærgerligt for dig, at du ikke rigtig har muligheden for at smide mig ud. Men når alt kommer til alt, vil sådan en venstrefløjsabe som dig, nok også helst blive siddende bag dit tastatur, og drikke en lunken bajer. Klovn.

Kommentarer er lukket.