Skik følge eller land butterfly

Af Majbritt Maria Nielsen 139

Integration er at tilegne sig en forståelse for de givne, samfundsmekaniske processer, der både hviler på hinanden og forudsætter et funktionelt, jævnbyrdigt fællesskab for dem, der deltager i det. Forståelsen og alternative fortolkninger af begrebet er dog ved at udvande hensigten med samme begreb. Og det er igen ved hjælp af klorvand, vores fællesskab og frihed skal druknes langsomt. I den bedste, alternative mening og med Københavns kultur-og fritidsborgmester som bademester.

Samfundsønsket om at danskere med en mellemøstlig kultur – og kønsforståelse vil lade sig integrere, har aldrig været større. Danmark taler næsten ikke om andet. Selv fredag aften på DR i bedste sendetid, sniger ønsket om et harmonisk land med plads til forskellighed og individuel frihed sig med på scenen. Problemet er bare, at med forslag som kønsopdelt svømning, lægger vi os på knæ ved det helt forkerte alter. Segregation – altså dét at adskille eller opdele noget – er nemlig det stikmodsatte af integration. Og det skal vi hverken bede om eller ønske os.

Derfor skriger det også til himlen og hvem end, der måtte sidde deroppe, at kultur – og fritidsborgmester i København, Niko Grünfeld, vil motivere unge kvinder og piger med anden etnisk baggrund end dansk til at forstå vigtigheden af et fællesskab, og den jævnbyrdige deltagelse deri, ved at oprette et parallelt, lukket fællesskab for dem. Jeg mener faktisk, det er at tørre bagdel i den kæmpe opgave, det er, at lære børn og unge af indvandrere eller efterkommere, hvad det vil sige at bo og leve i Danmark. En opgave en del af de unges forældre statistisk har problemer med at løfte selv.

Konsekvenspædagogikken skal simpelthen i direkte anvendelse på den slags. Det skulle den selvfølgelig allerede have været, da en liberal regering lovgav om folks påklædning for at ramme de ca. 200 kvinder, der næppe er spurtet ud på arbejdsmarkedet og har taget vestlige værdier til sig endnu. Både ”maskeringsforbuddet” og et forslag om kønsopdelt svømning kan nemlig undgås, simpelthen ved at respektere individets og fællesskabets rettigheder ligeligt.

 

Sådan her: hvis du vil dække dit ansigt til, er det tip top med samfundsfællesskabet. Du skal ikke tvinges til at deltage i et omfang, du ikke vil. Men så må du også bære de udfordringer, dit valg skaber for dig. Eksempelvis i sociale sammenhænge, særdeleshed i ansættelsessammenhænge. Og hvad der ellers kan isoleres af direkte afledte konsekvenser for dig selv ved det valg, du træffer og som alene berører dig.

 

Samme pædagogik kan anvendes på badeballaden.

 

Sådan her: hvis du ikke kan bade i en offentlig svømmehal med andre mennesker, der ikke stiller krav til netop dit fravær på grund af dit køn, er det tip top med samfundsfællesskabet. Så må du simpelthen lade være at befinde dig i en offentlig svømmehal, hvis dine eller dine forældres præferencer skaber særbehov, der udelukker andre mennesker fra den del af offentligheden, du – eller I – stiller særkrav til. Du kan altså stille særkrav til sig selv – for eksempel kan du vælge, at du ikke må bære en badedragt. Eller autoriteter i dit liv kan vælge det for dig og det er synd. Men du kan ikke omdanne dine private valg til regler, der påvirker resten af fællesskabet. Du må selv bære konsekvensen af dine valg.

Det er en underlig barnelære at bidrage til fra kommunalt regi i et land, der elsker at tale om ligestilling og kvinderettigheder. Men det er altså ikke muligt, heller ikke for kultur- og fritidsborgmesteren, at elske individets præferencer så højt, at han uden videre kan tage fællesskabets sammenhængskraft til indtægt i samme ombæring. Børn og unges kroppe er ikke farlige eller forkerte på nogen som helst måde. Uanset om barnet hedder Fatma eller Sofie, er barnet aseksuelt og har ret til en sekundær socialisering, der foregår i en refleksion af den verden, barnet kan forvente efterfølgende i sit videre liv. Hvad den unge kvinde angår, har har om nogen endnu bedre af at se andre kroppe end sin egen. (Indsæt selv alle argumenter om kroppe, diversitet og selvopfattelser, der nogensinde er skrevet til unge kvinder, der kæmper med at føle sig forkerte).

Det er afslutningsvist også et virkelig underligt signal at sende til en gruppe af befolkningen og til den resterende del af os. Altså at Københavns Kommune ønsker at særbehandle nogle borgere ekstensivt på baggrund af en kulturel forståelse af kvinder, vi i alle andre henseender søger at modvirke. Integration er, når et mindretal indlemmes i flertallets orden. Det er altså ikke at adlyde mindretallets præferencer. De største fejl begås ofte i den bedste mening og jeg er helt sikker på, at Niko Grünfeld mener det godt. Desværre tager det funktionelle, jævnbyrdige samfund vand ind i forsøget.

139 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  “Samfundsønsket om at danskere med en mellemøstlig kultur – og kønsforståelse vil lade sig integrere, har aldrig været større.”

  Samtidig har målet aldrig været fjernere – og det kommer ikke nærmere så længe de bliver ved med at ankomme.

 2. Af Jesper Janssen

  -

  De ønsker mangfoldighed men importerer enfoldighed.
  De ønsker mulitkultur men skaber monokultur.

 3. Af Jan Johansen

  -

  Problemet med den alternative bademester, Københavns Kultur- og fritidsborgmester, er vel, at han har så forbandet svært ved at tænke sig om, men det gælder åbenbart også andre politikere i Borgerrepræsentationen. Derfor skal det nok lykkes for dem at modarbejde alle forsøg på at skabe et sammenhængende og harmonisk samfund!

 4. Af Jesper Lund

  -

  Majbritt Maria Nielsen blander benyttelsen af en offentlig svømmehal i dennes officielle åbningstid sammen med en svømmeklubs benyttelse af svømmehalen.

  I en offentlig svømmehals officielle åbningstid har begge køn lige ret til at benytte svømmehalen. Men det må være op til en svømmeklub, hvordan den vil benytte svømmehalen i de tidrum, hvor klubben har lejet sig ind i svømmehalen. F.eks. med tidsrum udelukkende til kvindesvømming.

  Danske Naturister har tider i Frederiksberg Svømmehal om søndagen i vinterhalvåret. I deres beskrivelse af arrangementet står der: “badetøj bruges ikke”. Skik følg og svømmehal fly.

 5. Af Finn Bjerrehave

  -

  Desværre siden Tyrkerne kom i 1967, har der aldrig været stillet krav til vores først gæstearbejdere nu immigranter og flygtninge, nemlig en mindretalsregering kan ikke lede landet, altså stille de krav der skal opfyldes hvis ophold i Danmark nemlig , sprog økonomi kriminalitet, aldrig enighed i folketinget, og vi sejler op af åen, og måske ændrer det sig aldrig.
  Nak & Æd. Finn vig

 6. Af j.. hanSe n

  -

  Samfundsønsket om at danskere med en mellemøstlig kultur – og kønsforståelse vil lade sig integrere, har aldrig været større.
  Skriver MMN.

  Danskerne har fået muslimer på hjernen.
  Og desværre har de tilsyneladende ikke hjernekapacitet til at have mere end en ting på hjernen ad gangen.
  Derfor er danskerne nemme ofre for hadprædikanter, populister, løgnhalse og demagoger.

  Integration hyler de.
  Næ.
  Det de ønsker sig, det er en total underkastelse.
  Hvor muslimer spiser frikadeller og fed flæsk tre gange dagligt.

 7. Af Martin Jørgensen

  -

  Integration er den proces der samler adskilte enheder til en samlet helhed.
  Kultur og fritidsborgmesteren har med sit forslag fundet en løsning der til fulde lever op til hans parti ideologi- søg altid efter en alternativ måde at gribe tingene an på.
  Længe leve den demokratiske mangfoldighed og underholdningsværdien heri.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Personlig er jeg bare fed up af al det hovedløse ævl om at integrere muslimer i vestlige demokratier. Selv den mest politisk korrekte lalleglade tumpe ved vel – inderst inde – at projektet er uladsiggørligt. Så enkelt er det. 🙁
  I øvrigt er herlighedsværdi af ikke-vestlig indvandring brutto ca 100 milliarder kr årligt. Velbekomme danske skatteydere. 😉

 9. Af Flemming Lau

  -

  Der findes 3 typer af muslimer. Kulturmuslimer, “Gangstamuslimen” og den rettroende Shariamuslim. Sidstnævnte udførte 75% af alle muslimer i DK jf Cepos!

  Lad os starte med at deportere de 75% asap! Og hav så afislamicerings programmer klar til resten, hvis de også begynder at vise tegn på radikalisering. De har valgt at blive en del af os, og så skal vi naturligvis være klar til at give dem en fast hånd…!

 10. Af Flemming Lau

  -

  Udgør!

 11. Af keld ankerdahl

  -

  Så skal der igen igen propaganderes for at jøder er mindre værd end andre menensker. Jeg er sgu lidt træt af at Jøder og deres religion konstant skal påpeges som et problem. Hvad bliver det næste? – at man vil lave særlove som kun gælder for jøder i deres boligområder?

 12. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt forklarer MAJBRITT MARIA NIELSEN rimelig let forståelig, hvad det egentlig er, kultur – og fritidsborgmester i København, Niko Grünfeld faktisk foreslår. Nemlig segregation som er det stik modsatte af integration. Og det er vel sådan set fair nok, hvis segregation er det Alternativet står for politisk. Men så brug dog i mindste korrekt ordvalg og lad os være fri for det evindelige tomsnak om integration !

 13. Af Niels Lemche

  -

  J.. HANSE N, hvad er der galt med, at muslimer spiser frikadeller? De kalder dem bare for kufta og de har lammekød i stedet for grisekød.

 14. Af l.. jøRgenSen.

  -

  AF FLEMMING LAU – 24. MARTS 2018 17:15
  “Der findes 3 typer af muslimer.”

  Der findes kun en type nazister.

 15. Af j.. janse n

  -

  AF NIELS LEM CHE – 24. MARTS 2018 17:48

  Ja. De smager udmærket.
  Har spist en del af den slags i Qatar og UAE.
  Men jeg skrev nu om flæsk fra svin.

 16. Af Niels Lemche

  -

  J.. JANSE N, det ved jeg da godt. Og jeg j´har også spist dem adskillige gange rundt om i Mellemøsten

 17. Af J... Hansen

  -

  Vi skal ikke være så bange for det fremmede.
  Selv har jeg ladet mig omskære i sympati med et folkefærd, som konstant bliver jagtet af vesten.
  Indtil videre er millioner og atter millioner af spædbørn og kvinder blevet myrdet.
  Af blandt andet Danmark.
  Der er intet galt i at Islam med denne religions budskab om forsoning, empati og næstekærlighed vinder indpas i Danmark.
  Vi kan lære noget ef kærlighedens religion.

 18. Af Flemming Lau

  -

  Lπ¥∆£≠•••Jørgensen.
  Fortæl fortæl….!

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt forduftede debatten hurtigt om bloggens emne Skik følge eller land butterfly. Jeg synes ellers “en lige højre” har skrevet et glimrende debatindlæg, der fortjener lidt seriøs debat. 😉

 20. Af Jesper Lund

  -

  Jeg er så ikke klar, hvad Niko Grünfeld ærgrer sig over. Det fremgår af Hovedstadens Svømmeklubs liste over svømmehold, at klubben tilbyder hold for udelukkende piger. Hvad er det, Niko Grünfeld ærgrer sig over?

 21. Af Jan Petersen

  -

  Her I øvrigt et link til Hovedstadens Svømmeklub med titlen på undersider – kønsopdelte svømmehold:

  https://www.hsk.dk/boern-og-unge/svoemmeundervisning/koensopdelte-svoemmehold/

 22. Af Martin Jørgensen

  -

  Klorvand og fællesskabsfølelsen.
  Fra min opvækst på Frederiksberg / Kbhn og fra en tid hvor der var seks skemabelagte dage på en skoleuge.
  Husker jeg den glæde og eufori der ramte os om lørdagen når skoleugen sluttede og vi styrtede hjem , smed skoletaske og greb badetøj for at styrte samme vej tilbage op i svømmehallen ( Damsøbadet som lå som en integreret del af min skole Sønderjyllandsskolen) .
  Så klorvand og fælles svømme oplevelser kan anbefales ,hvis man ønsker at styrke fællesskabet.

 23. Af J... Hansen

  -

  Derfor bør vi lukke Islam ind i vores hjerter:
  Det er blandt de leverpostejsfarvede gammeldanskere vi finder nazisterne, psykopaterne og de pædofile.
  Ikke blandt vores gæster!

 24. Af kiM. olSe n

  -

  Stop med løgn historierne.
  Jeg indsætter ikke indlæg i andres navne.
  Det har jeg vidner på. .
  Jeg deltager slet ikke i debatterne.
  Det er rent tilfældigt at jeg kiggede på bloggen. Og så mit navn nævnt.
  Og det er nat her i Pathaya.
  Slut herfra.
  Jeg har heller ikke indsat det sidste falske indlæg.
  Det må jeg bedst selv vide.

 25. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt – til dem der gider læse – link til Hovedstadens Svømmeklub, så omtales kønsopdelt svømmeundervisning som led i et integrationsprojekt. Altså også her misbrug af ordet integration, idet man egentlig omtaler segregation. Bortset fra det – hvis den form for “integration” virkelig virker svømmemæssig – hvorfor da ikke reelt indføre segregation i hele undervisningssektoren og på arbejdsmarkedet? Tilsyneladende ren win-win. 😉

 26. Af j.. ha nsen

  -

  AF J… HANSE N – 24. MARTS 2018 19:18AF

  nazisten Kim Olse n har travlt med de falske indlæg idag.

 27. Af Jesper Lund

  -

  Et bredt flertal i Aarhus Byråd blev i februar 2017 enige om at afskaffe kønsopdelt svømning i kommunens svømmehaller i den offentlige åbningstid.

  Denne beslutning er helt i overensstemmelse med den ligestilling mellem kønnene, som tilstræbes i det danske samfund. Begge køn selvfølgelig har lige ret til at benytte en offentlig svømmehal i dennes offentlige åbningstid.

  Men i overensstemmelse med den danske foreningsfrihed, kan kønsopdelt svømning stadig foregå i foreningsregi udenfor den offentlige åbningstid.

 28. Af kiM olSe n

  -

  Stop med det løgnagtige svineri.
  Jeg indsætter ikke indlæg i andres navne.
  Jeg deltager ikke i debatten.
  Slet ikke i eget navn.
  Det er snart morgen her.

 29. Af Gert H

  -

  Bliver man aldrig klogere?

  Der er ankommet til landet i titusindvis der ikke har noget som helst ønske om, at lade sig omvende til dansker. Intet ønske om øl, flæskesteg, spil og unge piger der jævnligt drikker sig i hegnet. Det har man vidst i årtier nu. De ønsker at leve, og gør det, i den kultur de har medbragt, og som de absolut ikke vil lave om på.

  At naive danske politikere og meningsdannere har troet, eller håbet?, noget andet, er man videne til dagligt. De har talt varmt for et multikulturelt samfund, og det har de, og befolkningen, fået. Uden at befolkningen i øvrigt på noget tidspunkt er blevet spurgt om om de er indforståede.

  Det må snart være på tide at man ser realiteterne i øjnene og handler derefter, hvis man altså ønsker nogen handling. Istedet for milliarddyre nytteløse såkaldte integrationsprojekter, betalt af sagesløse skatteborgere, der mestendels ikke befinder sig i gruppen der skal ‘integreres’.

  Problemet er nok, at man ikke aner hvad man skal stille op, og så er det jo nemmest og mindst problematisk bare at lade skatteborgerne betale gildet. I alt fald indtil læsset vælter, hvilket det gør på et tidspunkt. Og så har vi ‘en helt ny situation’.

  .

 30. Af Flemming Lau

  -

  Islam curling!
  1981 ikke statsborgere får stemmeret til lokalvalg. Det skabte allerede problemer i starten af det nye årtusinde. Man kunne nu opleve at til trods for fx borgerliges valgforbund med DF, så valgte indvandre lister som tungen på vægtskålen, at støtte det røde alternativ, eller omvendt.

  Hvorfor tror man egentlig at regeringen nu, drejer armen om på landets kommunal bestyrelser i den nye ghettoplan….? Fordi de simpelthen har sat kikkerten for det blinde øje, for at tækkes de hysteriske muslimer, igennem alt for mange år. Muslimer er idag tungen på vægtskålen i mange byer idag og det bliver kun værre. Det er en uskik, udemokratisk og udansk!

  Det manifestere sig også i forskelsbehandling med forbud mod institutions frikadeller af svinekød. Det viser sig ved særbehandling i svømmehaller, som er gift for integrationen, altså den der ikke er der!
  For det første har muslimerne hamrende svært ved at forstå at man ikke vasker sig med badetøj på. Man chikanere ikke de svømmende på langbanen men går over i spring bassinet, hvis der skal hoppes. Man rager ikke på piger eller kvinder og man skider eller Pisser heller ikke bassinet. Når man er færdig og åbner tøjskabet, skal man være obs på 10 eller 20 kronen. Tag den med det samme, ikke noget med først at tage al tøjet ud for at få fat i pengepungen først, Hvis man får lyst til et varmt stykke Wienerbrød og noget at skylle efter med i cafeteriet, så er det en fordel at man er et stort brød, for der en tendens til berigerne hurtigt får ejerfornemmelser over hele cafeteriet!

  Jo det går godt!

 31. Af j. ha NSEN

  -

  AF GERT H – 24. MARTS 2018 19:33
  “Intet ønske om øl, flæskesteg, spil og unge piger der jævnligt drikker sig i hegnet.”

  Helt enig.
  Kan de ikke leve op til disse enkle regler, som vi rigtige danskere kan til fuldkommenhed, så har de intet at gøre i vores danske land.
  Skik følge eller land fly.

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos hvor “naive” de danske politikere, meningsdannere og navnlig MSM fake news egentlig er, kan man formentlig stille et meget stort spørgsmålstegn ved. Et par vise ord fra en gammel “rotte” i faget – Franklin D Roosevelt “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

 33. Af Niels Larsen

  -

  Kultur”berigelsen” fortsætter planmæssigt: https://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE10450217/mand-slagtede-geder-i-sin-lejlighed/

  Skam over politikerne, som har ladet disse barbarer komme hertil.

 34. Af J Nielsen

  -

  “I en offentlig svømmehals officielle åbningstid har begge køn lige ret til at benytte svømmehalen. Men det må være op til en svømmeklub, hvordan den vil benytte svømmehalen i de tidrum, hvor klubben har lejet sig ind i svømmehalen. F.eks. med tidsrum udelukkende til kvindesvømming.”

  Meget præcist.

 35. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt kultur”berigelse” fra en Information artikel:

  “Dødsdømt for terror nu på fri fod i Danmark
  Den 53-årige dansk-marokkanske statsborger Omar Maarouf, der i 2003 blev dømt til døden for terrorisme i Marokko, er overraskende blevet løsladt. Han bor nu på Nørrebro i København, hvor han lever af integrationsydelse og modtager behandling på et center for torturofre.”
  https://www.information.dk/indland/2018/03/doedsdoemt-terror-paa-fri-fod-danmark

  PS: Man tror umiddelbart, at artiklen er ren opdigt. Men den er tilsyneladende sand. 🙁

 36. Af Gert H

  -

  FN forventer at Sverige dratter ned på en 45. plads i 2030, altså om blot 12 år, f.s.a. HDI.

  I Danmark skulle det, alt andet lige, ikke gå helt så galt. Men efterhånden som det svenske velfærdssystem strammer til, må der forventes en del udvandring fra Sverige til Danmark, ikke mindst af dem der har mest behov for offentlig hjælp. Jo mindre da, at Danmark indfører nogle drastiske forholdsregeler på disse områder. Det kunne endda tænkes, at de svenske skatteborgere bliver trætte af ukritisk fortsat at finansiere velfærdssystemet. Det går nok ikke stille af, når de økonomiske realiteter ikke længere kan negligeres. Det samme kan også tænkes at ville ske i Danmark, og andre steder i Nordeuropa.

  Indtil videre vil man fra politisk hold overhovedet ikke se dette i øjnene – ikke offentligt i hvert fald, og det er da også et politisk sprængfarligt område. Det forsvinder problemet dog ikke af. Man kan kun håber at udviklingen sker så tilpas langsomt, at samfundet kan indrette sig på de nødvendige ændringer. Ligesom de sidste 40 års indvandring og de medførte ‘udfordringer’. Nåh nej.

 37. Af Lars Lokke

  -

  Slap af.

  Der er ingen, der vil tvinge dig, eller dine veninder til, at klæde Jer anstændigt på.

  I kan roligt fortsætte med, at efterligne gadeludernes “mode”, og samtidigt fornærmet afvise alle mænd, der tror, at gadeluder-antrækket er en invitation til lidt venligsindet gramseri.

  Det er desværre ikke overraskende, at “Luder-manifestets” danske disciple – de blå “feminister” – anser ærbarhed og passende påklædning for, at være en trussel mod deres småsociopatiske games.

 38. Af kiM olSE n

  -

  Helt enig med Gert H.
  Pathaya er et lille stykke Danmark som vi alle er stolte af.
  Her er vores tilværelse øl, gin, flæskesteg, spil og unge piger der jævnligt drikker sig i hegnet.
  Mere dansk end noget andet.
  Og det danske flag vejer uden for baren.
  Jeg er ikke selv til piger.
  Men drengene ligner dem næsten.

 39. Af Poul Mondrup

  -

  “Intet ønske om øl, flæskesteg, spil og unge piger der jævnligt drikker sig i hegnet.”

  Det er klart.

  Teenagepiger er alt for gamle og løse i kødet til rigtige islamister, der anser Muhammeds tvangsægteskab med den niårige Aisha for, at være det perfekte ægteskab, selvom Muhammed voldtog den lille, muslimske pige systematisk- på trods af, at hun gik med slør.

  Dét generer åbenbart heller ikke rigtige stalinister…

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er FN formentlig noget af det værste fake junk et land overhovedet kan måle sig i forhold til. Diverse hovedløse FN-konventioner er en væsentlig årsag til at f.eks – Dødsdømt for terror nu på fri fod i Danmark.

 41. Af Henrik S

  -

  Muslimer slæber rundt på en oldtidskultur , som de påstår , at deres Gud over alle guder har dikteret og det kan ikke laves om.
  Ikke et ord.
  Det er der naive mennesker der tror kan lade sig gøre.
  Sharia slipper de aldrig , den er en del af deres gud.
  Vi ligger som EU og politikerne har redt.
  Vi slipper aldrig af med lortet , for muslimer vil aldrig afskrives deres oldtidsreligion som aldrig kan ændres.
  I er alle ualmindelige tungnemme.
  Før de smides ud , får vi aldrig igen et fredeligt og harmonisk Danmark.
  Dvs Danmark bliver aldrig et lykkeligt land igen!!
  Det eneste håb er et Danmark som Åmund anbefaler , men dermed er det slut med det milde og forstående Danmark , men eneste løsning på et tåleligt Danmark.

 42. Af Niels Poulsen

  -

  Det er en mærkelig verden.

  I Saudi-Arabien er der langsomt ved at ske en opblødning af islams klamme greb om samfundet, så kvinder kan udfolde deres liv i ligestilling med mænd. I det middelalderlige samfund er kvinder begyndt og køre bil og jogge i gaderne. Hurra for det.

  Herhjemme kæmper de såkaldt progressive for den sorteste udgave af islam og for at fastholde de muslimske kvinder i social kontrol og undertrykkelse fra ægtemænd og imamer.

  Burka, parallelsamfund, kønsopdelt svømning, mutilering af små drenges tissemænd osv. osv.

  Det står de såkaldt progressive blandt centrum-venstre i Vesten vagt om. Jeg skammer mig over at dele fædreland med dem, disse små sorte Ayatollah Khomeinier.

  Det er en mærkelig verden.

 43. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt meget enig i – “Det er en mærkelig verden” – eller nærmere . . . . det er i sandhed en meget mærkelig verden vil lever i. Tilsyneladende styret af en håndfuld afvigere fra normalen – uanset om afvigerne er diktatorer eller såkaldte folkevalgte. 🙁

 44. Af J... Hansen

  -

  Så blev debatten ødelagt igen.
  Af personer som mener sig berettiget til at kalde andre for nazister, psykopater og pædofile.
  Niveauet på Berlingske er ikke en internationalt respekteret maskinmester, med flere anerkendte artikler bag sig, værdigt.
  Tak for denne gang til latterlige lille Danmark.

 45. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt synes jeg, debat indlæg er OK. Der er stort set ingen, der gider kommentere vanlige navne fakes og sabotører. Så helt OK med mig. 😉

 46. Af Kurt Nielsen

  -

  Dengang jøder, idag muslimer. Flot venner! Skal vi have gaskamre? Hvornår mon det bliver ok at sige det? – “ja vi har jo set os nødsaget til for at beskytte danskere at indrette særlige aflivnings institutioner for de fremmede som ikke er interesseret i at lade sig inordne under danskernes levemåde, og som vi ikke kan udvise og det er båd humant og for deres eget bedste og bla bla bla bla …..”

 47. Af Niels Larsen

  -

  »Islam hører ikke til i Tyskland. Tyskland er præget af kristendommen. Dertil hører fri om søndagen, kirkelige helligdage og ritualer som påske, pinse og jul,« siger den nye tyske indenrigsminister Seehofer.

  Ligeledes hører islam ikke til i Danmark i modsætning til kristendommen. Og derfor skal der naturligvis ikke vises den mindste smule imødekommenhed overfor islam.

 48. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos navne fake, sabotør og ren gaskammer klaphat. 🙁

 49. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt tæt på hvor jeg bor, er der en offentlig tilgængelig strand. Jeg griner højt hver gang, jeg ser M/K muslimer på stranden – mænd i bar overkrop og badeshorts – kvinder (hættemåger) indhyllet fra top til tå. De muslimske mænd har sgu tjek på de “skide forvirrende høns”. Måske kan en vestlig mand muligvis lære et og andet – bare et forslag. 😉

 50. Af Paul Bischoff

  -

  Har ikke været i en svømmehal siden jeg gik ud af skole, hvilket er omkring 35 år siden. For min skyld kan de godt spare eller privatisere svømmehaller væk. Hvorfor skal alt betales over skatten? Bland dog det offentlige udenom, så folk kan gå i den slags svømmehaller de kan og vil betale for – selv.

 51. Af Paul Bischoff

  -

  Jan Petersen, det er sjovt som nogle af de såkaldte “hættemåger” går med tørklæde – og stramtsiddende jeans og push-up bh. Jeg er rimelig sikker på deres hårfarve. Næ du, det er vigtigere at se størrelsen på resten af hende.

 52. Af Paul Bischoff

  -

  Niels Larsen, det er herregrineren. I Danmark gør man alt andet end at holde hviledagen hellig. Butikkerne har åbent og der spilles sport i kirketiden (søndag formiddag, for dem der ikke ved hvad jeg taler om). Det er noget andet i Tyskland, der leder man forgæves efter en åben Aldi eller Lidl.

 53. Af Henrik S

  -

  Naser Khader er vel nær den eneste danske muslim der oprigtigt har ønsket at blive integreret.
  Og han bliver i den grad hånet af sine muslimske “brødre og søstre”.
  Og hvorfor det ?
  Fordi de fleste muslimer mener , at muslimsk kultur er dansk kristen kultur langt overlegen.
  Så hvorfor skulle de dog lade sig integrere i en inferiør dansk luderkultur ?
  Det har de adskillige gange åbent fortalt os dumme danskere .
  Men politikerne lukker ørene og giver dem flere af skatteborgernes penge.
  Så tror fanden de foragter os!
  Politiker ! tag for fanden og lyt til Asger Åmund. Han har langt større indsigt og forstand end Lars Løkke.
  Muslimer er ikke som danskere. De kræver en behandling som Åmund påpeger i seneste kronik før sameksistens kan lykkes.Og det er sidste udkald!!

 54. Af R.H. Kristiansen

  -

  Flemming Lau
  Hvis du nu mod alle odds flyttede til Island, hvor jeg kommer fra, hvad ville du sige, hvis vi tvang dig til at spise syrnede fårenosser eller fermenteret haj, som i øvrigt smager som gamle Ole ost. Jeg ville i hvert fald ikke tvinge dig. Jeg kan ikke se noget gavn af frikadellefascisme. Du virker ikke som en idiot, det gør Henrik S heller ikke. Det er en tåbelig diskussion. Nogle er veganere, vegetarer og andre er jøder og muslimer, ingen af dem spiser svinekød, om de så er danske eller ej. Ingen bliver integreret af svinefrikadeller. Det har jeg i hvert fald aldig hørt om. Det er på alle måder en tåbelig diskussion, derimod er jeg enig med Majbritt vedrørende svømning. Selvfølgelig skal alle børn lære at svømme og de bør svømme sammen uden at der skeles til, om de er drenge eller piger og hvor de kommer fra. Mænd og kvinder skal ju også arbejde sammen senere i livet. Problemet er bare, at så får nogle unge muslimske piger ikke lov til at lære at svømme af deres forældre. Hvad gør man så? Noget andet er, at nogle muslimer og nogle danskere ikke vasker sig ordentligt inden de går ud for at svømme, fordi de er så blufærdige, eller sjuskede. Det er faktisk et problem for hygiænen i svømmehallerne. Så ligger vi og svømmer rundt i e-coli mm. Velbekomme.

 55. Af Rikke Nielsen

  -

  Når fællesskabet bliver til gruppepres.

 56. Af Flemming Lau

  -

  R.H.Kristiansen.
  Jeg har lært at skylle al slags ost med med porse eller anden snaps, så det kunne jeg nok også overkomme med fermenteret han. Men det er jo slet ikke min anke!
  Problemet er at nogle muslimer er så hysteriske med svinekød at selv om redskaber kommer i autoclave, så er det stadigvæk ikke nok for dem. Der muslimer der ikke vil arbejde i Bilka da de kunne komme til at røre emballagen på vin og svin. I Sverige er der ældre der ikke kan få indkøb af svinekød hvis hjemmehjælperne er en rettroende muslim. Det er sanktioneret af kommunen. Vi er langt ude på overdrevet!

 57. Af R.H. Kristiansen

  -

  Jeg hygger mig med at læse filosofi for tiden, når jeg har tid. Lige i øjeblikket læser jeg noget Bertrand Russel har skrevet om “muhammedaner”, som han kalder muslimer. Bogen er, vikke helt ny, men en passage handler om muslimer tilbage til 614-622 og frem. Her beskriver han faktisk to forskellige mennesketyper, de ortodokse og de tolerante. Nogle studerede grækerne og især Aristoteles, andre red rundt og dræbte alt hvad de fik øje på. Her skriver han blandt andet . ” Den muhammedanske filosofi i Spanien endte med Averroes, og i øvrige muhammedanske verden gjorde en stiv ortodoksi ende på filosofering.” En af de ortodokse Algazel, skrev en bog med titlen Ødelæggele af filosofferne, hvor Averroes svarede med bogen Ødelæggelse af ødelæggelsen. Ortodokse Algazel mente ikke, at tænkning var vigtig, fordi Koranen indeholdt alt hvad der var behov for. Dette er hvad muslimer kæmper med den dag i dag. Der er kun en ting at gøre, sørg for at imamerne får mindre magt over den muslimske befolkning. Den dag i dag kan tyrkiske imamer uden kendskab til dansk kultur og uden at kunne dansk, få arbejdstilladelse på baggrund af en gammel lov fra 60erne. Denne lov fra 60erne eksisterer på grund af de gæstearbejdere, der kom dengang. Fjern denne tilladelse for tyrkiske imamer. De rapporterer også hjem. Muslimer har brug for frihed ikke tvang. Imamernes sociale kontrol forhindrer integrering. Forpligt alle imamer til at gå på universitetet, som vi forlanger af præster. Således bør imamer modtager en certificeret uddannelse.

 58. Af brian kunudsen hansen

  -

  Marxisterne har i årtier infiltreret enhver institution.
  Det er som Hr. Mogens Camre godt udtalte

  Nu ser vi EU forsøge , at censurere alle.

  Det er det gale vanvid , hvad der foregår. …

  HALLO KBH.

  B.dk – er det sidste , the last stand” , den red pill kan ytre som slettes inden bloggerne selv

  Tror I ikke det Danske folk kan se hvad der sker på deres gader og stræder.

  Danmark SÅ meget bedre end Sverige. Sålænge i er marxister.

  Det er den TOTALE medie manipulation.

  VI kan INTET sted skrive , debattere .

  ALLE bliver blokeret lige fra taberbogen til ,,,
  VÅGN OP FFS !
  Men vi er også bare kældermennesker ikke.

  Enhedslisten/ antifa MORPFER til EU – xxxxxxx hyklere

  DDR TV / RADIO fortsætter .

  I har glemt 1 “ting,,,,

  OS

  Held og lykke

 59. Af Bjørn Sørensen

  -

  Skik følge eller land fly, så enkelt er det.
  Så når vores politikere ikke fatter folkelig visdom, så går det galt.
  Vores ideologiske elite tror at de med deres tro på at de har guddommelige evner til at ændre samfundet uden hensyn kulturelle traditioner og den menneskelige natur.
  Indtil videre har deres forsøg totalt mislykkedes, men i deres naivitet tror de på at det bare skal gøres på den rigtige måde, hvilket ingen har formået.

  Fornyelse skal baseres på almindelig sund fornuft, som er en mangel blandt idealister.

 60. Af brian kunudsen hansen

  -

  SOVER ALLE DANERE, lige nu ja men dagligt.

  HVAD ER DET FOR EN SYG VERDEN MARXISTERNE HAR SKABT OG DE VIL KØRE JER ALLE I DØD OG FATTIGDOM
  – HVORFOR skal alt brænde før I vågner
  Det er jo for en oplyst , vandvid ,,, glem 1000 års historie . ..islam er venner nu….indtil…
  Det er en ny MARXISTISK VERDEN- HELT NY – ALT bliver så godt, så længe du giver dine penge til marxisterne – FULDSTÆNDIG VANDVID-
  Se hvordan de manipulere enhver tråd på B.dk
  random vid.
  https://www.youtube.com/watch?v=eoZPJFaQlA0

 61. Af brian kunudsen hansen

  -

  og omlidt bliver en daners ytring slettet

  TROR I FOLKET !

  ikke kun Danmark men HELE EU .
  ikke er VÅGNET.

  I Kan manipulere 4-8år mere ,

  Og så kommer VI !

  Enhver 5. kolonne vil stå for folkedomstolen. !

  Grin , smil.
  VI KOMMER, også dig kirsten

 62. Af brian kunudsen hansen

  -

  Husk at slette ,
  Hej Tjalfe solstråle , den er en flot mand IDIOT https://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-erdogan-germany-netherlands-warning-europeans-not-walk-safely-a7642941.html

 63. Af brian kunudsen hansen

  -

  FLOT KBH marxister – nazi nazi nazi

  FORTSÆT

  I skaber HVAD I FRYGTER og ER blevet jeres egen FRYGT
  https://www.youtube.com/watch?v=zu9aBznOIC8

 64. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  “Skik følge eller land fly, så enkelt er det.”

  Naturligvis skal Danmark sørge for at liberalister som BS som ikke betaler korekte skatter, modtager dødsstraf over et vis beløb, fx. 1 million kroner?

 65. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  “. Du virker ikke som en idiot, det gør Henrik S heller ikke”

  Harald virker nu ikke som specielt klog, tværtimod. Denne islandsnasser har kostet statskassen millioner, og det Danske folk har tabt på ham. Begge er idioter.

 66. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  “. Du virker ikke som en id.iot, det gør He..nrik S heller ikke”

  H..arald virker nu ikke som specielt klog, tværtimod. Denne isla.ndsnasser har kostet statskassen millioner, og det Danske folk har tabt på ham. Begge er idio..ter.

 67. Af brian kunudsen hansen

  -

  Af L..isbeth s.øre…nsen – 25. marts 2018 4:17

  Nemlig der er de igen, fodre deres egen afskaffelse

 68. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  ““I en offentlig svømmehals officielle åbningstid har begge køn lige ret til at benytte svømmehalen. Men det må være op til en svømmeklub, hvordan den vil benytte svømmehalen i de tidrum, hvor klubben har lejet sig ind i svømmehalen. F.eks. med tidsrum udelukkende til kvindesvømming.”

  Meget præcist.”

  Gudherrebevares. Skal svømmehaller nu overtages af de muslimske kvindlige indvandre? Nej tak. Vi betaler alle for dem. og da de ikke vasker sig selv ordentligt, burde de egentligtalt slet ikke have adgang til Danske svømmehaller? De er møgbeskidte. Jeg går i svømmehallen to gange om ugen. Ser altid muslimer der ikke vasker sig selv ordentligt. Er så træt af det.

 69. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  “Så skal der igen igen propaganderes for at jøder er mindre værd end andre menensker. Jeg er sgu lidt træt af at Jøder og deres religion konstant skal påpeges som et problem. ”

  Rent hasbara manual propaganda. Jøderne er et stort problem i Danmark, især i medierne hvor der overrepræsenteret med mange tusinder af procenter, og manipulere debatten ift. israels ønsker, og imod Danske interesser. Se fx. krasnikken?

 70. Af brian kunudsen hansen

  -

  -RETTELSE-

  I HAR SKABT HVAD I FRYGTER !

  https://www.youtube.com/watch?v=a7xqwm_c1_k

  POLAND

  flok kællinger er er TOTAL blank….

 71. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  “Danske Naturister har tider i Frederiksberg Svømmehal om søndagen i vinterhalvåret. I deres beskrivelse af arrangementet står der: “badetøj bruges ikke”. Skik følg og svømmehal fly.”

  Nej tak, Hvilket svineri? Badetøj, og tvungen ordentlig vask af de religiøse der ikke kan finde ud af vaske sig ordentligt i det offentlige rum.

 72. Af brian kunudsen hansen

  -

  -RETTELSE-

  I HAR SKABT HVAD I FRYGTER !

  https://www.youtube.com/watch?v=a7xqwm_c1_k

  2017 var BEDRE , HVEM reddede EUROPA fra ISLAM sidst………
  Kongen hvem ?

  IDIOT

  POLAND

  flok kællinger er TOTAL blank….

 73. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  “Af Flemming Lau – 24. marts 2018 17:15
  Der findes 3 typer af muslimer. Kulturmuslimer, “Gangstamuslimen” og den rettroende Shariamuslim. Sidstnævnte udførte 75% af alle muslimer i DK jf Cepos!”

  Der findes tre typer af kristne tosser. Megatossen, megamegatossen og megamegamegatossen..Du tilhøre sidste kategori.

 74. Af brian knudse hansen

  -

  I kan manipulere , nu er det nye tider . ……

 75. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  “Af Flem..ming La.u – 24. marts 2018 17:15
  Der findes 3 typer af musli.mer. Kulturmuslimer, “Gangstamuslimen” og den rettroende Shariamuslim. Sidstnævnte udførte 75% af alle muslimer i DK jf Cepos!”

  Der findes tre typer af kristne tos..ser. Megatos.sen, megamegat.ossen og megamegamegat.ossen..Du tilhøre sidste kategori.

 76. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  “Af Flem..ming La.u – 24. marts 2018 17:15
  Der findes 3 typer af musli.mer. Kulturmus.limer, “Gangstamusli.men” og den rettroe.nde Sh.ariamu.slim. Sidstnævnte udførte 75% af alle m.uslimer i DK jf C..epos!”

  Der findes tre typer af k..ristne tos..ser. Megatos.sen, megamegat.ossen og megamegamegat.ossen..Du tilhøre sidste kategori.

 77. Af brian knudse hansen

  -

  I kan manipulere TROR I , nu er det nye tider . ……

  mund til mund FOLKET.

  HUSK EU manipulere IKKE og er GODT for DIG . KOMMISSIONEN er GODT
  Det gæler om DF – FOLKET – ikke -…. DDR leaks etc. vi er klar til valg—-

  DØ hippie,
  https://www.youtube.com/watch?v=_xn1Uyuoakw

 78. Af brian knudse hansen

  -

  VÅGN OP – IDIOTER https://www.youtube.com/watch?v=XPgiI46FCDU

 79. Af Bjørn Sørensen

  -

  Den politiske elite åbnede grænserne for masseindvandring af lavt uddannede fra lav intelligens lande på et tidspunkt hvor vi ikke længere manglede ufaglært arbejdskraft, fordi vi have nedlagt de arbejdspladser, som kunne beskæftige dem.
  Den bedste måde at integrere indvandrere på er ved at de bliver en del af arbejdsstyrken.
  Men det arbejdsmarked, som vi har skabt, kræver kvalifikationer, som de fleste indvandrere fra Mellemøsten og Afrika ikke har, hvorfor det ikke er lykkedes at integrere dem, i øvrigt har de lande ikke uddannelsesinstitutioner, som lever op til vores standart.
  Vi har mangel på velkvalificeret arbejdskraft, som vores uddannelsessystem ikke kan levere, hvorfor vi har så mange langtidsledige.
  Så vi løser ikke vores mangel på kvalificeret arbejdskraft, som følge af at danske model ikke kan løfte de ufaglærtes og indvandreres manglende kompetencer som kvalificerer dem til det arbejdsmarkeds som vi har skabt.
  Det globale marked og de åbne grænser, har skabt problemer, som vores model ikke har været i stand til at løse, og vores velfærdsmodel kan ikke i længden finansiere problematikken, eftersom den er årsag til kronisk underskud, som fremtidige generationer kommer til at betale for.
  Hvilket medfører at den fremtidige økonomi bliver undermineret.

 80. Af kIm oLse n

  -

  Overlad muslimerne til os nazister.
  Vi har eksperticen.
  Dem over 15 år ryger på togvogne sydpå.
  Børnene tager vi os godt af. Især de små drenge.

 81. Af kiM olSEn

  -

  Til alle gode danske mænd.
  Jeg er nazist.
  Men nazisterne i Danmark er ikke længere den rene vare.
  Deer blevet for blødsødne.
  Jeg opfordrer alle mine ligesindede til at stemme på vores nyeste parti.
  Vores hovedmodstandere er kommunister, romaer og muslimer.
  Romaer står tidligt op og stjæler de tomme flasker for øjnene af os.
  Og politikerne gør intet. Absolut intet.
  Men når enden er god, så er alting godt.

 82. Af kiM olSEn

  -

  Til alle gode danske mænd.
  Jeg er nazist.
  Men nazisterne i Danmark er ikke længere den rene vare.
  De er blevet for blødsødne.
  Jeg opfordrer alle mine ligesindede til at stemme på vores nyeste parti.
  Vores hovedmodstandere er kommunister, romaer og muslimer.
  Romaer står tidligt op og stjæler de tomme flasker for øjnene af os.
  Og politikerne gør intet. Absolut intet.
  Men når enden er god, så er alting godt.

 83. Af pikkens skede

  -

  Hovedmodstandere?! Du er helt blæst i knoppen. Har du en iq på 76 eller hvordan hænger det her sammen?

 84. Af kiM olSen

  -

  AF PIKKENS SKEDE – 25. MARTS 2018 8:20

  Klovn.
  Min iq er målt til 84. Ellers var jeg nok ikke kommende partileder.
  Hvad er din iq?
  Og så tror jeg ikke at du skriver under dit rigtige navn.
  Den slags har jeg næse for.

 85. Af SKEDE PIKKEN

  -

  ak og ve. Du er helt i bund på at få kusse. Du er en ynkelig mand. Tag dig sammen din tosse! Mand dig op!!!!!!

 86. Af kiM olSen

  -

  AF SKEDE PIKKEN – 25. MARTS 2018 8:43

  Kusse?
  Hvad er det?
  Den slags interesserer mig ikke.

 87. Af SKEDE PIKKEN

  -

  her er et link til en kusse, så ka du se hvad det er: http://www.dagens.dk/files/styles/article_view_fullwidth_1x/public/19970929-676478-3_6mb_0.jpg?itok=if8tUgFL

 88. Af Janik Martensen

  -

  Alt i denne blog har jeg hørt en million gange før.

 89. Af Jesper Lund

  -

  I min folkeskole- og gymnasietid (1961-1973) var gymnastikundervisningen kønsopdelt. I 1. til 5. klasse fik vi derfor også kønsopdelt svømmeundervisning i gymnastiktimerne i Øbro Hallen.

  Gymnastikundervisningen i Folkeskolen og i gymnasiet er da stadig kønsopdelt.

 90. Af svend jensen

  -

  Man konstaterer, at i mændenes omklædningsrum og i mændenes sauna i danske svømmehaller nægter mellemøstlige mænd og drenge at tage undertøj og badetøj af.
  Man konstaterer også, at ingen bademestre eller andet personale vover at konfrontere de uhygiejniske mellemøstlige mænd med deres urene opførsel.
  Her har islam derfor vundet over den civiliserede kristne kultur.
  Hvem er det nu, som er ren og hvem er uren?

 91. Af Niels Lemche

  -

  Enhver svinskhed tilladt, men ikke, at man påpeger det!

 92. Af Niels Larsen

  -

  PAUL BISCHOFF – 24. MARTS 2018 22:55

  Det er kun glædeligt, at den etniske dansker er blevet overvejende irreligiøs.

  Det skidt – uanset hvilken religion – hører hjemme på Historiens Mødding!

 93. Af M Jørgensen

  -

  Lidt leg med ord.
  Skik følge eller land en lige højre -med eller uden butterfly.

 94. Af j.. hanse n

  -

  AF OTTO BARRETH – 25. MARTS 2018 12:36
  “Hvorfor har avisen ikkke en moderator?”

  På Støvrings blog er der styr på debatten.
  Der skriver psykopater som Kim Olsen hverken i eget navn (hvad det så end måtte være) eller i vi andres.

 95. Af ole jensen

  -

  Visse partier og kliker har nogle åndsformørkede tankesæt som styrer både Sve rige, Danmark, Norge, Tyskland og hele Vesteuropa mod total katastrofe. Lige nu er Sverige tættest på kaos, opløsning, morderisk vanvid og undergang, men andre lande kan snart indhente den uhyggelige og totalitære udvikling få km fra Kbhvn. Desværre kan man ikke få lov til at forklare nærmere hvad der er ved at ske.

 96. Af J... Hansen

  -

  Psykopaterne har kun et eneste formål.
  At få mobbet intelligente, vidende og dialogsøgende kommentatorer som undertegnede ud af debatten.
  Men jeg agter at fortsætte mine velovervejede, balancerede og faktabasereðe indlæg om vestens svinske myrderier på spædbørn og kvinder.
  Uanset de svinske angreb på min person.

 97. Af j.. hans En

  -

  “AF J… HANS EN – 25. MARTS 2018 13:09”

  Endnu et falsk indlæg indsat af Kim Olse n.
  Gad vide om han sidder st-by i sit sorte beskidte hul døgnet rundt. For at ødelægge debatten.

 98. Af J.... Hansen

  -

  Jeg ved jo ikke, om denne Kim Olsen virkelig eksisterer.
  Keg har efterhånden analyseret mig frem til, at der meget sandsynligt er take om en CIA påvirkningsagent.
  Som har til opgave, at miskreditere mig – og dermed den ubekvemme sandhed, jeg dagligt bringer frem.
  Min PC har også vist tegn på manipulation udefra.
  Moralsk har jeg plogt til at fortsætte mine afdækninger af USAs svinestreger overfor resten af verden.
  Jeg er et fyrtårn af sandhed og lødig information.

 99. Af o jensen

  -

  Enhver normal person kan vel hurtigt indse at j ha n sen og l is be th er to lystløg nere og stjerne ps y ko pa ter der forlængst burde være smidt ud af debatterne. De trækker debatterne ned på et lavt niveau, og de spilder læsernes tid.

 100. Af j.. hans en

  -

  “AF J…. HANSE N – 25. MARTS 2018 13:16”

  Endnu et sygt falsk indlæg fra Kim Olse n.
  Man forstår godt, at stort set alle bloggere efterhånden har lukket for indlæg.

 101. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Niels Larsen
  “Det er kun glædeligt, at den etniske dansker er blevet overvejende irreligiøs.”

  Der tager du fejl for danskerne har fundet erstatningsreligioner, så som socialisme, kommunisme, fascisme, menneskerettigheder, velfærdssamfundet, ja selv økonomer, som alle er falske profeter, som bragte årtusinders elendighed til os de sidste 100 år.

  Historisk har religioner haft en levetid på 3000 år før de bliver erstattet af en ny.

  De sidste 100 års erstatningsreligioner har alle eller er ved at havne på historiens mødding, fordi de ikke formåede at tolke og forstå den menneskelige tilværelse.

  Takket være folk som dig er de ikke havnet på møddingen endnu, men når i åndeligt forstenede uddør er der en chance for at samfundet bliver ledet af sund fornuft, men desværre har falske profeter haft evnen til at besnære befolkningen ligesom i Kongens Nye Klæder, fordi alt for mange overlader det andre at tænke for dem.

  Derfor advarer kristendommen om de falske profeter, hvorfor der stadigvæk er behov for religionen til at advare mod alskens pladder.

 102. Af ole jensen

  -

  Vores demokrati og Danmark er på vej ud i mørket. Al deltagelse i debat kræver at man går via den berygtede fjæs-book, eller at man passerer et censur-filter. På berlin g ske blogs er der dog ikke fjæs-book tvang, men til gengæld blokeres seriøse dybdeborende indlæg, og debat-trolde favoriseres.

 103. Af R.H. Kristiansen

  -

  Det står tindrende klart, at en del deltagere på bloggen ikke er kommet igennem den anale fase. Det kunne afhjælpes med hyppige besøg hos en psykolog eller psykiater, hvis de vedkommende personer vel at mærke er indstillede på det.

  L i s b e t h
  Kommentarer kl. 4.21 og 4.22. den 25.03.2018. To gange den samme, mindre kunne ikke gøre det. Du kan godt lide gentagelsen. Jeg har et IQ på 180, således fattede jeg beskeden første gang.
  Du mener, at jeg og danskerne ikke er særlig kloge. Det står dig frit for at mene hvad du vil og ligeledes står det mig frit for at mene hvad jeg vil om dig og andre. Jeg blander mig ikke i dine synspunkter, som du heller ikke kan i mine. Du lyder for mig som entreprenøren, der udtalte efterfølgende, da han holdt en tale ved indvielsen af et sygehus. “Kære læger og andre sygeplejersker……”. Må gud give dig en velsignet Palmesøndag.

 104. Af o. jenSe n

  -

  Kim. Olse n er tydeligvis en god dansk mand.
  Og ingen tosse.
  Jeg vil være med i hans nye parti. Jeg har dog ikke stemmeret for øjeblikket.

 105. Af Niels Larsen

  -

  BJØRN SØRENSEN

  Kun uselvstændige mennesker har brug for den åndelige sutteklud, som religion udgør.

 106. Af anony m delta

  -

  Indlæg 14.19 er under falsk navn, og et typisk l is be th indlæg. Iøvrigt “sjovt” at selv ret korte indlæg kun med bogtitler, såsom ni els høi bys bog “sundhedsvæsnets storhed og fald” – – – blo keres.

 107. Af Leif Johansen

  -

  @ MAJBRITT MARIA NIELSEN.

  I DIT INDLÆG, (uden du hverken er valgt eller accepteret af brugerne), BEGÅR DU EN FÆL FEJL

  F.eks. starter du med at tale om hvad integration er for en størrelse, med diverse henvisninger
  mht. hvad du mener dette går ud på; uden det på noget tidspunkt går op for dig, at det netop
  IKKE er muligt at gennemføre sådanne “integrationer”, (forstået i generel befolkningsmasse),
  såfremt integration findes påkrævet, da her typisk vil være tale om en så fundamental, skæv,
  kulturel, og deraf inkompatibel tilpasningsevne, at nævnte integration i praktik ikke er mulig.

  Derimod behøver mere kompatible kulturer, i form af vestlige, såvel asiatiske, slet ikke denne
  integration, men blot simpel “INTRODUKTION”, hvorefter man auto-smelter ind i samfundet.

  KONKLUSION:
  Ovennævnte er af så overdokumenteret, og deraf selvforklarende karakter, at din henvisning
  til dette illusoriske integrations-begreb, ganske enkelt ødelægger en ellers voldsom udtømt
  tanke hos så stor en andel af befolkningen, at din manglende evne, viden, idelogi, mv. derfor
  TVINGER flertals-tankens ellers for længst indsete logik, til at starte forfra, da det gigantiske
  flertal, (altså rep. på denne blog i denne omgang at forstå), endnu engang, skal se sig selv gå
  i gang med at pille, rode, rage, sejle, og blive døsig af af høre sig selv kværne rundt i de fatalt
  samme logikker, igen fordi det er de få samme som menings-forhøjet mener dumt samme.

  Netop derfor kræves en helt anden demokratisk medieform, i kraft af et medie-demokratisk
  software, sådan at det er befolkningen som fastsætter store dele af væsentlighedskriteriet,
  heraf menings-profiler mv., såvel man indføre demokratisk segregation; altså så for, og imod,
  ikke tvinges til at diskutere med hinanden, så snart det ikke er nødvendigt, idet mening A,
  blot foretager sit valg (for egne midler via datalogien via skats servere), mens mening B, kan
  fastholde sin mening, (via egen betaling) som fx. udlandsbistand, DR, Biblo, etc. etc. etc. etc.

  MAN KOMMER IKKE DYT VIDERE FØR PRESSENS ANSATTE, ER ERSTATTET AF REEL DEMOKRATI 🙁

 108. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Niels Larsen
  “desværre har falske profeter haft evnen til at besnære befolkningen ligesom i Kongens Nye Klæder, fordi alt for mange overlader det til andre at tænke for dem.”

  Derfor er det vigtigt at det man tror på har solide og gennemprøvede forklaringer på menneskets lod her i tilværelsen.
  Kristendommen har årtusind årig erfaring og viden om mennesket.
  De falske profeters ideologi har ikke den ballast, hvorfor de totalt mislykkes, og på grund af deres menneskelige svaghed og uvidenhed har deres forsøg forårsaget utrolig menneskelig lidelse.
  Så vågn op, gamle mand og sæt dig ind i realiteternes verden, for visdom får man ikke ved at afvise erfaringen, for det er den man lærer af og bygger videre på.

 109. Af Birger Nielsen

  -

  Bjørn S.
  Din sang fra de varme lande har vi hørt mange gange før. Du er total ukritisk læser af religiøse skrifter, som lig muslimernes og jødernes ditto stammer fra gamle legender og mysterier opstået blandt primitive ørkenfolk fra flere tusind år siden. Der er ikke megen historisk evidens. Prøv at læse lidt kirkehistorie, så bliver du måske lidt klogere. Der vides eks. uendeligt lidt om din kære Jesus, hvis du ser bort fra de hellige evangelier, som man heller ikke ved, hvem har skrevet.
  Tro kan flytte bjerge, siger man, men det gør sjældent folk klogere.
  God påske. Både til Jesus og Moses.

 110. Af Flemming Lau

  -

  Kære Birger, hvornår tager du dig sammen til at pakke din Dåbsgave helt ud. Du har fået Helligånden til at finde sandheden. Uden ham finder du nooothing, med ham finder du alt hvad du har behov for!

  Jesus Kristus og de kristne menigheder eksisterede altså også før Konstantin. Og nu finder man alskens vidnesbyrd under udgravning en af Israel. Før jul fandt man en kirke ruin fra ca år 285 ad mellem Nazerath og Meggido ved Bet Sheham. Et smukt mosaik gulv med bla katakomb tegn 2 fisk. Bygmesteren var en rig romersk officer ved navn Gaianos. Da Konstantin først blev kristen efter år 300, var han jo nok ikke opfinder af nogen religion, men derimod fandt han kraften i den.

  Er du ligeså kvik som Konstantin, så brug Himlens kræfter besindigt! Imens vi holder påske, må du nyde helligdagene imens!

 111. Af Niels Lemche

  -

  Uden relation til svinestien her: Helt absurd er jeg blevet forvist — andet forklaring gives ikke — fra Chefredaktørens nye blog om 1968. Åbenbart er det sidste, han ønsker, at få en deltagers mening tilkendegivet. Det er meget morsommere med løse formodninger.

  Berlingeren er ærlig talt helt ude i hampen.

 112. Af Birger Nielsen

  -

  Flemming Lau
  Som vi to mange gange tidligere har været inde på, så har du den rette tro og jeg mangler totalt den samme. Jeg undrer mig over, at der stadig i Danmark findes godt 15% af befolkningen, som tror på guder og engle, men fred være med det, for tallet bliver heldigvis mindre og mindre år for år, efterhånden som reel viden om emnet udbredes.
  Men hav en rigtig god påske, for det er din store årstid.

 113. Af Flemming Lau

  -

  Tack so mycket Birger. Det kunne jo være kylle, pylle og rylle kom forbi!

 114. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  ja, utroligt at avisen ikke kan få lukket ned for pædoKIM, JH. Han er vel clickbaitbot ansat af avisen?

 115. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  “Helligånden til at finde sandheden. Uden ham finder du nooothing, med ham finder du alt hvad du har behov for!”

  Problemet med jer religiøse, er at i ødelægge den store Danske ateistiske kultur, med dens kvinderespekt og børnerespekt. . Og dette uanset om i er kristne eller muslimer eller jøder. Jeg foreslår at i fremtiden kan alle udenfra ikke opnå adgang til statsborgerskabet mm. de er ateister som Danskerne, og dermed støtte den store humanistiske Danske kulturelle arv.

 116. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  “Indlæg 14.19 er under falsk navn, og et typisk l is be th indlæg”

  Ikke af undertegnede..Formentlig skrevet af tossepreben, eller pædokoen? Muligvis af konspirationsjan, eller frimurerlemchen? Alternativt af islandsnasseren? 🙂

  “@Niels Larsen
  “desværre har falske profeter haft evnen til at besnære befolkningen ligesom i Kongens Nye Klæder, fordi alt for mange overlader det til andre at tænke for dem.”

  Derfor er det vigtigt at det man tror på har solide og gennemprøvede forklaringer på menneskets lod her i tilværelsen.
  Kristendommen har årtusind årig erfaring og viden om mennesket.” BS

  Thats BS…Religion og religiøse har ingen gennemprøvet teser om livet. Tværtimod tror de på alt det vrøvl der står nedskevet i deres sorte bøger. Mht. livets opståen.kan religion direkte fratages alt indflydelse som den løgnerfabrik den er, via at læse Darwin og studerre Hawkins.

 117. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  “. Jeg har et IQ på 180, ”

  Man sover stadig med får? Trump påstår også han er klog, men som dig viser dagligt det modsatte, og tager goldenshowers i læderundertøj…

  Mht. de dyre samfundsomkostninger af studerende som dig fra fårelandet, er dette uomtvisteligt bevist. På tide at Danmark satser på sine egne studerende og mennesker først, og ikke hjælper resten af verden, herunder nordiske lande, først. Du er da ikke blevet inviteret af Danskerne til at være her?

 118. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  “Helt absurd er jeg blevet forvist ”

  Er naturligvis grænser for meget nynazisme berlingske kan tillade sig at bringe, uden at være i strid med loven…

  “Historisk har religioner haft en levetid på 3000 år før de bliver erstattet af en ny.”

  BS, dette er noget BS. Det moderne samfund er kun sket over det sidste årtusinde, og vi lever stadig med dem samme fortidsøgler.

  Den eneste fremtid er den ateistiske humanistiske, med god økonomisk værdifordeling, kvinderettigheder mv. Altså en vej væk fra den borgerlige religiøse fundamentalistiske.

 119. Af Jan Petersen

  -

  Gider dårlig kommentere, men det ville klæde denne blog at blive fri for fakes a la AF L..ISBETH S.ØRE…NSEN 😉

 120. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  “Sådan her: hvis du ikke kan bade i en offentlig svømmehal med andre mennesker, der ikke stiller krav til netop dit fravær på grund af dit køn, er det tip top med samfundsfællesskabet. Så må du simpelthen lade være at befinde dig i en offentlig svømmehal, hvis dine eller dine forældres præferencer skaber særbehov, der udelukker andre mennesker fra den del af offentligheden, du – eller I – stiller særkrav til. Du kan altså stille særkrav til sig selv – for eksempel kan du vælge, at du ikke må bære en badedragt. Eller autoriteter i dit liv kan vælge det for dig og det er synd. Men du kan ikke omdanne dine private valg til regler, der påvirker resten af fællesskabet. Du må selv bære konsekvensen af dine valg.”

  Præcist. Der er forbehold for mindretal som simpelthen ikke skal indføres. Kønsopdelt svømmehaller er en af disse. Hvis man skal være Dansk statsborger skal man acceptere Danske normer, som ikke er ensbetydende med at man skal spise flæsk, man skal tillade flæsk på menuen for de der ønsker at spise dette modbydelige. Må indrømme jeg er lidt dobbeltmoralsk her, da jeg tit fodre flæsk og leverpostej til min hund tit, især leverpostej på en rugbrødsmad er han glad for. Man kunne naturligvis ikke selv drømme om at spise dette selv.

  Igen beviser det blot det negative ved den religiøse indvandring til Danmark. Og ateismen burde indføres som statsreligion af staten, da 90% af etniske Danskere støtte den. Derfor er det så trist når den siddende regering , med DF i spidsen, har indført kristendommen som en del af regeringsprogrammet, og nu kalder Danmark et kristent land officielt. .

 121. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  Ville glæde alle blo.gs at blive fri for ja.ns kon.spirationstero.rier om 9.11,mån.eland.ningen, john f. ke.nnedy m.ordet kvinder, og hvad ved jeg. Forstår ikke avisens interesse i at reklamere fra hans kon..spirations.sider?

 122. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt undrer Berlingske IT amatørisme mig enormt. Hvis Berlingske end ikke er i stand til at skille snot fra skæg på en sølle blog, hvordan i alverden er Berlingske da kapabel til at skille snot fra skæg – ved evt oplysninger om cprnr og kontonummer ved evt abonnement? 😉

 123. Af Fie Knarved

  -

  Vi har brug for et projekt, som kan profilere Danmark, som en fremsynet hightech-nation med dybe, historiske rødder.

  Så, hvad med at bygge en gigantisk statue af Lars Lokke, og placere den ved indsejlingen til Københavns Havn?

  Den skal være så stor, at svenskerne også kan nyde synet af vor store statsmand.

 124. Af L..isbeth s.øre...nsen

  -

  .Hvis Berlingske end ikke er i stand til at skille snot fra skæg på en sølle blog

  Er naturligvis sørgeligt at avisen ikke evner at skille real news fra fake news, som i janens konspirationsteo. rier. Er vel et spørgsmål om journalistisk integritet?

 125. Af R.H. Kristiansen

  -

  Jeg foreslår ligeledes, at staten lader rejser en stor bronzestatue af L a r s S e i e r
  C h r i s t e n s e n, med et stort armbåndsur ved Socialministeriet, til minde om rige danskere, der måtte FLY land, på grund af et for højt skattetryk. Man kunne stille en anden lidt mindre kopi op ved Skatteministeriet. Jeg glemmer ikke en udsendelse på P1, hvor han med sin chauffør kørte rund i landet, for at se hvordan hjemløse boede, forskellige steder i DK. Han er sådan set også lidt hjemløs den arme mand.

 126. Af R.H. Kristiansen

  -

  Rettelse
  lader rejse

 127. Af Birgit Lajer

  -

  Det er jo ikke andet end moral og angst for nøgenhed og sexualitet. Derfor vil vi siden da kunne sige, at muslimer med den holdning ikke kan bade ved de danske strande, fordi de bader i sort heldragt, dvs lange gevandter fra isse til ankel, mens manden, der er med, ligger og soler sig i vestlige shorts.

  Det er fsv klart, da vi modtager mennesker, der er mindst 200 år bagud i mental udvikling i forhold til den vestlige udvikling.

  Det skal give problemer, hvis der ikke arbejdes hårdt i de miljøer for en anden forståelse for mennesket og dets udvikling.

  Maibritt Maria Nielsen bør se til de samme, der forstyrrer debatterne, nu vel på 4de år i træk, som andre gør det, fx Støvring.

 128. Af Niels Lemche

  -

  BIRGIT LAJER, enig i det sidste. Det er jo ikke engang trolde, men der er et par, der simpelthen har som program at skræmme blogskrivere væk ved at forvandle blogsporet til en latrin.

  Men det siger også noget om kulturen blandt blogskriverne her. De fleste er allerede blevet tavse, og enkelte moniterer faktisk deres kommentarspor. Redaktionen har opgivet at gøre noget ved det.

  Men resultatet er, at når der ikke er kontrol, så ender det hurtigt som skrældespande af den mest ildeduftende art.

  Desværre …

 129. Af j.. hans EN

  -

  Kære Majbritt Maria Nielsen

  Jeg ser, at du har fjernet Kim Olsens syge indlæg.
  Kunne du ikke fjerne dem som han har indsat i mit navn.

  F.eks. dette indlæg:: AF J… HANSE N – 24. MARTS 2018 18:09

  På Støvrings blog er der styr på ham.

 130. Af li.s.beth sø.rensen

  -

  ja, støvringefascisten nægter alle røde ordet. Tillader dog et par “venstreorienteret” muslimer for effekten skyld. Flere der endda kalder sig ateister..Såvel som borgerlige kvinder med elektrakomplekser, (penis envy), dårekistebeboere, konspirationsteoretikere, frimurerlemchen. ægtedanskere nægtes ytringsfrihed der altid. Er en jødeblog.

 131. Af J... Hansen

  -

  Kære Majbritt Maria Nielsen

  Jeg ser, at du har fjernet de indlæg jeg har skrevet i Kim Olsens navn.

  Jeg forsvarer mig bare imod angreb fra højrefløjen.
  Det må man åbenbart ikke på Berlingske.

 132. Af n petersen

  -

  Nogle bloggere sender hundredvis af skøre, løgnagtige og uhumske indlæg ind som kun har til formål at ødelægge debatterne. De slynger om sig med svi nske beskyldninger mod danskerne og andre bloggere. De er debatternes trolde og sv in, men de favoriseres, og i modsætning til de seriøse bloggere får de sjældent deres indlæg blokeret. Antagelig sender de fra en forvaringsanstalt.

 133. Af n pe

  -

  Hos t om je ns en er stort set alle seriøse bloggere sortlistet. Men røde og mørke typer som nør ager, l is be th og j han s en får lov til at brede sig. Hos mik kel and er son er ALLE blo keret på forhånd.

 134. Af j. hans en

  -

  “AF J… HANS EN – 26. MARTS 2018 12:30”

  Endnu et falsk indlæg indsat af Kim Ol sen.
  Præv at få styr på din blog MMN.

 135. Af F chr

  -

  Utroligt, men sandt. Vores postvæsen er nu ført 500 år tilbage i tiden. For 400 år siden fungerede postvæsnet bedre end i dag. Og nu vil V, K og LA konfiskere 13 milliarder fra lejerne. Der mangler nu 35.000 billige boliger i Kbhvn og 150.000 i hele landet. En række “reformer” påfører nu tusinder af patienter un ødvendige lidelser og tidlig død. Skilsmissetallet sætter rekorder, ligesom antallet af overfald, skyderier, knivstik, mord, hjemmerøverier og vanvidskørsler. Se den korte.

 136. Af N Petersen

  -

  ” Hos mik kel and er son er ALLE blo keret på forhånd”

  Den eneste blogger der kommer igennem der, er mit usynlige alterego. Se efter manden i dametøj der. Længe leve uhyggelige “Psycho”! Også uhyggelige tilstande i Sverige og på i psykiatrien, hvor staten nu kun vil give en billig frisør når jeg skal få lavet krøller, og dermed må bruge en gaffel plastret ind i svinefedt. Såvel som beskæringen af højhælet sko til et par om året, strømpebukser er også beskåret, som er tamponer og parfume..

  PædoKO more sig sandeligt i denne blog, ja.

 137. Af f chr

  -

  Tro dog ikke at det hjælper noget at skifte V, K og LA ud med R, S, SF eller andre røde. Næste valg bliver nok kun valget mellem byldepest og lungepest.

 138. Af F CHR

  -

  Posthuset bruger nu psykisksyge tvangsarbejdere. Vi skal sidde på knæ og slikke på frimærker 8 timer om dagen nu. Uhyggelige tilstande overalt. I sverige sidder brevslikkerne 16 timer i døgnet på posthusene, og slikker på frimærker der er faldet af.

 139. Af f chr

  -

  Argumentere eller oplyse sagligt evner halv- og kvarthjernerne ikke. Men de er dygtige og flittige når det drejer sig om at indsende sygelige og falske indlæg i andre bloggeres navne. Se f.eks. 14.39 ovenfor.

Kommentarer er lukket.