VLAK er ikke selv bedre end S-udspil

Af Majbritt Maria Nielsen 40

Både oppositionen og regeringen har, desuagtet divergerende ideologier, erkendt, at omkring 20 års forfejlet bolig- og socialpolitik, når det kommer til integration af nye danskere, har slået fejl. Derfor har danskerne på det seneste kunne forholde sig til udspil til en ny udlændingepolitik fra alle grupperinger på Slotsholmen; den ene mere konsekvent og skærpende, end den anden. Senest har Socialdemokratiets udspil til en ny, dansk udlændingepolitik fået jurister i diverse departementer på dupperne, da et af S-anbringenderne var, at alle flygtninge og indvandrere enten skal være under uddannelse eller være beskæftiget 37 timer om ugen, hvis de fortsat vil gøre sig berettiget til økonomiske ydelser fra det offentlige.

Uanset om man befinder sig i regeringen, oppositionen eller er DF, løber man stærkt i disse måneder. Alle vil nå først hen til kontakten, der skal kaste et tiltrængt lys over land og gøre op med en indvandrervirkelighed, der må betegnes som rasende ulykkelig og meget mørk. Som bekendt har Socialdemokratiet også meldt sig på banen, men de skal forvente løbesår, for der er flere om buddet, når der kommer til at trykke knappen helt ind i væggen og muligvis ud på den anden side af murværket.

Alle vil de være konsekvente, klare i spyttet og stråle af opgør med forfejlet integration. Problemet er bare, at VLAK har positioneret sig enormt ringe, når det kommer til at kritisere udspil, der måske eller måske ikke udfordrer nationale eller internationale regler om diskrimination og i hvert fald udspil, der ikke tager højde for individets præferencer.

Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet har i et notat, som Berlingske er kommet i besiddelse af, meldt ud, at Socialdemokratiets udspil, og herunder 37-timerskravet om fuldtidsaktivering, skulle være i strid med de europæiske menneskerettigheder.

Fordi:

”Forslaget vil indebære forskelsbehandling på baggrund af ydelsesmodtagernes oprindelse”.

 

Notatet forsyner os yderligere med ordene:

”En sådan forskelsbehandling på baggrund af oprindelse kan efter reglerne kun være berettiget, hvis der er tale om »et anerkendelsesværdigt formål« og »proportionalitet mellem det anvendte middel og det formål, der forfølges”.

Naturligvis kan man botanisere i, om regeringen med deres respektive departementer spænder ben for oppositionens udspil på vej hen til den føromtalte knap, fordi man som liberal regering for tiden er dybt kritiseret for en meget lidt liberal lovgivning på flygtninge- og indvandrerområdet. Herunder et ”maskeringsforbud” og et forslag fra Ghettoudspillet om dobbeltstraf i områder, der primært huser danskere med indvandrerbaggrund. At idéen om at politimestre efter egen vurdering kan etablere strafzoner i deres område, der de facto gør op med begrebet ”lighed for loven” eller at dobbeltstraffen kan medvirke til nye, foretrukne og ”billigere” områder at begå kriminalitet i, virker som en plan fra et Anders And-blad, det er én ting.

Noget andet er, at det da om noget er egnet til at diskriminere en bestemt gruppe af befolkningen, når den samme forbrydelse takseres dobbelt så hårdt i Københavns Nordvest-kvarter, som den gør på Lolland. Men det har det nuværende departement under Søren Pape altså ikke kunne tolke ud af Den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 14, som er den artikel, der ligger til grund for samme departements modstand mod S-udspillets krav om 37 timers fuldtidsaktivitet.

 

Artiklen lyder:

Forbud mod diskriminering

 Nydelsen af de i denne Konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørighed til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold.

Kort sagt – artikel 14 hjemler lighed for loven uanset hvor, man er fra eller hvor, man bor. Jeg forstår, at denne del af ghettoudspillet var ment som en opdæmning for den koncentration af kriminalitet, der begås i og omkring ghettomiljøer. Problemet er bare, at det strider mod internationale konventioner, når en gruppe af befolkningen er særligt disponeret for at modtage skærpede straffe i modsætning resten af befolkningen.

Hvis jeg har forstået Mette Frederiksen og Socialdemokratiet ret, så mener de, at de regler, der finder anvendelse på alle slags modtagere af danske, offentlige ydelser, også skal gælde flygtninge og indvandrere. Og hvem er så helt præcist diskrimineret? Et andet aspekt, der angribes, er økonomien. Det bliver dyrt at aktivere op mod 30.000 mennesker. Meldingen fra Troels Lund Poulsen var til dette i Berlingske:

”Socialdemokratiet skylder at forklare, hvorfor man er kommet med et forlag til halvanden milliarder kroner, som man intet ved om, hvorvidt det vil have en effekt eller ej. Bringer det ikke folk tættere på arbejdsmarkedet, så er det ikke noget, man i min verden bør ofre en eneste krone på”.

Det er en problematisk kommentar til den overførselspolitik, VLAK selv plæderer for; at aktivering og konsekvenser, i form af formindskede ydelser til modtagere af offentlige ydelser, virker. DF er naturligvis ikke imponerede over 37-timerskravet, for de ser gerne, at de samme 30.000 personer slet ikke aktiveres, men derimod sendes hjem; en anden form for løb mod kontakten, der dog kan betyde andre, juridiske benspænd.

VLAK skal endelig kritisere det utopiske i, at S-udspillet også indbefatter aftaler med land(e), der skal lægge jord til et modtagecenter for de asylsøgere, der venter på at få deres sag behandlet. En form fra asyl outsourcing. Aftaler, der ikke eksisterer endnu og som svært kommer til at eksistere, da motivationen til at opholde sig i et land uden for Europa, imens man venter på en afvisning, kan ligge på et meget lille sted. Endelig – det manglede da bare.

Men regeringen skal ikke vifte med papirer om diskrimination fra embedsværket, når de selv får banesår fra oppositionen. Slet ikke når samme embedsværk har lagt timer i et maskeringsforbud og et ghettoudspil, der i langt højere grad udfordrer både liberale grundholdninger og måske internationale konventioner.

40 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Integrationen vil fejle nu og de næste 1000 år.

  Man kan trække en hest til truget, men man kan ikke tvinge den til at drikke.

  På samme vis kan man ikke få muslimer til at opgive deres afsindige kultur og religion.

  Tag midlerne fra muslimerne, så flytter de hjem helt af sig selv.

 2. Af lis sørensen

  -

  Problem at er når man sætter fremmede som frk. Harald og Mehmet i ghettoområder får man dem ikke integreret.

  Derfor skal ghettoerne nedlægges og ud og bo i borgerlige enklaver som ikke har modtaget indvandrer da disse er for fattige til at bo der.

 3. Af lis sørensen

  -

  Man kan godt tvinge Niels til truget, og tvinge ham til at drikke af det.
  Truslen om buksevand er nok.

  Dog skal vi have en stram indvandring af både hr. Rosa’er og mehmet’erne. For mange er nu kommet. Og der skal lukkes ned for de fremmede efter et valg herom.

 4. Af ole jensen

  -

  V, K, LA , S og R osv. er ved at ruinere og ødelægge danskernes velfærd og fremtid. Men samtlige blogdebatter er så manipulerede, at man forhindres i at belyse hvor slem Danmarks situation er, og hvor tæt vi er på svenske tilstande. Se urias, 24nyt.dk, danskeren og den korte samt snaphanen og 180 grader.

 5. Af liz sørensen

  -

  Problem med de internationelle konventioner at at vi i DK er en magnet for indvandrer uden kvalifikationer. Vores høje mindstelønninger og gode sociale ydelser gør at vi får den værste indvandrertype. De veluddannet tager generelt til UK-US osv. da de rige der betaler mindre skatter end dk.

  SF har før nyligt påvist det grelle tilfælde på arkitektskolen med hensyn til antallet af nordiske borgere der. ca en tredjedel. I DK betaler vi nemlig højere SU til disse fremmede. Af samme grund tager yderst få danskere den anden vej.

  Endnu værre står det på i filmskolen, læge og tandlæge studiet. Og ifølge alle undersøgelser bliver der i fremtiden mangel på disse sidste 2. Og alle de fremmede vi uddanner tager Hjerm efter endt uddannelse. Her må der ryddes op. Selvom vi skal udmelde os af det nordiske -eu samarbejde.

  Vi må udmelde os af mange af de internationale konventioner vi har underskrevet. Ellers kan den danske model ikke bevares.

  Sats på Danmark og Danskere kun, kære Danmark.

 6. Af liz sørensen

  -

  Problem med de internationelle konventioner at at vi i DK er en magnet for indvandrer uden kvalifikationer. Vores høje mindstelønninger og gode sociale ydelser gør at vi får den værste indvandrertype. De veluddannet tager generelt til UK-US osv. da de rige der betaler mindre s..katter end dk.

  SF har før nyligt påvist det gre.lle tilfælde på arkit ektskolen med hensyn til antallet af nordiske borgere der. ca en tredjedel. I DK betaler vi nemlig højere S….U til disse frem.mede. Af samme grund tager yderst få danskere den anden vej.

  Endnu værre står det på i filmskolen, læge og tandlæge studiet. Og ifølge alle undersøgelser bliver der i fremtiden mangel på disse sidste 2. Og alle de fremmede vi uddanner tager Hjerm efter endt uddannelse. Her må der ryddes op. Selvom vi skal udmelde os af det nordiske -eu samarbejde.

  Vi må udmelde os af mange af de internationale konventioner vi har underskrevet. Ellers kan den danske model ikke bevares.

  Sats på Danmark og Danskere kun, kære Danmark.

 7. Af liz sørensen

  -

  De borgerlige har altid den mest lempelige indvandrerpolitik. Under vko mere end fordoblet De indvandrrrrrrrringen pr. år end 10 året før.

  Samme ses under den nuværende regering. Mere end 200.000 fremmmmmmmede er kommet til landet siden de kom til. En ny rekord også.

  Stem rødt. Stem på en stram udlændingepolitik.

 8. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det her blog kommentarspor præget af stort set én enkelt navne fake. 🙁

 9. Af R.H. Kristiansen

  -

  L i s b e t h
  Hedder du nu Kistiansen din stakkel.

  Dette er i hvert fald ikke min kommentar.

  Majbritt Maria Nielsen godt indput.

 10. Af liz Sørensen

  -

  Kære Hr. Harald,

  Undertegnede kunne aldrig falde så langt som at besvine min egen person ved at skrive i dit eller andres navne. At du ikke vil vedkende dig dine egne kommentarer er efterhånden åbenbart? Du har mange gange påstået at jeg og andre rumstere i din hacket tlf?. Det sædvanlige trolderi.

  Trolde genkendes ved aldrig at skrive angående det debatteret emne. Som tilfældigvis dig her igen.

  Forhold dig til emnet eller forlad debatten. Emnet her er den dyre indvandring af sådanne som du. Relatere venligst til dette. På arkitektstudiet er det som sagt grelt. Kendskab til dette studie?

  Vist flere trolde her der er for fri indvandring?

 11. Af liz Sørensen

  -

  grelt. Kendskab til dette studie?

  Lillerød debat om offentlige versus private løn er også interessant mht. indvandring. Det er den private og borgerlige elite der ønsker flere fremmede. Som borgerlige regeringer som altid har landets mest lempelige indvandrepolitik. Som også bevises via dst statistikker.

  Hvilket naturligvis også betyder at de ikke interessere sig for danskernes ve og vel.

  Vi har ikke plads til alle disse fremmede studerende og arbejdende i dk. Der må lukkes helt ned nu.

  Emnet er indvandring og fremmede her som dig Hr. Rosa. Relatere venligt til debattens emne. Tak.

 12. Af liz Sørensen

  -

  Jan har som sædvanligt heller ikke i dag evnet at være debat relevant. Trolden er skuffet over at emnet ikke er “iscenesat 11.9”.

  Så vil bruge resten af blogtiden på at bede avisen fjerne undertegnede. Selvom blogteglerne skriver at kommentarer skal være debatrelevante? Hvilket hans aldrig er.

 13. Af Niels Uldal

  -

  Stærkt indlæg fra Majbritt :og de de sædvanlige tre halvhjerner dummer sig efter tur
  Og ødelægger al debat

 14. Af p nielsen

  -

  Hørte Sø rine G i radioen. Hun havde travlt med at snakke om personligt ansvar og andres dårlige moral. Hvad med hendes egen moral? Hun lader debatsabotører ødelægge sine debatter med skrupskøre og uhumske indlæg. Er hun bare endnu en hykler? Og hvorfor forlanger mange netaviser at indlæg skal indsendes via skandale-firmaet fjæs-book/facebook? Er Danmark det mest løgnagtige, hykleriske og korrupte land i Europa?

 15. Af anders christensen

  -

  Nej, Danmark er nok ikke det værste land i Europa, men kun det næstværste. I Sverige står det endnu værre til, efter at den politiske nomenklatura er begyndt på en udskiftning af befolkningen, og en feminisering, afrikanisering og islamisering af samfundet. Men noget tyder på at vi snart kan indhente Sverige. DK er nu et samfund hvor velfærden, postvæsnet, sundhedsvæsnet, familiernes trivsel og meget mere bliver ringere og ringere. Fordi de fleste partier foretrækker idioti, barbari og fjernstyring/tyranni fremfor civilisation og demokrati.

 16. Af Kim thomsen

  -

  Hvorfor sletter man indlæg om at sundhedsvæsnet er faldet fra en 1. plads til en 24. plads?

 17. Af rere dcd

  -

  Propaganda er et systematisk forsøg på at påvirke folk ved at kommunikere bestemte holdninger, vinkler og perspektiver. Det bruges især om politiske og religiøse idéer. Ordet kommer af latin propagare = udplante, udvide, “det, der bør udbredes”.

 18. Af kiM thOmsen

  -

  Jeg kender systemet indefra. Har siddet her nogle år.
  Som oftests gider de ikke at låse os ud om morgenen. Nøglerne er forlagte påstår de.
  Her til middag stak jeg af. Da de havde travlt med at mishandle andre. Til en afveksling.
  Er nu på vej over markerne til busstoppestedet. De nåede ikke at proppe en GPS i lommen på mig.

 19. Af Anon Mouse

  -

  Dengang jøder, idag muslimer. Det er så let at få folk til at hade udvalgte grupper af mennesker. Muslim-hadet i dagens danmark, er på højde med det had der gjorde tvangsflytninger af jøder muligt. Tænk lidt over det imens du hader. Du er intet anden end en lemming, der stille og roligt er blevet styret til at hade muslimer, og nu føler du hadet gennemsyre dig. Idag hader du, imorgen forsvarer du et nyt Holocaust.

 20. Af li...z søren..sen

  -

  indlææææææg?

 21. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er ikke underligt, at du gerne vil være anonym, når du ikke har andet at byde på, end forvrøvlet, letgennemskuelig propaganda, Mouse.

  For det er jo som bekendt de radikale islamister, der forfølger og myrder jøder i vore dage- udover, at de bekæmper centrale menneskerettigheder med terror, og er imod demokrati – ligesom nazisterne.

  Og det er den antisemitiske del af venstrefløjen, som den anonyme propagandist givetvis kommer fra, der altid har sympatiseret med terrorister, der sympatiserer med vore dages nazister; de radikale islamister.

 22. Af lisebeth s.

  -

  Jac…ob, HR. Sci..ento…logist fra hjerne.forv.rider forbr..yderorganisationen der.

  Du er en t..rold der ikke evner at rel.atere til em..net. Har dog et der gør i fiifl…eriet?

  Den zio…nistiske hø.jref…..løj som du kommer fra støtter de tus..indvis af dræ..bte palæ..stinensiske civ..ile over de sidste år. I er totalt ukr..itiske over for I…sra.els palæ..st..inensere ho.lo..caust. Støtter det faktisk. …

 23. Af lisebeth s.

  -

  Jac…ob, HR. Sci..ento…logist fra hjerne.forv.rider forbr..yderorganisationen der.

  Du er en t..rold der ikke evner at rel.atere til em..net. Har dog et der gør i fiifl…eriet?

  Den zio…nistiske hø.jref…..løj som du kommer fra støtter de tus..indvis af dræ..bte palæ..stinensiske civ..ile over de sidste år. I er totalt ukr..itiske over for I…sra.els palæ..st..inensere ho.lo..caust. Støtter det faktisk. …….

 24. Af lisebeth s.

  -

  Så lykkedes efter 5 forsøg. 😂

  Også et længere indlæg der relatere til emnet , og ikke Jacobs mærkelige angreb på røde for at være islamister, uden at relatere til emnet?

  Røde er generelt ateister modsat Jacob, Som er 90% af danskerne. I er en lille kugleskør minoritet.
  Dig og scientologisterne, islamisterne, jøderne og de kristne kan ikke adskilles.

  #kugleskørTroende #Ateisme

 25. Af Jakob Rasmussen

  -

  Du kan åbenbart heller ikke læse indenad.

  For jeg har selvfølgelig ikke beskyldt røde for, at være islamister.

  Jeg konstaterer blot, at nogle få, forvirrede venstreradikale “antiracister” konsekvent støtter islamisterne, selvom de er antisemitter, der vil myrde jøder “hvorend I finder dem”, som der står i koranen – og indædte antidemokrater, der bekæmper centrale menneskerettigheder med terror.

  Ligesom nazisterne gjorde.

 26. Af lisebeth s.

  -

  Det interessante ved indvandrerdebatten er , at nu er det også gået op for Berlingske og andre borgerlige medier, at rød fløj har den strammeste indvandrerpolitik i landet. I 10 år har jeg bevist dette her i b.debatten via DST Statistikker.

  Jeg undre mig over hvorfor de er stoppet med fake news propaganda om den borgerlige stramme indvandring? Alle ved at det før disse og borgerlige partier altid Drejer sig om flere indvandre til at velfærdsforringe folket.

  Hver syvende arbejdende i kbh er nu en udlænding.

  VKO mere end fordoblet indvandringen end 10 året før under Nyrup.

  VLAK har indført langt over 200.000 fremmede siden de kom til, ifølge DST. . Den mest indvandrevenlige regering nogensinde.

  Er de virkelig som os andre saglige begyndt at bruge real news og Danmarks statistik til at underbygge deres artikler?

 27. Af lisebeth s.

  -

  Det interessante ved indva…….ndrerdebatten er , at nu er det også gået op for Berlin..gske og andre borge..rlige medier, at rø..d fløj har den stram..meste indva..ndrerpolitik i landet. I 10 år har jeg bevist dette her i b.debatten via DST Statistikker.

  Jeg undre mig over hvorfor de er stoppet med fake news propaganda om den borg..erlige stram..me indva..ndring? Alle ved at det før disse og borge…rlige partier altid Drejer sig om flere indv..andre til at velfærdsforringe folket.

  Hver syvende arbejdende i kbh er nu en udl.ænding.

  VKO mere end fordoblet indva.ndringen end 10 året før under Nyr..up.

  VLAK har indført langt over 200.000 frem…mede siden de kom til, ifølge DST. . Den mest indva….ndrevenlige regering nogensinde.

  Er de virkelig som os andre saglige begyndt at bruge real news og Danmarks statistik til at underbygge deres artikler?

 28. Af li s....

  -

  testning…..

 29. Af L.h S.N

  -

  Ras…mussen. I sci..ent..ologister er helv…..edet selv. I er de værste sammen med frim….urerne.

 30. Af L.h S.N

  -

  Flere indlæg i fiifleriet . 3 længere der nu. Avisen støtter sine religiøsetosseropbakkere mod os saglige ateister som er 90% af dk.

 31. Af L.h S.N

  -

  Ras.mussen. Du er en zionist. Det værste man kan være i verden i dag.

  Du støtter de 15.000 mord og lemlæstelse af IDF terrorhæren i sidste Gaza krig. Og som forklaret i indlæg i fiiifleriet en isrealittrold som ønsker at få alt debat til at omhandle Israel og ikke det diskuteret emne. En mester i “hasbaramanualen”.

 32. Af lis Sørensen

  -

  “S-anbringenderne var, at alle flygtninge og indvandrere enten skal være under uddannelse eller være beskæftiget 37 timer om ugen, hvis de fortsat vil gøre sig berettiget til økonomiske ydelser fra det offentlige.”

  Er naturligvis et stort problem når S støtter den borgerlig interesse om billig fremmed arbejdskraft som her.

  Danske lønmodtagere har ingen gavn af at at flygtninge tager deres job til den halve indslusningsløn ,som er indført nu.

  Beviser blot at også S er er et borgerligt parti. Dog lidt mere stueren end de establiceret blå partier.

 33. Af lis Sørensen

  -

  “Problemet er bare, at det strider mod internationale konventioner, når en gruppe af befolkningen er særligt disponeret for at modtage skærpede straffe i modsætning resten af befolkningen.”

  Naturligvis er det et problem når indvandre straffes hårde end etniske.
  Problemstillingen har været kendt i århundreder af år i usa, hvor sorte modtagere hårde straffe end hvide for samme kriminalitet.

  At dette først for nyligt er set i DK under blå regeringerne ,er dybt bekymrende. Og vidner om et et stort skred i retssikkerheden.

  Såvel og mere bekymrende den stigende manglende dømmelse af de pengekrimelle? Denne sidste gruppe udgør en langt større samfundstrussel end de nyindvandrret småkriminnele? Så godt som alle er borgerlige?

  Her burde straffene ti dobles?

 34. Af lis Sørensen

  -

  “Det bliver dyrt at aktivere op mod 30.000 mennesker. ”

  Både for samfundet og etniske Danskere som dermed frasorteres fra et job.

  Når alle disse nyindvandret får danske job, fratager de en af vore egne.

  Derfor så sørgeligt at blå blok altid støtter op om fri indvandring. Intet interessere dem andet end løndumpning og velfærdsforringelser Og til dette projekt fungere indvandre bedst. Alle anti-danske interresere dem. Ingen der er pro…

 35. Af lis Sørensen

  -

  “Men regeringen skal ikke vifte med papirer om diskrimination fra embedsværket, når de selv får banesår fra oppositionen. Slet ikke når samme embedsværk har lagt timer i et maskeringsforbud og et ghettoudspil, der i langt højere grad udfordrer både liberale grundholdninger og måske internationale konventioner.”

  Ingen i DK forventer længere at en borgerlig regering følger loven. De sidste 18 års borgerlig styrelse har set et helt folk opgive mht justits.

  Men maskeringsforbudet er ok. Og ghetthoerne må fjernes og de muslimske invandre mv. tvangsfjernes til fx borgerlige enklaver uden disse, som Pia Kjærsgård gentofte.
  De har selv indført dem og skal naturligvis også derfor leve med følgerne. Og ikke blot borgerne i Ballerup.

  Vi må udmelde os af de internationelle konventioner nu. Nye tider, ny politik. Alle må vågne op til den nye virkelighed, og hvad der er brug for i fremtiden. Vi kan ikke fortsætte som indtil nu.

 36. Af R. H. KISTIANSen

  -

  Så er de der igen.
  De summer og larmer inde i telefonen og computeren og hovedet. Oppe og nede. De sædvanlige spammere. Politiet siger,at jeg ikke skal nævne navne. Så bliver de nemlig advaret og kan ikke efterforskes. Men alle ved hvem de er.
  Politiet er tilkaldt. De er meget venlige. De siger at det det er tydeligt at jeg er indteligent og højt udannet. Min IQ er nok ca. 200. Næsten det samme som hos alle hakkerne tilsammen.
  Indlægget kl. 15. APRIL 2018 0:35 er ikke indsat af mig. Jeg står ved det som jeg skriver.
  Politiet har læger med. Sellom jeg ikke er forkølet. Meget hensysfult.

 37. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “…en isrealittrold som ønsker at få alt debat til at omhandle Israel ”

  Man må konstatere, at du er en paranoid antisemit, der ser jødiske sammensværgelser overalt – især, hvor de ikke findes.

  For jeg har ikke nævnt Israel med ét ord i denne debat, og jeg er selvfølgelig heller ikke en betalt jødisk påvirkningsagent med en hasbara-manual, som du adskillige gange har beskyldt mig – og Lemche – for, at være.

  Lemche er i øvrigt ikke meget bedre med sin paranoide, og ofte direkte latterlige “putlik”-retorik, som han forfalder til, hver gang han bliver modsagt.

  .

 38. Af lars olesen

  -

  Det er mystisk at man på alle blogde batter favo riserer de overflittige debatsa botører, mens bloggere som søger at bringe noget fornuft og sandhed ind i debatterne, oftest får deres indlæg bl o keret eller sle ttet.

 39. Af R.H. Kristiansen

  -

  L i s b e t h
  Din besked som R.H. Kistiansen er vist din. Jeg har ikke skrevet besked. kl. 7.40 16.04.2018 . Den er vist din. Må du have en god dag. Jeg har travlt. Jeg arbejder nemlig.

 40. Af Lllsb sorensen

  -

  I alle indl…æg kommer has..bara-scie…ntolog.ist tro..lden med de samme ikke debat relevente besky..ldninger om venstr..efløj..en , og a.nti-sem…..itisme. Trol..den har i 10 år ikke skrevet en kommentar, der ikke beskrev hans para..noi..de tva..ngsforstil.linger her.

  Du er deru
  .dover også en tru.mpRus.sia tilhører. samlet set en be..ski..dt k..øter fra det yd…erste h..øjre i str..ækma..rch. Na..z ist med andre ord og relig..iøs virkeligh.edfornægter- To.s. se altså..

  Undert..egnede skriver ikke i h.en. Ha..r.ald-ros….a med de fals.ke navn.es, na.vn. Nyd nass.erdagen. Dyrt for DK. goddag. …………

Kommentarer er lukket.